• Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Sportjog folyóirat
 • A szabadság alkotmánya
 • Új Pp. iránymutatások
 • A GDPR magyarázata
 • ptk.
 • Új Pp.
 • Új Be.
 • Emberi jogi

Kiadói hírek Teljes lista

2020-01-09

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédiát 2020-tól kiadónk jelenteti meg.

Az IJOTEN hamarosan a Jogkódexbe is „beköltözik”.

2019-12-20

A JogTudor program 2020-ban is folytatódik.

Tizenhárom ügyvédi kamarával, sok ezer ügyvéddel és immár két új Pp.-kommentárral folytatódik a program…

2019-11-27

Vékás’80

Vékás Lajos professzor november 25-én ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Ebből az alkalomból kiadónk két kötetet is megjelentetett.

Tallózó Teljes lista

2020-01-22

Enyedi Krisztián: Szófia beszéd? – Részletes vita az Igazságügyi bizottság gyakorlatában (2014–2018)

Parlamenti Szemle, 2019/2., 25-51. o.

A dolgozat célja a 2014-ben hatályba lépett, teljesen új struktúrájú részletes vita gyakorlati működésének bemutatása és értékelése.

2019-12-13

Haraszti Margit Katalin: Az embertelen és a megalázó bánásmód vagy büntetés definiálásának és értelmezésének irányai

Közjogi Szemle, 2019/4., 1-10. o.

A kínzás, kegyetlen, embertelen megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát az összes alapvető jelentőségű emberi jogi egyezmény tartalmazza. Az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (a továbbiakban: Nyilatkozat) 5. cikke szerint...

2019-12-11

Üveges István: Közérthetőség a jogi nyelvben: követelmény és/vagy kultúra?

Magyar Jogi Nyelv, 2019/2., 20-26. o.

A jelen tanulmány alapjául szolgáló vizsgálat részterületét képezi egy olyan átfogóbb kutatásnak, amelynek célja a jogi szaknyelv számítógépes feldolgozhatóságának feltérképezése.


Jogi hírek Teljes lista

2020-01-23

Itt az új törvénytervezet a családon belüli erőszakról: ön is véleményezheti

Nem lehet feltételesen szabadlábra helyezni a gyilkosság miatt elítélt bűnözőket. Az elítéltek hozzátartozói pedig nagyobb védelmet kaphatnak a jövőben egy társadalmi egyeztetésre váró törvényjavaslat szerint.
Bővebben

2020-01-23

Itt az idő a munkáltatói/kifizetői igazolások elkészítésére

Az adóhatóság minden olyan magánszemély számára elkészíti az adóbevallási tervezetet, akire vonatkozóan 2019-ben érkezett munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatás. Összefoglaltuk, hogy a kötelezetteknek milyen igazolásokat, milyen tartalommal kell január végéig kiadniuk.
Bővebben

2020-01-23

Az ajándékozási szerződés és a végintézkedésen alapuló öröklés

Molnár Hella tanulmányában az ajándékozási szerződés és a végintézkedésen alapuló öröklés viszonyát vizsgálja. „Egységes az ítélkezési gyakorlat abban, hogy az egyaránt ingyenes és kétoldalú, halál esetére szóló ajándékozás és az élők közötti ajándékozás elhatárolása során három mozzanatnak van döntő jelentősége.”
Bővebben

2020-01-23

Változások az egyéni vállalkozásoknál

Egyéni vállalkozóból egyszemélyes kft.-vé válás, áttérés eváról, vállalkozói igazolványok, az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és a változásoknak a bejelentése, bevételt csökkentő kedvezmények – mind-mind olyan téma, amit érintettek a közelmúlt jogszabályváltozásai.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.