Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

Az Országgyűlés 2016. december 16-i ülésnapján elfogadta – a Ket.-et felváltó – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (Ákr.). A másik új eljárási kódex, a közigazgatási perrendtartás (Kp.) végleges elfogadása pedig 2017. február 21-én történt meg. A két törvény 2018. január 1-jén lépett hatályba. A kommentár új, negyedik kiadása elektronikus formában 2017 szeptemberétől érhető el. (A kommentár már tartalmazza a 2017. május 16-án elfogadott, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény rendelkezéseinek magyarázatát is.)

A szerzői csapat gerincét a hagyományokhoz hűen most is a Kúria jelentős ítélkezési tapasztalattal és elméleti szakértelemmel egyaránt rendelkező közigazgatási bírái alkotják (köztük a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetője), kiegészülve más közigazgatási szakemberekkel (az IM főosztályvezetőjével, az NMHH jogi igazgatójával, egy közigazgatási jogász alkotmánybíróval és egy egyetemi oktatóval). A kommentár szerkesztője ezúttal is Petrik Ferenc jogtudós, nyugalmazott kúriai kollégiumvezető.

A kommentár második, 2020. június végétől elérhető aktualizálása egyrészről feldolgozza, hogy miként alakultak az Ákr. és a Kp. szabályai az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény nyomán. Másrészről bemutatja a hatósági eljárásokat és a közigazgatási pereket érintő egyéb olyan jogrendszeri változásokat, amelyek közvetve kapcsolódnak az eljárási kódexekhez. 

A jogalkotó mind az Ákr., mind a Kp. tekintetében igyekezett orvosolni – a törvények szövegének kisebb pontosításával, illetve kiegészítésével – a hatálybalépés óta felmerülő jogalkalmazási problémákat, értelmezési nehézségeket. Ezenfelül a Kp. esetében tartalmi szinten is módosításra kerültek alapvető jogintézmények (generálklauzula, bírósági szervezet, reformatórius jogkör, perorvoslati rend).

A szerzők az aktualizálás során figyelemmel voltak a kódexekhez kapcsolódó legfrissebb bírósági joggyakorlatra, az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bíróságának döntéseire, valamint a hatóságokra és a közigazgatási bíróságokra vonatkozó szervezeti és hatásköri szabályokat tartalmazó egyéb jogszabályok változásaira is.   • A közigazgatási eljárás szabályai I-II. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó termékek

Címkék: Ákr., Kp.

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.