Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a Dialóg Eötvös könyvesboltunk 2017. december 27-29. között zárva tart! Nyitás: 2018. január 2. (kedd)

Hírfolyam


2017-11-29

A határon túli magyar gyermekeknek is jár a babakötvény

A nem Magyarországon élő magyar gyermekek is megkaphatják az életkezdési támogatást - erről döntött az Országgyűlés. A babakötvény kiterjesztését Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be még májusban, a Családok Budapesti Világtalálkozóján – hangzott el az M1 Híradójában.

2017-11-29

Országos elektronikus jegyrendszer - Módosulnak a közlekedési tárgyú törvények

Országos szinten átjárható elektronikus jegyrendszer, utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer is létrejöhet azon közlekedési tárgyú törvénymódosítások révén, amelyeket kedden 116 igen, két nem szavazattal és 52 tartózkodás mellett fogadott el a Ház. A központi rendszer legkésőbb 2019 decemberében kezdi meg működését, ahhoz mind az országos, mind az elővárosi, regionális és helyi személyszállítási szolgáltatások csatlakoznak.

2017-11-29

Most akkor engedélyeztetni kell a gazdáknak a kutakat, vagy sem?

Döbbenten olvasták a gazdák a hivatalos agrárkamarai újságban, hogy mégis szigorítanak az öntözésre szolgáló kutak engedélyeztetésén, holott nyáron fűt-fát ígért a kormány. „Többször is elolvastam, nem akartam hinni a szememnek” – mondta a hvg.hu-nak egy alföldi gazda a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hivatalos lapjának, a NAKLapnak a legfrissebb számában a vízjogi engedélyekről, a vízkészlet hozzájárulásáról megjelent cikkről, amely sok érintettet teljesen összezavart.

2017-11-29

Munkagépként is használt járművek által okozott károk - Mit fedez a kötelező? - Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott

A rendeltetésük szerint munkagépként is használt járművek által okozott károkat csak abban az esetben kell kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással fedezni, ha azokat elsődlegesen szállítási eszközként használják. Az, hogy a jármű mozdulatlanul áll, illetve az, hogy a motorja jár-e a baleset bekövetkezésének pillanatában, önmagában nem zárja ki, hogy a jármű e pillanatban való használata annak szállítási eszközként betöltött funkciójának a körébe tartozzon - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

2017-11-28

Hamis tanúzás miatt emeltek vádat budapesti ápolók ellen

Hamis tanúzás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség két kórházi ápolóval szemben, akik hamis adatokkal adták át a rendőrségnek egy a kórházban elhunyt nő ápolási dokumentumait - közölte a vádhatóság hétfőn az MTI-vel.

2017-11-28

S. Ábel most csalásért felel

Ezúttal csalás kísérlete miatt kell felelnie S. Ábelnek, aki hamis átutalási bizonylatokkal próbált meg egy cég számlájáról a sajátjára pénzt utalni. A férfi bűnlajstroma nagyon színes: korábban az ELTE jogi karán 22 diákot akart megölni, de lövöldözött egy gyorsétteremben is, majd rablás előkészülete és robbanóanyaggal való visszaélés miatt indult ellene eljárás.

2017-11-28

Szigorodó büntetések gyermekek elleni szexuális erőszak esetén - Fokozott büntetőjogi védelem a Kúria javaslata alapján

Minősített esetben szigorúbban büntetné a törvény azokat, akik tizenkét évesnél fiatalabb gyermekek sérelmére követnek el szexuális bűncselekményt - ezt tartalmazza az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága által elfogadott módosító indítvány.

2017-11-28

Elektronikus fizetés biztonságosan - Új uniós szabályok a fizetési csalások visszaszorítás érdekében

Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el az üzletekben bankkártyával és az online végrehajtott elektronikus fizetések biztonságosabbá tétele, a fizetési csalások mértékének jelentős visszaszorítása és a felhasználók bizalmas pénzügyi adatainak védelme érdekében - közölte az uniós bizottság hétfőn.

2017-11-28

Milyen hamar adható el az örökölt ingatlan és milyen feltételekkel?

Ha az örökhagyó nem rendelkezett másképp (tehát nincs végrendelet), a törvényes öröklés szabályai érvényesülnek. De mit is jelent ez pontosan, mennyi ideig tart és hogyan, milyen feltételekkel adható el egy örökölt ingatlan?

