Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


„Készséggel sorakozunk mindig azokhoz, kik a jogtudomány fejlődésében a közjólétet látják felhívni. Készséggel szentelünk e lapon minden sort, munkásságunkban minden erőt az új lángra szított oltárnak, mely fölött a jog istensége áll.”

Ökröss Bálint: A szerkesztő előszava
Jogtudományi Közlöny
Pest, Januarius 2. 1866. évfolyam, 2. old


A Jogtudományi Közlöny egyike Magyarország legrégebbi jogi folyóiratainak. Az 1866-ban indult lap – megszakított megjelenése miatt – ma a 75. évfolyamánál jár és a mindenkori jogtudomány nagyjai és feltörekvő tehetségei közül válogatta szerzőit. A hasábjain felvállalt témák célzatosan kívántak elszakadni a napi aktualitástól, a pillanatnyi fontosság helyett inkább koncentrált a lap az elméleti alaposságra, igyekezve nem csorbítani a gyakorlati felhasználhatóságot sem. Ez a lapcél már csak azért is fontos, mert a lap a Magyar Tudományos Akadémia IX. osztályának felügyelete alatt működik, így az akadémiai szféra által megkövetelt magas színvonal megtartása elsődleges.

A Magyar Tudományos Akadémia Állam-
és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

Alapítva 1866-ban

A HVG-ORAC Kiadó jelenteti meg 2017-től

A szerkesztőbizottság vezetője: Dr. Vörös Imre 
Főszerkesztő: Dr. Horváth M. Tamás 
Szerkesztők: Dr. Bartha Ildikó, Dr. Szeibert Orsolya, Dr. Udvary Sándor 
Szerkesztőbizottság: Dr. Hamza Gábor, Dr. Lamm Vanda, Dr. Veress Emőd, Dr. Vörös Imre 

Megjelenik: havonta

ISSN 0021-7166
Kapcsolódó bejegyzések

  • 2017-től kiadónk jelenteti meg a Jogtudományi Közlönyt
    A Magyar Tudományos Akadémia és a HVG-ORAC Kiadó ma írták alá a kiadói szerződést. A patinás folyóirat már előfizethető oldalunkon.
  • Újabb folyóirattal bővült a Jogkódex Szakcikk Adatbázisa
    A most csatlakozó folyóirat a Jogtudományi Közlöny, amelynek egyelőre a 2014 és 2016 közötti lapszámai érhetőek el online.

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.