• A szabadság alkotmánya
  • Új Pp. iránymutatások
  • A GDPR magyarázata
  • ptk.
  • Új Pp.
  • Új Be.
  • Emberi jogi
  • Közig
  • Munkajog
  • A bizalmi vagyonkezelés
  • tarsasagi

Kiadói hírek Teljes lista

2019-06-03

Nyolcadik alkalommal került megrendezésre a „Mindennapi családjog”

Idén 120 fő részvételével zajlott a Családi Jog folyóirat hagyományos, éves konferenciája, amelyről néhány életképet itt gyűjtöttünk össze.

2019-06-03

Olvasson 22 jogi folyóiratot a számítógépén! Ez a Szakcikk Adatbázis Plusz.

A HVG-ORAC Kiadó előfizetéses folyóiratait a nyomtatott lapszámok megjelenésével egyidejűleg online éri el az új szolgáltatás segítségével.

2019-05-13

A Munkajog folyóirat szemináriumával indul a 29. Országos HR Konferencia és Kiállítás

Az OHE hagyományos éves konferenciájának 0. napján a Munkajog szerkesztői tartanak előadásokat.

Tallózó Teljes lista

2019-08-06

Ficsór Gabriella: Összbüntetésbe foglalás a 10/2018. (VII. 18.) AB határozat után

Büntetőjogi Szemle, 2019/1., 45-55. o.

Az összbüntetés a jogalkalmazók körében egy megosztó jogintézmény, a viták minden törvényi változást követően ismét felélednek.

2019-07-24

Sáriné Simkó Ágnes: Betegjogok az egészségügyi törvény és a Polgári Törvénykönyv összefüggései alapján

Gazdaság és Jog, 2019/6., 7-13. o.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek (a továbbiakban: Eütv.) a betegek jogait meghatározó rendelkezései és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) ...

2019-07-23

Mogyorósi Sándor: A közszolgálati szabályzat

Jegyző és Közigazgatás, 2019/3., 7-8. o.

E lap hasábjain a közigazgatást érintő szakmai problémák, felvetések, újdonságok kapnak helyet. A szerzők a közigazgatásban dolgozó szakemberek, akik munkájukat hivatásként megélve szívvel-lélekkel végzik.


Jogi hírek Teljes lista

2019-08-22

Egységesített polgári ítélkezés - Fókuszban a devizahitel-ügyek - A Kúria legjelentősebb döntései és az egségesített joggyakorlat

A Kúria júliusban sajtóreggeli keretében számolt be a legfőbb bírói fórum legfontosabb, közérdeklődésre is számot tartó döntéseiről, valamint joggyakorlat-egységesítő tevékenységéről. "Az ország polgári ítélkezése számára idén is a devizahiteles perek jelentették a legnagyobb kihívást – amely tárgykörben országosan még mindig mintegy 5000 per van folyamatban" - emelte ki az eseményen Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője. Wellman György bíró elmondta, hogy korábban több devizahiteles per került felfüggesztésre, tekintettel arra, hogy a hazai bíróságok számos kérdésben fordultak az Európai Unió Bíróságához (EUB) előzetes döntéshozatali eljárás keretében.
Bővebben

2019-08-22

Távmeghallgatás a civilisztikai eljárásokban

A bíróságok digitalizációjának fontos építőköve a távmeghallgatás országos szintű bevezetése. A tanulmány átfogóan ismerteti a távmeghallgatás hatályos civilisztikai jogszabályi hátterét, jogi szabályozását. Nemzetközi kitekintés keretében felvázolja az uniós tagállamokkal és harmadik országokkal biztosított alkalmazási lehetőségeket. Összefoglalja a távmeghallgatás használata mellett szóló érveket, a technológia alkalmazásának előnyeit, egyúttal szól a hazai bírósági tapasztalatokról. Végül a hatályos szabályozás tükrében áttekinti a távmeghallgatás jövőben prognosztizálható fejlődési irányait, fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg.
Bővebben

2019-08-22

Amit az adatvédelmi tisztviselő kijelöléséről tudni kell

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szerint az adatkezelőknek, illetve az adatfeldolgozóknak szükségük lehet adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. Amennyiben ilyen kötelezettségük merül fel, érdemes ténylegesen kompetens személyt választani. Nézzük, mikor kell adatvédelmi tisztviselőt kijelölnünk és ki az ideális személy!
Bővebben

2019-08-22

A kártyabirtokosoknak is van teendőjük a szigorúbb ügyfélazonosítás miatt

A bankok felkészülnek a szigorúbb azonosítási szabályokra, de az ügyfeleknek is van teendőjük, ha szeptember 14-e után is szeretnének online vásárolni, ekkor lép ugyanis életbe a szigorúbb ügyfélazonosítási uniós előírás. A kártyabirtokosoknak aktiválniuk kell az erős ügyfél-hitelesítést lehetővé tévő biztonsági szolgáltatásokat, amely bankonként eltérő lehet: sms-kód, QR-kód vagy egyéb üzenet.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.