• Örök kérdések
  • Sportjog folyóirat
  • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
  • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
  • Sólyom László - Documenta
  • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
  • Polgári nemperes iratmintatár
  • Atipikus szerződések
  • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
  • A szomszédjogi generálklauzula

Kiadói hírek Teljes lista

2020-07-31

Weboldalunkon leadott megrendelését mostantól a pesti belvárosban is átveheti

Az új átvételi pont a Károlyi utcában található, néhány lépésre az ELTE jogi karától.

2020-07-08

Korlátozott precedensrendszer a bíróságokon, precedenskereső a Jogkódexen

Mik azok a PREC ikonok a Jogkódexemben? Mi az, hogy precedens Magyarországon? Összeírtuk a legfontosabb tudnivalókat.

2020-04-27

Veszélyhelyzeti rendeletek elérhetősége a Jogkódexen

Újítás a Jogkódexen: a jogszabályokat megnyitva, azok címe alatt kilistázzuk a jogszabályt érintő egyes rendkívüli rendeleteket.

Tallózó Teljes lista

2020-09-09

Osztovits András: Online bíróságok és az igazságszolgáltatáshoz való jog – esély vagy veszély?

A tanulmány hamarosan megjelenik a Magyar Jogban

Az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása során mindig más és más akadályt kellett elhárítani, a legújabb kihívást pedig az információs technológia (a továbbiakban: IT) dinamikus fejlődése jelenti.

2020-07-31

Dr. Bakonyi Mária PhD – Dr. habil. Bárándy Gergely PhD: A letartóztatás mint a vallomás befolyásolásának meg nem engedett módszere

Büntetőjogi Szemle, 2020/1., 3-12. o.

A beismerő vallomás a bizonyításban központi szerepet tölt be. A középkorban a beismerő vallomást a „bizonyítékok királynőjének” tekintették, amelyhez az esetek legnagyobb részében nem mindig a legtörvényesebb módszerrel jutottak,...

2020-07-20

Horváth István: Szabad a pálya. A hivatásos sportolók munkaviszonya és a veszélyhelyzet különös szabályai

Sportjog, 2020/2., 1-5. o.

Az írás a hivatásos sportolók foglalkoztatására vonatkozó szabályozás három különös kérdésével foglalkozik. Egyrészt bemutatja a Munka Törvénykönyve egyes jogintézményei milyen eltérésekkel alkalmazandók a sportról szóló 2004. évi I. törvényre.


Jogi hírek Teljes lista

2020-09-24

Trócsányi László a Magyar Jogász Egylet új elnöke

Trócsányi László egyetemi tanárt, európai parlamenti képviselőt választotta új elnökévé az 1879-ben alapított Magyar Jogász Egylet. Az új elnök az egylet feladatának nevezte, hogy a jog szolgálata érdekében összetartsa a magyar jogászokat - derül ki a közleményből. Trócsányi László a tagsághoz írt nyílt levelében Vladár Gábor egykori igazságügyi minisztert idézve úgy fogalmazott: "a jog arra szolgál, hogy az emberek élete jobb legyen általa".
Bővebben

2020-09-24

Látható problémák, láthatatlan alkotmány?

Online alkotmánybírósági kerekasztal-beszélgetés az SZTE ÁJTK és az Alkotmánybíróság közös szervezésében. 2020. október 16-án 10:00 órai kezdettel „Látható problémák, láthatatlan alkotmány? Az Alkotmánybíróság jogfejlesztő tevékenységének változása 1990-2020 között” címmel szervez online kerekasztal-beszélgetést az SZTE ÁJTK Közjogi Intézete és az Alkotmánybíróság a halálbüntetést alkotmányellenessé nyilvánító 23/1990. (X. 31.) AB határozat 30. évfordulójának emlékére.
Bővebben

2020-09-24

Szigorodik a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége - Megkezdődött a törvényjavaslat parlamenti vitája

A hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében szigorodik az elkövetők feltételes szabadságra bocsátásának lehetősége. A törvényjavaslat hétfői, parlamenti vitájában a szigorítást ismertető Völner Pál, az igazságügyi tárca államtitkára elmondta, hogy a legsúlyosabb, az emberi életet szándékosan támadó bűncselekmények elkövetőit - amennyiben határozott ideig tartó szabadságvesztésüket töltik - nem lehet feltételesen szabadságra bocsátani. Ide tartozik a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmények kísérlete is - tette hozzá.
Bővebben

2020-09-24

Ki viseli a másik tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátás költségeit? - A magyar engedélyezési rendszer uniós jogot sért

A szolgáltatásnyújtás szabadságának elvével és a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelvvel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előzetes engedély hiányában kizárja a valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező biztosított személy által egy másik tagállamban sürgősen igénybe vett beavatkozással kapcsolatos költségek megtérítését. A szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének ilyen korlátozása nem arányos, és sérti az irányelvet - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.