2017-11-28

Figyeljen az áfára! Év végéig vonható le a 2016-os önellenőrzés nélkül

Az áfatörvény két évben maximálja azt az időszakot, amelyen belül az előzetesen felszámított adó önellenőrzés nélkül levonható. A 2016-ban keletkezett áfalevonási jogot legkésőbb a 2017. decemberről benyújtandó havi, vagy 2017. negyedik negyedévről benyújtandó negyedéves, esetleg a 2017-ről benyújtandó éves áfabevallásban lehet önellenőrzés nélkül érvényesíteni. A jogszabály-módosítás 2016 elején lépett hatályba. Korábban öt évig lehetett érvényesíteni az áfalevonási jogot.

2017-11-27

Elfogadta az Emberi Jogok Európai Bírósága a börtönzsúfoltságra adott magyar választ

Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2017. november 23-án közzétette azon határozatát, amellyel elfogadta a Magyarország által a börtönzsúfoltság megszüntetése, illetve az ezzel kapcsolatos kompenzáció érdekében tett intézkedéseket. A határozat ezen az ügycsoporton túlmutató jelentőséggel bír, hiszen a Magyarországgal szemben indított ügyek számának drasztikus csökkenését eredményezi.

2017-11-27

Segíthet a NAV az áfa-bevallások elkészítésében

A NAV már most vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a számlainformációk feldolgozásával a hivatal hogyan segíthetne a lehető leghatékonyabban és legegyszerűbben az áfabevallás kitöltésében is. 2018. július 1-jétől ugyanis a vállalkozók által kiállított és befogadott - 100 ezer forint feletti áfát tartalmazó - számlák adatai az adóhivatal rendelkezésre állnak.

2017-11-27

Külön tárgyalják Tarsoly és strómanja büntetőügyét

Az ügyészi indítvány ellenére a Fővárosi Törvényszék nem egyesítette Tarsoly Csaba és Orgován Béla közokirat-hamisítási ügyét az alapüggyel– értesült a Magyar Idők. A Quaestor-per legutóbbi tárgyalásán az eljárás bírája úgy fogalmazott: az összevonás miatt csak elhúzódna a 77 milliárd forintos sikkasztási botrány felgöngyölítése.

2017-11-27

Megint elfogadták: tilos az arcot elfedni Toroczkai falujában

Az Alkotmánybíróság által korábban megsemmisített eredeti rendeletnek kihúzták a méregfogát. Kivették az iszlám szót a rendeletükből, majd csütörtökön ismét megszavazta az ásotthalmi testület a burka viselésének tilalmát. Igaz, nem írták bele a szövegbe sem az iszlám, sem a burka, sem a nikáb szavakat. Pont egy évvel ezelőtt robbant ki a kétes jogszabály miatt a botrány, tavasszal az Alkotmánybíróság is megsemmisítette a Jobbik alelnökének falujában hozott tiltó rendeletet.

2017-11-27

A Kúria két 1956 utáni koncepciós perben mondta ki a semmisséget

Egy nyíregyházi, illetve egy pécsi ügyben fordult a Kúriához a Legfőbb Ügyészség a semmisségi igazolások kiadása érdekében. Az egykori vádlottak érdekében eljáró ügyvéd csatlakozott az ügyészi indítványhoz. A Kúria mindkét ügyben kimondta, hogy igazolja a perbeli elmarasztaló ítéletek semmisségét, ami visszaható hatályú, a semmis ítélet olyan, mintha meg sem született volna. A Kúria tanácsvezető bírája rámutatott: ezek az eljárások nem pusztán rosszul végződtek, de el sem lett volna szabad kezdődniük, hiszen céljuk nem az igazság felkutatása volt, ellentmondtak a hazai és nemzetközi jogi követelményeknek, hiányzott jogi jellegük.

2017-11-27

A tavalyi zárszámadásról szavaz a parlament

Az Országgyűlés négynapos üléssel folytatja munkáját a következő két hétben. A parlament kedden szavazhat a 2016-os költségvetés végrehajtásának elfogadásáról, emellett kiterjesztheti a fiatalok életkezdési támogatását, valamint szigoríthatja a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszak büntethetőségét. Csütörtökön a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az ügyészség vezetőinek tavalyi évről szóló beszámolóit hallgathatják, majd véleményezhetik a képviselők.

