Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a 2018 decemberétől megvásárolt termékek személyes átvételére már csak Kiadónkban lesz lehetőség.
A korábban könyvesbolti (pesti) átvétellel megrendelt termékek 2019. január 31-ig vehetők át a Dialóg Könyvesboltban (1053 Budapest, Károlyi u. 17.).

Hírfolyam


2018-12-13

Megszavazták: a határon túli magyarok is szavazhatnak az EP-választáson

Az uniós lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok is gyakorolhatják választójogukat az EP-választáson. Megteremtette az uniós lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok számára az aktív választójog gyakorlásának lehetőségét az európai parlamenti választásokon a parlament.

2018-12-13

Közeledik az adóelőleg-kiegészítés határideje

December 20-ig kell kiegészíteniük a társasági adó, az energiaellátók jövedelemadója, az innovációs járulék, az egyszerűsített vállalkozói adó és a reklámadó előlegét a várható fizetendő adó összegére azoknak, akiknek üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a felsorolt adónemek közül az első három esetében a feltöltésről a 1801-es számú bevallásban is számot kell adni, még akkor is, ha ténylegesen nincs adóelőleg-kiegészítés. A befizetést az egyes adónemeknek megfelelő számlaszámra kell teljesíteni.

2018-12-13

Az Alkotmánybíróság megvédte a plakáttörvényt

Az Alkotmánybíróság elutasította a településkép védelméről szóló úgynevezett plakáttörvény ellen 55 országgyűlési képviselő által benyújtott indítványt. Az Ab az indítványozókkal ellentétben azt emelte ki: nem állapítható meg a támadott szabályozás közjogi érvénytelensége, nem kétharmados tárgykörbe tartozik, világosan értelmezhető a piaci szereplők számára, és nem ütközik a véleménynyilvánítás szabadságába sem.

2018-12-13

Kihirdették a nyugdíjemelést és a minimálnyugdíjasok kereseti korlátait

2019. január 1-jétől 2,7 százalékkal emelkednek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások – tartalmazza a 240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet, melyet tegnap hirdettek ki a 198. számú Magyar Közlönyben. A szabályozás meghatározza, hogy 2019. január 1-jétől a 2019. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói nyugellátást kell emelni.

2018-12-13

Önként változtatott munkaidőbeosztás és önként vállalt túlmunka - Január 1-jével módosul a Munka törvénykönyve

Megszavazta a parlament szerdán a munka törvénykönyvének módosítását, amely tartalmazza egyebek mellett a munkaidőbeosztás önkéntes megváltoztatásának és az önként vállalt túlmunkának a lehetőségét. Három fideszes képviselő, Kósa Lajos, Szatmáry Kristóf és Bányai Gábor előterjesztését 130 igen szavazattal, 52 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés.

2018-12-13

Önálló közigazgatási bírósági rendszer jön létre 2020. január 1-jével - A jelenlegi közigazgatási bírókat kérésre átveszik az új bíróságokra

A közigazgatási jogviták rendezésére önálló, kétszintű bírósági rendszer létesül a Közigazgatási Felsőbíróság és a közigazgatási törvényszékek felállításával. Az erről szóló kormányzati előterjesztést 131 igen, két nem szavazattal fogadta el szerdán a parlament. A hozzá kapcsolódó, átmeneti rendelkezéseket tartalmazó jogszabályt is jóváhagyták 131 igen, 3 nem szavazattal.

2018-12-12

Tilos a vevők hátrányos megkülönböztetése! - Megfelelési kényszer kereskedőknek - Hatályban a geoblocking rendelet

Már biztosan mindenki találkozott azzal a frázissal, hogy „2018 az adatvédelem éve”. A GDPR valóban számos újítást hozott az adatvédelem területén, azonban nem szabad megfeledkezni az uniós jogalkotás újabb, a vevők hátrányos megkülönböztetésének tilalmát célzó rendeletéről sem. Az ún. geoblocking rendelet 2018. december 3-ától közvetlenül alkalmazandó, amely azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak eddig az időpontig kell összhangba hozni a működésüket a rendelettel.

2018-12-12

Bakik és kérdőjelek a csoportos adóalanyiság szabályaiban

Az ősszel elfogadott és a 184. Magyar Közlönyben kihirdetett 2018. évi LXXXII. törvény a társasági adóalanyok között nevesíti a csoportos társaságiadó-alanyt, de a létesítéséhez kapcsolódóan rendelkezéseket tartalmaz az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) is. A rendelkezések helyenként ellentmondanak, másutt értelmezésre szorulnak. A cikk azokat a kérdéseket fogalmazza meg, ahol a végrehajtás problémásnak tűnik.

2018-12-12

Önellenőrizhető-e a feltöltési kötelezettség?

Közeleg a 2018-as év vége, amely egyúttal az adóelőleg-, járulékelőleg-kiegészítési – más néven a feltöltési – kötelezettség határidejének közeledtét is jelenti. Ez a határidő a naptári évvel azonos adóévvel rendelkező vállalkozásoknál december 20. A társasági adó esetében erre a legtöbb vállalkozás szerencsére már tudatosan, előre készül. De nem ez az egyetlen adónem, amelynél számolni kell a feltöltési kötelezettséggel.

2018-12-12

Kúria: Lehet népszavazást tartani a közjegyző előtti válásról

Lehet népszavazást tartani arról a kérdésről, hogy a házasság közjegyző előtt is felbontható legyen, mondta ki a Kúria egy felülvizsgálati eljárásban. Az országos népszavazási kezdeményezést egy magánszemély nyújtotta be. A referendumona következő kérdésről szeretett volna szavazást: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a házasság közjegyző általi felbontással is megszűnhessen?”

