Hírfolyam


2018-04-25

Csökkentett élelmiszerpazarlás, javított újrahasznosítás - Új uniós jogszabálycsomagot fogadott el az EP

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jogszabálycsomagot szavazott meg az újrahasznosítás növelése, a hulladékok lerakásának és az élelmiszerpazarlás visszaszorítása érdekében - közölte az uniós parlament. Az elfogadott jogszabály előírja, hogy 2025-re a települési hulladéknak legalább 55 százalékát újra kell hasznosítani. A rendelkezésre álló adatok szerint az újrahasznosítás Európában jelenleg 44 százalékos. A szöveg szerint a cél, hogy 2030-ra 60 százalék, 2035-re 65 százalékos legyen a hulladékok újrahasznosítása az unióban.

2018-04-25

Versenyképes kiskereskedelem, városközpontokba csábított fogyasztók - Uniós intézkedések és bevált gyakorlatok

A Bizottság közzétett egy sor bevált gyakorlatot a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseinek támogatására, hogy egy nyitottabb, integráltabb és versenyképesebb kiskereskedelmi ágazatot hozzanak létre. A kiskereskedelmi ágazat az uniós gazdaság egyik legnagyobb ágazata, csaknem minden tizedik ember a több mint 3,6 millió kiskereskedelmi vállalat valamelyikénél dolgozik. Az e-kereskedelem és a többcsatornás kiskereskedelem fejlődésével az ágazat gyorsan változik, és benne rejlik a lehetőség, hogy jobban teljesítsen.

2018-04-25

Kiüresíthető-e a közszereplők magánszférához való alapjoga? - Egyéni szabadság csak másokkal együttműködve

Az egyén szabadságának és a közösség tagjaként viselt felelősségének összehangolása sokszor jelentős kihívások elé állítja a jogalkotókat, akiknek például nehéz általános jogi keretek kijelölésével megtalálni a megfelelő egyensúlyt a magánszféra védelméhez fűződő alapjog és a demokratikus közügyek megvitatására vonatkozó alapvető közérdek között - mondta az igazságügyi miniszter kedden Budapesten, egy konferencián. Trócsányi László, az Igazságügyi Minisztérium, az Alkotmánybíróság és a Kúria közös szervezésében zajló rendezvényen emlékeztetett, az alaptörvény szakított a korábbi alkotmány értéksemlegességével, jogokra és kötelezettségekre vonatkozó megfogalmazásával, egyik legfőbb értékvállalása pedig az, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.

2018-04-25

NAIH iránytű a GDPR útvesztőben - Hatósági állásfoglalások az Európai Általános Adatvédelmi Rendelettel kapcsolatban

A GDPR, azaz az Európai Unió új adatvédelmi rendelete május 25-től alkalmazandó az Európai Unióban, Az elmúlt hónapokban sok megválaszolandó kérdés merült fel a Rendelet alkalmazásával kapcsolatban. A Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatósághoz nap mint nap érkeznek kérdések, amelyekre a Hivatal leterheltsége függvényében igyekszik válaszolni. A NAIH most tette közzé honlapján az első ilyen kérdésekre adott válaszait. A kérdések zöme az adatvédelmi tisztviselő alkalmazásával kapcsolatos.

2018-04-24

Az MNB megbírságolta az K&H-t

Az MNB összesen 9,5 millió forint fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta a K&H Bank Zrt.-t a fogyasztóknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó tájékoztatási szabályok megsértése miatt. A hitelintézet nem küldött jelzáloghiteleseinek törlesztési táblázatot és a hitelek megszűnésekor kimutatást, hitelkártyái reklámozásakor pedig több esetben nem vagy nem feltűnően jelenítette meg a hitelköltségeket összegző thm értékét - adta hírül az MNB.

2018-04-24

Jogerős ítéletére vár a lepkésként ismert gazda

A lepkés gazdaként elhíresült Gabnai Ernő bűncselekmény hiányában azt kéri, hogy mentse őt ma fel a másodfokon eljáró Debreceni Törvényszék. Tavaly első fokon bizonyítottság hiányában mentették fel 54 keleti lápi bagolylepke elpusztításának vádja alól. Korábban jogerősen megnyerte a polgári pert, amiben még másfél milliárd forint kártérítést követeltek tőle.

