• ptk.-kommentár
 • ejee kommentár
 • versenyjogi kézikönyv
 • Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

MINDENNAPI CSALÁDJOG – Fókuszban a gyermek

A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek, tizedik alkalommal

Helyszín: Hotel Benczúr (Budapest, VI. Benczúr u. 35.) vagy webinárium

Időpont: 2021.11.04. - 08 óra 45 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia + Családi Jog-előfizetés: 29 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2021-10-18

Elindult az Ügyvéd Podcast

A most induló podcast sorozat nem csak ügyvédeknek szól, hanem mindenkinek, aki érdeklődik a jog iránt. Műsorvezetőink három ügyvéd: Gerő Tamás, Lőrik József és Méhes Dávid. Hallgasson bele!

2021-09-20

Életképek az első Magyar Jogi Könyvszalonról

A szeptember 18-án megtartott eseményről, a dedikálásokról és a könyvbemutatókról itt tekinthet meg néhány fényképet.

2021-07-12

Első magyar jogi könyvszalon szeptember 18-án

A könyvszalont a Magyar Jogász Egylet és az Alkotmánybíróság szervezi, és azon kiadónk is megjelenik.

Tallózó Teljes lista

2021-10-20

Lapsánszky András - Boros Anita: A közigazgatási jog gazdasági szerepköre

Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Közigazgatási jog rovat

A szócikk a gazdasági közigazgatás elméleti alapjait, más tudományterületekkel való elválaszthatatlan összefüggéseit és legfontosabb jogintézményeit mutatja be. Ennek során elsősorban arra keresi a választ, ...

2021-10-11

Kádár Pál – Hoffman István: A különleges jogrend és a válságkezelés közigazgatási jogi kihívásai: a „kvázi különleges jogrendek” helye és szerepe a magyar közigazgatásban

Közjogi Szemle, 2021/3., 1-11. o.

Kutatásunk első részében tárgyaltuk az államszervezet működésével kapcsolatosan ultima ratióként alkalmazott különleges jogrend főbb kérdéseit, ezek felhívásának lehetőségeit,...

2021-09-28

Dr. Sipka Péter – Dr. Zaccaria Márton Leó: A munkaidő uniós jogi fogalma: a készenlét teljes tartama munkaidőkénti minősítésének dilemmája

Munkajog, 2021/3., 51-56. o.

Mostanra megállapítható, hogy az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) munkajogi – szociálpolitikai – tárgyú ítélkezési gyakorlatának egyik meghatározó pillérévé vált az Európai Parlament...


Jogi hírek Teljes lista

2021-10-22

Áthelyezhető-e egy bíró hozzájárulása nélkül másik bíróságra? – Az Európai Bíróság ítéletet hozott

Valamely bírónak a hozzájárulása nélkül másik bíróságra, vagy ugyanazon bíróság két kollégiuma között történő áthelyezése sértheti a bírák elmozdíthatatlanságának és függetlenségének elvét. Semmisnek kell tekinteni azon végzést, amellyel a végső fokon, egyesbíróként eljáró fórum az akarata ellenére áthelyezett bíró jogorvoslati kérelmét elutasította, ha ezen egyesbíró kinevezésére az érintett bírósági rendszer kialakítására és működésére vonatkozó alapvető szabályok nyilvánvaló megsértésével került sor – szögezi le ítéletében az Európai Unió Bírósága.
Bővebben

2021-10-22

Az emberi jogi/alapjogi bíráskodás módszertani kérdései

Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke és Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke, az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírója részvételével 2021. október 27. 10:00-től online beszélgetés hallgatható az emberi jogi/alapjogi bíráskodás módszertani kérdéseiről. A beszélgetés moderátora: Tóth J. Zoltán.
Bővebben

2021-10-22

Országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában tudományos konferencia

Az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportja szervezésében egész napos tudományos konferenciát tartott az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 2021. október 20-án. A konferencia köszöntőjének megtartására Dr. Varga Zs. András elnök úr kapott felkérést.
Bővebben

2021-10-22

Új rovat indul az Arsbonin!

A rovat cikkeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetében (NKE ITKI) működő hasonló nevű csoport tagjai írják. A csoportban vegyesen vannak informatikával és joggal foglalkozó szakemberek, akiket összeköt a Legaltech iránti érdeklődés, vagy egyenesen rajongás.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.