2016-12-19

Az új Pp.-hez nagykommentárt és 388 iratmintát (iratmintatárat) kínálunk


Mintegy harminc, az új polgári perrendtartás rendelkezéseit jól ismerő, komoly gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkező szakember kiadónk felkérésére vállalta, hogy elkészíti az új polgári perrendtartásról szóló törvény kommentárját. A kétkötetes nagykommentár ennél is többet nyújt majd, hiszen szerzőink a kapcsolódó jogszabályokat is, a teljes jogi környezetet (például EU-s szabályokat, választottbírósági törvényt stb.) mutatják be a kötetben. A szakmai csapat élén szerkesztőként Varga István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék), ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tudományos titkára áll. Megtiszteltetés, hogy a kötet lektoraként üdvözölhetjük Németh János professzor emeritust, a Kodifikációs Főbizottság elnökét.

Noha a szerzői csapat felkészült, a kodifikációban korábban közreműködő szakemberekből áll, a nagykommentár elkészítése időigényes feladat! A megjelenés várható időpontját emiatt 2017 őszében jelölte ki a kiadó.

A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja

A gyakorló jogászok körében végzett felmérésünk alapján a kommentár mellett a legnagyobb igény eljárásjogi iratmintatárra mutatkozott. Kiadónk így a bírói, ügyvédi, közjegyzői és a tudományos szféra kiemelkedő képviselőinek közreműködésével egy olyan kötet megjelentetésére is vállalkozik, mely beadványtervezeteket tartalmaz az új Pp. minden eljárási cselekményéhez, összesen 388 iratmintát. Ki kell emelni, hogy a hatályos Pp.-nél bonyolultabb jövőbeni szabályozás számos, első ránézésre nehezen észlelhető részletszabályt tartalmaz. Ahhoz, hogy a jogi képviselők beadványai az új törvény hatálybalépését követően befogadhatóak legyenek, minden bizonnyal fontos munkaeszköz lesz új kiadványunk.

Az új Pp. iratmintatára

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.