1037 Budapest, Montevideo u. 14.
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305
H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-15:00

Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Kiadványunk megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a polgári eljárásjog rendelkezéseinek helyes és egységes értelmezéséhez. A kommentár a hatályos joganyagot a Kúria állásfoglalásainak, iránymutató eseti döntéseinek és jogegységi határozatainak, valamint a kialakult bírói gyakorlatnak az egyidejű ismertetésével és a legfrissebb módosításokra is figyelemmel magyarázza, ezáltal biztosítva azt, hogy az élő joganyag kerüljön bemutatásra. A jogalkalmazók munkájának megkönnyítése érdekében a kiadványban külön fejezetek foglalkoznak a Pp.-n kívüli különleges peres eljárásokkal (mint például a jogi személy határozatának bírósági felülvizsgálata), továbbá a nem peres eljárásokkal, mint amilyen többek között a cégeljárás, a csőd- és felszámolási eljárás, a hagyatéki eljárás, a holtnak nyilvánítási eljárás vagy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos eljárás.

2012 májusában a nagyszámú – elsősorban az Alaptörvény, valamint a bírósági fórumrendszerről, a helyi önkormányzatokról és az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló törvények hatályba lépésére visszavezethető – módosításra tekintettel a változások nem pótlapcsomag, hanem a könnyebb kezelhetőség érdekében egybeszerkesztett teljes kötetek formájában kerültek átvezetésre. Az ezt követően kiadott frissítéseknek köszönhetően a kommentár megőrizte aktualitását, a legutolsó, sorban nyolcadik – 2016. április 15. napjával lezárt – pótlapcsomag pedig feldolgozza a jogszabályokban és a joggyakorlatban bekövetkezett legújabb változásokat, így a polgári perekben a kizárólagos illetékesség megállapítására, valamint a közigazgatási perben a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó módosult rendelkezéseket, a birtokvédelmi határozat megváltoztatásának megújult eljárási szabályait, az egyre több esetben kötelező elektronikus kapcsolattartás rendelkezéseinek bővülését, valamint a csőd- és felszámolási eljárás jelentősen változott szabályait.

A jövőben is szükség szerint frissítésre kerülő Kommentár tudományos alapossággal, egyúttal gyakorlatorientáltan és a bírói gyakorlatot reprezentáló legújabb eseti döntésekkel gazdagítva nyújt nélkülözhetetlen segítséget a szakemberek és a jogalkalmazók számára.


Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

Kiadvány
ISBN 978-963-8213-08-6
Formátum A/5


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.