• Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

MINDENNAPI CSALÁDJOG – Hivatásrendek találkozása

A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek, kilencedik alkalommal

Helyszín: Hotel Benczúr (Budapest, VI. Benczúr u. 35.) vagy online webinárium

Időpont: 2020.09.24. - 08 óra 45 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia + Családi Jog-előfizetés: 29 000 Ft Konferencia Családi Jog-előfizetőknek: 15 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2020-07-08

Korlátozott precedensrendszer a bíróságokon, precedenskereső a Jogkódexen

Mik azok a PREC ikonok a Jogkódexemben? Mi az, hogy precedens Magyarországon? Összeírtuk a legfontosabb tudnivalókat.

2020-04-27

Veszélyhelyzeti rendeletek elérhetősége a Jogkódexen

Újítás a Jogkódexen: a jogszabályokat megnyitva, azok címe alatt kilistázzuk a jogszabályt érintő egyes rendkívüli rendeleteket.

2020-04-14

Elindult a Precedenskereső a Jogkódexen!

Április 1-jétől Magyarországon „korlátozott precedensrendszer” került bevezetésre. A Kúria precedensképes ítéleteinek kutatásában nyújt segítséget mostantól a Jogkódex szoftverünk.

Tallózó Teljes lista

2020-07-05

„Hivatásrendek találkozása”

Interjú dr. Katonáné dr. Pehr Erikával, a Családi Jog szerkesztőbizottságának egyik alapító tagjával, a folyóirat közelgő, immáron kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő konferenciája kapcsán

2020-06-29

Tóth András: A mesterséges intelligencia szabályozásának paradoxonja és egyes jogi vonatkozásainak alapvető kérdései

Infokommunikáció és Jog, 2019/2., 3-9. o.

A mesterséges intelligencia (MI) a korunkban felgyorsult tech­nológiai fejlődés egyik legfontosabb és legizgalmasabb kihívását jelenti. Egyfelől – mint minden más technológiai fejlődés – csak úgy lehet értelmes, ...

2020-06-10

Hernádi Eleonóra – Kegye Adél – Gárdos Péter – Sahin-Tóth Balázs: A gyöngyöspatai szegregációs per jogi krónikája

Előzetes a Magyar Jog 2020. évi nyári duplaszámából

Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy a gyöngyöspatai per milyen általános, a konkrét peren túlmutató jogi kérdéseket vet fel, így például, hogy a szegregált és alacsonyabb színvonalú oktatással okozott hátrány köztudomású tényként elfogadható...


Jogi hírek Teljes lista

2020-07-10

Súlyos egészségromlás miatti nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.375/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatról. Az alperesi kórházban 1998. február 20-án született II. rendű felperesnél kora gyerekkori agykárosodás következett be, ami súlyos mentális retardáltsággal jár együtt. Születésétől kezdve – egyéb betegségei mellett – négy végtagjára kiterjedő bénultságban, mozgáskoordinációs zavarokban, szomatikus és mentális fejletlenségben szenved, önálló helyváltoztató mozgásra nem képes. Egészségi állapota végleges, ápolásra és teljes körű gondozásra szorul, teljes mértékben a családja látja őt el. A II. rendű felperes egészségkárosodásából származó vagyoni és nem vagyoni károk megfizetése iránt az I. és II. rendű felperesek, valamint a II. rendű felperes édesapja által az alperessel szemben indított perben korábban marasztaló ítélet született.
Bővebben

2020-07-10

Szülés utáni kórházi kezeléssel kapcsolatos egészségkárosodás miatti kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.514/2019. számú egyedi ügyben tárgyában hozott határozatról. A felperesek keresetükben az alperest vagyoni és nem vagyoni káraik megtérítésére kérték kötelezni arra tekintettel, hogy az alperes kórház az I. rendű felperes szülése, továbbá a II. rendű felperes ellátása során megsértette az elvárható gondosság követelményét, amelynek következtében a II. rendű felperesnél súlyos egészségkárosodás alakult ki.
Bővebben

2020-07-10

Tájékoztató az azonnali jogvédelem elbírálásának szempontjairól teljes készpénzállomány zárolása esetén

A Kúria Kpkf.VI.39.236/2020/2. számú végzésében kimondta, hogy az azonnali jogvédelem iránti kérelem elbírálásakor mindig az ügy egyedi körülményire, sajátosságaira kell figyelemmel lenni, melyhez az alperesi döntés tartalma a kiindulópont, ezért nem minden esetben kizárólag a beszámoló, mérleg adatai alapján lehet és kell az azonnali jogvédelem iránti kérelmet valószínűsíteni és elbírálni.
Bővebben

2020-07-10

Tűzkár folytán vagyonbiztosítási szerződés alapján kártérítés megfizetése tárgyában indult ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.617/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatról. A felperesek keresetükben az ingatlanukat ért tűzkár folytán a vagyonbiztosítási szerződésük alapján meg nem térült vagyoni káraik megfizetésére kérték kötelezni az alperest arra tekintettel, hogy a tűz keletkezési helye olyan, számukra hozzáférhetetlen helyen volt, amelynek karbantartásáért, üzemeltetéséért az alperes felel.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.