• Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

Ptk.-újdonságok, 2021

Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterme (1055 Budapest, Szalay utca 7.) / Webex

Időpont: 2021.09.23. - 10 óra 00 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia / online konferencia: 25 000 Ft Konferencia / online konferencia + a Ptk.-kommentár 2021. évi kiadása: 50 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2021-07-12

Első magyar jogi könyvszalon szeptember 18-án

A könyvszalont a Magyar Jogász Egylet és az Alkotmánybíróság szervezi, és azon kiadónk is megjelenik.

2021-06-24

Egy (újabb) online konferencia képei

Június 23-án a Magyar Munkajogi Társaság és a Munkajog folyóirat közösen tartottak vitaülést.

2021-06-18

A Pp. novella újdonságainak magyarázata már a Jogkódexen is elérhető

A Pp. első átfogó módosítását szerzőink átvezették a kommentáron, így naprakész magyarázatokat használhatnak a Jogkódex-felhasználók is.

Tallózó Teljes lista

2021-07-14

Sólyom Péter: Kelsen köpönyegéből. A magyar alkotmánybíráskodás keletkezéstörténetéhez

Közjogi Szemle, 2021/2., 1-17. o.

A magyar alkotmánybíráskodásnak már több mint három évtizedes története van. Ez tekintélyes hosszúságú gyakorlatot jelent, még akkor is, ha a megszakítottságok és folytonosságok életvonalai jelentős sorsfordulatokat jeleznek.

2021-06-30

Gerencsér Balázs Szabolcs: A művelődéshez való jog

Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Alkotmányjog rovat

A művelődéshez való jog ún. második generációs alapjog, a gazdasági, szociális és kulturális jogok családjához tartozik. A művelődés, azaz a kulturális értékekben való részesülés, az érzelmi és intellektuális fejlődés a személy kiteljesedésének az útja...

2021-06-09

Vereb Anita: Ne szólj szám…? – A közösségi médiában közölt vélemények a munkajogi bírói gyakorlatban

Munkajog, 2021/2., 30-37. o

A sajtóban időről időre felröppennek olyan hírek, amelyek arról számolnak be, hogy egy a közösségi médiában tett szerencsétlen megnyilvánulás a posztoló állásába került. Csak hogy néhány szalagcímet említsünk: ...


Jogi hírek Teljes lista

2021-08-03

Elhunyt Berke Barna, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar egykori oktatója, az Igazságügyi Minisztérium volt államtitkára, az Európai Unió Törvényszékének bírája

Berke Barna 1990-ben szerezte jogi diplomáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, rögtön utána Mádl Ferenc hívta meg a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszékre tanítani, ahol az Európai Közösség kereskedelmi joga tantárgy oktatásában vállalt szerepet. Több könyv társszerzője, amelyek az európai társasági joggal, az EU gazdasági jogával, különösen versenyjogával, illetve az új nemzetközi magánjogi törvénnyel foglalkoznak. Tagja volt a Kar 2013-ban megújított Társadalmi Tanácsának.
Bővebben

2021-08-03

Alaptörvény-sértő összbüntetés tárgyában hozott bírói döntések – Az Ab megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla végzéseit

Az Alkotmánybíróság által már megsemmisített jogszabály tartalmával egyező bírói gyakorlat alapján bírói döntés ellentétes az Alaptörvénynek a jogbiztonság elvéből fakadó követelményével – szögezi le az Alkotmánybíróság IV/949/2019. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó összesen öt, végrehajtandó szabadságvesztés büntetést tartalmazó jogerős ítélet összebüntetésbe foglalására tett indítványt, amelyek közül a törvényszék csak kettőt foglalt összbüntetésbe, azokat, amelyek a hatályos büntető törvénykönyv hatálybalépése után emelkedtek jogerőre.
Bővebben

2021-08-03

A vállalkozási és megbízási szerződés 3 lényeges különbsége

A vállalkozási és megbízási szerződés a leggyakrabban előforduló szerződések közé tartozik. Sokan úgy gondolják, hogy a kettő valójában ugyanaz, csak több néven is emlegethetjük. Ám ez súlyos tévedés. Egyáltalán nem mindegy, hogy mikor kötünk vállalkozási, és mikor megbízási szerződést. Mi a vállalkozási és megbízási szerződés 3 lényeges különbsége?
Bővebben

2021-08-03

Jóvátett bűnök – Közvetítés a büntetőeljárásban – Miért jó és milyen feltételekkel alkalmazható?

Mi a közvetítői eljárás lefolytatásának célja a büntetőeljárás során? Mikor van erre lehetőség? Milyen jogkövetkezmények fűződnek egy sikeres megállapodáshoz? Ki lehet mediátor? Mi a szerepe a pártfogó felügyelői szolgálatnak? Összefoglaltuk, amit tudni érdemes.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.