• Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Sportjog folyóirat
 • A szabadság alkotmánya
 • Új Pp. iránymutatások
 • A GDPR magyarázata
 • ptk.
 • Új Pp.
 • Új Be.
 • Emberi jogi

Kiadói hírek Teljes lista

2020-01-09

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédiát 2020-tól kiadónk jelenteti meg.

Az IJOTEN hamarosan a Jogkódexbe is „beköltözik”.

2019-12-20

A JogTudor program 2020-ban is folytatódik.

Tizenhárom ügyvédi kamarával, sok ezer ügyvéddel és immár két új Pp.-kommentárral folytatódik a program…

2019-11-27

Vékás’80

Vékás Lajos professzor november 25-én ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Ebből az alkalomból kiadónk két kötetet is megjelentetett.

Tallózó Teljes lista

2020-01-22

Enyedi Krisztián: Szófia beszéd? – Részletes vita az Igazságügyi bizottság gyakorlatában (2014–2018)

Parlamenti Szemle, 2019/2., 25-51. o.

A dolgozat célja a 2014-ben hatályba lépett, teljesen új struktúrájú részletes vita gyakorlati működésének bemutatása és értékelése.

2019-12-13

Haraszti Margit Katalin: Az embertelen és a megalázó bánásmód vagy büntetés definiálásának és értelmezésének irányai

Közjogi Szemle, 2019/4., 1-10. o.

A kínzás, kegyetlen, embertelen megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát az összes alapvető jelentőségű emberi jogi egyezmény tartalmazza. Az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (a továbbiakban: Nyilatkozat) 5. cikke szerint...

2019-12-11

Üveges István: Közérthetőség a jogi nyelvben: követelmény és/vagy kultúra?

Magyar Jogi Nyelv, 2019/2., 20-26. o.

A jelen tanulmány alapjául szolgáló vizsgálat részterületét képezi egy olyan átfogóbb kutatásnak, amelynek célja a jogi szaknyelv számítógépes feldolgozhatóságának feltérképezése.


Jogi hírek Teljes lista

2020-01-29

Alaptörvény-ellenes rendelkezés a szakképzési törvényben - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A jogalkotó nem volt tekintettel a határozott idejű szakképzési megállapodásokból eredő elvárásokra és a köznevelés területén működő komplex jogviszonyok természetére, valamint nem adott reális lehetőséget és kellő időt a vele korábban szerződött és az állami támogatás nyújtásában megalapozottan bízó fenntartóknak arra, hogy működési modelljüket átalakítva a jövőben meg tudjanak felelni az új követelménynek - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1161/2019. számú, a szakképzésről szóló törvény 34/A. § (2) bekezdésének alkotmány-ellenességét megállapító határozatában. Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította a szakképzésről szóló törvény egy rendelkezésének korábban hatályos szövegét, és alkalmazási tilalmát rendelte el a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő két perben.
Bővebben

2020-01-29

A fiatalkorúakra vonatkozó speciális büntető eljárásjogi rendelkezések

A tanulmány a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásra vonatkozó, az általánostól eltérő különleges jogi szabályokat mutatja be, kitérve a hatályos és a korábbi hazai eljárásjogi szabályozás közti különbségekre, a témához szorosan kapcsolódó anyagi és végrehajtási jogi normákra, továbbá a gyermekközpontú igazságszolgáltatás eredményeire.
Bővebben

2020-01-29

Gyed nagyszülőknek és nevelőszülőknek: 2020. évi változások a gyermekgondozási díjban

Idén január 1-jétől bővült az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak köre egyrészt az örökbefogadói díjjal, másrészt a gyermekgondozási díjon belül a nagyszülői gyermekgondozási díjjal, és a nevelőszülői gyermekgondozási díjjal.
Bővebben

2020-01-29

A versenyhivatal 350 millió forintra bírságolta a Magyar Telekomot

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 350 millió forintra bírságolta a Magyar Telekomot, az összeg azonban csökkenthető a fogyasztóknak nyújtott kompenzációval.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.