Hírfolyam


2018-07-17

A veronai tragédia miatt börtön járna a járművek illegális átalakításáért

Módosítaná a büntető törvénykönyvet (Btk.) egy hétfőn benyújtott törvényjavaslat. A törvényjavaslat egyik része arra irányul, hogy egészítsék ki a Btk.-t a jogellenesen átalakított személyszállítást végző jármű vezetésére vonatkozó rendelkezésekkel. Eszerint, aki engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően átalakított, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott járművet vezet – ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg – egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Minősített eset, és a büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt iskolabusszal vagy különleges igényű – így különösen mozgásában korlátozott, idős vagy beteg – személyek szállítására szolgáló közúti járművel követik el. Aki pedig engedély nélkül ilyen átalakítást végez, vagy végeztet, az elzárással büntetendő.

2018-07-17

Új lakást venne? Így járhat vissza a foglaló duplája

Egy luxus társasház beruházója késve építtette meg a lakásokat, ráadásul az egyik be is ázott. A három foglalót adott reménybeli vevő és az előleget adott negyedik vevő visszalépett a vásárlástól. Az elsőfokú bíróság csak az előleget rendelte visszaadni, míg a másodfokú bíróság a foglaló kétszeresének a visszaszolgáltatására is kötelezte a beruházót. Ezzel értett egyet a Kúria is.

2018-07-17

Ab: a közhatalmat gyakorlóknak is járhat közügyekben személyiségvédelem

Az Ab egy alkotmányjogi panasszal kapcsolatban hozott döntésében, amelyet hétfőn tett közzé honlapján, megállapította: a közhatalmat gyakorlókról, a politikusokról közügyekben megfogalmazott értékítélet főszabály szerint nem lehet jogi felelősségre vonás alapja, de egyes esetekben őket is megilleti a személyiségvédelem. Az Ab határozatának indoklása szerint az emberi méltóság korlátozhatatlan tartománya kétféleképpen sérthető meg. Egyrészt azzal, ha az érintett emberi mivoltát vonják kétségbe, másrészt ha a megszólaló öncélúan támadja "a személyiség és az identitás lényegét alkotó vonásokat". Ez a jogsértés olyan objektív alapot teremt, amelyre a bíróságok a becsületsértés büntetőjogi értékelésekor is hivatkozhatnak.

2018-07-17

Változik a záloghitelezés, szigorít a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ajánlást adott ki a kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsönnel kapcsolatos jegybanki elvárásokról. A szabályozás – amelynek alkalmazását a jegybank 2018. szeptember 15-től várja el az érintett intézményektől – a zálogkölcsönt nyújtó hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, illetve azok kiemelt közvetítői és refinanszírozói számára egyaránt megfogalmaz elvárásokat.

2018-07-17

Több törvény szigorítását is elfogadná kedden a kormány

Tizennégy törvényjavaslatról dönthet keddi, utolsó nyári ülésén az országgyűlés. Ezek között szerepel a jövő évi költségvetést megalapozó törvénymódosítások elfogadása, melynek keretében 42 jogszabályon változtatnának. A választást érintő törvényeken is módosítanának, ezek elfogadása esetén szigorúbb szabályok lépnek hatályba a kampánytámogatás visszafizetésére, emellett a választási plakátokon közzé kell tenni a megrendelő szervezet nevét.

2018-07-17

Uniós fogyasztóvédelmi szabályokat sért az Airbnb - Az uniós hatóságok felszólították: átláthatóan tüntesse fel az árakat

Az Airbnb árainak jelenlegi bemutatása és számos feltétele nem felel meg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvnek, a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelvnek, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról szóló rendeletnek. Ezért az európai fogyasztóvédelmi hatóságok és a Bizottság számos változtatást követeltek meg az Airbnb-től. A vállalatnak augusztus végéig kell előterjesztenie javaslatait. Miután az Airbnb megoldási javaslatokat tett a fentiek orvoslására, a Bizottság és az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok felülvizsgálják a javasolt változtatásokat. Ha nem tekintik azokat kielégítőnek, jogérvényesítési eljárást alkalmazhatnak az Airbnb-vel szemben.

2018-07-17

Vajon hatékony lesz a külföldi befektetések ellenőrzése?

Törvényjavaslatot nyújtott be a kormány, amely a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szól. Az új szabályozás olyan, stratégiailag fontos gazdasági területekre terjed ki, mint amilyen például a fegyver- és lőszergyártás, a kettős felhasználású termékek előállítása, a titkosszolgálati eszközök előállítása, pénzügyi szolgáltatások nyújtása, a közmű-szolgáltatások, vagy épp az elektronikus információs rendszerek kialakítása, fejlesztése vagy működtetése. A szabályozási terület tehát kiemelten fontos; kérdés azonban, hogy a jogszabálytervezet vajon a gyakorlatban is hatékony eszközzé válik-e majd?

