• Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Kiadói hírek Teljes lista

2021-06-24

Egy (újabb) online konferencia képei

Június 23-án a Magyar Munkajogi Társaság és a Munkajog folyóirat közösen tartottak vitaülést.

2021-06-18

A Pp. novella újdonságainak magyarázata már a Jogkódexen is elérhető

A Pp. első átfogó módosítását szerzőink átvezették a kommentáron, így naprakész magyarázatokat használhatnak a Jogkódex-felhasználók is.

2021-04-28

Egy online konferencia képei

Április 27-én immár második alkalommal rendeztük meg a Munkajog folyóirat konferenciáját, ezúttal online, 82 résztevővel.

Tallózó Teljes lista

2021-06-09

Vereb Anita: Ne szólj szám…? – A közösségi médiában közölt vélemények a munkajogi bírói gyakorlatban

Munkajog, 2021/2., 30-37. o

A sajtóban időről időre felröppennek olyan hírek, amelyek arról számolnak be, hogy egy a közösségi médiában tett szerencsétlen megnyilvánulás a posztoló állásába került. Csak hogy néhány szalagcímet említsünk: ...

2021-05-14

Fábián Adrián: A közigazgatás a hatalommegosztás rendszerében

Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Közigazgatási jog rovat

E szócikk célja a hatalommegosztás jogállami követelményének és az ahhoz kapcsolódó elméleti megfontolások ismertetése, az államhatalmi ágak elválasztása elvének szisztematikus, elemző bemutatása,...

2021-04-16

Vékás Lajos: A Polgári Törvénykönyv első hét évéről

Jogtudományi Közlöny, 2021/3., 101-112. o.

A Ptk. új szabályait tárgyaló jogirodalom összefoglalása mellett a tanulmány nagy figyelmet fordít a sérelemdíjjal és a jogi személyekre vonatkozó szabályok diszpozitivitásával kapcsolatban kialakult ítélkezési gyakorlatra.


Jogi hírek Teljes lista

2021-06-24

Nem volt Alaptörvény-sértő a gyülekezési tilalom, de az Ab követelményt szabott

Azután fordult az Alkotmánybírósághoz a Szivárvány Misszió Alapítvány, hogy egy autós tüntetését a járványveszélyre hivatkozva betiltották. Az Ab ebben nem látott hibát. Az Alkotmánybíróság gyakran él azzal az eszközzel, hogy bár a panaszt elutasítja, alkotmányos követelményt szab meg. Ez viszonylag puha eszköz, a jogalkalmazókat köti, de a törvényhozókra kötelezettséget nem ró.
Bővebben

2021-06-24

Az Ab szerint is elég a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, ha az ellentétes vélemények egyikét a műsorvezető ismerteti

A testület egyhangú döntésével elutasította a Magyar Szocialista Párt (MSZP) panaszát a 2018 végi köztévés tudósítás ügyében. A közszolgálati televízió akkor nem volt hajlandó ismertetni az ellenzéki párt álláspontját a frissen elfogadott új túlóraszabályozásról („rabszolgatörvény”), a stúdióépületben megjelent képviselőket pedig „birtokvédelem” címén a kerületi jegyzővel tiltatta ki. (Később egy bíróság jogerősen megállapította, hogy a politikusok jogszerűen tartózkodtak ott.)
Bővebben

2021-06-24

Tulajdonos kontra menedzsment - Hogyan maradhat meg kontroll?

Egy cég életében sokszor előfordul, hogy annak korábbi egyszemélyi tulajdonosa és menedzsmentje szétválik. Ilyen felállásban a tulajdonos elemi érdeke, hogy magánál tartsa a végső ellenőrzést. Ez viszont sokszor csak speciális jogi eszközökkel biztosítható.
Bővebben

2021-06-24

Kincs, ami nincs

Gondolom, valamennyien találkoztunk már azzal a jelenséggel, amikor valahol a szabadban időzve arra lehettünk figyelmesek, hogy valaki Jack Sparrow módjára megszállottan kincsek után kutat, kezében egy fémdetektorral. Azonban felmerül a kérdés, hódolhatunk-e ennek a roppant izgalmas tevékenységnek engedély nélkül, illetve megtarthatjuk-e az esetlegesen talált „kincseket”. Nos, a tévhitekkel ellentétben nem kerekedhetünk fel csak úgy a fémkeresőnkkel az „egy gyűrű” megtalálásának reményében, mivel csak hatósági engedéllyel lehet a detektorokkal nyomozásba lendülni. A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 52. §-a értelmében két lehetősség nyílik arra, hogy ma Magyarországon ezt a tevékenységet űzzük.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.