• Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Sportjog folyóirat
 • A szabadság alkotmánya
 • Új Pp. iránymutatások
 • A GDPR magyarázata
 • ptk.
 • Új Pp.
 • Új Be.
 • Emberi jogi

Kiadói hírek Teljes lista

2019-11-27

Vékás’80

Vékás Lajos professzor november 25-én ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Ebből az alkalomból kiadónk két kötetet is megjelentetett.

2019-11-15

Új folyóiratunk: Sportjog

Nem sokkal az első magyar sportjogi egyetemi tankönyv megjelentetését követően a témában folyóiratot is indítunk.

2019-09-30

Polgári nemperes iratmintatár a Jogkódexen

A Jogkódexen már elérhető a 332 iratminta, amely tizennyolc szakember egy éves munkájának eredménye.

Tallózó Teljes lista

2019-12-11

Üveges István: Közérthetőség a jogi nyelvben: követelmény és/vagy kultúra?

Magyar Jogi Nyelv, 2019/2., 20-26. o.

A jelen tanulmány alapjául szolgáló vizsgálat részterületét képezi egy olyan átfogóbb kutatásnak, amelynek célja a jogi szaknyelv számítógépes feldolgozhatóságának feltérképezése.

2019-12-02

Petrovics Zoltán: A polgári jog egyes rendelkezéseinek alkalmazása a munkaviszonyban, különös tekintettel a kötbérre

Munkajog, 2019/4., 15-22. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálybalépése lényegi változást hozott a polgári jogi rendelkezések munkaviszonyra történő alkalmazását illetően.

2019-10-30

Molnár Péter, Varga Ferenc: Önkormányzati „partnerválasztás” mint költségvetési kérdés

Jegyző és Közigazgatás, 2019/5., 9-11. o.

Új közös önkormányzati hivatal létrehozására a frissen megválasztott képviselő-testületeknek a kérdés jelentőségéhez képest meglepően rövid, hatvan napos idő áll rendelkezésükre.


Jogi hírek Teljes lista

2019-12-13

Kihirdették az adócsomagot, módosul az Alkotmány és az illetéktörvény, jön a nagyszülői gyed

A december 12-én megjelent, 201. számú Magyar Közlöny az Alkotmány újabb módosítása mellett kihirdeti többek közt az őszi adócsomag jogszabálymódosításait, az illetéktörvény megváltozott, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény nagyszülői gyedre vonatkozó, új rendelkezéseit is. A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény módosítja a személyi jövedelemadóról szóló törvényt, a tao törvényt, az ekho törvényt, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényt, az áfatörvényt, a jövedéki adóról szóló törvényt, a helyi adókról szóló, az illeték- és a szocho törvényt, az Art.-t, az Air.-t, a számviteli törvényt és még több egyéb jogszabályt.
Bővebben

2019-12-13

Pótmunkával kapcsolatos dilemmákat old fel egy új rendeletmódosítás

Az építési tevékenységről szóló kormányrendelet módosításával végre pont került annak az évek óta húzódó bizonytalanságnak a végére, ami abból eredt, hogy a kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv többlet- és pótmunka fogalmai eltértek egymástól. A kérdéskör azért kiemelt jelentőségű, mert átalánydíjas szerződés esetén a vállalkozó csak az utólag megrendelt munkákért, azaz a pótmunkákért követelhet a megállapodott díjon felül vállalkozói díjat.
Bővebben

2019-12-13

Ekkor szünetel a nyugellátás folyósítása

A nyugellátást – mint a jogosult személyéhez kötött ellátást – átruházni (engedményezni) nem lehet, illetve arról lemondani sem lehetséges. Tehát, ha valakinek a nyugdíjmegállapító határozata véglegessé (jogerőssé) vált, akkor e státusza nem módosítható.
Bővebben

2019-12-13

Lavina indul a lakáshiteleknél? Kisöpörnék a közjegyzőket

Jogi megoldásokkal és digitális eszközökkel teljesen ki lehetne váltani a méregdrága közjegyzői munkát a lakáshitelezés területén – vélik a témával foglalkozó piaci és állami forrásaink. A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség hivatalos javaslatai nem mennek el idáig, de hosszú távon e két szervezet szándékai is ebbe az irányba mutatnak.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.