Hírfolyam


2018-08-28

Letiltás munkabérből: amikor az új felülírja a régit

A munkavállaló béréből parkolásidíj-tartozás miatt le kell tiltani bizonyos összeget a munkáltatónak. Ugyanezen munkavállaló szabálysértés is elkövetett, nem fizette meg a bírságot, így ezt az összeget is a munkabéréből kell visszatartani. A kettő összege viszont már meghaladja a nettó bére 50 százalékát, mi a teendő ilyen esetben?

2018-08-28

Mikor tagadható meg az európai elfogatóparancs végrehajtása? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

Az európai elfogatóparancs végrehajtására hivatott igazságügyi hatóságnak mellőznie kell annak végrehajtását, amennyiben úgy értékeli, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a kibocsátó tagállam igazságszolgáltatásának függetlenségét érintő hiányosságok okán sérülne az érintett személy független bírósághoz forduláshoz való alapvető joga és ezáltal a tisztességes eljáráshoz való alapvető jogának lényeges tartalma - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében. L. M., lengyel állampolgárral szemben tiltott kábítószer-kereskedelem miatt indított büntetőeljárás lefolytatása céljából a lengyel bíróságok három európai elfogatóparancsot bocsátottak ki. A 2017. május 5-én Írországban letartóztatott terhelt nem egyezett bele a lengyel hatóságoknak történő átadásba, azon az alapon, hogy a lengyel igazságügyi rendszer reformját követően fennáll a veszélye annak, hogy Lengyelországban nem fog tisztességes eljárásban részesülni.

2018-08-28

Osztalék után fizetendő szocho kivás társas vállalkozónál

Az Adózóna olvasója arra a kérdésre kereste a választ, hogy a kivás társas vállalkozónak (aki a jövedelme után nem fizet szochót) a társasági adó időszaka alatt keletkezett és előírt osztaléka után mennyi szochót kell fizetnie, illetve van-e bármilyen, a fizetendő szochót csökkentő tétel az ő esetében. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.) a hatályba lépését (2019. január 1-je) követően megszerzett jövedelemre írja elő – egészségügyi hozzájárulás helyett is – a szociális hozzájárulási adót. Ennek megfelelően a kisvállalati adót alkalmazó vállalkozás magánszemély tagja által 2019-től felvett osztalék terhe 19,5 százalék.

2018-08-28

Kiemelt projekt az Akadémián: megjelent az Emberi jogi enciklopédia

Az emberi jogok kialakulásának története, vitatott alapjogok, az állati jogok kérdése – néhány azon témakörök közül, melyekről a most megjelent, 102 tanulmányt tartalmazó, több mint 60 szerző közreműködésével készült kötetben olvashat. Az Emberi jogi enciklopédia című kötet Lamm Vanda szerkesztésében az MTA TK Jogtudományi Intézet kiemelt projektjeként készült el, magyar nyelven először.

2018-08-28

Ügyvédi titoktartás újratöltve - A védekezés céljából készült irat az új ügyvédi törvényben

Az új ügyvédi kódex a védekezés céljából készült irat jogintézményének kodifikálásával megerősítette az ügyvédi titoktartás rendszerét, amivel közvetve támogatja az igazságszolgáltatás egészének jogállami működését is. A titoktartási kötelezettség az ügyvédi tevékenység egyik sarkalatos, egyben garanciális szabálya. A titoktartás képezi az ügyvéd és az ügyfél között szükségszerűen kialakítandó bizalmi viszony alapját, amely nélkül a jogi képviselet hatékony ellátása nem lehetséges, hiszen egy bizalomhiányos ügyvéd-ügyfél kapcsolatban utóbbi nem tárhat fel a helyzetéről minden olyan tényt az ügyvédje előtt, amelyek ismeretére annak szüksége lenne a megbízás ellátásához.

2018-08-27

Czeglédy 50 milliós óvadékkal kikerülhet az előzetesből

50 millió forint óvadék ellenében a Szegedi Járásbíróság megszüntetné Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását, és négy hónapra bűnügyi felügyeletét rendelné el a lakóhelyén. A Csongrád Megyei Főügyészség azonban fellebbezett a bírósági döntés ellen. Szerintük indokolt fenntartani az eddigi kényszerintézkedéseket, mivel máshogyan sem a bűnismétlés veszélye, sem pedig az eljárás meghiúsításának a veszélye nem küszöbölhető ki.

