• Vht. kommentár
 • Az alkotmánybírósági gyakorlat I-II.
 • ptk.-kommentár
 • ejee kommentár
 • versenyjogi kézikönyv
 • Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Kiadói hírek Teljes lista

2022-01-12

Az IJOTEN immár a Jogkódexen is kutatható

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia szócikkei „beköltöztek” a Jogkódexbe is.

2022-01-10

Búcsú Horváth Jenőtől, a Magyar Ügyvédi Kamara örökös, tiszteletbeli elnökétől

Az Európai Jog folyóiratunk szerkesztőbizottsági tagjaként húsz éven keresztül a Kiadónkkal is szoros kapcsolatban állt.

2021-11-08

Mindennapi családjog, tizedik alkalommal

2021. november 4-én tartottuk az idei Mindennapi családjog konferenciánkat. A kilencven résztevő egyik fele a helyszínen élvezte az előadásokat, a másik fele a számítógépek előtt kapcsolódott az eseményhez.

Tallózó Teljes lista

2021-12-09

Herdon István – Rab Henriett: Hogyan írható elő kötelezően a védőoltás a gazdasági munkaviszonyokban?*

Közjogi Szemle, 2021/4., 1-10. o.

A jogalkotó az elmúlt hetekben és hónapban a pandémia megfékezése érdekében számos, olykor meglepő intézkedést fogadott el. Mondhatni várható volt, de mégis nagy visszhangot keltett a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló...

2021-11-26

Ősze Áron: A különleges jogrend alaptörvényi reformja

Parlamenti Szemle, 2021/1., 5-21. o.

Tanulmányomban a magyar különleges jogrendi szabályzás reformjával foglalkoztam. A kilencedik Alaptörvény-módosítással ugyanis az Országgyűlés új alapokra helyezte e jogintézmény szabályozási koncepcióját.

2021-11-19

Dr. Kozma Anna – Dr. Pál Lajos: A védőoltásra kötelezés feltételei a munkajogviszonyban

Munkajog, 2021/4. lapszám, 17-25. o.

A koronavírus megjelenésével egyidősek a kérdések: milyen lehetősége, jogosultsága van a munkáltatónak a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzésére, követelheti-e a fertőzéstől mentes állapot, illetve a védettség igazolását,...


Jogi hírek Teljes lista

2022-01-19

Sok kereskedő még a jótállás enyhébb szabályait sem tartja be

A vásárlók jogait erősítő új rendelkezések betartását januártól decemberig több mint 1100 helyszínen ellenőrizte a fogyasztóvédelmi hatóság. Tízből majdnem hat üzletnek nem sikerült hiánytalanul követnie a megváltozott előírásokat. Sokan még a korábbi, 17 évig hatályban volt rendelkezéseknek sem tettek maradéktalanul eleget.
Bővebben

2022-01-19

Fontos változás a webshopoknál: erről jobb, ha tudsz, sok pénz múlik rajta

Az OSS rendszer bevezetése előtt, ha pl valaki egy szomszédos tagállamba szeretett volna értékesíteni, bizonyos értékhatár elérése esetén be kellett regisztrálnia oda, mely igen jelentős adminisztrációs teherrel járt, így sokak kedvét szegte. 2021. július 1-et követően az akadály elhárult, a webshoptulajdonosok nagy örömére.
Bővebben

2022-01-19

Jogerősen pert vesztett az Oberbank tisztességtelen szerződési feltételei miatt

A Pest Megyei Főügyészség a fogyasztók jogainak védelme érdekében egy Magyarországon működő bank fogyasztókkal való szerződések megkötése végett alkalmazott általános szerződési feltételeit vizsgálta meg, és több tisztességtelen szerződési kikötést talált. Az ügyészség pert indított a tisztességtelen feltételek érvénytelenségének megállapítása iránt – közölte honlapján Magyarország Ügyészsége. Mint a közlemény végéből kiderül, az Oberbankról van szó.
Bővebben

2022-01-19

Kültag a betéti társaságban. Figyelj, mert új szabályok is vannak!

A beltag mellett kültag is kell egy betéti társasághoz. Mit kell tudni, ha valaki kültagként vesz részt a cégben? Lehet-e ennek buktatója vagy csupán a papírforma kedvéért van rá szükség? Miről tudj feltétlenül, ha kültag lennél?
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.