• Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szemináriumok Teljes lista


ELHALASZTVA, ÚJ IDŐPONT HAMAROSAN!

Értsünk szót! – Konferencia a közérthető jogi nyelvről

A Magyar Jogi Nyelv folyóirat éves konferenciája

Helyszín: HVG-ORAC Kiadó, 1037 Budapest, Montevideo u. 14.

Időpont: 2020.04.24. - 09 óra 30 perc

Konferencia + Magyar Jogi Nyelv-előfizetés: 18 000 Ft Konferencia Magyar Jogi Nyelv-előfizetőknek:
13 200 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

ELHALASZTVA, ÚJ IDŐPONT HAMAROSAN!

HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások

A Munkajog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek, második alkalommal

Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara, díszterem (1055 Budapest, Szalay utca 7.)

Időpont: 2020.04.28. - 09 óra 00 perc

Konferencia + Munkajog-előfizetés: 20 000 Ft Konferencia Munkajog-előfizetőknek:
4 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

ELHALASZTVA, ÚJ IDŐPONT HAMAROSAN!

MINDENNAPI CSALÁDJOG – Hivatásrendek találkozása

A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek, kilencedik alkalommal

Helyszín: Hotel Benczúr (Budapest, VI. Benczúr u. 35.)

Időpont: 2020.05.28. - 08 óra 45 perc 

Konferencia + Családi Jog-előfizetés: 26 000 Ft Konferencia Családi Jog-előfizetőknek:
12 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2020-04-27

Veszélyhelyzeti rendeletek elérhetősége a Jogkódexen

Újítás a Jogkódexen: a jogszabályokat megnyitva, azok címe alatt kilistázzuk a jogszabályt érintő egyes rendkívüli rendeleteket.

2020-04-14

Elindult a Precedenskereső a Jogkódexen!

Április 1-jétől Magyarországon „korlátozott precedensrendszer” került bevezetésre. A Kúria precedensképes ítéleteinek kutatásában nyújt segítséget mostantól a Jogkódex szoftverünk.

2020-04-03

Búcsú Petrik Ferenctől

Kiadónk huszonnyolc éves működése alatt minden bizonnyal Petrik Ferenc volt a legaktívabb szerzőnk és szerkesztőnk. Neve szinte összeforrt a kiadónkéval. Fájóan hiányozni fog.

Tallózó Teljes lista

2020-05-15

Lőrincz György: In memoriam munkaügyi bíróság (szubjektív emlékezés)

Munkajog, 2020/2., 1-4. o.

A munkaügyi bíróságok negyvenhét év és három hónapon át működtek részben vagy egészben önálló bíróságként. Történetük akár egy tipikus szervezeti „sztoriként” is leírható, amelyben a kezdeti, konszolidációs korszakot (lásd az 1. alcímet) ...

2020-04-27

Ábrahám Attila: A nemzetközi versenyekre történő nevezési jog és a sportoló nemzethez tartozásának összefüggése

Sportjog, 2020/1., 2-9. o.

A szerző a versenyekre történő nevezés versenyzőkkel kapcsolatos kérdését elemzi. Rámutat arra, hogy a jelenlegi sportjogi szabályozásban meghatározott játékjog intézményét célszerű lenne újragondolni, ...

2020-04-21

Gál Judit: A cégek működését módosító, a veszélyhelyzettel összefüggő szabályok

Céghírnök, 2020/4., 1-2. o.

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ellehetetlenítette a polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek – köztük a cégek – törvényes működését.


Jogi hírek Teljes lista

2020-05-28

A csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás után igényelhető támogatás

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló rendelet ismertetője a Munkajog folyóirat weboldalán érhető el. A Kormány 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletével módosított 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete értelmében a munkavállaló javára – a munkaadó és a munkavállaló közös kérelmére – támogatás igényelhető, amennyiben a munkavállaló foglalkoztatására az új koronavírus terjedésének megelőzése érdekében elrendelt veszélyhelyzet kihirdetését követően a megelőzően irányadóhoz képest csökkentett munkaidőben kerül sor. A támogatásra való jogosultság, illetőleg az igénylés 2020. április 29-étől irányadó szabályai az alábbiakban kerülnek ismertetésre.
Bővebben

2020-05-28

Alaptörvényt sért a közalkalmazotti törvény végrehajtási rendelete - Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kifogásolt szövegrészt

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék célja, hogy többletjuttatásban részesítse azokat a közalkalmazottakat, akik tevékenységüket nehéz körülmények között végzik, és e tekintetben a település jogállása nem bír relevanciával - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1304/2018. számú, jogszabályi rendelkezés szövegrészét megsemmisítő határozatában. Az összevont alkotmányjogi panaszok alapjául szolgáló ügy lényege szerint az indítványozók nyugdíjba vonulásukat követően nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos megfizetésére nyújtottak be kérelmet, majd fizetési felszólítást munkáltatójukhoz, amely bírósági eljáráshoz vezetett. A Kúria a támadott ítélete indokolásában kifejtette, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint ilyen pótlékra az jogosult, aki társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések között szereplő községben végzett munkát; a város, amelyben az indítványozók a munkájukat végezték, pedig nem tekinthető községnek.
Bővebben

2020-05-28

Jogvédő szervezetek szerint az új törvénytervezetek a minimális alkotmányos garanciákat is eltüntetik

A Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért és az Amnesty International Magyarország civil jogvédő szervezetek közös közleményben értékelték a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által május 26-án benyújtott „veszélyhelyzet megszüntetéséről” és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló törvényjavaslatait.
Bővebben

2020-05-28

Munkajog járványhelyzetben

A koronavírus pandémia és az ennek következtében kihirdetett veszélyhelyzet okozta módosult élethelyzet globálisan érinti a munka világát, jelentős változásokat előidézve mind a munkáltatók, mind a munkavállalók oldalán. Miként érvényesülnek a munkajogi szabályok a járványhelyzet idején? - Berke Gyulával, a PTE ÁJK tanszékvezető egyetemi docensével COVID-19 megjelenéséhez kapcsolódó aktuális munkajogi kérdésekről beszélgettünk.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.