• Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Kiadói hírek Teljes lista

2021-01-04

Tizenöt ügyvédi kamarával folytatódik a JogTudor program 2021-ben

Valamennyi ügyvédi kamara megújította részvételét a programban.

2020-12-10

Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár a Jogkódexen

A mai naptól érhető el a Jogkódexen az a 261 beadványtervezet, amely remélhetőleg teljeskörűen lefedi a büntetőeljárásban és a büntetés-végrehajtásban felmerülő igényeket.

2020-10-26

Sárközy’80

Ma lenne 80 éves Sárközy Tamás professzor. Verebics János nekrológjával emlékezünk kiadónk meghatározó szerzőjére, barátunkra.

Tallózó Teljes lista

2021-01-07

Üveges István: A Plain Language Movement kulturális kontextusa – társadalmi háttér, történeti irányok és eredmények az Egyesült Államokban

Magyar Jogi Nyelv, 2020/2., 16-25. o.

A nyelvek folyamatos változása régóta ismert tény a nyelvtudomány valamennyi ágában. Az egyes nyelvállapotok diakrón eltéréseket mutatnak (történeti rétegződés), de azonos időben sem csak egyetlen „nyelv” létezik...

2021-01-06

Halász Iván: A 2020. évi orosz alkotmánymódosítás: új egyensúly vagy a régi egyensúlytalanság?

Közjogi Szemle, 2020/4., 1-11. o.

2020. június 25. és július 1. között az Oroszországi Föderáció választójoggal rendelkező állampolgárai 77,92%-os többséggel jóváhagyták azt a komplex alkotmánymódosítást,...

2021-01-06

Árva Zsuzsanna: Közigazgatási normakontroll

Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Közigazgatási jog rovat

A közigazgatási normakontroll a közigazgatás mint szervezetrendszer normatív jellegű döntéseinek bírói jellegű felülvizsgálatát jelenti. A normakontroll eljárás fő funkciója a jogvédelem, amely egyszerre lehet objektív és szubjektív.


Jogi hírek Teljes lista

2021-01-18

Módosulnak a polgári peres ÁNYK-űrlapok - Az új nyomtatványok már letölthetőek!

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) módosítása szerint, 2021. január 1. napjától kezdődően az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek, illetve a nemzetközi árufuvarozási és nemzetközi szállítmányozási perek elsőfokon kizárólag a törvényszéken indíthatók meg. Ennek megfelelően módosulnak a P01 és G01 számú ÁNYK-űrlapok, a fenti ügyekben 2021. január 1-jétől ezeket az űrlapokat nem lehet benyújtani.
Bővebben

2021-01-18

Indulhatnak az eljárások az osztatlan tulajdon felszámolására

Már kezdeményezhetik az érintettek az osztatlan közös földtulajdonok felszámolásával kapcsolatos hatósági eljárást, sokan közel harminc éve várták azt a szabályozást - írja a Magyar Nemzet. Életbe lépett januártól a nyáron elfogadott, osztatlan közös földtulajdonok felszámolásának és az ingatlan-nyilvántartás rendezésének megkönnyítését célzó törvény.
Bővebben

2021-01-18

Tudnivalók az előzetes elektronikus engedélyregisztrációs rendszerről (BIREG)

Kire vonatkozik a BIREG-be való regisztráció, illetve a lejelentési kötelezettség?
Bővebben

2021-01-18

Számlázás Angliába, kiszállítás az EU-ba

Hogyan kell kiállítani a számlát, ha angol cég termékét Németországba adja el egy magyar vállalkozás?
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.