Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

A magyar munkajoggal hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek (jogászok, HR- és gazdasági vezetők) szól ez a kétkötetes kapcsos kommentár. Szerkesztője és egyik szerzője a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettese, társszerzői pedig a Kúria bírái. Céljuk, hogy a hatályos joganyagot és az ahhoz kapcsolódó felsőbírósági gyakorlatot rendszeresen megújítva, mindig az aktuális állapotában tárják az olvasók elé. Az olvasó a magyar munkajog hatályos jogszabályainak teljes rendszerét figyelemmel követheti, mindenekelőtt a munka törvénykönyvét (Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt (Kttv.), a közalkalmazotti törvényt (Kjt.), valamint az e törvényekhez kapcsolódó egyéb munkajogi jogszabályokat. A Kttv.-ről szóló részben pedig ismertetésre kerülnek az állami tisztviselőkről szóló törvény (Áttv.) rendelkezései is. A kiadványban emellett az Európai Unió munkaügyi kérdésekben felmerülő jogának ismertetése is helyet kap.

A kommentár legutóbbi, 2018. november 15-i lezárású aktualizálásának (az online változatban ez az aktualizálás 2019. januártól érhető el) indoka az, hogy az Mt., a Kjt. és a Kttv. több tekintetben módosult a kommentár korábbi hatályosítása óta eltelt időben, emellett széles körű újabb bírói gyakorlat alakult ki a munkajogi szabályok értelmezésével összefüggésben. Az Európai Unió Bírósága is több olyan iránymutató határozatot hozott, amelyek a munkajogi jogviszonyok tekintetében érintik a jogalkalmazást.   


Néhány újdonság a legutóbbi aktualizálásból:

  • az Mt. kommentárja bemutatja az Mt. 8. § (4) bekezdésében szabályozott titoktartási kötelezettséghez kapcsolódóan az üzleti titkok védelmének kérdését (lásd az üzleti titokról szóló 2018. évi LIV. törvény);
  • a kommentár elemzi a munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés fontosságát (lásd Infotv.-módosítás);
  • a szerzők bemutatják a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának (KMK) a joggal való visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatos, valamint az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos új véleményeit;  
  • a munkáltató kártérítési felelősségére vonatkozó munkajogi gyakorlatról szóló két új KMK véleményt is bemutatja a kommentár;
  • módosult a Kjt. és a Kttv. is, továbbá a jelenlegi hatályosítás számba veszi a köznevelés, a felsőoktatás, az egészségügy, a művészeti ágazatok, a szociális ágazat és a gyermekvédelem közalkalmazottakat érintő legújabb változásait, bemutatva a Kúria újabb elvi jellegű ítéleteit.   • A magyar munkajog I-II. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó termékek

Címkék: munkajog

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.