Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A webinárium közvetítésére a Webex Event programot használjuk. A jelentkezőket az eseményt megelőzően e-mailben tájékoztatjuk a technikai tudnivalókról.

A részvételi díj a Munkajog éves előfizetését is tartalmazza. Amennyiben pedig már előfizetőnk, úgy kedvezményesen vehet részt a konferencián.

A webináriumon való részvétel írásban lemondható a webinárium kezdési időpontját megelőző 72 óráig. Ezen időponton túli lemondást nem áll módunkban elfogadni, és a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk.


* A 2021. évi Munkajog-előfizetéssel már rendelkező jelentkezők kedvezményes áron vehetnek részt konferenciánkon, azonban egy előfizetéshez csak egy kedvezményes regisztráció adható le.

** A HVG-ORAC Kiadó a Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely, AK001010/2020 akkreditációs számon került nyilvántartásba. Az Oktatási és Akkreditációs Bizottság a Képzési Eseményt NY001715/2021 számon vette nyilvántartásba.

A munkaviszony bizalmi jellegéből fakad, hogy szükségképpen korlátozott az olyan jogok gyakorlása, amelyek a másik fél érdekét sérti vagy veszélyezteti. A véleménynyilvánítás joga különösen a közösségi média használatának rohamos elterjedésével került előtérbe. Egyre többször merül fel a kérdés: vajon milyen mértékben korlátozódott, illetve korlátozható ennek az alapjognak a gyakorlása a munkaviszonyban. A berlini kapusedző vagy a szegedi egyetemi oktató ügye kapcsán már a széles nyilvánosság is szembesült ezzel a kérdéssel.

A vitaülés az ezzel kapcsolatos jogértelmezési és jogalkalmazási kérdésekre keresi a választ. Ezek közül néhány: Korlátozható-e a politikai, közéleti vélemény kifejtése? Véleménynyilvánításnak minősül-e a lájkolás? Sértheti-e a másik fél érdekét az értékrendet kifejező véleménynyilvánítás? Korlátozott-e a munkáltató és a szakszervezet véleménynyilvánítási joga? Milyen jogkövetkezmény érvényesíthető a jogosultság megsértése esetén?


9.30-10.00 Vitaindító:

 • A munkáltatói prerogatíva és a véleménynyilvánítás szabadsága

Kiss György
akadémikus


10.00-11.00 Hozzászólók:

 • A véleménynyilvánítás alkotmányos joga és az Alkotmánybíróság gyakorlata

Török Bernát
egyetemi docens


 • A véleménynyilvánítás és a közösségi média

Vereb Anita
ügyvéd


 • Ha el lehet bánni egy sztársportolóval, miért ne lehetne elbánni egy melóssal?

Schiffer András
ügyvéd


11.00-12.30 Hozzászólók:

 • Berke Gyula tanszékvezető egyetemi docens
 • Ferencz Jácint egyetemi docens, ügyvéd
 • Fodor T. Gábor ügyvéd
 • Hajdú József egyetemi tanár
 • Kun Attila egyetemi tanár, ügyvéd
 • Lőrincz György ügyvéd
 • Nádas György habil. egyetemi docens
 • Sipka Péter egyetemi adjunktus, ügyvéd
 • Szabó Imre Szilárd egyetemi oktató
 • Zaccaria Márton egyetemi adjunktus

Moderátor: Pál Lajos ügyvéd


* A 2021. évi Munkajog-előfizetéssel már rendelkező jelentkezők kedvezményes áron vehetnek részt konferenciánkon, azonban egy előfizetéshez csak egy kedvezményes regisztráció adható le.

** A HVG-ORAC Kiadó a Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely, AK001010/2020 akkreditációs számon került nyilvántartásba. Az Oktatási és Akkreditációs Bizottság a Képzési Eseményt NY001715/2021 számon vette nyilvántartásba.

 • Kiss György akadémikus
 • Török Bernát egyetemi docens
 • Vereb Anita ügyvéd
 • Schiffer András ügyvéd

Helyszín

Webex

Jelentkezési lap

Jelentkezés esetén kérjük, töltse le a jelentkezési lapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Jelentkezési lap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.