Hírfolyam


2018-04-16

A jogutódlás mint a végrehajtás elrendelésének és foganatosításának esetleges akadálya

A tanulmány a jelentős joghatása ellenére a Vht.-ban röviden szabályozott jogutódlás jogintézményt mutatja be a bírósági gyakorlat tükrében. Felhívja a figyelmet a bírósági közvetítés végrehajtási ügyekben való alkalmazásának lehetőségére, emellett összehasonlítja a jogutódlás és az elévülés jogintézményét a Vht. szempontjából.

2018-04-13

Összhangban van-e Stop Soros törvénycsomag a nemzetközi emberi jogi normákkal? - A Velencei Bizottság vizsgálja a tervezetet

Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének jogi és emberi jogi bizottsága felkérte a Velencei Bizottságot a Stop Soros törvénytervezet vizsgálatára - tájékoztatott csütörtökön a strasbourgi székhelyű páneurópai szervezet. A bejelentés szerint az ET alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozó szakértői testületét még március 22-én kérték fel arra, hogy vizsgálja meg, összhangban van-e a nemzetközi emberi jogi normákkal a szóban forgó magyar törvénycsomag, amely felhatalmazná a belügyminisztert, hogy nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva betiltson bizonyos, "migrációt támogató" civil szervezeteket.

2018-04-13

Foglalkozást helyettesítő támogatások visszafizetése - Megélhetést veszélyeztet a visszás hatósági gyakorlat - Ombudsmani vizsgálat

A megélhetésüket veszélyeztető összeget kellett visszafizetniük, mivel az eljáró hatóságok több hónapra visszamenőleg nyilvánították jogtalannak és vonták meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatásukat – panaszolták többen az alapvető jogok biztosának. Felrótták azt is, hogy a kapott tájékoztatás nem volt egyértelmű, a hatóságok mulasztásai is hozzájárultak ehhez a helyzethez. Székely László vizsgálta a panaszokat, alapjogi és jogállami problémákat tárt fel és hiteles, közérthető tájékoztatást javasolt a visszás gyakorlat megszüntetésére.

2018-04-13

Ab: a ponyva lehet fontosabb, mint a véleményszabadság

Egy négy évvel ezelőtti tiltakozáskor feliratot fújt egy demonstráló a Szabadság téren egy építőipari cég ponyvájára. Az Alkotmánybíróságig jutott az ügy. Nem sérültek annak az állampolgárnak az alkotmányos jogai, akit megbüntettek, mert négy évvel ezelőtt a budapesti Szabadság téri megszállási emlékmű elleni tiltakozáskor feliratot fújt egy ponyvára – így döntött az Alkotmánybíróság Schanda Balázs vezette öt tagú tanácsa.

2018-04-13

Elektronikus kapcsolattartás - Hihetetlen újdonság és nagy nehézség - Összbírói értekezletet tartottak a Kaposvári Törvényszéken

Viszonylag zökkenőmentes az ügyfelek fogadása és kiszolgálása a bíróságokon az elektronikus kapcsolattartás, az új polgári eljárásjogi törvény hatálybalépése és az új büntető eljárásjogi kódex bevezetésére való felkészülés ellenére, ami óriási teljesítmény - mondta az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke Kaposváron. Handó Tünde a Kaposvári Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón e változásokat egy ejtőernyős ugráshoz hasonlította, amit azzal indokolt, hogy azok "hihetetlen újdonságot és nagy nehézséget" jelentenek a bírósági szervezetnek, amelynek az ügyfeleket és a hivatásrendeket is támogatnia kell a felkészülésben, jogaik érvényesítésében.

2018-04-13

Uniós fogyasztóvédelem képviseleti keresettel és szigorúbb szankciókkal - Nem láthatnák el ügyvédi irodák a képviseletet

A tegnapi napon az Európai Bizottság előterjesztette az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” című intézkedéscsomagot annak biztosítása érdekében, hogy minden európai fogyasztó teljeskörűen élhessen az uniós jog alapján őt megillető jogokkal. Bár az EU fogyasztóvédelmi szabályai között már most is több olyan van, amely világszinten a legszigorúbbak közé tartozik, az elmúlt időszak esetei – pl. a dízelbotrány – rávilágítottak, hogy a gyakorlatban nem könnyű ezeket maradéktalanul érvényesíteni.

