Hírfolyam


2018-04-21

Társasági jogi csapdák, komoly következményekkel - Az új Ptk. rugalmas, de vannak még merev szabályok - Amire figyelni érdemes!

A pár évvel ezelőtt hatályba lépett Ptk. kiszélesítette a társaságok autonómiáját, így a cégek ma már bizonyos korlátok között bátran formálhatják saját képükre belső szervezetüket és működésüket. Ugyanakkor megmaradt számos, kevesek által ismert merev, társasági jogi szabály, amelyben való figyelmetlenség komoly jogi és anyagi következményekkel járhat.

2018-04-20

Megkezdődött a NAV mentorprogramja

A tapasztalatok szerint gyakorta jelent gondot, hogy a kezdő gazdasági szereplők nem tudják, pontosan mit vár el tőlük a jogrendszer. Ebben segít az adóhivatal új szolgáltatása, az ügyfélcentrikus mentorprogram.

2018-04-20

Csalássorozat miatt cégvezetőket ítéltek fegyházbüntetésre Nyíregyházán

Két évtől négy és fél évig terjedő fegyházbüntetésre ítélt a Nyíregyházi Törvényszék csütörtökön, nem jogerősen hat cégvezetőt, akik ingatlanbefektetések ígéretével összesen mintegy nyolcszázmillió forintot csaltak ki csaknem hatszáz sértettől – közölte a törvényszék sajtószóvivő-helyettese az MTI-vel.

2018-04-20

Komoly büntetés várhat a hazai kis- és közepes vállalkozásokra

Már csak néhány hét, és május 25-én életbe lép az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, a mindenkire kötelező GDPR. A központosítás eredményeképpen a személyes adatok nagyobb biztonságban lesznek, ugyanakkor a felkészülést elmulasztók akár hatmilliárd forintos bírságra is számíthatnak.

2018-04-20

Családi járulékkedvezmény érvényesítése: erre figyeljünk!

A családi adókedvezményhez képest kissé más szabályok irányadók a családi járulékkedvezmény érvényesítésekor. Írásunkban összefoglaljuk azokat a fontosabb előírásokat, amelyekre figyelemmel kell lennünk.

2018-04-20

Hatályon kívül helyezték a Budaházy-ügy ítéletét

Hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet és új eljárásra utasított a terrorcselekménnyel és más bűncselekményekkel vádolt Budaházy György és társai ügyében a Fővárosi Ítélőtábla csütörtökön.

2018-04-20

Szokatlan rendeletet vezet be az EU, de elvileg az érdekünkben

Bárkinek a frissen vásárolt autóját berendelhetik majd utólagos környezetvédelmi felülvizsgálatra.

2018-04-20

Hogyan kerülhető el a parkolási bírság? - A Budapesti Békéltető Testület ajánlásai

A fogyasztó pontosan arra a zónára indította el a mobilparkolást, amelyet a mobilapplikáció felajánlott, mégis büntetést kapott. Egy másik ügyben az autós elfelejtett jegyet venni, és halogatta a befizetést, ezért már közel húszezres, emelt összegű bírságot kellett befizetnie. A Budapesti Békéltető Testület gyakran találkozik olyan esetekkel, amelyekből jól látszik, hogy a fogyasztók nincsenek teljesen tisztában a parkolási szabályokkal. Épp ezért ajánlással segíti az autósokat, mire figyeljenek a büntetés elkerülése érdekében, vagy pedig, ha már a pótdíjazás megtörtént.

2018-04-19

Felülírhatja-e az emberi jogokat a határvédelem? Strasbourgban védekezik a kormány

A röszkei tranzitzónában fogva tartott menekültek ügyében tartott meghallgatást szerdán az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) legmagasabb fóruma. A perben a magyar kormány oldalán beavatkozóként az orosz, a lengyel és a bolgár kormány sorakozott fel. A Helsinki Bizottság menedékkérő ügyfelei mellett pedig az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR), három tekintélyes civil menekültügyi szervezet (ECRE, ICJ, DRC), illetve egy tekintélyes olasz egyetemi oktatói csapat. Jogerős ítélet legkorábban év végére várható.

