Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a Dialóg Eötvös könyvesboltunk 2017. december 27-29. között zárva tart! Nyitás: 2018. január 2. (kedd)

Hírfolyam


2017-12-07

AB: Nem hibás az újságíró, ha egy sajtótájékoztatón hazudnak

"Nem minősül híresztelésnek, ha a sajtó úgy tudósít közéleti szereplők közügyekről szóló sajtótájékoztatójáról, hogy a tudósítás pontosan megfelel az megfogalmazottaknak, nem tartalmaz saját értékelést, egyértelműen megjelöli a közlések forrását, valamint a jó hírnevet esetleg sértő tényállításokkal érintett személy cáfolatának is helyet biztosít, vagy felkínálja neki a válaszadás lehetőségét" – mondta ki az Alkotmánybíróság friss határozatában, írja az AB saját oldalán. A testület megsemmisítette azt a bírósági ítéletet, amely ezzel ellentétes következtetésre jutott. A közéleti szereplők sajtótájékoztatójáról szóló tudósítást olyan kivételnek kell tekinteni, amikor az újságírók mentesülnek a közzétett tények valóságtartalmának ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségük alól.

2017-12-07

Mit lehet kérni ezután a közigazgatási bíróságtól? - Keresetfajták - A Fővárosi Törvényszék összefoglalója

A közigazgatási perek jelenlegi eljárási szabályaihoz képest a 2018. január 1-jével hatályba lépő közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) nevesítve határozza meg a keresetek egyes fajtáit, vagyis azokat a kérelemtípusokat, melyeket a közigazgatási perben a felperes előterjeszthet. E kérelmek lényegét foglalja össze a Fővárosi Törvényszék a jogalkalmazók számára. Tipikus esetben, ha a bíróságtól jogvédelmet kérő személy közigazgatási cselekményt tart jogsértőnek, a közigazgatási cselekmény hatályon kívül helyezését, megsemmisítését, vagy megváltoztatását kérheti a bíróságtól. E kérelmek vagylagosan is megjelölhetők, melyek sorrendjéhez a bíróság nincs kötve. A Kp. mindazonáltal azt preferálja, hogy jogsértés esetén a bíróság a közigazgatási cselekményt változtassa meg.

2017-12-06

Lúgos támadás: összezavarodtak a vádlott tanúi

Renner Erika, Renner Erika jelenlegi élettársa és barátnői kihallgatásával, illetve a vádlott munkatársaival, az alibi lehetséges igazolóival folytatódott az eljárás a december 5-i tárgyalási napon a lúgos támadásként elhíresült bűncselekményben. A vád szerint 2013 márciusában B. Krisztián azért támadta meg volt barátnőjét, mert a nő pár hónappal korábban szakított vele.

2017-12-06

Cégkapu: így regisztrálhatók a külföldi ügyvezetők

Tisztult a kép a 2018. január 1-jétől a cégek számára kötelező cégkapuhasználat kapcsán a külföldi ügyvezetők regisztrációja körül, látható, milyen feladatkörök vannak a cégkapunál, illetve a még nem regisztrált, vagy a regisztrációval már rendelkező cégek hol szerezhetnek további információt a cégkapu működéséről – írja blogbejegyzésében Fekete Zoltán Titusz, az RSM adóigazgatója.

2017-12-06

A per érdemét tekintve a tárgyaláson már semmi nem változhat - Az érdemi tárgyalási szak fontosabb jellemzői az új Pp. alapján

Az érdemi tárgyalási szak legfőbb specifikuma, hogy főszabályként a per érdemét tekintve a tárgyaláson már semmi nem változhat, ott a perfelvétel során meghatározott keretek között, a perfelvétel során előterjesztett bizonyítási indítványok alapján a bíróság lefolytatja a bizonyítást és dönt. A per érdemét, a per kereteit, valamint a per tárgyát tekintve az érdemi tárgyaláson elvileg már semmi nem változhat, azon a perfelvétel során meghatározott keretek között, a perfelvétel során előterjesztett bizonyítási indítványok alapján folytatja le a bíróság a bizonyítást és határoz.

2017-12-06

Mit tehetünk, ha nem akar fizetni a biztosító?