2018-04-24

A követelések kezelése az áfában. Ellenérték módosítása, árengedmény

A számviteli törvény, illetve a direkt adózási szabályok (társasági adózás, jövedelemadózás) több helyen foglalkoznak azon speciális esetekkel, amikor az adóalany követelése módosul. Ennek legtipikusabb esetei a követelés-elengedéssel, vagy behajthatatlanná válással valósulnak meg. Két cikkből álló sorozatunkban forgalmi adózási szempontból szeretnénk ezt a rendkívül izgalmas kérdést körüljárni. Elsőként a követelések (pontosabban az ellenérték) módosításáról, illetve az árengedmények egyes eseteiről írunk, majd a második cikkben a követelések behajthatatlanná válásával kapcsolatos értelmezési kérdéseket ismertetjük.

2018-04-24

Változik a Szép-kártya szabályozása – mi történik az idén?

Április 20-án megjelent a Széchenyi-pihenőkártya működését szabályozó új kormányrendelet, amely a kihirdetését követő 30. napon hatályba is lép.

2018-04-24

Az okosszerződések által kínált lehetőségek a jövő ingatlanpiacán

A különböző befektetési eszközök piacán a blockchain technológián alapuló fejlesztések közül is kiemelkednek az ún. okosszerződések (smart contracts) működését lehetővé tévő platformok (pld. Ethereum), amelyek nem mást ígérnek, mint a piaci tranzakciók jelenlegi rendszerének teljes megreformálását. Jelen cikkünkben ennek jogi lehetőségeit vizsgáljuk a Magyarországon előszeretettel alkalmazott befektetési forma, az ingatlanok esetén.

2018-04-23

A bíróságok függetlenségéhez kötné Brüsszel az EU-pénzeket

A jogállami elvek tiszteletben tartásához kötné az Európai Bizottság az EU-támogatások felhasználását – erősítette meg a brüsszeli testület költségvetési tervezésért felelős tagja, Günther Oettinger. Az korábban a bizottság körében sem volt egyértelmű, hogy a 2021-ben induló új uniós költségvetési ciklusba beiktatják-e ezt a feltételt, a politikus viszont a Bruxinfo tudósítása szerint arról beszélt, hogy a most készülő tervezethez ilyen javaslaton dolgoznak.

2018-04-23

A józan ész beteget jelentett – a választási plakátok alkotmányjogi megítélése

A választási kampányidőszakban úton útfélen Orbán Viktor mosolygott a választókra. Amikor munkába mentünk vagy pilates órára siettünk, amikor útra keltünk, hogy meglocsoljuk a nagymamát, vagy csak leugrottunk a kínaiba ebédért, Orbán Viktor óriásplakáton biztosított minket arról, hogy nekik Magyarország az első. De ki az nekik? Ez a látszólag egyszerű kérdés komoly alkotmányjogi problémát vet fel, amit sem az NVB, sem a Kúria, de még az Alkotmánybíróság sem tudott megnyugtatóan megoldani.

2018-04-23

Három mindennapi eset, mikor nem is gondolnánk, mi a jogi szabályozás

Elvesztett értékes családi ékszer, olasz sportautó érettségi-ajándékként, és egy fülledt nyári nap a Balaton partján. Három eset, amelynek megfelelői nap mint nap előfordulnak, és jogász legyen a talpán, aki mindhárom szituációra ismeri a jogszabályt.

2018-04-23

Új építésű lakások Zuglóban - Veszélyben a vevők?

Több vevő kapott levelet egy zuglói lakásépítő cégtől, mely szerint építőanyag- és munkaerőhiány miatt lehetetlen a több száz lakásos ház befejezése. Közben mégis folytatódik a kivitelezés és a lakások értékesítése, csak jóval magasabb áron. Ebben a helyzetben mit tehetnek a vásárlók? A vevőknek írt levél szerint az adásvételi szerződés teljesítése a rendkívüli mértékű építőanyag-hiány és áremelkedés, valamint munkaerőhiány miatt lehetetlenült el. A szerződés szerint a munkaerő-, és nyersanyaghiányért egyik fél sem felelős, tehát az vis maior ok. Bekövetkezése esetén a szerződés megszűnik, kötbér, kártérítés nem illeti meg a vevőt. A lehetetlenüléssel csak egy gond van. Mégpedig az, hogy a lehetetlenülés ténykérdés. Ha a valóságban tovább folytatódik az építkezés, akkor nem beszélhetünk lehetetlenülésről és a szerződés nem szűnik meg. Mivel az építtető világossá tette, hogy a szerződést nem teljesíti, ez a teljesítés jogos ok nélküli megtagadásának minősül, mely a Polgári törvénykönyv (Ptk.) alapján a szerződésszegés egyik esete.

2018-04-23

Szünetel a nyugdíj, lehet-e havi 25 ezer forint a kata?

