• Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szemináriumok Teljes lista


ELHALASZTVA, ÚJ IDŐPONT HAMAROSAN!

Értsünk szót! – Konferencia a közérthető jogi nyelvről

A Magyar Jogi Nyelv folyóirat éves konferenciája

Helyszín: HVG-ORAC Kiadó, 1037 Budapest, Montevideo u. 14.

Időpont: 2020.04.24. - 09 óra 30 perc

Konferencia + Magyar Jogi Nyelv-előfizetés: 18 000 Ft Konferencia Magyar Jogi Nyelv-előfizetőknek:
13 200 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

ELHALASZTVA, ÚJ IDŐPONT HAMAROSAN!

HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások

A Munkajog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek, második alkalommal

Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara, díszterem (1055 Budapest, Szalay utca 7.)

Időpont: 2020.04.28. - 09 óra 00 perc

Konferencia + Munkajog-előfizetés: 20 000 Ft Konferencia Munkajog-előfizetőknek:
4 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

ELHALASZTVA, ÚJ IDŐPONT HAMAROSAN!

MINDENNAPI CSALÁDJOG – Hivatásrendek találkozása

A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek, kilencedik alkalommal

Helyszín: Hotel Benczúr (Budapest, VI. Benczúr u. 35.)

Időpont: 2020.05.28. - 08 óra 45 perc 

Konferencia + Családi Jog-előfizetés: 26 000 Ft Konferencia Családi Jog-előfizetőknek:
12 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2020-04-27

Veszélyhelyzeti rendeletek elérhetősége a Jogkódexen

Újítás a Jogkódexen: a jogszabályokat megnyitva, azok címe alatt kilistázzuk a jogszabályt érintő egyes rendkívüli rendeleteket.

2020-04-14

Elindult a Precedenskereső a Jogkódexen!

Április 1-jétől Magyarországon „korlátozott precedensrendszer” került bevezetésre. A Kúria precedensképes ítéleteinek kutatásában nyújt segítséget mostantól a Jogkódex szoftverünk.

2020-04-03

Búcsú Petrik Ferenctől

Kiadónk huszonnyolc éves működése alatt minden bizonnyal Petrik Ferenc volt a legaktívabb szerzőnk és szerkesztőnk. Neve szinte összeforrt a kiadónkéval. Fájóan hiányozni fog.

Tallózó Teljes lista

2020-05-15

Lőrincz György: In memoriam munkaügyi bíróság (szubjektív emlékezés)

Munkajog, 2020/2., 1-4. o.

A munkaügyi bíróságok negyvenhét év és három hónapon át működtek részben vagy egészben önálló bíróságként. Történetük akár egy tipikus szervezeti „sztoriként” is leírható, amelyben a kezdeti, konszolidációs korszakot (lásd az 1. alcímet) ...

2020-04-27

Ábrahám Attila: A nemzetközi versenyekre történő nevezési jog és a sportoló nemzethez tartozásának összefüggése

Sportjog, 2020/1., 2-9. o.

A szerző a versenyekre történő nevezés versenyzőkkel kapcsolatos kérdését elemzi. Rámutat arra, hogy a jelenlegi sportjogi szabályozásban meghatározott játékjog intézményét célszerű lenne újragondolni, ...

2020-04-21

Gál Judit: A cégek működését módosító, a veszélyhelyzettel összefüggő szabályok

Céghírnök, 2020/4., 1-2. o.

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ellehetetlenítette a polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek – köztük a cégek – törvényes működését.


Jogi hírek Teljes lista

2020-06-05

Kiemelt kúriai döntések

Szerződésben biztosított jogosultság gyakorlása nem sérti a jóerkölcsöt. Tájékoztató a Pfv.V.21.112/2019. ügyben hozott egyedi határozatról. A jogerős ítélettel szemben a felperes által előterjesztett felülvizsgálati kérelem folytán eljáró Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálattal támadott részében hatályában fenntartotta. Megállapította, hogy a felperes által az előszerződésben megtett jognyilatkozat jogi következményeként a szerződési jogosultság gyakorlása nem jelent jóerkölcsöt sértő magatartást.
Bővebben

2020-06-05

Kiemelt kúriai döntések

Magas összegű kölcsön felvételéhez biztosításul felajánlott ingatlanok vételi jogával kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria. Tájékoztató a Pfv.V.20.352/2020/12. számú kiemelt ügyben hozott határozatról. A felperesek felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések törlése iránti keresetek tekintetében a jogerős ítéletet az elsőfokú ítéletre is kiterjedően hatályon kívül helyezte, és a pert e kereseti kérelmek tekintetében megszüntette, míg a jogerős ítéletet egyebekben hatályában fenntartotta.
Bővebben

2020-06-05

Kiemelt kúriai döntések

Ha a fél az elsőfokú eljárásban nem kifogásolta a szakértő kompetenciáját, erre a felülvizsgálati eljárásban már nem hivatkozhat. Tájékoztató a Pfv.V.21.094/2019. ügyben hozott egyedi határozatról. A bíróság jogerős közbenső ítéletében megállapította, hogy a peres felek között létrejött, majd hatályosult vállalkozási szerződésből eredően az alperes a felperes elmaradt haszonból származó kárának teljes mértékű megtérítésére köteles.
Bővebben

2020-06-05

Kiemelt kúriai döntések

Áfa adónemben megállapított adókülönbözet megfizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa. Tájékoztató a Kfv.I.35.656/2019/10. számú perben hozott határozatról. Közigazgatási perben a felperes főszabály szerint csak a megelőző közigazgatási eljárásában már értékelt tényekre, körülményekre hivatkozhat. Ezért nem elégséges indoka a kereseti kérelem elutasításának az, hogy a felperes nem hivatkozott új tényállási elemre, nem csatolt új bizonyítékot.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.