Számos olyan esetről hallottunk már, hogy az érintett hosszú időn keresztül hűségesen fizeti lakásbiztosításának díját, bezzeg amikor szüksége lenne a támogatásra, például egy viharkár okán, a biztosító feltartott kezekkel tesz egy lépést hátra és sajnálja, de kifizetést nem tud teljesíteni. Ezen a ponton felmerül a kérdés, hogy vajon jogosan utasította-e el kárigényünket, vagy érdemes erélyesen fellépni vele szemben és továbbvinni az ügyet.

2017-12-06

Változnak a TBSZ-hosszabbítás szabályai

Fontos változás jön az év végén a tartós befektetéseknél. A 2012-ben indított számlákat úgy is tovább lehet vinni újabb gyűjtőév nélkül, hogy az ügyfél kiveszi a pénze egy részét. Változtak az idén a tartós befektetési számlák (TBSZ) továbbvitelére vonatkozó szabályok. Akinek most jár le az ötéves megtakarítási időszaka, már nemcsak úgy folytathatja jövőre újabb gyűjtőév nélkül a számláját, hogy a teljes összeget a hozamokkal és kamatokkal együtt tovább kell vinnie, hanem ki is vehet a pénzből.

2017-12-06

Változások a foglalkoztatásban: december 1-től

A munkaerő-kölcsönzést, az apának járó pótszabadságot, a harmadik országból érkező munkavállalók foglalkoztatását érintő változások léptek életbe december 1-én. Ezeket vesszük sorra, összefoglaló jelleggel, a 2017. november 16. napján megjelenő 187. számú Magyar Közlöny alapján.

2017-12-06

Januártól változik az építésügy szabályozása

Érdemes lesz körültekintően kezdeni az új évet, mert sok lesz a jogszabályi változás az építőiparban is.

2017-12-06

Szerdán indulhat az újabb per kvóta-ügyben

Információink szerint szerdán dönt az Európai Bizottság arról, hogy megindítják a három közép-európai ország ellen a pert, amiért azok nem hajtják végre az Európai Unió Bíróságának ítéletét és nem fogadnak be 1294 menedékkérőt. Szeptember elején hozott döntést a Luxemburgban székelő bíróság abban az ügyben, amelyet Magyarország és Szlovákia kezdeményezett az uniós tagországokat tömörítő Európai Tanács határozatával szemben.

2017-12-06

Még idén elkezdődhet a veronai buszbaleset pere Olaszországban

Várhatóan még idén elkezdődik a 17 halálos áldozattal járó veronai buszbalesettel kapcsolatos büntetőper egy olasz bíróságon - írta az atv.hu. Közben az áldozatok családtagjai nyílt levelet írtak a buszt üzemeltető társaság vezetőinek és dolgozóinak, ebben összegzik mindazt, amit a baleset óta megtudtak.

2017-12-05

A családegyesítés szabályozása a jelenlegi „migrációs válsággal” összefüggésben

2003. szeptember 22-én a Tanács elfogadta a tagállamokban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok családegyesítési jogának gyakorlására vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 2003/86 / EK irányelvet. Ahogyan az a preambulum (14) bekezdésében is szerepel: “A családegyesítés kellően indokolt alapon megtagadható.” Így a tagállamok bizonyos feltételeket írhatnak elő a családegyesítés engedélyezését megelőzően.

2017-12-05

Megkezdődött a volt bicskei igazgató szexuális erőszak miatti büntetőpere

Megkezdődött a Bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon volt igazgatójának és egyik volt nevelőjének büntetőpere hétfőn a Székesfehérvári Törvényszéken – tudósít az MTI. A két embert folytatólagosan, tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal és más bűncselekmények elkövetésével vádolják. A tárgyaláson csak a vádirat ismertetése volt nyilvános, a vádlottak és a tanúk meghallgatása zárt tárgyaláson folyt.

2017-12-05

Nem rejtegetheti tovább az minisztérium a szivárványcsaládokat

Szexuális irányultságon alapuló jogellenes hátrányos megkülönböztetést jelent, hogy a kormány családpolitikai honlapján, a csalad.hu oldalon szereplő tájékoztató anyagokban a bejegyzett élettársak nincsenek feltüntetve a kedvezményekre jogosultak között, illetve a Szivárványcsaládokért Alapítvány nem szerepel a családszervezetek listáján. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 30 napot adott a jogellenes állapot megszüntetésére.