2018-07-16

Joggal a munka és a családi élet egyensúlyáért - Az Európai Parlament új szabályokkal segítenék a kisgyerekes szülőket

Az Európai Parlament olyan új szabályokon dolgozik, amelyek segítenék a kisgyerekes szülőket, valamint a családtagjaikat gondozókat a munka és a magánélet sikeresebb összehangolásában. Rugalmasabb munkakörülmények, illetve családdal és családtagok gondozásával kapcsolatos szabadság bevezetésével jobban egyensúlyba hozható a munka és a magánélet, ezzel pedig elkerülhető, hogy a szülőknek választaniuk kelljen család és karrier között.

2018-07-16

Megtévesztő hitelkártya-kedvezmények - Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt bírságolta az MNB a Budapest Bankot

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 7,5 millió forintra bírságolta a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt.-t a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. A jegybank pénteki közleménye szerint a bank a hitelkártyákhoz kapcsolódó ügyfélmegtartó és használatösztönző programjában ígért kedvezményeket nem vagy késedelmesen írta jóvá, illetve megtévesztő módon olyan ügyfeleket is megkeresett ajánlatával, akik nem feleltek meg a kedvezmény feltételeinek.

2018-07-16

Egyszerűbb és gyorsabb büntetőperek - Július 1. óta hatályban az új Be. - A fővárosban már 38 ügyben alkalmazták az új szabályokat

A fővárosban az új törvény hatályba lépését követő első hét napon belül már összesen 38 különböző ügyben került sor az új. Be. szerinti, eljárást gyorsító szabályok alkalmazásával történő befejezésre, amely a vizsgált ügyekben a terhelt tárgyaláson való beismerésen alapult. A büntetőeljárásról szóló új törvény (2017. évi XC. törvény) - melynek megalkotásához Magyarország Ügyészségének munkatársai is segítséget nyújtottak -, vagyis az új Be. 2018. július 1-jén lépett hatályba.

2018-07-16

Jogalkotással okozott kár – hibázott-e a magyar állam?

A pénznyerő automaták üzemeltetéséhez kapcsolódó játékadó emelése és a pénznyerő automaták kizárólag játékkaszinóban való üzemeltetése miatt a magyar állammal szemben jogalkotással okozott kár megtérítése iránt indult perben hozott döntést a Kúria – írja a kuria-birosag.hu. A Kúria Sajtótitkársága által kiadott tájékoztató szerint a Pfv. IV. 21.912/2017/6. számú ügy I. rendű felperese keresetében 2 166 779 469 forint, a II. rendű felperes 1 315 374 213 forint és kamatai megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

2018-07-16

Magánszemély adózók alapnyilvántartási kötelezettsége

A személyi jövedelemadó törvény 10. § (1) bekezdése elvi jelleggel írja elő, hogy a magánszemély adózóknak az e törvény által előírt adókötelezettségek teljesítése érdekében alap- és kiegészítő nyilvántartásokat kell vezetnie. Az alapnyilvántartások közös jellemzője, hogy azokból megállapítható a magánszemély adóköteles bevételeinek összege, mely alapján a jövedelem meghatározható.

2018-07-16

Ítélkezés szünet alatt

Július 15-étől augusztus 20-ig a bíróságokon törvénykezési szünetet, míg július 23-ától augusztus 31-ig az Alkotmánybíróságon ítélkezési szünetet tartanak. Befolyásolja-e a szünet a határidőket, leáll-e ilyenkor a munka, vannak-e tárgyalások? Az egykori Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2000. június 24-i ülésén döntött úgy, hogy július 15-ét, a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk kihirdetésének évfordulóját nyilvánítja a bírák és az igazságügyi alkalmazottak ünnepnapjává. 2001 óta ezen a napon minden bíróság zárva tart.

2018-07-13

Szubszidiaritás és arányosság - A jövőben jogkörök kerülhetnek vissza a tagállamokhoz

A szubszidiaritással, arányossággal és a „kevesebbet hatékonyabban” megközelítéssel foglalkozó munkacsoport átadta zárójelentését Jean-Claude Junckernek, a Bizottság elnökének. A munkacsoport következtetései szerint a szubszidiaritás és az arányosság terén olyan új munkamódszerre van szükség, amely lehetővé teszi, hogy a helyi és regionális önkormányzatok, valamint a nemzeti parlamentek hatékonyabban bekapcsolódjanak az uniós szakpolitikai döntéshozatalba és az új jogszabályok kialakításába. A munkacsoport azt ajánlja továbbá, hogy rugalmasan alkalmazzák a 8 hetes határidőt, amelyen belül a nemzeti parlamenteknek be kell nyújtaniuk az uniós jogszabálytervezetekre vonatkozó véleményüket, valamint felveti annak lehetőségét, hogy a jövőben növeljék 12 hétre a vélemény előterjesztésére rendelkezésre álló időt.

