• Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula
Július 26-án (hétfőn) a Novissima jogi-gazdasági könyvesbolt technikai okok miatt zárva tart. Ezen a napon a megrendelések személyesen, csak a Kiadóban vehetők át!

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

Ptk.-újdonságok, 2021

Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterme (1055 Budapest, Szalay utca 7.) / Webex

Időpont: 2021.09.23. - 10 óra 00 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia / online konferencia: 25 000 Ft Konferencia / online konferencia + a Ptk.-kommentár 2021. évi kiadása: 50 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2021-07-12

Első magyar jogi könyvszalon szeptember 18-án

A könyvszalont a Magyar Jogász Egylet és az Alkotmánybíróság szervezi, és azon kiadónk is megjelenik.

2021-06-24

Egy (újabb) online konferencia képei

Június 23-án a Magyar Munkajogi Társaság és a Munkajog folyóirat közösen tartottak vitaülést.

2021-06-18

A Pp. novella újdonságainak magyarázata már a Jogkódexen is elérhető

A Pp. első átfogó módosítását szerzőink átvezették a kommentáron, így naprakész magyarázatokat használhatnak a Jogkódex-felhasználók is.

Tallózó Teljes lista

2021-07-14

Sólyom Péter: Kelsen köpönyegéből. A magyar alkotmánybíráskodás keletkezéstörténetéhez

Közjogi Szemle, 2021/2., 1-17. o.

A magyar alkotmánybíráskodásnak már több mint három évtizedes története van. Ez tekintélyes hosszúságú gyakorlatot jelent, még akkor is, ha a megszakítottságok és folytonosságok életvonalai jelentős sorsfordulatokat jeleznek.

2021-06-30

Gerencsér Balázs Szabolcs: A művelődéshez való jog

Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Alkotmányjog rovat

A művelődéshez való jog ún. második generációs alapjog, a gazdasági, szociális és kulturális jogok családjához tartozik. A művelődés, azaz a kulturális értékekben való részesülés, az érzelmi és intellektuális fejlődés a személy kiteljesedésének az útja...

2021-06-09

Vereb Anita: Ne szólj szám…? – A közösségi médiában közölt vélemények a munkajogi bírói gyakorlatban

Munkajog, 2021/2., 30-37. o

A sajtóban időről időre felröppennek olyan hírek, amelyek arról számolnak be, hogy egy a közösségi médiában tett szerencsétlen megnyilvánulás a posztoló állásába került. Csak hogy néhány szalagcímet említsünk: ...


Jogi hírek Teljes lista

2021-07-23

Szerződésátruházás: jogegységi határozat született a Kúrián

2021. július 21-én, a 138. számú Magyar Közlönyben jelent meg a Kúria 7/2021. PJE határozata a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerződésátruházási szabályainak érvényesüléséről. A határozat kimondja, hogy a Ptk.-ban szabályozott szerződésátruházás a szerződésből kilépő felet megillető, illetve terhelő jogok és kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő félre történő olyan átruházását jelenti, amely a jogviszony folytonosságának fennmaradása mellett a szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél között jogutódlást eredményez.
Bővebben

2021-07-23

Alaptörvény-ellenesek a bérlakás-törvény egyes rendelkezései

Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök indítványa alapján megállapította, hogy alaptörvény-ellenesek az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvénynek azok a rendelkezései, amelyek vételi jogot biztosítottak volna azoknak a bérlőknek is, akik 25 évnél nem régebben bérelnek állami vagy önkormányzati tulajdonban álló, műemléképületben lévő lakást. Az Alkotmánybíróság a határozatában emellett alkotmányos követelményként előírta, hogy a műemléképületben lévő lakások bérlői számára biztosított vételi jog gyakorlása esetén a műemlékvédelmi hatóság a műemlékvédelmi szempontokat figyelembe véve adjon hozzájárulást az elidegenítéshez.
Bővebben

2021-07-23

Alkotmánybíróság: mulasztott az Országgyűlés

A 2021. július 21-én, a 138. számú Magyar Közlönyben megjelent 24/2021. AB határozat szerint az Országgyűlés az Alaptörvény XXVIII. cikk (4) bekezdésének sérelmét okozó mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 187. § (1) bekezdés b) pontjával összefüggésben nem a normavilágosság alkotmányos követelményének megfelelően szabályozta a cselekmény elkövetési magatartását. A Btk. kifogásolt rendelkezése szerint, aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az indítványozó álláspontja szerint a Btk. kifogásolt rendelkezése ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, a XII. cikk (1) bekezdésével és a XXVIII. cikk (4) bekezdésével.
Bővebben

2021-07-23

Pegasus-ügy: nyomozást rendelt el az ügyészség

Nyomozást rendelt el a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség több feljelentés nyomán jogosulatlan titkos információgyűjtés bűntettének gyanúja miatt a Pegasus-ügyben. Az ügyészség rövid közleményében azt is hozzátette, hogy a nyomozás feladata a tényállás, és annak megállapítása, hogy történt-e, és ha igen, milyen bűncselekmény.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.