Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a 2018 decemberétől megvásárolt termékek személyes átvételére már csak Kiadónkban lesz lehetőség.
A korábban könyvesbolti (pesti) átvétellel megrendelt termékek 2019. január 31-ig vehetők át a Dialóg Könyvesboltban (1053 Budapest, Károlyi u. 17.).

Hírfolyam


2016-02-01

Kitörhet az igazságügyi szakértők lázadása

Sok igazságügyi szakértő már most azzal fenyegetőzik: befejezi, ha tényleg hatályba lép a rájuk vonatkozó új törvény. Emiatt akár akut szakértőhiány is beköszönthet, ami megakaszthatja az igazságszolgáltatást. A közel 150 oldalas tervezet alapvetően két nagy változtatással segítene a közbizalom helyreállításán: szigorítanának a szakértők felelősségre vonhatóságán, és bevezetnék a régóta hiányolt minőségbiztosítást. A szakértőkbe vetett bizalom helyreállításának másik alappillére az etikai eljárások megreformálása lenne, mert a jogszabálytervezet indoklása szerint ezek nem eléggé szigorúak, így gyakorlatilag semmi visszatartó hatásuk sincs.

2016-02-01

Nyilvános Péterfalvi ajánlása terrorvészhelyzetre

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) állásfoglalása szerint különleges jogrend esetén, például terrorveszélyhelyzetben sem lehet kormányrendelettel vagy miniszteri rendelettel információs alapjogot érintő szabályt előírni. A hatóság szerint az Alaptörvény módosítása közügy, ezért nem tartják indokoltnak a tervezett módosítás nem nyilvánossá minősítését, és azt kérik a jogalkotóktól: a honvédelmi törvényben rögzítsék a terrorveszélyhelyzet lényegi meghatározását. A NAIH - Péterfalvi Attila elnök által aláírt, csütörtöki keltezésű, a hatóság honlapján közzétett - ajánlásában az Alaptörvény tervezett hatodik módosításával kapcsolatos észrevételeit írta le.

2016-02-01

Veszprémi Törvényszék: nem természeti katasztrófa okozta a vörösiszapömlést

Nem természeti katasztrófa okozta a vörösiszapömlést - közölte a Veszprémi Törvényszék Büntető Kollégiumának vezetője pénteken a vörösiszap-katasztrófával összefüggő büntetőügyben előző nap kihirdetett felmentő ítélettel kapcsolatban tartott veszprémi sajtótájékoztatóján. A büntető kollégium vezetője arról is beszélt: a felelősségnek különböző típusai, szintjei vannak. A polgári jogi és a büntetőjogi felelősségnek semmi köze egymáshoz - hangsúlyozta. A katasztrófával összefüggésben egyetlen büntetőügy indult, amelynek tizenöt vádlottját az első fokon eljáró bíróság valamennyi vádpont alól felmentette. Kiemelte, az ügyészség a katasztrófa okát gyakorlatilag ugyanabban jelölte meg, mint a bíróság. Kitért arra is, a bíróság azért nem nevezett meg az ügyben más, konkrét felelőst, mert "egy büntetőügyben a bíróság csak és kizárólag azoknak a büntetőjogi felelősségéről dönthet, akivel szemben az ügyész vádat emel, más büntetőjogi felelősségét nem állapíthatja meg". Az ügyészség bejelentette, hogy fellebbez az ítélet ellen, a tárgyalás másodfokon a Győri Ítélőtáblán folytatódik.

2016-01-29

„Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” – pályázat

A Gazdasági Versenyhivatal „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” címmel országos tanulmányi versenyt hirdet a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók részére. Leadási határidő: 2016. június 6.

2016-01-29

Keretjelzálog: Eljárási szabálysértés miatt harmadjára is újratárgyalják a szegedi és makói családok ügyét

Időt biztosan nyertek szegedi és makói károsultak, a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte ugyanis a keretjelzáloggal terhelt ingatlanok ügyében hozott ítéletet lényeges eljárási szabálysértésre hivatkozva. A 200 millió forintos ügy a Raiffeisen Bank és a lakók között már 2010 óta húzódik, és a mostani döntés értelmében harmadjára kerül vissza első fokra.