2018-04-19

Nem volt jobb az ELTE-s jogászoknál Washingtonban

Az ELTE fiatal jogászai abszolút első helyet értek el a Washingtonban megrendezett Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen az összevont felperesi és alperesi beadványok kategóriában. A budapesti egyetemisták a döntőben több mint 120 csapatot utasítottak maguk mögé, köztük olyan egyetemek válogatottjait, mint a Yale, a Berkeley, az NYU, a King's College, a UCL, valamint a nemzeti döntőket korábban megnyert német, ír, francia, kanadai, indiai, kínai és ausztrál csapatokat is.

2018-04-19

Amit a NAV-bekötésről tudni akart, de nem merte megkérdezni!

Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb összegű általános forgalmi adót tartalmazó ügyleteiket is kötelesek lesznek bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Ezt a leghatékonyabban egy számlázó programon keresztül tudják megtenni, ami a számla kibocsátásakor automatikusan, az interneten keresztül képes beküldeni a számla adatait a NAV rendszerébe. Ám ennek kapcsán még mindig egy sor kérdés foglalkoztatja az érintett vállalkozókat.

2018-04-19

Mennyi esélye van Gyárfásnak, hogy elkerülje a börtönt?

Az emberölésre való felbujtás az egyik legnehezebben bizonyítható bűncselekmény, így sok függ attól, hogy pontosan mi és milyen kontextusban hangzik el azon a hangfelvételen, amely sajtóértesülések szerint a rendőrök egyik legerősebb bizonyítéka Gyárfás Tamás ellen a Fenyő-gyilkosság ügyében.

2018-04-19

Csütörtökön indul a Magyar Nemzeti Bank elleni per

Április 19-én indul a peres eljárás a Fővárosi Törvényszéken a 2015 tavaszán csődbe ment befektetési vállalkozások károsultjainak keresete alapján a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint elsőrendű alperes, a magyar állam mint másodrendű alperes, és az Állami Számvevőszék (ÁSZ) mint harmadrendű alperes felelősségének megállapítása iránt. A közlemény szerint az 1652 felperest összefogó perközösségben 1264 Quaestor, 229 Hungária és 159 Buda-Cash károsult érintett. A kereset szerint a felperesek máig meg nem térült, az alperesek felelősségére visszavezethető kára közel harmincmilliárd forint.

2018-04-19

Nem engedte a Kúria, hogy elmarasztalják a Momentum telekocsis választási appját

Lehet mobilalkalmazásban hirdetni, hogy van egy szabad hely a kocsidban a választás napján. Az NVB megállapította, hogy „nem minősül választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok – mint magánszemélyek – közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától”. Nem látták igazoltnak azt, hogy a „Momentour” alkalmazás és annak népszerűsítése sértené a vonatkozó jogszabályokat. Az NVB-döntés elleni felülvizsgálati kérelem a Kúria elé került, de megállapították, hogy a felülvizsgálati kérelem nem volt alapos. Rögzítették azt is, hogy „helyesen utalt az NVB arra, hogy a választójog gyakorlása megkönnyítéséhez a választási szerveken túl bárki segítségét igénybe lehet venni. Ez lehet mozgó urna igénylés, de a választópolgár szavazóhelyiségbe eljuttatása, szállítása is, kivéve az autóbuszt.”

2018-04-19

Ombudsman: sérülnek a látássérült emberek jogai

Székely László ombudsman szerint sérti a vak és látássérült emberek önrendelkezési jogát, általános cselekvési szabadságát, ezáltal a minden embert egyenlő mértékben megillető emberi méltósághoz való jogot az a rendelkezés, amely írásra vagy olvasásra képtelen ember jognyilatkozatán alapuló ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez kötelezően és kizárólagosan a nyilatkozat közokiratba foglalását írja elő. Az alapvető jogok biztosa egyetért azzal, hogy a közjegyzői eljárás szabályai biztonságot és védelmet biztosítanak az írásra, illetve olvasásra képtelen emberek nyilatkozattételéhez. Ennek ellenére javaslatot tett egy másik nyilatkozattételi lehetőségre, egy ügyvéd által ellenjegyzett, egyben meghatározott garanciális tartalmi elemeket magában foglaló magánokirati formára is, amely az érintettek döntése alapján, saját szempontjaik önálló mérlegelése mellett adott esetben nekik kedvezőbb lehet. Ez a közokirati formánál elvi szinten nagyobb, de még ésszerű mértékű kockázatot jelent.

