• Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

A véleménynyilvánítás joga a munkaviszonyban

A Magyar Munkajogi Társaság vitaülése, a Munkajog folyóirat támogatásával

Helyszín: Online

Időpont: 2021.06.23. - 09 óra 30 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia + Munkajog-előfizetés: 20 000 Ft Konferencia Munkajog-előfizetőknek: 5 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2021-04-28

Egy online konferencia képei

Április 27-én immár második alkalommal rendeztük meg a Munkajog folyóirat konferenciáját, ezúttal online, 82 résztevővel.

2021-02-11

Könyvbemutató - Nagy Csongor István: A kartelljog dogmatikai rendszere

Az új e-könyvünket Marosi Zoltán (partner, Oppenheim Ügyvédi Iroda) és Papp Mónika (tudományos munkatárs, TK JTI) mutatja be egy online esemény keretében.

2021-01-29

Megújult a Jogtudományi Közlöny

Január 1-jétől új szerkesztői csapat irányítja a 76. évfolyamába lépett, patinás jogi folyóiratot.

Tallózó Teljes lista

2021-05-14

Fábián Adrián: A közigazgatás a hatalommegosztás rendszerében

Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Közigazgatási jog rovat

E szócikk célja a hatalommegosztás jogállami követelményének és az ahhoz kapcsolódó elméleti megfontolások ismertetése, az államhatalmi ágak elválasztása elvének szisztematikus, elemző bemutatása,...

2021-04-16

Vékás Lajos: A Polgári Törvénykönyv első hét évéről

Jogtudományi Közlöny, 2021/3., 101-112. o.

A Ptk. új szabályait tárgyaló jogirodalom összefoglalása mellett a tanulmány nagy figyelmet fordít a sérelemdíjjal és a jogi személyekre vonatkozó szabályok diszpozitivitásával kapcsolatban kialakult ítélkezési gyakorlatra.

2021-04-07

Szabó Judit: A ne bis in idem elvének hazai fejlődéstörténete

Előzetes a Büntetőjogi Szemle következő lapszámából

A ne bis in idem elve az ugyanazon tény kétszeres értékelésének tilalmát határozza meg, és mint ilyen, a modern büntetőjog – értve ez alatt az anyagi és az eljárásjogi rendelkezéseket egyaránt – egyik sarokköve.


Jogi hírek Teljes lista

2021-05-18

Tisztességes eljáráshoz való alapjogot sértő törvényszéki végzés - Az Alkotmánybíróság bírói döntést semmisített meg

Amennyiben egy bíróság mulasztása alkalmas arra, hogy érdemben befolyásolja az ügy kimenetelét, az ügyben meghozott döntése sérti a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1485/2020. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában. Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Szegedi Törvényszék mint másodfokú bíróság fogvatartási körülmények miatti kártalanítás tárgyában hozott végzését.
Bővebben

2021-05-18

Végkielégítések és jubileumi jutalmak az Eszjtv. alapján - Mit kapott az az egészségügyi dolgozó, aki nem írta alá új szerződését?

Az egészségügyben dolgozók túlnyomó többsége végül aláírta az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvénynek megfelelő szerződését. Az új jogállási törvény szerinti foglalkoztatás 2021. március 2-án meg is kezdődött. De mi lett azokkal, akik nem írtak alá? Milyen végkielégítéssel számolhattak? Jogosultak maradtak-e a közalkalmazotti jubileumi jutalmak?
Bővebben

2021-05-18

Nők 40 nyugdíj: az időzítésnél erre is figyeljen!

Egy konkrét eset kapcsán a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségeiről kérdezett olvasónk.
Bővebben

2021-05-18

A pánikkeltés legfontosabb gátja, vagy a cenzúra újabb eszköze? A szólásszabadság korlátozásának alkotmányossági szempontjai a koronavírus járvány idején

Az utóbbi hónapokban az internetet böngészve rendszeresen találkozhattunk különböző, gyakran igen élesen megfogalmazott állásponttal a kialakult járványhelyzet súlyosságát, illetve annak konkrét kezelését illetően a világ különböző országaiban. Emellett a közösségi médiaoldalakon, és egyéb felületeken is egyre elterjedtebbé váltak a megkérdőjelezhető valóságtartalmú információk vagy épp álhírek. Ennek nyomán számos ország döntött a szólásszabadság korlátozásainak bevezetése, illetve a köznyugalom és pontos tájékoztatás aktívabb védelme mellett, Magyarországon erre jó példának tekinthető a rémhírterjesztés tényállásának büntető törvénykönyvünkbe való beemelése. Jelen írásomban néhány olyan releváns alkotmányossági megfontolást mutatok be, amelyek a szólásszabadság különleges jogrend alatti korlátozása ellen, illetve mellett hozhatók fel.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.