Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A tankönyv, amely egyben szakkönyvnek is minősíthető, alapvetően a gazdasági felsőoktatási intézmények alapszakos hallgatóinak készült abból a célból, hogy az egyes szakokon tanított vezetői számvitel közeli tantárgyakhoz kapcsolódó alapvető ismeretanyagot rendszerezze. Tankönyvünk az elméleti ismeretanyagot a konkrét gyakorlat és a bemutató esettanulmányok háttérvilágításában dolgozza fel. A könyv egyes fejezetei és rövid tartalmi leírása a következők:

 1. Bevezetés a vezetői számvitel rendszerébe
  A vezetői számvitel fogalmával, értelmezésével, annak szerepével, feladataival foglalkozik, bemutatva a vezetői számvitel és a pénzügyi számvitel közti kapcsolatot is.
 2. Költségtani alapfogalmak, költségszámítási rendszerek
  A költségtani ismereteket taglalja, bemutatva a költség fogalmát, tartalmát a költségek csoportosításának lehetőségeit és azok közgazdasági jelentőségét.
 3. Az önköltségszámítás
  A kalkulációk és önköltségszámítás a törvényi szabályozás és a konkrét gyakorlat dimenziójában kerül bemutatásra.
 4. Költség és saját teljesítmény elszámolás
  A saját teljesítmények termelési és értékesítési folyamatához illeszkedő gazdasági eseményeinek (költségek elszámolása, létrehozott eszközök állományba vétele, élőállított eszközök értékesítése) könyvviteli elszámolásával kapcsolatos jogszabályi előírásokat, azok összköltség és forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatással való kapcsolatának magyarázatán keresztül ismerteti. Kiemelten foglalkozik a termelési és értékesítési folyamathoz illeszkedő gazdasági események elszámolási lehetőségeinek bemutatásával a saját termelésű készletek nyilvántartási lehetőségeinek ismertetésével összefüggésben.
 5. A vezetői számvitel szerepe és módszerei a döntéstámogatásban
  A vezetői számvitel döntéstámogató módszerei közül foglakozik a fedezeti séma felhasználásával készülő gazdasági kalkulációval, a határköltség számítás módszerével és a speciális döntési helyzetekben alkalmazható egyszerűbb módszerekkel, mint például az optimális termékösszetétel tervezés, a „make or buy” helyzetekben készülő számítás, a tevékenység optimális szintjének meghatározása és a fedezeti pont vizsgálata.
 6. A vezetői számvitel innovatív területei
  A fejezet alapvetően az értékelemzés és a lean menedzsment területeivel foglalkozik.

Jó tanulást és sikeres vizsgát kívánunk!

A szerzők és a kiadó
JogTudor program kedvezményt kiadónk csak a saját könyveire biztosítja. Ez a könyv nem (vagy nem kizárólag) a HVG-ORAC Kiadó kiadványa, így ezt a kedvezményt nem tudja igénybe venni.

Kiadvány
ISBN 978 963 638 511 8
Megjelenés éve 2016
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 224


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.