Polgári jog IV/VI.

Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a Dialóg Eötvös könyvesboltunk 2017. december 27-29. között zárva tart! Nyitás: 2018. január 2. (kedd)


A birtok, birtokvédelem, jogalap nélküli birtoklás szabályait követően a tulajdonjog szabályozását (tárgya, tartalma, védelme, megszerzése, közös tulajdon, társasház) ismerteti a kommentár negyedik kötete. A legjelentősebb változások a zálogjogot érintik: alapvetően megváltozott a szabályozás rendszere és tartalma, a zálogjogi nyilvántartás jellege. Az új Ptk. az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szabályozási köréből az anyagi magánjogi rendelkezéseket átvette, így ezeket is ismerteti a kötet.

Az új Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti az átállást az új kódex alkalmazására.

A kötet második kiadása már tartalmazza az új Ptk. időközben történt módosításait. Ismerteti az átmeneti rendelkezéseket (Ptké.), bemutatja más jogszabályok kapcsolódó rendelkezéseit (így a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak külön törvényi szabályait, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény módosítását, a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényt, a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének, korlátozásának eljárási szabályairól szóló kormányrendeletet), valamint kitér a bírói gyakorlat változására (az 1/2014. Polgári jogegységi határozat alapján).


Kiadvány
ISBN 978-963-258-245-0
Megjelenés éve 2014
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 340

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: új Ptk.


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.