• Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások

A Munkajog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek, második alkalommal

Helyszín: Online

Időpont: 2021.04.27. - 09 óra 30 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia + Munkajog-előfizetés: 20 000 Ft Konferencia Munkajog-előfizetőknek: 5 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2021-02-11

Könyvbemutató - Nagy Csongor István: A kartelljog dogmatikai rendszere

Az új e-könyvünket Marosi Zoltán (partner, Oppenheim Ügyvédi Iroda) és Papp Mónika (tudományos munkatárs, TK JTI) mutatja be egy online esemény keretében.

2021-01-29

Megújult a Jogtudományi Közlöny

Január 1-jétől új szerkesztői csapat irányítja a 76. évfolyamába lépett, patinás jogi folyóiratot.

2021-01-04

Tizenöt ügyvédi kamarával folytatódik a JogTudor program 2021-ben

Valamennyi ügyvédi kamara megújította részvételét a programban.

Tallózó Teljes lista

2021-04-07

Szabó Judit: A ne bis in idem elvének hazai fejlődéstörténete

Előzetes a Büntetőjogi Szemle következő lapszámából

A ne bis in idem elve az ugyanazon tény kétszeres értékelésének tilalmát határozza meg, és mint ilyen, a modern büntetőjog – értve ez alatt az anyagi és az eljárásjogi rendelkezéseket egyaránt – egyik sarokköve.

2021-04-06

Vincze Attila: Szokás, szokásjog és konvenció az alkotmányjogban*

Közjogi Szemle, 2021/1., 1-11. o.

A magyar alkotmányjog-tudomány uralkodó álláspontja szerint a szokásjog nem létezik, illetve, ha igen, akkor legfeljebb történeti dimenzióban, mint a régi közjogunk egyik eleme, vagy pedig a nemzetközi jog részeként.

2021-03-25

Zakariás Kinga: Az öngyilkosság szabadsága mint az egyéni autonómia kifejeződése – Gondolatok a német alkotmánybíróság asszisztált öngyilkosság ítéletéhez

Alkotmánybírósági Szemle, 2020/2., 2-10 o.

A Szövetségi Alkotmánybíróság az asszisztált öngyilkosság ítéletében kiterjesztette az általános személyiségi jog védelmi körét az egyéni önrendelkezésen alapuló halálhoz való jogra, ...


Jogi hírek Teljes lista

2021-04-09

Szerződéskötés távolról, elektronikusan?

A világjárvány miatt minden korábbinál nagyobb igény van arra, hogy a különböző szerződéseket, okiratokat elektronikus formában is elfogadják, sőt azokat akár személyes megjelenés nélkül is alá lehessen írni. Jóllehet a közokiratok távolról történő biztonságos aláírásnak egyelőre Magyarországon nincsenek meg a technikai és jogi feltételei, a közjegyzők várakozása szerint elektronikus okiratok két-három éven belül így is teljesen felválthatják a papíralapúakat. Ehhez elsősorban az elektronikus aláírás, vagy az egyéb biometrikus azonosítási megoldások gyors terjedésére van szükség, amit viszont gátol, hogy a magyar állampolgárok mindössze negyede igényel elektronikus aláírást, holott azt bárki ingyenesen megtehetné az új típusú személyigazolvány készítésekor.
Bővebben

2021-04-09

Hazudik vagy sem? - A hazugságvizsgálat jogi vonatkozásai

A vallomások őszinteségének vizsgálata évezredes múltra tekint vissza. A módszerek az idők során sokat változtak, a cél azonban változatlan: tényszerű adatot megállapítható ténnyé erősíteni. De milyen esetben és mely szabályok alapján alkalmazható a hazugságvizsgálat? Ki és milyen eljárás keretében végezheti? És vajon kijátszható-e a poligráf?
Bővebben

2021-04-09

Rohammunka a törvénygyárban: 19 törvényjavaslatot tárgyal ma az országgyűlés

Az gyakran előfordul, hogy szorosan összetartozó tervezetek vitáját együtt tartják meg. Az azonban példátlan, hogy 19, részben önmagában is sokféle témáról szóló és egymáshoz csak részben kapcsolódó törvényjavaslatról folyjon összevont vita, amelyek összesen 273 paragrafusból és egy sor hosszú mellékletből állnak, terjedelmük indoklással együtt 286 oldal. Köztük van a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jogállását általában rendező, valamint a felsőoktatási törvényt módosító két vaskos javaslat, 12 egyetem átalakítása és több más közérdekű alapítvány létrehozása.
Bővebben

2021-04-09

Alkotmánybírósághoz fordul egy betiltott autós demonstráció szervezője, mert öt hónapja bármilyen tüntetés tilos

A Magyar Helsinki Bizottság segítségével alkotmánybírósághoz fordul egy gyulai férfi, amiért a március 26-ra tervezett autós demonstrációját a rendőrség nem engedélyezte, és ezt a döntésüket később a bíróság is helybenhagyta. Az érvelés mindkét esetben azonos volt: tavaly november óta kormányrendelet tilt minden demonstrációt Magyarországon. Jámbor Sándor arra hivatkozott, hogy a kormányrendelet ellentétes az Alaptörvénnyel, mert teljes egészében lehetetlenné teszi a gyülekezési jog gyakorlását még olyan esetekben is, amikor – mint amilyen ez is – a tüntetésnek semmiféle járványügyi kockázata nincsen.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.