• A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
  • Sólyom László - Documenta
  • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
  • Polgári nemperes iratmintatár
  • Sportjog folyóirat
  • Atipikus szerződések
  • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
  • A szomszédjogi generálklauzula

Kiadói hírek Teljes lista

2020-02-05

Búcsú Sárközy Tamás professzortól

Kiadónk alapítása óta az egyik legmeghatározóbb szerzőnk és szerkesztőnk volt, tiszteletbeli kollégánknak tartottuk.

2020-01-09

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédiát 2020-tól kiadónk jelenteti meg.

Az IJOTEN hamarosan a Jogkódexbe is „beköltözik”.

2019-12-20

A JogTudor program 2020-ban is folytatódik

Tizenhárom ügyvédi kamarával, sok ezer ügyvéddel és immár két új Pp.-kommentárral folytatódik a program…

Tallózó Teljes lista

2020-02-05

Varga Zs. András: Tíz gondolat a jogegységről és a precedenshatásról

Előzetes a Magyar Jog 2020/2. lapszámából

Megköszönöm a Magyar Jog Szerkesztőbizottságának a felkérést arra, hogy ugyanebben a lapszámban kifejtsem véleményemet a jogegységet biztosító eljárási eszközökről Osztovits András professzor cikkével összefüggésben.

2020-01-30

Osztovits András: Törvénymódosítás a bírósági joggyakorlat egységesítése érdekében – jó irányba tett rossz lépés?

Előzetes a Magyar Jog 2020/2. lapszámából

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény ismét előtérbe állította azt a kérdést,...

2020-01-29

Lőrincz György: Az „ellenőrzési kör” értelmezése a munkaügyi ítélkezés tükrében

Előzetes a Munkajog 2020/1. lapszámából

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) egyik jelentős újítása, miszerint a munkáltató kártérítési felelősségének (egyik) kimentési lehetőségét a korábbi szabályozás szerinti „működési körön kívüli” helyett ...


Jogi hírek Teljes lista

2020-02-18

Az elővásárlási jog, avagy az adásvételi szerződés egy különös neme - Hatályos szabályok és amit tudni érdemes!

Az elővásárlási jog – mely jogintézményt már a római jog is ismert – az adásvételi szerződés egyik különös neme. Jogosultja a tulajdonos vételi ajánlatnak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával megvásárolhatja az eladni kívánt dolgot. De mit is jelent ez pontosan? Milyen lehetőséget, jogokat és kötelezettségeket rejt ez a sajátos jogintézmény a jogosult és a tulajdonos számára?
Bővebben

2020-02-18

Jogosult-e pótmagánvádat előterjeszteni egy önkormányzat? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Az önkormányzat jogállása szerint az állam része, büntetőigénye az egységes állami büntető igény részeként csak az ügyészség által érvényesíthető - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/2516/2015. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában. Az Alkotmánybíróság elutasította a pótmagánvád elutasítása tárgyában hozott bírósági döntések alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.
Bővebben

2020-02-18

Ügyfél az első helyen! - A közigazgatás jövőképe: a szolgáltató állam - A kormányhivatalok működését egyszerűsítő törvénycsomagról

A szolgáltató ügyintézés professzionális, költséghatékony és szervezett - szögezi le a Közigazgatásfejlesztési Stratégia. A kormányhivatalok működését egyszerűsítő törvénycsomag ennek megfelelően rövid ügyintézési határidőt és ügyfélbarát eljárásrendet ígér. Az intézkedések többségét márciustól vezetik be a közigazgatásba. De mi is fog változni?
Bővebben

2020-02-18

Az elfeledtetéshez való jog – Európára korlátozva?

A 21. század eddigi két évtizedének tendenciái alapján sokan úgy tartják, hogy az adat vált a gazdasági haladás, versenyképesség meghatározó alapanyagává, ha úgy tetszik, az adat évszázadunk olaja. Jelentőségét igazolja a Gazdasági Versenyhivatal VJ/85/2016. számú határozata, amelyben egymilliárd-kétszázmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a Facebook Ireland Ltd.-t, tekintettel arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatás ingyenességére utalással megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdése szerinti tilalmat.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.