• ptk.-kommentár
 • ejee kommentár
 • versenyjogi kézikönyv
 • Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

MINDENNAPI CSALÁDJOG – Fókuszban a gyermek

A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek, tizedik alkalommal

Helyszín: Hotel Benczúr (Budapest, VI. Benczúr u. 35.) vagy webinárium

Időpont: 2021.11.04. - 08 óra 45 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia + Családi Jog-előfizetés: 29 000 Ft Konferencia Családi Jog-előfizetőknek: 15 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2021-09-20

Életképek az első Magyar Jogi Könyvszalonról

A szeptember 18-án megtartott eseményről, a dedikálásokról és a könyvbemutatókról itt tekinthet meg néhány fényképet.

2021-07-12

Első magyar jogi könyvszalon szeptember 18-án

A könyvszalont a Magyar Jogász Egylet és az Alkotmánybíróság szervezi, és azon kiadónk is megjelenik.

2021-06-24

Egy (újabb) online konferencia képei

Június 23-án a Magyar Munkajogi Társaság és a Munkajog folyóirat közösen tartottak vitaülést.

Tallózó Teljes lista

2021-09-14

Gárdos Péter: Gondolatok a szerződésátruházásról az Alkotmánybíróság határozata nyomán

Magyar Jog, 2021/7-8., 427-444. o.

Amint az közismert, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1959-es Ptk.) nem rendelkezett a szerződésátruházás lehetőségéről, azaz arról, hogy a szerződés alanyainak személyében jogutódlás következhet be.

2021-09-06

Szegedi László – Dornfeld László – Polgár Zoltán – Teleki Bálint: A GDPR alkalmazásával kapcsolatos első tagállami tapasztalatok – Egységes szabályozás, eltérő alkalmazás?

Infokommunikáció és Jog, 2021/1., 10-16. o.

Két éve lépett hatályba az új uniós adatvédelmi rezsim, a GDPR. A szabályozás alapkoncepciója az egységesség volt, a bírságolás kapcsán azonban a tagállami gyakorlat egészen mást mutat.

2021-08-16

Ződi Zsolt: A jog mint adat, mint narratíva és mint metafora

Magyar Jogi Nyelv, 2021/1., 9-18. o.

Azt gondolhatnánk, hogy ha létezik látszólag két radikálisan – mondhatni diametrálisan – különböző nézőpont a joggal és a jogtudománnyal kapcsolatban, akkor azt bizonyosan az a két tanulmánykötet testesíti meg,...


Jogi hírek Teljes lista

2021-09-23

Az Alkotmánybíróság szerint az egyes állampolgárt nem érinti közvetlenül a pártokra vonatkozó választójogi szabályozás

Ezért érdemi vizsgálat nélkül visszautasították azt a három panaszt, amely szerint a legújabb törvénymódosítások sértik a polgárok választójogának egyenlőségét. Egy választópolgár tett panaszt a tavaly őszi jogszabály ellen, amely szerint országos listát csak az a párt vagy pártszövetség állíthat, amely legalább 71 egyéni választókerületben, összesen 14 megyében és a fővárosban tudott egyéni jelöltet állítani. (Korábban 27 egyéni választókerületben, legalább 9 megyében és a fővárosban írta elő a törvény az egyéni jelöltállítási követelményt.) A panaszos szerint a módosítás valódi célja a 2022-es országgyűlési választásokon az ellenzéki pártok közötti együttműködés korlátozása volt, ráadásul a kormány félrevezette a társadalmat, mert 2020 októberében még azt mondta, hogy nem tervezi a választójogi szabályok átírását. Továbbá az „ellenzéki pártok egyetlen listára kényszerítése” ellentétes a magyar választójogi hagyományokkal.
Bővebben

2021-09-23

A házastársi tartás jogintézménye

A házasság fennállása alatt a házastársaknak speciális jogaik és kötelezettségeik vannak. Ilyen megkérdőjelezhetetlen kötelezettség az egymás támogatása is. Mi a helyzet azonban akkor, ha a kapcsolat a társak között megromlik és válásra kerül sor? A felek a kapcsolatuk megszakadása után is felelősséggel tartoznak egymás iránt. A Ptk. úgy rendelkezik, hogy a házassági életközösség megszűnése esetén házastársától, a házasság felbontása esetén volt házastársától tartást követelhet az, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani. Ez alapján a házastársi tartás két esetkörét lehet megkülönböztetni. Egyrészt a házasság felbontását követő tartást, másrészt a házassági életközösség megszűnése esetére bekövetkező tartás esetét.
Bővebben

2021-09-23

Titokban maradhat az ingatlan ajándékozása?

Mikor valakit nagyon szeretünk, akkor bizony ajándékot is örömmel adunk. Lehet az ajándék kicsi vagy nagy, jelképes vagy épp az ellenkezője. Biztosan jó eljátszani a gondolattal, hogy a megajándékozott személynek micsoda meglepetés és öröm ülne ki az arcára, mikor azzal adjuk át neki egy lakás kulcsait, hogy „ez mostantól a tied”. Az ingatlan ajándékozása is történhet titokban? Mi az, amit mindenképpen tudnunk kell az ingatlan ajándékozásról?
Bővebben

2021-09-23

Tisztességtelen végrehajtás – Ombudsmani jelentés egy Alaptörvényt sértő eljárással kapcsolatban

A tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő sérelmet okozott a végrehajtó, amikor az érintett ügyben észszerű határidőn túl tett eleget a törvényben előírt beterjesztési kötelezettségének – állapította meg az ombudsman. Kozma Ákos a feltárt alapvető joggal összefüggő visszásság jövőbeni bekövetkezése lehetőségének a megelőzése érdekében felkérte a végrehajtót, fordítson kiemelt figyelmet azon ügyek bíróság elé terjesztésére, ahol a végrehajtást kérő nem tett eleget a nyilatkozattételi kötelezettségének.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.