• Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Kiadói hírek Teljes lista

2021-01-04

Tizenöt ügyvédi kamarával folytatódik a JogTudor program 2021-ben

Valamennyi ügyvédi kamara megújította részvételét a programban.

2020-12-10

Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár a Jogkódexen

A mai naptól érhető el a Jogkódexen az a 261 beadványtervezet, amely remélhetőleg teljeskörűen lefedi a büntetőeljárásban és a büntetés-végrehajtásban felmerülő igényeket.

2020-10-26

Sárközy’80

Ma lenne 80 éves Sárközy Tamás professzor. Verebics János nekrológjával emlékezünk kiadónk meghatározó szerzőjére, barátunkra.

Tallózó Teljes lista

2021-01-07

Üveges István: A Plain Language Movement kulturális kontextusa – társadalmi háttér, történeti irányok és eredmények az Egyesült Államokban

Magyar Jogi Nyelv, 2020/2., 16-25. o.

A nyelvek folyamatos változása régóta ismert tény a nyelvtudomány valamennyi ágában. Az egyes nyelvállapotok diakrón eltéréseket mutatnak (történeti rétegződés), de azonos időben sem csak egyetlen „nyelv” létezik...

2021-01-06

Halász Iván: A 2020. évi orosz alkotmánymódosítás: új egyensúly vagy a régi egyensúlytalanság?

Közjogi Szemle, 2020/4., 1-11. o.

2020. június 25. és július 1. között az Oroszországi Föderáció választójoggal rendelkező állampolgárai 77,92%-os többséggel jóváhagyták azt a komplex alkotmánymódosítást,...

2021-01-06

Árva Zsuzsanna: Közigazgatási normakontroll

Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Közigazgatási jog rovat

A közigazgatási normakontroll a közigazgatás mint szervezetrendszer normatív jellegű döntéseinek bírói jellegű felülvizsgálatát jelenti. A normakontroll eljárás fő funkciója a jogvédelem, amely egyszerre lehet objektív és szubjektív.


Jogi hírek Teljes lista

2021-01-15

Kiemelt kúriai döntések

Kölcsönzött munkavállaló munkaviszonya megszüntetésének tárgyában döntött a Kúria. Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.103/2020. számú határozatról. A Kúria a felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárva a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta és a következő elvi kérdésben döntött.
Bővebben

2021-01-15

Vigyázzunk a megszerzett bírói tekintélyre, óvjuk és igyekezzünk minél inkább megerősíteni

„Az a kötelességünk, hogy a múltbéli hagyományokat alapul vegyük, nekivessük a hátunkat az elért eredményeknek és a mindennapi új feladatainkat az Alaptörvényhez, a törvényekhez ragaszkodva, a legjobb tudásunk szerint oldjuk meg” – hangsúlyozta a Kúria elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Dr. Varga Zs. András elnöki programjáról, az öttagú bírói tanácsok bevezetésének kérdéséről szólva elmondta, „több szem többet lát alapon nagyobb a garancia arra, hogy a jó döntések közül a legjobbat sikerül megtalálni.”
Bővebben

2021-01-15

A Kúria elnöke: a bírónak mindenkitől függetlennek kell lennie

A Kúria elnöke a „Jó reggelt Magyarország” című műsorban elmondta, az ítélkező bíró sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomtól nem fogadhat el utasítást, a másik két hatalmi ág pedig köteles a bíróság döntését elfogadni. Hangsúlyozta, a bírónak mindenkitől, minden más intézménytől, szervezettől függetlennek kell lennie, mert a pártatlanság eszménye ezt követeli meg.
Bővebben

2021-01-15

Halálbüntetés eltörölve - 30 éve jogellenes az élet kioltásával járó büntetés kiszabása Magyarországon

Az Alkotmánybíróság 1990. október 24-én meghozott határozatával alkotmányellenesnek nyilvánította a halálbüntetést - azóta hazánkban nem alkalmazható az élet kioltásával járó büntetési forma. De mik is az eltörlés indokai? Kit végeztek ki utolsóként hazánkban és ki volt az utolsó magyar hóhér? Európában vannak még halálos ítéletek?
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.