• ptk.-kommentár
 • ejee kommentár
 • versenyjogi kézikönyv
 • Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

MINDENNAPI CSALÁDJOG – Fókuszban a gyermek

A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek, tizedik alkalommal

Helyszín: Hotel Benczúr (Budapest, VI. Benczúr u. 35.) vagy webinárium

Időpont: 2021.11.04. - 08 óra 45 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia + Családi Jog-előfizetés: 29 000 Ft Konferencia Családi Jog-előfizetőknek: 15 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2021-09-20

Életképek az első Magyar Jogi Könyvszalonról

A szeptember 18-án megtartott eseményről, a dedikálásokról és a könyvbemutatókról itt tekinthet meg néhány fényképet.

2021-07-12

Első magyar jogi könyvszalon szeptember 18-án

A könyvszalont a Magyar Jogász Egylet és az Alkotmánybíróság szervezi, és azon kiadónk is megjelenik.

2021-06-24

Egy (újabb) online konferencia képei

Június 23-án a Magyar Munkajogi Társaság és a Munkajog folyóirat közösen tartottak vitaülést.

Tallózó Teljes lista

2021-10-11

Kádár Pál – Hoffman István: A különleges jogrend és a válságkezelés közigazgatási jogi kihívásai: a „kvázi különleges jogrendek” helye és szerepe a magyar közigazgatásban

Közjogi Szemle, 2021/3., 1-11. o.

Kutatásunk első részében tárgyaltuk az államszervezet működésével kapcsolatosan ultima ratióként alkalmazott különleges jogrend főbb kérdéseit, ezek felhívásának lehetőségeit,...

2021-09-28

Dr. Sipka Péter – Dr. Zaccaria Márton Leó: A munkaidő uniós jogi fogalma: a készenlét teljes tartama munkaidőkénti minősítésének dilemmája

Munkajog, 2021/3., 51-56. o.

Mostanra megállapítható, hogy az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) munkajogi – szociálpolitikai – tárgyú ítélkezési gyakorlatának egyik meghatározó pillérévé vált az Európai Parlament...

2021-09-14

Gárdos Péter: Gondolatok a szerződésátruházásról az Alkotmánybíróság határozata nyomán

Magyar Jog, 2021/7-8., 427-444. o.

Amint az közismert, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1959-es Ptk.) nem rendelkezett a szerződésátruházás lehetőségéről, azaz arról, hogy a szerződés alanyainak személyében jogutódlás következhet be.


Jogi hírek Teljes lista

2021-10-15

Fókuszban a gyermek

Interjú Szeibert Orsolyával, a Családi Jog szerkesztőbizottságának tagjával a folyóirat közelgő, tízedik alkalommal megrendezésre kerülő konferenciája kapcsán „Ha a jogászság előtt álló gyermekjogi kihívásokra gondolunk, akkor többek között a gyermekközpontú igazságszolgáltatással kell foglalkoznunk, és úgy tapasztalom, hogy nem könnyű elfogadni azt, hogy a gyermeket be kell vonni az őt érintő eljárásokba, meg kell hallgatni, az eljárások során számára a meghozott döntésről visszajelzést kell adni, egyáltalán: kifejezésre kell juttatni, hogy nem az eljárások tárgya, hanem alanya.”
Bővebben

2021-10-15

Megkérdőjelezheti-e a pénzbüntetést végrehajtó hatóság a kibocsátó hatóság által alkalmazott jogi minősítést? – EuB-döntés magyar vonatkozású ügyben

A kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre történő alkalmazása kizárja, hogy a végrehajtó hatóság megkérdőjelezze a szankcionált magatartás vonatkozásában a kibocsátó hatóság által alkalmazott jogi minősítést. Így, ha a kibocsátó hatóság „a közúti közlekedés szabályait sértő magatartásnak” minősíti azt, ha valamely gépjármű üzembentartója nem hajlandó felfedni azon járművezető személyazonosságát, aki a közúti szabálysértés elkövetésekor a gépjárművet vezette, akkor főszabály szerint végre kell hajtani e hatóság azon határozatát, amely a személyazonosság megjelölésének elmulasztását szankcionálja – szögezi ítéletében e az Európai Unió Bírósága.
Bővebben

2021-10-15

Döntött a Kúria a fővárosi patkánytender ügyében

A korábbi szolgáltató, a Bábolna Bio kártérítési igénnyel élhet a fővárosi önkormányzattal szemben. A Bábolna Bio 47 évig, 2018 június végéig végezte Budapest patkánymentesség-fenntartását, ekkor járt le a Főpolgármesteri Hivatallal kötött szerződése. A 2018-as közbeszerzési tenderen a cég is indult, és a nyertesként kihirdetett konzorciumot követő legkedvezőbb érvényes ajánlatot nyújtotta be. Miután nem őt nyilvánította a fővárosi önkormányzat az eljárás nyertesévé, a tender eredményével és elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatot kért a Közbeszerzési Döntőbizottságtól.
Bővebben

2021-10-15

Megoldást ígér az ITM: nem engedi, hogy a dolgozóknak a munkaidőkeret miatt fizetni kelljen

„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) jogi értelmezési tájékoztatót tesz közzé a munkaidőkeret jogszerű alkalmazása, a munkabér elszámolások törvényessége érdekében” – jelentette be Bodó Sándor. Az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára hozzátette: a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a munkavállalók jogainak érvényesítése, a munkaidővel kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében rendkívüli célvizsgálatot indít 2021. október 18-tól.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.