Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Megjelenés: 2019. november

A Munka Törvénykönyve (Mt.) hatálybalépésének hetedik évfordulóján neves munkajogász ügyvédek (akik közül ketten a kódexet előkészítő szakmai csapatnak is tagjai voltak) arra vállalkoztak, hogy az ezen idő alatt megszerzett jogalkalmazási tapasztalataikat kézikönyvben adják közzé. Azt az ambiciózus célt tűzték ki maguk elé, hogy a korábban megjelent magyarázatoknál gyakorlatorientáltabb kötet a munkajoggal foglalkozó szakemberek számára a lehető leghasznosabb legyen. Annak érdekében pedig, hogy a szabályozás összefüggései világosan szemléltethetőek legyenek, a szerzők a magyarázatokban nem szakaszonként haladnak, hanem a jogintézményeket – a törvényben való elhelyezésüktől függetlenül – egy helyen, egy logikai egységben tárgyalják. 

Az Mt. hatálybalépése óta széles körű bírói gyakorlat alakult ki, elsősorban az újonnan bevezetett jogintézményeket érintően, amelyet a könyv nagy gondossággal ismertet. Az új törvény munkaidő- és díjazási szabályainak eddigi legátfogóbb és legrészletesebb magyarázatát veheti kézbe az olvasó. E körben a kötet nem szorítkozik az Mt. rendelkezéseire, hanem minden releváns előírásra – például a munkavédelmi és az ágazati rendelkezésekre is – kitér. Fontos részek még a GDPR alkalmazását elősegítő NAIH-állásfoglalásokat bemutató, a munkaviszony megszűnésével és megszüntetésével, továbbá a munkáltató kártérítési felelősségével (kiváltképp az ellenőrzési kör fogalmával) kapcsolatban kialakult bírói gyakorlatot ismertető fejezetek. A munkaerő-kölcsönzés kapcsán a kézikönyv a munkajogi kereteket jóval meghaladva, a kölcsönbe adó és a kölcsönvevő között létrejövő polgári (szerződési) jogi kérdéseket is részletesen elemzi. 

A CD-mellékleten nyolcvanhat szerkeszthető munkajogi iratminta található. (Az iratmintát készítette: a Rátkai Ügyvédi Iroda.)


Kéziratlezárás: 2019. augusztus 31.

Kiadvány
Megjelenés éve 2019
Formátum B/5

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: munkajog, iratminták


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.