2018-08-27

Megtagadta Hernádi Zsolt kiadatását a bíróság

A Fővárosi Törvényszék megtagadta az európai elfogatóparancs végrehajtását abban az ügyben, amelyben a horvát hatóságok Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója átadását kérték. A bíróság egyúttal elrendelte a terhelt szabadlábra helyezését is. Az európai elfogatóparancs végrehajtása megtagadásának elsődleges oka az, hogy az ügyre vonatkozóan az elmúlt időszakban olyan döntések születtek – többek között – a horvát Alkotmánybíróságon és a genfi választottbíróságon is, amelyek alapján megállapítható: fennáll a veszélye annak, hogy a terhelt átadása esetén sérülne a tisztességes eljáráshoz való joga és nem lenne biztosítható az ügy pártatlan elbírálása – közölte a törvényszék.

2018-08-27

Hatályba lépett a bevándorlási különadó

Hatályba léptek a bevándorlási különadó rendelkezései. Az első ‒ augusztusról szóló ‒ bevallást szeptember 15-ig kell benyújtani, és a 25 százalékos mértékű adót is eddig az időpontig kell megfizetni. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján annak a szervezetnek, amelyiknek nincs adószáma, de bevándorlási adóköteles tevékenységet folytat, be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.

2018-08-27

Munkahelyi baleset: a kártérítést is bukhatja, ha nem tudja, mi a teendő

Munkahelyi balesetkor a károsult dolgozónak azonnal jelentenie kell a történteket, hogy később megfelelő kompenzációban részesüljön – mondta az InfoRádiónak Dudás Katalin ügyvéd. A munkavállalónak lehetősége van megtagadni az utasítás teljesítését, amennyiben az jogszabályba ütközik, illetve veszélyezteti saját vagy más munkavállaló életét – tájékoztatott a szakértő. Ha mások életét közvetlenül veszélyezteti, akkor pedig kötelessége megtagadni a feladat ellátását. Amennyiben – szélsőséges esetekben – ennek nem tesz eleget, az akár a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségét is kimerítheti

2018-08-27

Kútfúrás: már a héten jöhet az Alkotmánybíróság döntése

Az új szabály eltörölte volna azt a kitételt, hogy a 80 méternél nem mélyebb kutak fúrásához, fenntartásához sem engedély, sem bejelentés nem szükséges. Az államfő szerint ennek elfogadása veszélyeztethetné az ivóvízbázist, ezért normakontrollt kért a testülettől. A jogszabály szerint az AB-nek 30 napon belül döntést kell hoznia az ügyben, így az már a héten megszülethet.

2018-08-27

Hidegzuhany a devizahiteleseknek: szabadon adható, vehető a bedőlt hitel

Az énpénzem.hu szúrta ki az Európai Unió Bíróságának azt az ítéletét, amely egy spanyol ügyben született, de magyarországi adósokat is érint. A testület ugyanis kimondta: a bankok szabadon adhatják vagy vehetik az adósokkal szemben fennálló követeléseket anélkül, hogy ők ehhez hozzájárulnának, vagy lehetővé tennék számukra a tartozás visszavásárlását. Vagyis nem ütközik uniós jogba az egyébként a hétköznapokban alkalmazott üzleti gyakorlat. Az elmúlt években Magyarországon százmilliárdos nagyságrendben adták el a bankok a behajtóknak a bedőlt adósok hiteleit. Az adósok (köztük sok volt devizahiteles) közül sokan abban látták a megoldást, hogy ezt az adásvételt kérdőjelezték meg, mert nem tartották jogszerűnek az értékesítést, a faktorcéget pedig nem tekintették partnernek. Számukra lehet hidegzuhany az Európai Bíróság spanyol ügyben hozott friss ítélete.

2018-08-27

Változott a csődtörvény, megosztó új szabályok a felszámolásban

A 2019-es költségvetési törvény parlamenti vitája során a részletes vitát lezáró költségvetési bizottsági módosító javaslat – egyebek mellett – módosította a csődtörvényt. A módosítás nyomán a Csődtv. 26. §-a kiegészült egy új (3b) bekezdéssel. Az új rendelkezés a hitelező hozzájárulása nélkül is lehetővé teszi a kérelemre indult felszámolási eljárás megszüntetését a felszámolást elrendelő végzés jogerős meghozatala után, de a felszámolás kezdő időpontja (közzététele) előtt, ha az adós a jogerős végzés alapjául szolgáló teljes tartozását megfizette az eljárást indító hitelezőnek.

2018-08-24

Tartozás behajtása: lehet úgy, hogy a kapcsolat is megmaradjon?

