• Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

A véleménynyilvánítás joga a munkaviszonyban

A Magyar Munkajogi Társaság vitaülése, a Munkajog folyóirat támogatásával

Helyszín: Online

Időpont: 2021.06.23. - 09 óra 30 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia + Munkajog-előfizetés: 20 000 Ft Konferencia Munkajog-előfizetőknek: 5 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2021-06-18

A Pp. novella újdonságainak magyarázata már a Jogkódexen is elérhető

A Pp. első átfogó módosítását szerzőink átvezették a kommentáron, így naprakész magyarázatokat használhatnak a Jogkódex-felhasználók is.

2021-04-28

Egy online konferencia képei

Április 27-én immár második alkalommal rendeztük meg a Munkajog folyóirat konferenciáját, ezúttal online, 82 résztevővel.

2021-02-11

Könyvbemutató - Nagy Csongor István: A kartelljog dogmatikai rendszere

Az új e-könyvünket Marosi Zoltán (partner, Oppenheim Ügyvédi Iroda) és Papp Mónika (tudományos munkatárs, TK JTI) mutatja be egy online esemény keretében.

Tallózó Teljes lista

2021-06-09

Vereb Anita: Ne szólj szám…? – A közösségi médiában közölt vélemények a munkajogi bírói gyakorlatban

Munkajog, 2021/2., 30-37. o

A sajtóban időről időre felröppennek olyan hírek, amelyek arról számolnak be, hogy egy a közösségi médiában tett szerencsétlen megnyilvánulás a posztoló állásába került. Csak hogy néhány szalagcímet említsünk: ...

2021-05-14

Fábián Adrián: A közigazgatás a hatalommegosztás rendszerében

Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Közigazgatási jog rovat

E szócikk célja a hatalommegosztás jogállami követelményének és az ahhoz kapcsolódó elméleti megfontolások ismertetése, az államhatalmi ágak elválasztása elvének szisztematikus, elemző bemutatása,...

2021-04-16

Vékás Lajos: A Polgári Törvénykönyv első hét évéről

Jogtudományi Közlöny, 2021/3., 101-112. o.

A Ptk. új szabályait tárgyaló jogirodalom összefoglalása mellett a tanulmány nagy figyelmet fordít a sérelemdíjjal és a jogi személyekre vonatkozó szabályok diszpozitivitásával kapcsolatban kialakult ítélkezési gyakorlatra.


Jogi hírek Teljes lista

2021-06-22

Levezethetőek-e az Alaptörvényből a feltételes kedvezmények? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A feltételes kedvezmények lehetőségének beiktatása a jogrendszerbe a jogalkotó feladata, és egyúttal diszkrecionális lehetősége is, így ezek az kedvezmények az Alaptörvényből nem levezethetőek, nem járnak alanyi jogon - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1754/2019. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában. Az Alkotmánybíróság elutasította a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 436. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.
Bővebben

2021-06-22

Rémhírt terjesztek vagy véleményt nyilvánítok? A szólásszabadság korlátozása a koronavírus okozta veszélyhelyzet alatt – (I. Rész)

A koronavírus okozta világjárvány következtében ma már mindenki találkozott többek között azokkal a szavakkal, hogy veszélyhelyzet, kormányrendelet, kijárási korlátozás és boltzár. Azonban nem feltétlenül magától értetődő, hogy a veszélyhelyzet során hozott rendeletek mögött milyen alapjog korlátozások húzódnak a járvány megfékezése érdekében.
Bővebben

2021-06-22

Rémhírt terjesztek vagy véleményt nyilvánítok? A szólásszabadság korlátozása a koronavírus okozta veszélyhelyzet alatt – (II. Rész)

A – korábban megjelent cikkben említetteken túl (szerk.)- kontra érvek közé lehet sorolni azt is, hogy nem megfelelően egyértelmű a tényállás szövege, amiből megalapozható az, hogy a Btk.-módosítás tágította a büntethető magatartások körét. Különösen a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítja fordulat az, ami nehezen alkalmazható valamely magatartásra. Mivel egy viszonylag új szabályozásról van szó, nincs még kiforrott joggyakorlat arra nézve mely magatartás, megnyilvánulás alkalmas a védekezést gátolni.
Bővebben

2021-06-22

Átutalásos számla fizetése készpénzzel: kell-e mulasztási bírsággal számolni?

Gazdabolt nagykereskedőtől rendeli a termékeit (a bolt készletének megfelelően, ha a készlet csökken valamiből, akkor rendel). Minden esetben átutalásos számlát kap, de annak ellenértékét készpénzzel egyenlíti ki, havonta több millió forint értékben. Vonatkozik-e a felekre a 20 százalékos mulasztási bírság?
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.