2016-01-29

Már valamennyi fővárosi ingatlan tulajdoni lapja elérhető az interneten is

Mára valamennyi - több mint egymillió - fővárosi ingatlan tulajdoni lapja megismerhető és pillanatok alatt bárki számára elérhető az interneten keresztül is - emelte ki a Rádió Orient műsorában Borsay Tamás. Budapest Főváros Kormányhivatalának földhivatali főosztályvezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a zártkerti ingatlanok esetében a művelési ág megváltoztatását 2016. december 31-éig ingyenesen lehet kérni.

2016-01-29

Izgalmas kérdésekre bukkant Péterfalvi

Adatvédelmi ajánlást készít a terrorveszélyhelyzetre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) - közölte a szervezet elnöke az M1 aktuális csatornán csütörtökön, az adatvédelem nemzetközi napján. Péterfalvi Attila elmondta, hogy az ajánlást a napokban teszik közzé, és arról fog szólni, hogy ilyen különleges jogrend idején, amikor az alapjogokat a szokásosnál jobban lehet korlátozni, melyek ennek a határai, valamint a kormánynak hogyan kell utólag elszámolnia a terrorveszélyhelyzet időszakával. Ezek "izgalmas" kérdések, mert nincsen alkotmánybírósági gyakorlat a témában - tette hozzá.

2016-01-29

Mindenkit felmentettek a vörösiszap-perben

A Veszprémi Törvényszék első fokon felmentette a vörösiszap-per mind a tizenöt vádlottját a halált okozó gondatlan közveszélyokozás vétsége, a gondatlanságból elkövetett környezet- és természetkárosítás, továbbá a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése vádja alól. A törvényszék szerint a katasztrófa oka "altalaj eredetű stabilitásvesztés" volt. A vádirat szerint a katasztrófát a nem megfelelő üzemeltetés, az ellenőrzési és monitoringrendszer hibáinak együttes hatása idézte elő, és az, hogy a hatóságokat és a lakosságot nem értesítették a katasztrófáról, valamint elmulasztották a segítségnyújtást. A törvényszék azt állapította meg, hogy a vádlottaknak a veszélyhelyzet felismerésére reális, objektív lehetőségük nem volt, és a katasztrófának előre jelezhető, előre látható, egyértelműen felismerhető jelei nem voltak.

2016-01-28

Magyarországot piszkálja Strasbourg az azeri baltás gyilkos miatt

Azerbajdzsántól és Magyarországtól is hivatalos választ vár az Emberi Jogok Európai Bírósága májusig Ramil Safarov ügyben. Az azeri baltás gyilkos örmény áldozatának családja nyújtott be beadványt a bíróságon. Margarjan családja szerint az áldozatnak Azerbajdzsán megsértette az élethez való jogát, valamint Margarjan etnikai gyilkosság áldozata lett. Szerintük Magyarország megsértette az uniós alapszerződés második cikkelyét, amikor kiadták Safarovot anélkül, hogy biztosítékot kaptak volna arról, hogy Safarov hazájában letölti büntetését.

2016-01-28

Közösköltség-tartozás: csak jogerős fizetési meghagyással jöhet a jelzálogjog bejegyzése

Ha a közös képviselő nem figyel a változásokra, a nemfizető tulajdonosok kerülhetnek előnyösebb helyzetbe. Megváltozott a közösköltség-hátralék biztosítékául szolgáló jelzálogjog bejegyzések eljárási rendje, ezután csak akkor lehet jelzálogjoggal biztosítani a társasházi közösköltség-tartozást, ha az elindított fizetési meghagyás jogerős és végrehajtható - közölte a Magyar Közös Képviselők Egyesülete (Makke) szerdán. A közlemény szerint a peres eljárás eredményeként csak jogerős bírósági ítélet, megnyert per után lehet jelzálogjogot bejegyezni, így megszűnt az a mód, ami lehetővé tette a társasházkezelőknek a szervezeti és működési szabályzatban foglalt felhatalmazás alapján a jelzálogjog bejegyzések megindítását.