A tartozások bosszantóak, frusztrálóak, letaglózóak. Mindegy, hogy melyik oldalon állunk. Kérdés, hogy mit tehetünk, hogy behajtsuk a kintlévőségeinket, de azért a kapcsolat se mérgesedjen el visszafordíthatatlanul?

2018-08-24

Felmond, és azonnal lelép a dolgozó: mitévő legyen a munkáltató?

Mit tehet a munkáltató, ha a renitens munkavállaló nem dolgozza le a felmondási idejét és/vagy nem adja át a munkakörét? Hogyan járjunk el abban az esetben, ha átadja ugyan a dolgozó a folyamatban lévő ügyeket, de akkor derül ki, hogy óriási károkat okozott a munkaviszonya fennállása alatt? Határozatlan időtartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén a munkavállalónak nincs indokolási kötelezettsége. Annyi teendője van csupán, hogy a felmondást foglalja írásba, és azt a munkáltatóval közölje.

2018-08-24

Betilthatja a társasház az Airbnb-zést az épületben?

Az Airbnb szolgáltatás megjelenésével a lakás ingatlanok rövid távú kiadása szálláshely-szolgáltatás útján több olyan gyakorlati és jogi problémát hozott a felszínre, amik eddig nem kaptak különösebb figyelmet. Ezeket nézzük most át. A tulajdonosoknak nyilván joguk van ahhoz, hogy a társasházi lakásukat saját belátásuk szerint hasznosítsák, a tulajdonostársaknak pedig ahhoz van joguk, hogy a lakhatásukat zavaró jelenségekkel szemben jogi eszközökkel is fellépjenek. A lakásban történő szálláshelyi vendéglátás, idegenek rövid időtartamú, rendszeres és üzleti jellegű lakásban való tartózkodását jelenti, szemben a tulajdonos, a haszonélvező, a bérlő vagy a lakást más jogcímen használó tartós, életvitelszerű használatával.

2018-08-24

Mit tehetünk, ha túl nagy a kaució?

Az ősz közeledtével nagymértékben növekszik a kiadó ingatlanok iránti kereslet a piacon, hiszen továbbtanuló diákok vagy éppen friss diplomás munkavállalók egyaránt törekszenek az oktatási intézményhez, munkahelyhez közeli lakóhelyet választani. Tekintsük át röviden tehát mindazon jogokat és kötelezettségeket, melyek a bérlő és a bérbeadó viszonyát meghatározzák, köztük a kauciót is.

2018-08-24

Jövőre megszűnik a baleseti adó

2019. január elsejétől megszűnik a kötelező gépjármű-biztosításhoz tartozó úgynevezett baleseti adó. Az eddig 30 százalék mértékű adónemet egy úgynevezett biztosítási adó váltja fel, melynek kulcsa 23 százalékos lesz – hangzott el az M1 Forint, fillér című műsorában.

2018-08-24

Adatvédelmi incidensek Magyarországon a GDPR első két hónapjában

Hány adatvédelmi incidenst jelentettek be a Hatósághoz a GDPR kötelező alkalmazásának kezdő időszakában? Milyen jellegűek voltak a bejelentett incidensek? Kik és hányan voltak az érintettek? Milyen adatokat érintettek jellemzően a bejelentett incidensek?

2018-08-23

Ki köteles kártalanításra légijárat jelentős késése esetén? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

A légi járat jelentős késése esetén nem az a légitársaság köteles az utasok részére fizetendő kártalanítás teljesítésére, amely az igénybe vett repülőgépet és legénységet bérbe adta, hanem az a légitársaság, amely a repülés végrehajtásáról döntött - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében. Wolfgang Wirth és más utasok a TUIFly légitársaságnál helyeket foglaltak a Hamburgból (Németország) Cancúnba (Mexikó) tartó légi járatra. E járat megvalósítása érdekében a TUIFly legénységgel együtt egy olyan repülőgépet vett igénybe, amelyet egy másik légitársaságtól, a Thomson Airwaystől bérelt („wet lease”). A foglalási visszaigazolás e tekintetben azt tüntette fel, hogy az említett foglalásokat a TUIFly állította ki, azonban a légi járat „üzemeltetője” a Thomson Airways volt.

2018-08-23

Miként jogosult öregségi nyugdíjra a nemet változtatott személy? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

Egy nemet változtatott személy nem kötelezhető az e nemváltoztatás előtt kötött házasságának érvénytelenítésére ahhoz, hogy a szerzett neméhez tartozó személyekre irányadó nyugdíjkorhatártól lehessen öregségi nyugdíjra jogosult. Az ilyen feltétel nemen alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

Tételek: 121 - 140 / 4780 (239 oldal)
  • munkajog
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.