Hírfolyam


2018-10-25

Katások, figyelem! Egyre könnyebb lesz a kisadózóknak

A kisadózó vállalkozások tételes adójára (kata) vonatkozó szabályokat is több ponton módosítja az október 19-én a parlament elé terjesztett, T/2931. számú adótörvénycsomag.

2018-10-25

Nem egyértelmű, hogy mikor telepedhet le egy cég másik európai tagállamban

Nemcsak a magánszemélyeket, hanem a társaságokat is megilleti a szabad mozgáshoz való jog, valamint a letelepedés szabadsága. Egy cég székhelyének áthelyezése országhatáron belül általában zökkenőmentes. Két tagállam közti áthelyezés azonban már számos kérdést felvet. Azt, hogy mi minősül társaságnak és megilleti-e a letelepedés szabadsága, azt az Európai Bíróság joggyakorlata és értelmezése határozza meg.

2018-10-25

Gulyás: 10 milliós kedvezményes kölcsön jár a 2 gyerekeseknek is

Fontos döntést hozott a kormány. A háromgyerekesek kerete is nő – jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. Január 1. előtt változhat a CSOK. A kormány ezt szeretné. A cél az, hogy már idén változzon.

2018-10-24

Alaptörvényt sért a honvédtiszti ösztöndíjszerződések szabályozása - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A törvényalkotó azzal, hogy a hatályos ösztöndíjszerződésekben is előírta a honvédtiszti alapképzés kétszeresének megfelelő szolgálati idő átvezetését egyoldalú módosítással, a múltban korábban már megtörtént és befejezett tényekhez fűzött a korábbitól eltérő jogkövetkezményt, méghozzá úgy, hogy az az érintettek számára hátrányosabb, terhesebb helyzetet eredményezett. Az Alkotmánybíróság megállapította a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény vonatkozó rendelkezésének alaptörvény-ellenességét.

2018-10-24

Meghatározták a közfoglalkoztatás jövő évi céljait

A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a cél az első helyen az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból kilépésének ösztönzése. Emellett célnak tartják a mezőgazdaságban és az építőiparban meglévő szakemberhiány enyhítését, a Start-munkaprogram folytatását, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését.

2018-10-24

Futhatnak a pénzük után az egykori Malév-dolgozók

A Kúria döntése szerint a magyar állam nem felelős a légitársaság csődjéért. Ez azt jelentheti: nem kell kifizetni az alkalmazottak elmaradt bérét. - Államcsődnél lehet olyat látni, hogy egy állami cég dolgozója nem kapja meg azt a bért, amiért keményen megdolgozott – fakadt ki a 2012 februárjában csődbe ment Malév egykori dolgozója, aki hat éve vár arra, hogy az állam átutalja neki a fizetését.

2018-10-24

Módosulnak a pénzügyi közvetítőrendszert érintő törvények - Uniós normákhoz kell igazítani a hazai jogot

Varga Mihály pénzügyminiszter beterjesztette az Országgyűlésnek a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosítását. A parlament honlapján pénteken közzétett törvényjavaslat általános indokolása szerint az elmúlt időszakban több olyan új európai uniós jogszabály jelent meg, amelyeket a nemzeti jogba át kell ültetni, illetve a hazai jogot az uniós normákhoz kell igazítani.

2018-10-24

Itt az őszi adócsomag

A kormány pénteken benyújtotta a Parlamenthez az őszi adócsomagot. A csomag számos új kedvezményt, de néhány szigorítást is tartalmaz. Emelkedik például az áfa alanyi mentességének értékhatára, bevezetik a csoportos adóalanyiságot a társasági adó rendszerében.

2018-10-24

Határon átnyúló munkavégzések - 183 napos szabály - Tények és tévhitek az szja és a tb területén

Az egyik leggyakoribb tévhit külföldi magánszemélyek magyarországi munkavégzése kapcsán, hogy nem kell Magyarországon személyi jövedelemadót fizetni, ha a külföldi társaság által belföldön foglalkoztatott munkavállaló 183 napnál nem tölt többet az országban. A helyzet azonban korántsem ilyen egyszerű, több tényezőt is figyelembe kell venni, ha biztosan el akarják kerülni a cégek az adókockázatokat. Hogy kell ténylegesen értelmezni a szabályozást bizonyos speciális esetekben?

2018-10-24

Termékfelelősség: milyen kárért felel a gyártó?

Előfordulhat, hogy egy termék meghibásodik, és a hiba következtében kár keletkezik. Ilyenkor felmerülhet, hogy felelősséggel tartozik-e a termék gyártója a hibás termék által okozott károkért. A termékfelelősség szabályai rendezik a termék hibája következtében előállt egyes károkért való felelősséget.

2018-10-19

Szilveszterig legalizálni lehet az engedély nélkül fúrt kutakat

Aki 2018 január 1. előtt titokban fúrt kutat magának, az törvényesítheti azt, ha szilveszterig bejelenti a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak, hogy ő bizony fúrt, és vételez. Ez az utolsó esély, hogy a korábban engedély nélkül fúrt kutakból később ne legyen problémája a tulajdonosoknak.