2017-12-05

Börtön vagy bírság a sérülteknek – nem jó a szabálysértés szabályozása az alapjogok biztosa szerint

Nem jó, hogy egyes szabálysértési eljárásokban nem dönthet úgy a bíró, hogy közérdekű munkát szab ki szankciónak, hanem csak elzárásra vagy pénzbírságra ítélhet bizonyos elkövetőket, áll az alapvető jogok biztosának, Székely Lászlónak a jelentésében. Bizonyos sérülékeny csoportok (fogyatékossággal élő személyek, tizenkettedik hetet betöltött várandós nők, illetve a 14 és 16 év közötti gyermekek) esetében ugyanis szabálysértés elkövetésekor a közérdekű munkavégzést automatikusan kizárja a szabályozás. Ez nem jó, főleg úgy nem, hogy büntetőeljárásban, vagyis súlyosabb vétségeknél ez a lehetőség megvan.

2017-12-05

A szabályzat nem törvény - Novemberi Ab-mustra

Az Alkotmánybíróság több pontjában is alaptörvény-ellenesnek minősítette az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott úgynevezett integritási szabályzatot, amelyben a bíróság jogszerű, befolyásmentes, feddhetetlen működésével, és a bírák ennek megfelelő magatartásával kapcsolatos szabályait rögzítette. A legjelentősebb és legérdekesebb novemberi döntések.

2017-12-05

Ön mit tenne, ha kiderülne, 100 ezer eurónyi elfeledett örökség várja külföldön?

Felesleges utazás nélkül, akár itthonról is intézheti hagyatéki ügyeit az, aki külföldi vagyontárgyakat, például ingatlanokat örökölt. Mindez többünket érinti, mint gondolnánk, ugyanis a hazai hagyatékok kb. negyedében határon túli vagyonelem is található. A külföldi vagyontárgyak megszerzése ugyanis ma már a 2015. augusztus 17-én vagy azt követően elhunytak hagyatéki ügyeiben alkalmazandó Európai Öröklési Rendeletnek köszönhetően nem jelent akkora kihívást. A bankszámlát ebben az esetben is Magyarországon, magyar közjegyző, a magyar jogszabályok alkalmazásával lefolytatott hagyatéki eljárásban fogja átadni az örökösöknek, feltéve, hogy az örökhagyó szokásos tartózkodási helye halálakor Magyarországon volt.

2017-12-05

Januártól szigorodnak a perfelvétel szabályai

Januártól a perindítás körében a keresetlevél szükséges tartalmi elemeinek meghatározása jelenti majd a legnehezebb feladatot. A keresetlevélben a tények, az érvényesíteni kívánt jog, s a határozott kérelem rögzítése mellett a jogi érvelést is elő kell adni, a bizonyítási indítványokat elő kell terjeszteni, valamint csatolni kell a bizonyítékokat is. A szabályozásnak az a lényege, hogy a keresetlevélben minden szükséges adatnak benne kell lennie. Ha a keresetlevél bármelyik eleme hiányozni fog, akkor a bíróság hiánypótlási felhívás nélkül fogja visszautasítani a keresetlevelet.

2017-12-04

Nyugdíjemelés 2018: itt az új kormányrendelet

Megjelent a Magyar Közlöny 200. számában a 2018. januári nyugdíjemelést szabályozó kormányrendelet, melynek rendelkezései szerint 3 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, valamint a nyugdíjszerű ellátások. A szabályozás mindenekelőtt viszont arról rendelkezik, hogy a 3 százalékos emelés végrehajtása előtt 0,8 százalékkal meg kell emelni azon személyek ellátását, akik 2017 novemberében 9,6 százalékos nyugdíj-kiegészítésben, illetve egyösszegű kifizetésben részesültek, illetve arra jogosultságot szereztek.

2017-12-04

Ab: Valótlanságot állítani még választási kampányban sem szabad

Jogosan ítéltek el rágalmazásért egy jelöltet, aki mindenféle bűncselekménnyel vádolta meg ellenfelét, holott ez nem volt igaz. Nem volt alkotmányellenes, hogy egy korábbi polgármesterjelöltet rágalmazásért elítéltek – mondta ki az Alkotmánybíróság. Az illető jelölt még 2010-ben egy kampányfüzetben lopással és más, konkrétan részletezett bűncselekményekkel vádolta meg ellenfelét, a hivatalban lévő polgármestert.

Tételek: 41 - 60 / 3581 (180 oldal)
  • akr_kp
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.