2016-01-28

Ab döntés a közszolgálati tisztviselők jogviszonyának megszüntetéséről

Az Alkotmánybíróság január 25-én megállapította, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság a határozat indokolásában megállapította: a hivatkozott rendelkezés hátrányos tartalmú, visszamenőleges hatályú szabályozást valósít meg az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe ütköző módon azáltal, hogy a folyamatban lévő perekben a munkavállalót megillető átalány-kártérítés megítélhető legnagyobb összegét harminchatról huszonnégy havira csökkentette le. A jogalkotó olyan közszolgálati, foglalkoztatási jogviszonyt érintő perekben csökkentette le a megítélhető átalány-kártérítés összegét, ahol az állam a másik peres fél. Ezáltal nem csupán hátrányos tartalmú, visszamenőleges hatályú szabályozást hozott létre, hanem a saját nézőpontjából kedvezőbb szabályozást teremtett meg folyamatban lévő perekben.

2016-01-27

Kérdések és válaszok a korlátolt felelősségű társaságok Ptk. hatálya alá helyezkedése, illetőleg tőkeemelése vonatkozásában

A cikk a Magyar Igazságügyi Akadémián a törvényszékek, a Fővárosi Ítélőtábla, valamint a Debreceni Ítélőtábla bírái részvételével 2015. december 3-án rendezett Cégjogi Konferencia szakmai tanácskozásának a megállapításait ismerteti a korlátolt felelősségű társaságok Ptk. hatálya alá helyezkedése, illetőleg a korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelése vonatkozásában felmerülő kérdésekre. Megtárgyalásra került például az az igen lényeges kérdés, hogy a Ptk. 3:162. § (1) bekezdése alapján a tőkeemelés teljesíthető-e egy jövőbeni későbbi időpontig is, illetőleg van-e véghatárideje a teljesítési határidőnek. Kérdésként merült fel az is, hogy a szerződésminta alkalmazható-e változásbejegyzési eljárásban, különös tekintettel a kft.-k kötelező tőkeemelése miatti módosításokra. Megtárgyalásra került a fizetendő illeték összege abban az esetben, ha a cég Ptk. hatálya alá helyezkedéssel egyidejűleg más módosítást is kér bejegyezni. Számos egyéb lényeges cégjogi kérdésre is választ adott a konferencia.

2016-01-27

Hiányos és pontatlan a vízközmű- és a fogyasztóvédelmi törvény - Az ombudsman ajánlást intézett a belügyminiszter felé

Pontatlan, hiányos a vízközmű-törvény és a végrehajtási rendelete, valamint a fogyasztóvédelmi törvény, ezért az ombudsman felkérte a belügyminisztert, tekintse át az ágazat jogi szabályozását - tájékoztatott az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.

2016-01-27

Fogyasztóbarát módosítások az új biztosítási törvényben

A 2016 januárjától életbe lépett új biztosítási törvény (új Bit.) számos új fogyasztóvédelmi rendelkezést tartalmaz, s a korábbinál hangsúlyosabbá teszi a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelési szerepét is. Az új biztosítási törvény nyomán a biztosítóknak januártól közölniük kell ügyfeleikkel a megtakarítási életbiztosítási termékek teljes költségmutatóját, s hosszabbítaniuk kell panaszfogadási célú nyitvatartási idejüket. A többes ügynökök ezentúl a függő biztosításközvetítők körébe tartoznak, az esetlegesen felszámolás alá kerülő biztosítóknál pedig – a gyorsabb kifizetések előkészítésére is – a felszámolónak napokon belül tájékoztatást kell adnia a folyamat megindultáról. Bővült a jegybank biztosításfelügyelési eszköztára is.

2016-01-27

Teljes vereséget szenvedett az állam a Hubertus-perben

A Kúria keddi döntésével megerősítette azt a korábbi törvényszéki döntést, amely szerint a Hubertus Bt. privatizációja törvényes volt, a felperes állami földalapkezelő keresetét most is minden érdemi kérdésben elutasították. A több éve húzódó Hubertus-perben a Kúria kedden megerősítette a Debreceni Ítélőtábla tavalyi döntését, amely szerint érvényes a német tulajdonban lévő Hubertus Bt. privatizációs szerződése, amelynek semmisségét az állam képviseletében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) szerette volna kimondatni. A Kúria a Hubertus-perben minden érdemi kérdésben elutasította a földalapkezelő keresetét.

