Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Megjelenés: 2020. április

2018. január 1-jén hatályba lépett a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény (Nmjtv.), amely a korábbi 1979. évi 13. törvényerejű rendeletet (Nmjtvr.) váltotta fel. A hamarosan megjelenő kommentár célja, hogy az új Nmjtv. alapján irányt mutasson a nemzetközi magánjogi tényállású ügyekben a gyakorló jogászok számára. A kötet paragrafusonként haladva elemzi a normaszöveget, egyúttal kitér arra, hogy a kodifikáció során milyen koncepcionális elképzelések mentén került a normaszöveg megfogalmazásra, milyen EU jogforrások kapcsolódnak az adott szabályhoz, valamint a jogirodalmi álláspontokat ismertetésére is.

A kommentár szerzői a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság korábbi tagjai, akik a szabályozás koncepcionális, elméleti és gyakorlati kérdéseinek az elismert szakértői. A szerzői csapatot szerkesztőként Vékás Lajos professor emeritus irányította. Kiadvány
Megjelenés éve 2020
Formátum B/5

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: nemzetközi magánjog, Nmjtv.


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.