• Sólyom László - Documenta
 • GDPR-képzés, másfél év tapasztalatainak tükrében
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2019
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • A szabadság alkotmánya
 • Új Pp. iránymutatások
 • A GDPR magyarázata
 • ptk.
 • Új Pp.
 • Új Be.
 • Emberi jogi
 • Munkajog

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

GDPR-képzés, másfél év tapasztalatainak tükrében

Kétnapos (november 5-6.) szeminárium, nagyvállalati implementációs tapasztalattal rendelkező szakértőkkel

Helyszín: HVG-ORAC Kiadó, 1037 Budapest, Montevideo u. 14.

Időpont: 2019.11.05. - 09 óra 30 perc

Vége: 2019.11.06. - 16 óra 00 perc

nap

óra

perc

mp.

Részvételi díj a kétnapos szemináriumra: 127 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2019-09-30

Polgári nemperes iratmintatár a Jogkódexen

A Jogkódexen már elérhető a 332 iratminta, amely tizennyolc szakember egy éves munkájának eredménye.

2019-09-11

2019. augusztus 17-én módosult a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló IM rendelet (Cvhr.)

A Jogkódexen kizárólag az új sémának megfelelő, módosított cégeljárási nyomtatványok érhetőek el új nyomtatványként a mai nappal kezdődően.

2019-09-05

Újabb jogszabálygyűjtemények várhatóak

A fehér-kék jogszabálygyűjtemény-sorozatban a legnépszerűbb kódexekből (Ptk., Pp., Btk., Be., Ákr., Kp.) hamarosan új kiadások jelennek meg.

Tallózó Teljes lista

2019-10-08

Blutman László: Törésvonalak az Alkotmánybíróságon: mit lehet kezdeni a nemzetközi joggal?

Közjogi Szemle, 2019/3., 1-9. o.

Működésének első tizenöt évében a magyar Alkotmánybíróság bizonytalan volt abban, hogy mit kezdjen a nemzetközi joggal. A bizonytalanságot ellentmondásos megállapítások jelezték. 2005-től valamelyest konszolidálódtak a kapcsolódó, fontosabb tételek.

2019-09-25

Lőrincz György: Kúriai döntés a műszakpótlékra való jogosultság feltételeinek értelmezéséről, avagy a jogalkotói cél feltárásának nehézségei

Munkajog, 2019/3., 54-57. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) műszakpótlékra való jogosultságról rendelkező 141. §-a már a kódex kihirdetésekor értelmezési vitákat váltott ki, olyannyira,...

2019-09-06

Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula értelmezésének újabb dilemmái

Gazdaság és Jog, 2019/7-8., 1-7. o.

A 2013-as Polgári Törvénykönyv (Ptk.) több jelentős újítást vezetett be a kontraktuális kártérítési felelősség kapcsán, ezek egyike a kártérítés mértékét korlátozó ún. előreláthatósági klauzula, a Bécsi Vételi Egyezmény 74. cikke alapján.


Jogi hírek Teljes lista

2019-10-21

Kiemelt kúriai döntések

Bérleti szerződésből származó követelések iránti perben hozott határozatot a Kúria. Tájékoztató a Pfv.V.20.548/2019. számú, a régi Pp. 386/A.-386/N. §-ában szabályozott kiemelt jelentőségű egyedi ügyről. A peres felek 2004 áprilisában bérleti szerződést kötöttek több helyrajzi szám alatt található ingatlan és ingatlanrész összefüggő területként történő bérbevételére autószalon felépítése és működtetése céljából. A szerződés létrejöttének feltétele volt a tulajdonosi jóváhagyás beszerzése tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés értelmében a bérlő az általa felépített épületen tulajdonjogot, míg az épület használatához szükséges földterületen földhasználati jogot szerez.
Bővebben

2019-10-21

Elévült iratok megsemmisítésének módja

Az elévülési időn túli iratok megsemmisítéséről elegendő egy belső jegyzőkönyv felvétele? Elég annyi, hogy adott cég, adott évi elévült iratait teljeskörűen megsemmisíti? – kérdezte olvasónk. Szolnoki Béla adószakértő, könyvvizsgáló válaszolt.
Bővebben

2019-10-21

Jogellenes, ha az adózó nem védekezhet saját ügyében

Újra kell gondolni az adóellenőrzési gyakorlatot az Európai Bíróság friss ítélete alapján. Az Európai Unió Bírósága azt állapította meg, hogy a magyar eljárás nem mindenben felel meg az uniós jognak.
Bővebben

2019-10-21

Közeleg a határidő – több ezer banki ügyfél érintett

Október 31-ig kell elvégezni a kötelező banki adategyeztetést - hívta fel a figyelmet Binder István, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti szóvivője az M1-en. A pénzmosás elleni törvény nemcsak a banki, hanem az egészségpénztári, életbiztosítási ügyfelekre is vonatkozik.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.