• Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2019
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • A szabadság alkotmánya
 • Új Pp. iránymutatások
 • A GDPR magyarázata
 • ptk.
 • Új Pp.
 • Új Be.
 • Emberi jogi

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

GDPR-képzés, másfél év tapasztalatainak tükrében

Kétnapos (november 26-27.) szeminárium, nagyvállalati implementációs tapasztalattal rendelkező szakértőkkel

Helyszín: HVG-ORAC Kiadó, 1037 Budapest, Montevideo u. 14.

Időpont: 2019.11.26. - 09 óra 30 perc

Vége: 2019.11.27. - 16 óra 00 perc

nap

óra

perc

mp.

Részvételi díj a kétnapos szemináriumra: 127 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2019-11-15

Új folyóiratunk: Sportjog

Nem sokkal az első magyar sportjogi egyetemi tankönyv megjelentetését követően a témában folyóiratot is indítunk.

2019-09-30

Polgári nemperes iratmintatár a Jogkódexen

A Jogkódexen már elérhető a 332 iratminta, amely tizennyolc szakember egy éves munkájának eredménye.

2019-09-11

2019. augusztus 17-én módosult a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló IM rendelet (Cvhr.)

A Jogkódexen kizárólag az új sémának megfelelő, módosított cégeljárási nyomtatványok érhetőek el új nyomtatványként a mai nappal kezdődően.

Tallózó Teljes lista

2019-10-30

Molnár Péter, Varga Ferenc: Önkormányzati „partnerválasztás” mint költségvetési kérdés

Előzetes a Jegyző és Közigazgatás folyóirat 2019/5. lapszámából

Új közös önkormányzati hivatal létrehozására a frissen megválasztott képviselő-testületeknek a kérdés jelentőségéhez képest meglepően rövid, hatvan napos idő áll rendelkezésükre.

2019-10-08

Blutman László: Törésvonalak az Alkotmánybíróságon: mit lehet kezdeni a nemzetközi joggal?

Közjogi Szemle, 2019/3., 1-9. o.

Működésének első tizenöt évében a magyar Alkotmánybíróság bizonytalan volt abban, hogy mit kezdjen a nemzetközi joggal. A bizonytalanságot ellentmondásos megállapítások jelezték. 2005-től valamelyest konszolidálódtak a kapcsolódó, fontosabb tételek.

2019-09-25

Lőrincz György: Kúriai döntés a műszakpótlékra való jogosultság feltételeinek értelmezéséről, avagy a jogalkotói cél feltárásának nehézségei

Munkajog, 2019/3., 54-57. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) műszakpótlékra való jogosultságról rendelkező 141. §-a már a kódex kihirdetésekor értelmezési vitákat váltott ki, olyannyira,...


Jogi hírek Teljes lista

2019-11-15

Kiemelt kúriai döntések

Jogszabályba ütköző jogviszony megszüntetés esetén a Munka törvénykönyv nem a semmisség, hanem a jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményét rendeli alkalmazni. Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.137/2019/5. számon hozott határozatáról. Az irányadó tényállás szerint a felperes 1981-től ápoló, gondozó munkakörben állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél, majd 1987-ben kapott vezetői megbízást és 2011-től megbízott vezető lett. 2016. október 14-én a felperes a vezetői megbízásáról a véglegesség szándékával lemondott.
Bővebben

2019-11-15

Kiemelt kúriai döntések

Egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén a Munka törvénykönyv 124. §-a választási lehetőséget biztosít a munkáltatónak arra nézve, hogy a szabadságot munkanapban, avagy a munkavégzés alóli mentesülés tartamával egyező óraszámba adja ki. Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.134/2019/5. számon hozott határozatáról. Az I. és II. rendű felperes 2013. január 1-jétől vízműgépész munkakörben állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperesnél, amely jogviszonyt megelőzően a munkáltatói jogelőd alkalmazásában álltak. Az alperes üzemegységénél vízműgépész munkakörben 2014. december 1-jéig 10 fő, ezt követően 9 fő állt munkaviszonyban, azonos munkaidő beosztás mellett.
Bővebben

2019-11-15

Kiemelt kúriai döntések

Szellemi alkotás jogosulatlan használata miatt indult ügyben hozott döntést a Kúria illetékes tanácsa. Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.666/2018. számú ügyben hozott határozatról. A jogerős ítélet megállapította, hogy az alperesek megsértették a felperes szellemi alkotáshoz fűződő jogát azzal, hogy 2009. január 1-től a felperes tulajdonában lévő, gabonából készített magas fehérjetartalmú hússzerű anyag előállítására és az ebből előállított készítmények gyártására vonatkozó know-how ismeretet az I. rendű alperes jogosulatlanul hasznosítja; kötelezte az I. rendű alperest a jogsértés abbahagyására és eltiltotta a további jogsértéstől, továbbá kötelezte a jogsértéssel előállított - konkrétan megnevezett - termékek megsemmisítésére.
Bővebben

2019-11-15

Kiemelt kúriai döntések

Özvegyi nyugdíj folyósítása tárgyában hozott határozatot a Kúria. Tájékoztató a Kfv.X.37.677/2019/9. számú határozatról. A Tny. 47. § (1) bekezdéséből nem következik, hogy az egyéves időtartam az igényérvényesítésre nyitva álló határidő lenne, csupán az, hogy az ideiglenes özvegyi nyugdíj a halál időpontjától számítottan legkevesebb egy évig folyósítható.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.