2018-12-12

Ukrajnából Magyarországra települt nyugdíjas ügyében döntött a Kúria

Egymásnak ellentmondó jogszabályi rendelkezések miatt nem tudott a saját hatáskörében dönteni a Kúria egy Ukrajnából Magyarországra települt, Magyarországon öregségi nyugdíjban részesülő személy nyugdíj megállapításának jogszerűségéről. Kiderült, hogy az ügyben releváns, 54 évvel ezelőtt kihirdetett és jelenleg is hatályos miniszteri rendelet vonatkozó passzusa az alaptörvénybe ütközik.

2018-12-12

Januártól egyszerűsödhetnek a keresetlevél nyomtatványok - Cél: A jogi képviselő nélkül eljáró felek támogatása

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) folyamatosan egyeztet az Igazságügyi Minisztériummal (IM) a keresetlevelek egyszerűsítésének módjáról. Az új keresetlevél nyomtatványokat rendszeresítő rendelet 2019 elején léphet hatályba. A cél, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelek által a polgári perben használandó keresetlevél formanyomtatványok könnyebben kitölthetők legyenek.

2018-12-11

Az Európai Bíróság szerint Nagy-Britannia szabadon visszavonhatja az uniós kilépési szándékát

Az Európai Bíróság úgy ítélte meg, hogy az Egyesült Királyság egyoldalúan, a másik 27 tagállam jóváhagyása nélkül is dönthet úgy, hogy mégsem hajtja végre a brexitet, és az EU-ban maradhat.

2018-12-11

Meglepő fordulat a Czeglédy-ügyben: tettes helyett felbujtó volt?

Lehet, hogy Czeglédy Csaba mégsem követte el a költségvetési csalást, hanem felbujtóként mást vett rá erre? – váratlanul ez a fordulat bukkant fel egy ügyészi dokumentumban. A több mint másfél éve húzódó ügyben ez teljesen más minősítést jelentene, így még a baloldali politikus védelmén dolgozók sem értik.

2018-12-11

Irtóznak a gazdák a szövetkezéstől, pedig fejük felett lebeg a törvény

A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is benne van a mezőgazdasági termelés integrációja. A tervezet, bár készen van, úgy tűnik, az idén sem kerül már a parlament elé.

2018-12-11

Idén utoljára interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait

Az Országgyűlés csütörtökig tartó négynapos üléssel zárja őszi ülésszakát. A Ház törvényt hozhat a közigazgatási bíróságokról, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevők otthonteremtéséről, a kormányzati igazgatásról, a 2021-es népszámlálásról, a Hungary Helps programról, a magyar-székely összetartozás napjáról, valamint az állami magasépítési beruházások megvalósításáról. Változhat az agrártörvény, valamint a munka törvénykönyve is – ha utóbbi módosítást elfogadják a képviselők, akkor életbe lép a "rabszolgatörvény", vagyis a munkáltatók évi 400 óra túlmunkát rendelhetnek el az eddigi 250 helyett.

2018-12-11

Felszámolás: a zálogjogosult és az ingatlanok átvétele

A felszámolási eljárás célja, hogy az adós jogutód nélkül történő megszüntetése során a hitelezők követelése kielégítést nyerjen. Ennek keretében az adós vagyonelemei értékesítésre kerülnek, és a befolyó vételár – költségekkel csökkentett – összeg kerül szétosztásra a hitelezők között a törvényben meghatározott sorrend figyelembevételével. Előfordul azonban, hogy egy vagyonelemet nem sikerül értékesíteni, azonban ez nem lehet akadálya az eljárás lezárásának – ennek a kérdésnek egy fontos aspektusával kapcsolatban hozott iránymutató döntést a Kúria.

2018-12-11

Fontos pert veszített el a NAV

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság egyedi ügyben hozott ítélete értelmében nem hivatkozhat a NAV az adómegállapítási jog elévülési idejének meghosszabbodására olyan esetben, amikor az adóhatósági határozat kiadmányozása, azaz aláírása, nem szabályszerűen történt meg. Az ítéletben foglalt bírósági álláspont számtalan vállalkozás esetében eredményezheti akár a jogerősen megállapított adókötelezettségek végérvényes törlését is.

2018-12-11

Autósok, figyelem! Fontos kgfb-s perben döntött a bíróság

A fogyasztók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását (kgfb) érintő fontos pert nyert az ügyészség - adta hírül a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség. Sikerrel perelt az ügyészség a biztosító tájékoztatási kötelezettségét elismerő fogyasztói nyilatkozatok érvénytelenségének megállapítása iránt. A jogerős bírósági döntés értelmében, mivel nem állapítható meg egyértelműen, hogy a fogyasztói nyilatkozat mely szerződési feltétel megismerésére és tudomásulvételére vonatkozik, ezért az érvénytelen - közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.

2018-12-11

Január 1-el frissülnek az OBH által publikált ÁNYK űrlapok! - Az űrlapok egyes változásainak részleteiről

Az Érdi Járásbíróság 2019. január 1. napjával történő létrehozása következtében valamennyi, a járásbíróságokra benyújtható polgári peres, polgári nemperes, végrehajtási nemperes, büntető peres, szabálysértési és elnöki igazgatási ÁNYK űrlap módosításra kerül. Módosulnak továbbá a polgári peres, polgári nemperes, végrehajtási nemperes, büntető peres, magáncsőd eljárásban és elnöki igazgatási eljárásokban használható űrlapok jogi képviselő lapjai.

Tételek: 141 - 160 / 5336 (267 oldal)
  • GDPR
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.