• Vht. kommentár
 • ptk.-kommentár
 • ejee kommentár
 • versenyjogi kézikönyv
 • Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Kiadói hírek Teljes lista

2021-11-08

Mindennapi családjog, tizedik alkalommal

2021. november 4-én tartottuk az idei Mindennapi családjog konferenciánkat. A kilencven résztevő egyik fele a helyszínen élvezte az előadásokat, a másik fele a számítógépek előtt kapcsolódott az eseményhez.

2021-10-18

Elindult az Ügyvéd Podcast

A most induló podcast sorozat nem csak ügyvédeknek szól, hanem mindenkinek, aki érdeklődik a jog iránt. Műsorvezetőink három ügyvéd: Gerő Tamás, Lőrik József és Méhes Dávid. Hallgasson bele!

2021-09-20

Életképek az első Magyar Jogi Könyvszalonról

A szeptember 18-án megtartott eseményről, a dedikálásokról és a könyvbemutatókról itt tekinthet meg néhány fényképet.

Tallózó Teljes lista

2021-11-26

Ősze Áron: A különleges jogrend alaptörvényi reformja

Parlamenti Szemle, 2021/1., 5-21. o.

Tanulmányomban a magyar különleges jogrendi szabályzás reformjával foglalkoztam. A kilencedik Alaptörvény-módosítással ugyanis az Országgyűlés új alapokra helyezte e jogintézmény szabályozási koncepcióját.

2021-11-19

Dr. Kozma Anna – Dr. Pál Lajos: A védőoltásra kötelezés feltételei a munkajogviszonyban

Előzetes a Munkajog 2021/4. számából

A koronavírus megjelenésével egyidősek a kérdések: milyen lehetősége, jogosultsága van a munkáltatónak a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzésére, követelheti-e a fertőzéstől mentes állapot, illetve a védettség igazolását,...

2021-11-15

Dr. Varga Ádám: Van-e jelentősége a helyi önkormányzáshoz való jog alapjogként tételezésének?

Alkotmánybírósági Szemle, 2021/1., 2-9. o.

A rendszerváltás után létrejött, példátlanul erősen körülbástyázott önkormányzati rendszer meghatározó eleme volt a helyi önkormányzáshoz való jog kollektív alapjogként tételezése.


Jogi hírek Teljes lista

2021-12-03

A munkáltató is bukhat a kötelező céges oltással

Nem tudni, kit terhel a felelősség, ha az oltásra kötelezett munkavállalónál mellékhatásokat okozna a vakcina. A munkáltató alapvetően szabadon dönthet, hogy kötelezi-e a munkavállalót a koronavírus elleni oltásra, több szempontot szem előtt tartva azonban mérlegelnie kell.
Bővebben

2021-12-03

Fiókban lapuló végrendeletek, tévhitek és hoppon maradt örökösök

Csaknem 10 százalékkal többen tettek végintézkedést közjegyző előtt az idén november közepéig, mint tavaly egész évben. Ugyanakkor a lakosság többsége még mindig nem rendelkezik vagyonáról a halála esetére. Több százezer házilag készített végrendelet pedig otthon, a fiókok mélyén lapul, amely a közjegyzők tapasztalatai szerint többségében érvénytelen, vagy elő sem kerül a hagyatéki eljárásig. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) nemrég készített felmérése azt is megmutatta, hogy számos tévhit él a magyarok körében a végrendelkezéssel kapcsolatban. Sokan például tévesen azt gondolják, hogy végrendelet nélkül is örökölhet utánuk az élettársuk.
Bővebben

2021-12-03

Levonhatja-e az adóalany a reklámszolgáltatások utáni héa-t? – Magyar ügyben döntött az Európai Unió Bírósága

Az adóalany levonhatja a reklámszolgáltatások után megfizetett héát, ha azok nyújtása héaköteles ügyletnek minősül, és az azokat érintő kiadások közvetlen és azonnali kapcsolatban állnak a gazdasági tevékenységével, függetlenül attól, hogy a szolgáltatások ára az adóhatóság szerint túlzott mértékű, vagy hogy azok nem eredményeznek árbevétel-növekedést az adóalanynál – szögezi le ítéletében, egy magyar vonatkozású ügyben az Európai Unió Bírósága. A Bíróságnak a C-334/20. sz. Amper Metal ügyben hozott ítélete.
Bővebben

2021-12-03

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2020. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében

A Kúria elnöke Dr. Varga Zs. András 2021. december 2-án tájékoztatta az Országgyűlést arról, hogy hogyan érintették a Kúriát 2020-ban a jogszabályi változások. A közigazgatási (és közszolgálati) ügyekben megszűnt a törvényszékek és – az eredetileg a Kúria tehermentesítésére létrehozott - ítélőtáblák másodfokú hatásköre, és a Kúria vált általános másodfokú bírósággá; valamint megszűnt a törvényszékek elsőfokú hatásköre a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos bírósági eljárásokban, és ezekben – a feloszlatás kivételével – immár első és végső fokon a Kúria jár el. E változások eredményeként a Kúria olyan felsőbírósággá vált, ahol a klasszikus felülvizsgálati jogkör gyakorlásán túl első-, másod- és harmadfokú eljárások is folynak.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.