• Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Sportjog folyóirat
 • A szabadság alkotmánya
 • Új Pp. iránymutatások
 • A GDPR magyarázata
 • ptk.
 • Új Pp.
 • Új Be.
 • Emberi jogi

Kiadói hírek Teljes lista

2019-11-27

Vékás’80

Vékás Lajos professzor november 25-én ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Ebből az alkalomból kiadónk két kötetet is megjelentetett.

2019-11-15

Új folyóiratunk: Sportjog

Nem sokkal az első magyar sportjogi egyetemi tankönyv megjelentetését követően a témában folyóiratot is indítunk.

2019-09-30

Polgári nemperes iratmintatár a Jogkódexen

A Jogkódexen már elérhető a 332 iratminta, amely tizennyolc szakember egy éves munkájának eredménye.

Tallózó Teljes lista

2019-12-02

Petrovics Zoltán: A polgári jog egyes rendelkezéseinek alkalmazása a munkaviszonyban, különös tekintettel a kötbérre

Munkajog, 2019/4., 15-22. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálybalépése lényegi változást hozott a polgári jogi rendelkezések munkaviszonyra történő alkalmazását illetően.

2019-10-30

Molnár Péter, Varga Ferenc: Önkormányzati „partnerválasztás” mint költségvetési kérdés

Jegyző és Közigazgatás, 2019/5., 9-11. o.

Új közös önkormányzati hivatal létrehozására a frissen megválasztott képviselő-testületeknek a kérdés jelentőségéhez képest meglepően rövid, hatvan napos idő áll rendelkezésükre.

2019-10-08

Blutman László: Törésvonalak az Alkotmánybíróságon: mit lehet kezdeni a nemzetközi joggal?

Közjogi Szemle, 2019/3., 1-9. o.

Működésének első tizenöt évében a magyar Alkotmánybíróság bizonytalan volt abban, hogy mit kezdjen a nemzetközi joggal. A bizonytalanságot ellentmondásos megállapítások jelezték. 2005-től valamelyest konszolidálódtak a kapcsolódó, fontosabb tételek.


Jogi hírek Teljes lista

2019-12-10

Új áfaelőírások a behajthatatlan követeléseknél

Az áfatörvény 2020-tól hatályba lépő egyik legjelentősebb újítása a behajthatatlan követelésekre jutó áfa pótlólagos levonásának engedélyezése. Lássuk, hogyan lehet adóalapot csökkenteni a behajthatatlan követelések esetében! Jelen cikk előzményében a közösségi szabályokat, valamint az áfatörvényben megjelenő behajthatatlan követelés-fogalmat elemeztük, míg ezen írásunkban azokat az eljárásokat vizsgáljuk meg, amelyeket az adóalanyoknak követniük kell ahhoz, hogy sikeresen éljenek pótlólagos adólevonási jogukkal.
Bővebben

2019-12-10

Hotel? Airbnb!

Az Airbnb 2008-ban alakult meg, mára az egyik legnépszerűbb szállásokkal foglalkozó cég. Működésének lényege, hogy nagyrészt magánszemélyek adnak ki szobákat, lakásokat szintén magánszemélyeknek. Mi a helyzet a jogi szabályozásával?
Bővebben

2019-12-10

Szociális hozzájárulási adó megfizetésének korlátja

2019 januárjától az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LVI. törvény, illetve a szociális hozzájárulási törvényünk egy új jogszabályban egyesült, januártól a kétféle adókötelezettség megszűnt, kizárólag szociális hozzájárulási-adó fizetési kötelezettség keletkezik. A korábban kétféle jogszabály egy új köntösben, de nagy részben változatlan formában került szabályozásra.
Bővebben

2019-12-10

Változik a trafikok szabályozása

A jövőben csak a trafikokban lehet kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszköz és az új dohánytermékek kiegészítő termékeit is – döntött az Országgyűlés.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.