2018-10-19

Internetkapcsolat jogosultjának felelőssége szerzői jogsértés esetén - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

Nem mentesülhet a felelősség alól azon internetkapcsolat jogosultja, amelyen keresztül a szerzői jogok megsértését fájlmegosztással elkövették, egy olyan családtag egyszerű megnevezésével, akinek ehhez az internetkapcsolathoz hozzáférési lehetősége volt. A jogosultaknak rendelkezniük kell olyan hatékony jogorvoslati formával vagy eszközzel, amely lehetővé teszi az illetékes igazságügyi hatóságok számára a szükséges információk benyújtásának elrendelését - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

2018-10-19

A lakástakarékról másként: jogállamban ez lehetséges?

A lakástakarékpénztárak állami támogatásának megszüntetésétől hangos a sajtó. Nem csoda, hiszen egyik napról a másikra született meg egy olyan törvénymódosítás, ami nagyon sokak életét és jövőjét érintheti. Érdemes megnézni, hogyan is születhet meg egy törvény? Erre is van külön törvény? Mi az a jogállam? A jogállam egy „jogrenden, demokratikus törvényeken és intézményeken alapuló állam” – tudhatjuk meg a Magyar Értelmező Kéziszótárból.

2018-10-19

Előleg vagy foglaló? Nem mindegy

Számtalan esetben fordul elő, hogy a szerződni kívánó felek nem tudnak különbséget tenni a foglaló és az előleg között, vagy éppen szinonim fogalmaknak tekintik őket, ami akár súlyos károkat is okozhat nekik bizonyos helyzetekben. Leginkább ingatlanügyletek kapcsán találkozunk a foglaló és az előleg kifejezésekkel, ahol az adásvétel tárgyát nem egy összegben fizetik ki.

2018-10-19

Tanúval is igazolhatja nyugdíjjogosultságát

A nyugellátás megállapítása során elsődlegesen a nyugdíjbiztosítás nyilvántartásának adataiból kell kiindulni. A társadalombiztosítási igazgatási szervek által nem igazolt szolgálati időt, korkedvezményre jogosító időt, valamint az együttélés, a magyarországi tartózkodás tényét tanúkkal is alá lehet támasztani.

2018-10-19

Könnyen elúszhat a családi vagyon: erre a 7 dologra figyelj a végrendelkezésnél

Ha egy végrendelet hibás, szinte minden esetben megtámadják azt az örökösök. Egyre többen készítenek végrendeletet Magyarországon, azonban sokan a mai napig nem tudják, hogyan kell ezt a fontos dokumkentumot úgy elkészíteni, hogy formai szempontból helyes és tartalmilag is érvényes legyen. Ha biztos akarsz lenni abban, hogy örököseid akaratod szerint osztozzanak a hagyatékon, erre a hét dologra feltétlenül figyelj oda.

2018-10-18

A tankönyvpiac állami monopolizálása sérti a forgalmazók jogait? - Elmarasztalta hazánkat az Emberi Jogok Európai Bírósága

Elmarasztalta Magyarországot kedden a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a tankönyvpiac állami monopolizálása miatt, kimondván, hogy a hatóságok megsértették több, iskolai tankönyvek forgalmazásával foglalkozó cég jogait. Az EJEB kimondta: az átalakítás tisztességtelen terheket rótt az érintett vállalatokra, megfosztva őket korábbi vevőkörüktől, a változtatások pedig gyakorlatilag monopolpiac kialakulásához vezettek az iskolai tankönyvellátásban.

2018-10-18

Foggal-körömmel védi vadászterületét a Mészáros família a pernyertes vadászokkal szemben

Különös per indult hétfőn Békésben a bélmegyeri vadászterületért, a felperes és az alperes is a Mészáros érdekkört képviseli. A perben „ellenérdekelt” felek pedig egymást támogatják a bíróság előtt. Ráadásul most annak a vadászati jogról is döntő közgyűlésnek az érvénytelenségéért harcolnak, amit ők bonyolítottak le. Hogy van ez?

2018-10-18

„Hogyan lehetne egy jogszabály polgári jogilag jogellenes?”

Az elmúlt években egyre többet hallani arról, hogy az államot jogalkotással okozott károk megtérítéséért perelik. Minek tudható be ez a jelenség, van-e jogalapja az ilyen igényeknek? A közjog és a magánjog metszetében elhelyezkedő modern állam szerepéről is beszélgettünk dr. Lovas András ügyvéddel.

2018-10-18

Ki győz? A haszonélvező vagy a tulajdonos?

Sok jogvita keletkezik amiatt, hogy az ingatlanok tulajdonosai és haszonélvezői nincsenek teljesen tisztában jogaikkal és kötelezettségeikkel. A törvény alapján a haszonélvező széles körű jogosultságokkal rendelkezik a haszonélvezet tárgyát illetően. Jogosult a dolog birtoklására, használatára, hasznosítására. Mindezek során a törvénynek megfelelően a rendes gazdálkodásszabályai szerint köteles eljárni. A rendes gazdálkodás fogalma azonban nincs konkrétan meghatározva tekintettel arra, hogy az alapvetően attól függ, hogy mi a haszonélvezet tárgya. A tulajdonos egyik legfontosabb jogosítványa, hogy jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni.

Tételek: 121 - 140 / 5055 (253 oldal)
  • Ptk. újdonságok szeminárium
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.