• A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Sportjog folyóirat
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szemináriumok Teljes lista


ELHALASZTVA, ÚJ IDŐPONT HAMAROSAN!

Értsünk szót! – Konferencia a közérthető jogi nyelvről

A Magyar Jogi Nyelv folyóirat éves konferenciája

Helyszín: HVG-ORAC Kiadó, 1037 Budapest, Montevideo u. 14.

Időpont: 2020.04.24. - 09 óra 30 perc

Konferencia + Magyar Jogi Nyelv-előfizetés: 18 000 Ft Konferencia Magyar Jogi Nyelv-előfizetőknek:
13 200 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

ELHALASZTVA, ÚJ IDŐPONT HAMAROSAN!

HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások

A Munkajog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek, második alkalommal

Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara, díszterem (1055 Budapest, Szalay utca 7.)

Időpont: 2020.04.28. - 09 óra 00 perc

Konferencia + Munkajog-előfizetés: 20 000 Ft Konferencia Munkajog-előfizetőknek:
4 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

MINDENNAPI CSALÁDJOG – Hivatásrendek találkozása

A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek, kilencedik alkalommal

Helyszín: Hotel Benczúr (Budapest, VI. Benczúr u. 35.)

Időpont: 2020.05.28. - 08 óra 45 perc 

Konferencia + Családi Jog-előfizetés: 26 000 Ft Konferencia Családi Jog-előfizetőknek:
12 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2020-04-03

Búcsú Petrik Ferenctől

Kiadónk huszonnyolc éves működése alatt minden bizonnyal Petrik Ferenc volt a legaktívabb szerzőnk és szerkesztőnk. Neve szinte összeforrt a kiadónkéval. Fájóan hiányozni fog.

2020-03-26

Működésünk a járvány ideje alatt

Kiadónk a koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések mellett is folyamatosan kiszolgálja ügyfeleit.

2020-02-05

Búcsú Sárközy Tamás professzortól

Kiadónk alapítása óta az egyik legmeghatározóbb szerzőnk és szerkesztőnk volt, tiszteletbeli kollégánknak tartottuk.

Tallózó Teljes lista

2020-04-03

Dr. Zaccaria Márton Leó: Ismertetés Kozma Anna – Lőrincz György – Pál Lajos „A munka törvénykönyvének magyarázata” című könyvről

Előzetes a Munkajog 2020/2. lapszámából

A kommentár részletesen feldolgozza az Mt. valamennyi szabályát, az elemzés pedig nagyrészt gyakorlati nézőpontból történik, de a szerzők figyelemmel voltak az irányadó hazai szakirodalomra is az egyes témakörok feldolgozásakor.

2020-03-26

Összefoglaló egyes munkajogi szabályok alkalmazásáról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt

munkajogilap.hu

Széles körben érzékelhető, hogy a koronavírus terjedése miatt a munkáltatók és a munkavállalók többsége olyan, a korábbihoz képest új helyzetbe került/kerül, amelyben a munkajogi szabályok alkalmazása a megszokott rutinnal nem vagy nehezen oldható meg.

2020-03-12

Potje László: Az önkormányzatok indítványozói jogosultsága az újabb alkotmánybírósági döntések tükrében

Alkotmánybírósági Szemle, 2019/2., 12-20. o.

A tanulmány az önkormányzatok alkotmányjogi panasz előterjesztésére vonatkozó indítványozási jogosultságát vizsgálja az Alkotmánybíróság gyakorlatában.


Jogi hírek Teljes lista

2020-04-07

Alkotmányjogi panaszt nyújtottak be a fizetési moratórium ellen

Alkotmányjogi panaszt nyújtott be a fizetési moratórium ellen a PITEE - adta hírül a magyarországi devizahitel-adósok érdekeit képviselő Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdekképviseleti Egyesület (PITEE). Elég rossz üzenet a kormánytól, hogy a szerződő feleknek mindig fel kell készülniük arra, hogy a kormány a tudtuk nélkül módosítja a szerződéseiket.
Bővebben

2020-04-07

Változások a Kúria vezetésében

Változások történtek a legfőbb bírói fórum szakmai irányításában. A Kúria elnöke új vezetőket bízott meg igazgatási feladatokkal.
Bővebben

2020-04-07

Veszélyhelyzet: kedvezmények a nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások folyósításában

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Vr.) által elrendelt veszélyhelyzetben, a koronavírus-járvány nemzetgazdaságot és állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében több olyan kormányrendelet is született, melyek előírásai a nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtanak bizonyos mértékű kedvezményeket. A 2020. április 5-én kihirdetett 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet – többek között – a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a nyugellátások, nyugdíjszerű ellátások folyósítása során alkalmazandó, általánostól eltérő szabályokat, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetésekor fennálló jogosultságok automatikus meghosszabbodását írja elő.
Bővebben

2020-04-07

Egyszerűsített végelszámolás kezdeményezése, előnyei

Írásunkban igyekszünk képet adni az egyszerűsített végelszámolásról: kezdeményezéséről, előnyeiről, illetve arról, hogy kiknek ajánljuk ezen eljárás igénybevételét.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.