2018-04-12

Elkülönítetten oktatott cigány gyerekek - Fővárosi Törvényszék: Az EMMI megsértette az egyenlő bánásmód követelményét

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megsértette a cigány etnikai kisebbséghez tartozó tanulók vonatkozásában az egyenlő bánásmód követelményét. A Fővárosi Törvényszék 2018. április 10-én ítéletet hirdetett az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány felperes által az Emberi Erőforrások Minisztériuma alperes ellen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított perben.

2018-04-12

UberPop - Jogellenesen végzett szállítási tevékenység - Szankcionálhat-e a tagállam? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

A tagállamok megtilthatják és büntetőjogi eszközökkel szankcionálhatják az UberPop szolgáltatás keretében jogellenesen végzett szállítási tevékenység gyakorlását anélkül, hogy az ilyen tevékenység gyakorlását büntetendővé nyilvánító törvény tervezetét előzetesen be kellene jelenteniük a Bizottságnak - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében. Az Uber France francia társaság okostelefonos alkalmazás útján egy Uber Pop elnevezésű szolgáltatást nyújt, amelynek segítségével saját gépjárművüket használó, nem hivatásos sofőröket és a városon belül közlekedni kívánó személyeket kapcsol össze.

2018-04-12

A Kúria alkotmányellenesen korlátozta a Fidesz véleménynyilvánítási szabadságát - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Alaptörvény-ellenesen korlátozta a Fidesz véleménynyilvánítási szabadságát a Kúria egy választási plakáttal kapcsolatos döntésében - mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) kedden közzétett határozatában. A "Nekünk Magyarország az első!" feliratú, magyar zászlót és Orbán Viktor miniszterelnök nagyméretű fotóját ábrázoló választási plakáttal kapcsolatos kúriai döntést az Ab megsemmisítette.

2018-04-12

Mi a startup? - Tisztázott fogalom és jogi vonatkozások

Egy kifejezés, melyet egyre gyakrabban használunk, pontos tartalmát azonban még mindig kevesen ismerik. A vállalkozás új formája? A fogyasztási szokások megreformálója? Vagy csak egy divatos szó nagy tervek szövögetésére egy garázsban ücsörögve? De honnan juthat a gondolat tőkéhez, és hogyan lesz az ötletből vállalat? És milyen szerepet kaphat mindebben a jog? - Cikkünkben ezeket a kérdéseket jártuk körül.

2018-04-12

GDPR - Nincs 100 százalékos megfelelés? - Május 25-től egy elfogadható kockázati szintet kell biztosítaniuk a cégeknek

Május 25-én lép életbe az Egységes Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR), ám egy szervezet sem tud rá 100 százalékosan felkészülni, és a jogszabály minden pontjának megfelelni. A hátralévő 1 hónap már nem sok mindenre elég, azok a cégek pedig, akik úgy gondolják, az informatikusok majd gondoskodnak az adatok védelméről, nagyon rossz úton járnak - világít rá Solymos Ákos, a QUADRON Kibervédelmi Kft. szakértője.

2018-04-11

Mikor, hogyan, mennyiért állhat ismét munkába a kismama?

A fizetés nélküli szabadság megszakítását, illetve megszűnését követően a kismama védelmét szolgáló szabályok ereje és száma csökken, míg a pólus másik oldalán álló munkáltatót több kötelezettség is terheli. Felmondási szabályok, bérfejlesztés, részmunkaidő, szabadság kiadása – mikor, hogyan, mennyiért állhat ismét munkába a kismama?

2018-04-11

Átvert az építtető. Hogyan lesz mégis enyém a lakás?

A polgári jog valóban ismeri a teljesítés lehetetlenné válásának jogintézményét. Ebben az esetben a szerződés megszűnik, a teljesítésre jogi, fizikai, gazdasági vagy érdekbeli okból nincs többé lehetőség.

2018-04-11

Tudta, hogy a banki adatai Facebook nélkül is veszélyben lehetnek!?

Svájc! – vágták rá mini-közvéleménykutatásunk résztvevői arra a kérdésre, mi jut az eszükbe a banktitokról, annak ellenére, hogy e sztereotípia lassan megszűnőben van. Többségünket inkább már az foglalkoztatja, hogy nem jutnak-e az adataink a beleegyezésünk nélkül illetéktelen kezekbe – ahogy az történt a Facebook 50 millió felhasználójával. Ezért jó tudni, hogyan derülhet fény legálisan a bizalmas, a hatóságok, céges versenytársak számára igen értékes banki adatainkra.