Öregségi nyugdíjban részesülő orvos nyugdíja szüneteltetése mellett közszolgálati jogviszonyban dolgozik. Emellett katás egyéni vállalkozást szeretne indítani. Ebben az esetben – a katatörvény szerint – kiegészítő tevékenységűnek minősül-e, és jogosult a 25 ezer forint kata megfizetésére? A 2012. évi CXLVII. törvény 2. § 8. pontjának b) alpontja értelmében nem főállású kisadózónak tekintendő az a kisadózó is, aki a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. A Tbj. 4. § e) pontja értelmében az egyéni és társas vállalkozót akkor kell kiegészítő tevékenységet folytatónak tekinteni, ha sajátjogú nyugdíjas, vagy özvegyi nyugdíjasként a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte. Mindehhez a Tbj. ugyanezen szakasza f) pontjának 3. alpontja annyit fűz, hogy az egyéni és társas vállalkozó kiegészítő tevékenységű jogállását nem érinti, ha a nyugellátásának folyósítása szünetel.

2018-04-23

"Teher alatt nő a pálma” – Interjú Stumpf István alkotmánybíróval

Az Arsboni egyik legfontosabb célja, hogy az alkotmányosság és a jogállam kiemelt helyet kapjon a közbeszédben. Ezért indítottuk el interjúsorozatunkat, amely az egyik legjelentősebb alkotmányos intézmény, az Alkotmánybíróság tagjait mutatja be. Ezúttal Dr. Stumpf Istvánnal beszélgettünk.

2018-04-23

Ügyvédi reklám, ügyvédi honlap – az új szabályozás csak részben ügyvéd- és ügyfélbarát

A Magyar Ügyvédi Kamara módosította az ügyvédi reklámra és az ügyvédi honlapra vonatkozó szabályzatát. Pozitív újdonság többek között, hogy lehetővé válik az összehasonlító reklám és a keresőoptimalizálás. Pár pontja azonban kifejezetten versenykorlátozó jellegű (pl. a reklám nem utalhat az ügyvéd eredményességi mutatójára, illetve nem gyűjthetők a honlap-látogatók elektronikus levélcímei), emellett túl tág mérlegelési lehetőséget enged a kamarának (pl. az ügyvédi hivatás presztízse, illetve méltósága fogalmi értelmezése kapcsán).

2018-04-21

Jelentős változást hoz a beszédleíró program a bíróságokon - Az új szoftver automatizálja a jegyzőkönyvkészítést

A bírósági munka minőségét javítja és időszerűségét segíti az a beszédleíró szoftver, amely néhány éven belül az egész bírósági rendszerre kiható változást jelent - közölte az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke pénteken Zalaegerszegen. Handó Tünde a zalai összbírói értekezletet megelőzően tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a Zalaegerszegi Törvényszéken tavaly pilotprojektként elindított program révén az ország bíróságai olyan beszédleíró szoftverhez jutnak, amely akár teljes egészében automatizálni tudja a jegyzőkönyvkészítést.

2018-04-21

Súlyosan és tudatosan megsértette az uniós és magyar szabályokat - Az NMHH 48 millió forintos bírságot szabott ki a cégre

Jogszerűtlen piaci magatartása miatt 48 millió forintos bírsággal sújtotta a UPC-t az alapvető európai uniós és hazai jogszabályok súlyos és tudatos megsértése miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). A szolgáltató közel két hónapon át ellehetetlenítette egy másik szolgáltató elérhetőségét. A UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. vezetékes és mobiltelefon előfizetői 2017. július 25. és szeptember 18. között nem érték el az On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. (OLS) hálózatában lévő telefonszámokat - tudatta az NMHH.

2018-04-21

Meghatározható-e vallási hovatartozás egyházi állás követelményeként - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

A vallási hovatartozásnak az egyház körében betöltött állás követelményeként alkalmasnak kell lennie arra, hogy hatékony bírósági felülvizsgálat tárgyát képezze. E követelménynek a szóban forgó szakmai tevékenység jellege és gyakorlásának feltételrendszere miatt, az érintett egyház vagy szervezet szellemiségére tekintettel szükségesnek és objektív módon előírtnak kell lennie, valamint összhangban kell lennie az arányosság elvével - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

2018-04-21

Dr. Péterfalvi Attila - Egységes európai adatvédelem

"A digitalizáció és a globalizáció nem ismer határokat, ezért az adatvédelemnek egységesnek és szilárdnak kell lennie" - mondja Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke, hangsúlyozva, "mostantól az adatvédelmet azoknak is sokkal komolyabban kell venni, akik ezt eddig nem tették." A május 25-dikén hatályba lépő Európai Általános Adatvédelmi Rendeletet (GDPR) kapcsán, annak kihívásairól beszélgettünk.

Tételek: 101 - 120 / 4213 (211 oldal)
  • munkajog
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.