2018-04-19

Átlóg hozzám egy faág. Nyerhetek, ha beperelem a szomszédom?

A tavasz beköszöntével felszínre kerülhetnek a télen átmenetileg feledésbe merült szomszédjogi viták, rendezetlen kérdések. A hatályos magánjogi szabályozás abból indul ki, hogy a tulajdonos akár ingóságai, akár ingatlanai felett széleskörűen rendelkezhet: azt használhatja, birtokolhatja, elidegenítheti. Ugyanakkor a használat joga távolról sem korlátlan, ugyanis ennek során a tulajdonos nem tanúsíthat olyan magatartást, mellyel másokat - különösen szomszédjait - szükségtelenül zavarná, jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A polgári törvénykönyv biztosítja a birtokos számára a lehetőséget, hogy a zavarás megszüntetését a jegyzőtől vagy a bíróságtól kérje. Amennyiben a zavarás fennállásától számítva egy év még nem telt el, az érintett fél a jegyzőhöz fordulhat kérelmével, akinek kedvezőtlen döntése ellen a bíróságtól kérhet jogorvoslatot. Természetesen az sem kizárt, hogy a sérelmet szenvedett fél birtokper keretében közvetlenül a bíróságtól igényeljen védelmet.

2018-04-19

Az elévülés mint a végrehajtás elrendelésének és foganatosításának esetleges akadálya

A tanulmány a Vht.-ban szabályozott elévülés jogintézményét kívánja bemutatni a bírósági gyakorlat tükrében, a jogutódlás tárgykörben közzétett publikációhoz hasonló rendszerben. A dolgozat jogtörténeti szabályozásra is kitér. Figyelemmel van arra, hogy a Vht. 2018. január 1-jétől módosult. A kérelemre és a hivatalból vizsgálandó eseteket is bemutatja.

2018-04-19

Másodfoktól a kártalanításig - Az új Be. rejtett titkai

A július 1-jén hatályba lépő új büntetőeljárási törvény további rejtett újdonságai. A jogerő kifejezés helyett „véglegessé válás”, bíróság elé állítás tettenérés és beismerés esetén, ülnökrendszer a fiatalkorúak elleni eljárásban, osztott szerkezetű kártalanítás.

2018-04-18

Az Együtt helyzete miatt fordul az Ab-hoz a Momentum

A Momentum szerint sérti a jogbiztonság és a kellő felkészülési idő követelményét az, hogy ilyen kevés idővel a választások előtt hozták meg ezt az szabályt, amely szerint ha egy országos listát állító párt nem ér el 1 százalékot a választásokon, akkor vissza kell fizetnie a 150 millió forintos kampánytámogatást. A Momentum azt írta, nemzetközi standardok alapján egy évvel a választások előtt csak különösen indokolt esetben szabad a választásokra irányadó szabályokat változtatni, ezt az új szabályt viszont tavaly novemberben hozták, ez alapján kell most az Együttnek visszafizetnie a kampányra kapott pénzt (és egy banki hitelt is), és mivel a párt ötfős elnöksége saját személyes vagyonával felelt a támogatásért, ezért mindannyiuk lakása, egzisztenciája is veszélybe került.

2018-04-18

Több mint egy hónapja elérhető a weben az szja-bevallási tervezet - A jóvá nem hagyott tervezet május 22-vel bevallássá válik

Érdemes átnézni, s szükség esetén módosítani az szja-bevallási tervezetet, amely már több mint egy hónapja elérhető a webes felületen, s a papíralapú postázás is folyamatos - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A NAV arra is emlékeztetett: a jóvá nem hagyott tervezet május 22-e után automatikusan bevallássá válik. Az adóhivatal hangsúlyozta, az őstermelőknek és az áfa fizetésére kötelezetteknek mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet a tevékenységükből származó adatokkal.

Tételek: 121 - 140 / 4213 (211 oldal)
  • munkajog
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.