2018-04-11

Mentelmi jog vagy menekülési jog?

Az utóbbi hetekben nagy médiafigyelmet kapott az az ügy, amelyben a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) – a legfőbb ügyész kezdeményezésére – felfüggesztette egy országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát. Az esetet közelebbről megvizsgálva számos kérdés merülhet fel e jogintézménnyel kapcsolatban, amelyeket az alábbiakban sorra veszünk.

2018-04-11

Tovább húzódnak a devizaperek? – Eredménytelen lehet a Fővárosi Ítélőtábla előzetes döntéshozatalra irányuló kérelem

2017-ben közel tizenötezer devizahiteles per érkezett be a hazai első és másodfokú bírósági fórumokra. A beérkezett ügyek magas száma ellenére a bíróságok nem törekszenek a devizahiteles perek befejezésére. A Fővárosi Ítélőtábla 2017 februárjában kiadott sajtóközleménye alapján ugyanis bevett gyakorlatnak tűnik, hogy a deviza alapú kölcsönszerződések érvénytelenségének megállapítására irányuló perek tárgyalását a bíróság felfüggeszti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban levő előzetes döntéshozatali eljárások elbírálásáig.

2018-04-11

Külföldivel kötött termőföldügyletről döntött a Kúria

Magyar és német állampolgárok közötti, termőföld vétele és eladása kapcsán keletkezett jogvitára tett pontot a Kúria, közölte a bíróság sajtótitkársága. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság által 2018. április 10-én tárgyalt Pfv.VI.20.117/2018. számú ügyben a jogerős ítélet a magyar állampolgár alpereseket a német állampolgár felperes javára közel 700 millió forint és járulékai megfizetésére kötelezte – olvasható a közleményben.

2018-04-10

Albérleti díjból levonható költségek, elég-e a nyugta, vagy számla kell?

Ha a magánszemély (bérbeadó) olyan termék vagy szolgáltatás ellenértékét kívánja költségként elszámolni, amelynek értékesítője, illetve a szolgáltatás nyújtója az általános forgalmi adóról (áfa) szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett, akkor nem elegendő, ha csak nyugtát ad. A kiadás igazolására kizárólag az a bizonylat alkalmas, amely tartalmazza a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot (így például a kiadás összegét és pénznemét) is [szja-törvény 4. § (3) bekezdés].

2018-04-10

A felmentvény – „bizonyítvány” a megfelelő cégvezetésről - Hogyan alakult a jogintézménye az elmúlt évek bírói gyakorlatában?

A felmentvény a gazdasági társaság tulajdonosainak nyilatkozata (formális írásbeli határozata) arról, hogy a vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét egy adott tárgyidőszakban a tulajdonosok számára rendelkezésre álló információk alapján, a tulajdonosok megítélése szerint megfelelően látta el. Ha a társaság tulajdonosai a vezető tisztségviselő részére felmentvényt adnak, a társaság a vezető tisztségviselővel szemben ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel később már csak korlátozott körben léphet fel (csakis akkor, ha utóbb az derülne ki, hogy a felmentvény alapjául szolgáló, a tulajdonosok által ismert tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak).

2018-04-10

A törvényes bíróhoz való jog és az ügyelosztási rend kapcsolata – Problémafelvetés és kodifikációs javaslat

A tanulmány egy konkrét eset ismertetését követően felveti a 2018. január 1. napjától hatályba lépett Közigazgatási perrendtartás (2017. évi I. törvény) vonatkozásában a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyelosztási rendjével kapcsolatos esetleges anomáliák felbukkanásának lehetőségét – különös tekintettel az ún. nem kiemelt közigazgatási és munkaügyi bíróságokra. A tanulmány áttekinti az ügyelosztási renddel kapcsolatos magyar jogszabályi rendelkezéseket, majd ezeket egy tágabb, a törvényes bíróhoz való jog értelmezési tartományába helyezi. Ennek kapcsán bemutatja az Alkotmánybíróság törvényes bíróhoz való jogra vonatkozó legfontosabb határozatait is.

Tételek: 161 - 180 / 4213 (211 oldal)
  • munkajog
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.