• A szabadság alkotmánya
  • Új Pp. iránymutatások
  • A GDPR magyarázata
  • ptk.
  • Új Pp.
  • Új Be.
  • Emberi jogi
  • Közig
  • Munkajog
  • A bizalmi vagyonkezelés
  • tarsasagi

Kiadói hírek Teljes lista

2019-09-11

2019. augusztus 17-én módosult a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló IM rendelet (Cvhr.)

A Jogkódexen kizárólag az új sémának megfelelő, módosított cégeljárási nyomtatványok érhetőek el új nyomtatványként a mai nappal kezdődően.

2019-09-05

Újabb jogszabálygyűjtemények várhatóak

A fehér-kék jogszabálygyűjtemény-sorozatban a legnépszerűbb kódexekből (Ptk., Pp., Btk., Be., Ákr., Kp.) hamarosan új kiadások jelennek meg.

2019-09-04

A Jogkódex csapata nyáron sem pihent!

Összefoglaljuk, mivel bővült a JogTudor program az őszi szezon kezdetére.

Tallózó Teljes lista

2019-09-06

Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula értelmezésének újabb dilemmái

Gazdaság és Jog, 2019/7-8., 1-7. o.

A 2013-as Polgári Törvénykönyv (Ptk.) több jelentős újítást vezetett be a kontraktuális kártérítési felelősség kapcsán, ezek egyike a kártérítés mértékét korlátozó ún. előreláthatósági klauzula, a Bécsi Vételi Egyezmény 74. cikke alapján.

2019-09-04

Németh Szabolcs: A közösségi oldalak szolgáltatóinak jogi felelőssége – Rendszertani elemzés (I. rész)

Infokommunikáció és Jog, 2019/1., 3-7. o.

Jelen sorok írásakor, a Cambridge Analytica-ügy nyilvánosságra kerülésének egyéves évfordulóján minden bizonnyal evidenciának hat annak kinyilvánítása, hogy a közösségi oldalak – közöttük kiemelt jelentőséggel a Facebook ...

2019-09-03

Szentgáli-Tóth Boldizsár: A sarkalatos törvényalkotás egyes alkotmányossági dimenziói. A sarkalatos törvényekkel kapcsolatos hazai alkotmánybírósági gyakorlat múltja, jelene, jövője

Alkotmánybírósági Szemle, 2019/1., 10-19. o.

Jelen tanulmány a sarkalatos törvényekhez kapcsolódó joggyakorlatot áttekintő szakirodalomba illeszkedik, elsődleges célja az elmúlt három évtized minősített többségű törvényalkotáshoz kötődő alkotmánybírósági határozatainak áttekintése,...


Jogi hírek Teljes lista

2019-09-13

Megakadályozható-e, hogy a munkatárs magával vigye a cég titkait?

A munkáltatók és a munkavállalók gazdasági érdekei összeütközésének kényes területe a versenytárshoz történő “átigazolás”. Jogos hát a kérdés: korlátozható-e a munkatársak versenytárshoz vándorlása?
Bővebben

2019-09-13

Jog az elővásárláshoz - A jogintézmény szabályozása és gyakorlata

Az elővásárlási jog jogintézménye - mely leggyakrabban az ingatlan adásvételi szerződéseknél merül fel - annak ellenére, hogy a társadalom számára is széles körben ismert fogalom, gyakran okoz váratlan helyzeteket, mivel jogi sajátosságai a szerződés létrejötte, hatályosulása vagy a teljesítés körében jelennek meg. De mit is jelent mindez a gyakorlatban?
Bővebben

2019-09-13

A vagyonkezelő felelőssége

A tanulmány témája a bizalmi vagyonkezelés, ezen belül is kifejezetten a vagyonkezelő felelőssége a magyar jogi szabályozás alapján. Egészen kialakulásának történeti alapjaitól a magyar jogrendszerbe való bekerüléséig.
Bővebben

2019-09-13

Home office - avagy munkavégzés otthonról - A jelenség munkajogi megítélése és szabályozása

A nyugati világban egyre elterjedtebb a home office jelenség – a digitalizáció nagymértékű fejlődésének ellenére hazánkban lassabb a mobil munkavégzés tömeges térhódítása. Mit is jelent a home office, azaz az otthoni munkavégzés? Hol is helyezkedik el a munkajog világában?
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.