2017-11-27

Mit vegyek a gyereknek karácsonyra? Lakást!

Joggal merül fel a kérdés, hogy kiskorút érintő ingatlanügyleteknél a gyámhatóságot mikor lehet kihagyni a buliból, és mely esetekben kötelező a gyámhatósági hozzájárulás beszerzése. Amennyiben a 14. éven aluli gyermekünknek szeretnénk tehermentes ingatlant vásárolni vagy ajándékozni, a gyámhivatal közreműködése mindenképpen szükséges az ajándékozáshoz. Ebben az esetben eseti gyám kirendelését kell kérni a gyámhatóságtól, hogy legyen valaki, aki a kiskorú nevében aláírja a szerződést. Bonyolultabb viszont a helyzet, ha a kiskorú részére vásárolt vagy ajándékozott ingatlan jelzáloggal vagy egyéb teherrel van megterhelve. Ilyenkor a kiskorú (akár 14. életév alatti, akár 14-18. életév közötti) tulajdonszerzéséhez minden esetben szükség van a gyámhatóság hozzájárulására. Nem szükséges viszont a gyámhatóság hozzájárulása, ha az ajándékozó szülő javára haszonélvezeti jog kerül alapításra az ingatlanon az ajándékozással egyidejűleg.

2017-11-27

A személyes adatok büntetőjogi védelme

Magyarországon a személyes adatok általános és büntetőjogi védelmével jelenleg az adatvédelmi törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény foglalkozik, amely azonban csak az adatvédelem általános fogalomrendszerét és a személyes adatok védelmével kapcsolatos főbb előírásokat határozza meg; büntetőjogi védelmét a Büntető Törvénykönyv Különös része szabályozza. Az Infotv. megszegése önmagában még nem bűncselekmény, tehát az ügyben a NAIH is eljárhat, ugyanakkor ha „haszonszerzés céljából” vagy „jelentős érdeksérelmet okozva” szegi meg valaki a törvényt, az már megalapozhatja a bűncselekmény elkövetésének gyanúját. Hogy a „jelenős érdeksérelem” hogyan és mikor valósul meg, azzal kapcsolatban leginkább az esetjog adhat támpontokat. A legfontosabb szempont mindig az, hogy az adott elkövetői magatartás össztársadalmi szempontból és objektíven is alkalmas legyen erkölcsi, anyagi, magán-, vagy akár közérdek-sérelem okozására. Feljelentést nem csak a sértett tehet, sőt bizonyos esetekben az államigazgatási szerveknek, hatóságoknak hivatalból is meg kell azt tennie.

2017-11-24

Megbüntette a Magyar Hírlapot a Médiatanács

Kirekesztőnek minősítette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a Magyar Hírlap egyik bevándorlókkal foglalkozó cikkét. Ezért a Médiatanács 75 ezer forint bírság megfizetésére és a jogsértés tényéről tájékoztató közlemény közzétételére kötelezte a napilap és online kiadásának médiaszolgáltatóját. A közleményt a lap a www.magyarhirlap.hu nyitóoldalán a határozat jogerőre emelkedésétől számított három napon belül köteles úgy közzétenni, hogy a honlap megnyitásakor a teljes információ folyamatosan olvasható legyen a közzétételtől számított hét napon keresztül.

2017-11-24

A fizetett hirdetéseket reklámjellel kell ellátni a "véleményvezérek" oldalán - GVH útmutató a megfelelő kommunikáció érdekében

Az internetes "véleményvezérek" és más, jelentős követői bázissal rendelkező magánszemélyek oldalain megjelenő hirdetéseknél egyértelműen jelölni kell a reklámozást a Gazdasági Versenyhivatal szerint. A hatóság közleménye megállapítja, hogy a fogyasztók jelentős része követi figyelemmel a közösségi médiából ismert közszereplőket és magánszemélyeket, az általuk folytatott kereskedelmi gyakorlat ezért a hirdetők között is egyre népszerűbb, de különböző stílusú, formájú és tartalmú bejegyzések között a támogatott tartalmak sokszor reklámjelzés nélkül jelennek meg.

Tételek: 81 - 100 / 3581 (180 oldal)
  • akr_kp
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.