2016-01-27

Hagyó-ügy: súlyosabb büntetést szeretne az ügyész

Az ítélet felmentő rendelkezései, téves minősítés és törvénysértően enyhe büntetés miatt jelentett be fellebbezést a Hagyó Miklósra, Budapest egykori szocialista főpolgármester-helyettesére kiszabott büntetés súlyosbításáért Homonnai János ügyész a Kecskeméti Törvényszéken kedden, az ítélethirdetés végén. A Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze további 11 vádlott esetében szintén súlyosbításért fellebbez, míg 3 vádlott esetében 3 nap gondolkodási időt kért. Hivatali visszaélés bűntettében, valamint hűtlen kezelés bűntettében két év, négy évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Hagyó Miklóst első fokon a Kecskeméti Törvényszék. A bíróság a büntetéseket "értelemszerűen nem az ügyészség által állított, hanem csak a bizonyítani tudott" elkövetési értékkel arányban állóan szabta ki. A régóta követett bírói gyakorlat szerint a bizonyított elkövetési értékkel a kiszabott büntetések arányban állnak. A börtönbüntetések végrehajtását az eljáró bíró felfüggesztette - jelezte közleményében a Kecskeméti Törvényszék.

2016-01-26

Alulmaradt a bíróságon a cég, ahová nem vettek fel egy nőt

Elutasította a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság annak a békéscsabai cégnek a keresetét, amelyre korábban bírságot szabott ki az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH), mert a társaság nem kívánt felvenni egy hulladékszállító járművezetőnek jelentkező nőt – közölte a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya hétfőn az MTI-vel.

2016-01-26

A bankszövetség bíróságon támadja meg a négymilliárdos büntetést

A Magyar Bankszövetség hétfőn benyújtotta hivatalos bírósági keresetét, amelyben megtámadja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által a BankAdat adatbázis miatt kiszabott 4 milliárd forintos büntetést - közölte Kovács Levente, a szervezet főtitkára az MTI-vel. A Bankszövetség úgy véli, hogy a BankAdathoz kapcsolódóan nem történt jogsértés.

2016-01-26

Közvetlen és teljes nyilvánosság a bíróságokon? - Együttműködés szükséges a bíróságok és a sajtó között

Az igazságszolgáltatás nem zárkózhat elefántcsonttoronyba, de egyelőre a közvetlen és teljes nyilvánosság biztosítása sem látszik megoldható feladatnak a bíróságokon, éppen ezért minél jobb és hatékonyabb együttműködésre kell törekedni a nyilvánosságot képviselő és azt kiszolgáló médiumokkal - hangoztatta Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal (OBH) elnöke a Magyar Jogász Egylet Vas megyei szervezete által rendezett szakmai fórumon, jogászok és újságírók előtt.

2016-01-26

Gulyás: jó esély van az alkotmánybírák megválasztására

Jó esélyt lát az alkotmánybírák konszenzusos megválasztására Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke, aki a Rádió Orienten rámutatott, hogy a 15 fős Alkotmánybíróság akár 10 taggal is elláthatja feladatát, így ha a mostani egyeztetések nem járnak eredménnyel, a taláros testület még akkor is működőképes maradna. A következő alkotmánybíró kiesése csak 2018-ban esedékes, és az Alkotmánybíróság akár 10 taggal is funkcionálhat, tehát ha a következő országgyűlési választásokig sem sikerül a kérdést dűlőre vinni, a testület működése – ha foghíjasan is, de - biztosított. Ebben az esetben ugyan az országgyűlés mulasztásos törvénysértést követne el, de „ilyen korábban már többször is volt” - emlékeztetett Gulyás Gergely.

Tételek: 4321 - 4340 / 5336 (267 oldal)
  • GDPR
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.