2018-07-13

Tizenegy évre ítélte a volt barátnőjét lúggal leöntő orvost harmadfokon a Kúria

Az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék 2016 tavaszán maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés miatt négy év börtönre ítélte a vádlottat, mellékbüntetésként pedig öt évre eltiltotta orvosi hivatása gyakorlásától. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla már súlyosabban büntetendő életveszélyt okozó testi sértésnek minősítette a történteket, továbbá magánlaksértés és kifosztás miatt is bűnösnek mondta ki a vádlottat, ezért kilenc év szabadságvesztésre ítélte, továbbá végleg eltiltotta foglalkozása gyakorlásától. A büntetéskiszabás kapcsán a Kúria szóbeli indoklásában rámutatott: a megállapított cselekményekért összességében 2-től 12 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Súlyosító körülmény többek között, hogy a testi sértést előre kitervelten, aljas indokból, az áldozatnak feldolgozhatatlan lelki sérüléseket okozva, orvosi esküjét megszegve, orvosi tudását felhasználva követte el a vádlott, akinek a személye jelentős társadalmi veszélyességgel bír.

2018-07-13

Nem zavarnák el rögtön az utcán élőket, így enyhítették a törvényt

Enyhítene az utcán élőkkel kapcsolatos szabálysértési változtatásokon az a kormánypárti módosító javaslat, amelyet csütörtöki ülésén fogadott el az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A jogszabály a hajléktalanokkal szemben speciális helyszíni intézkedési eljárást vezet be, amelynek keretében a rendőr felszólítja a hajléktalant a közterület elhagyására, aki ennek eleget tesz vagy együttműködik, azzal szemben nem indul el az eljárás, ahogy azt az eddigi javaslat is tartalmazta. Az elfogadott változtatás szerint azonban a szabálysértési eljárást a közterületen életvitelszerűen tartózkodók esetében csak akkor indítja el a rendőr, ha a figyelmeztetésre 90 napon belül három alkalommal már sor került.

2018-07-13

A költségvetést, a gyülekezési és a hajléktalanbüntető törvényt is elfogadhatják a jövő héten

A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére jövő héten hétfőn, kedden és pénteken ülésezik. A kabinet 29 törvény tárgyalását kérte a rendkívüli ülésen. Hétfőn döntenek a képviselők a jövő évi büdzsé összegző módosító javaslatáról, ennek keretében a költségvetés főösszegeiről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után határozathozatalok lesznek, számos nemzetközi egyezmény kihirdetése mellett elfogadják a 2019-es költségvetés megalapozásáról szóló törvényjavaslatot. Ekkor lesz döntés a többi között a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény módosításáról, illetve az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról is. Az Országgyűlés jövő pénteken dönt a 2019-es költségvetésről, a gyülekezési jogról és a magánélet védelméről szóló törvényjavaslatokról, valamint az életvitelszerű közterületi tartózkodást büntető szabálysértési törvénymódosításról.

2018-07-13

Kit terhel közúti baleset után a felelősség és a kárviselés?

Nem ritka, hogy egy közúti baleset után vita alakul ki az érintettek között arról, kit terhel a felelősség és a kárviselés kötelezettsége. Fuglovics Gabriella, az Országos Bírósági Hivatalba (OBH) beosztott bírája beszél a felelősségbiztosítás lényegéről, hiányának következményeiről és a gépjárművekkel okozott balesetek jellemző vitás kérdéseiről.

2018-07-13

Az OTP is érintett: Horvátországban semmissé nyilvánították a svájci frank alapú hiteleket

Többek között az OTP Horvátország és az OTP tulajdonában lévő Splitska Banka ellen is döntött a horvát legfelsőbb kereskedelmi bíróság. Semmissé nyilvánította a svájci frank alapú jelzáloghitelt a horvát legfelsőbb kereskedelmi bíróság arra hivatkozva, hogy a bankok 2004 és 2008 között nem tájékoztatták ügyfeleiket az ilyen devizahitelek magas kockázatáról. A bíróság 70 oldalon indokolta döntését, amelyet internetes oldalán hozott nyilvánosságra. A testület elutasította a bankok fellebbezését, és helybenhagyta a frankhitelesek érdekvédelmi szervezete kollektív vádemelését a nyolc legnagyobb Horvátországban működő bank ellen. Azzal vádolták őket, hogy tisztességtelenül alkalmazták az árfolyamzáradékot, és egyoldalúan megváltoztatták a kamatokat, amelynek következtében a hitelfelvevők törlesztőrészlete a duplájára nőtt a kiindulásinak.

2018-07-13

Gyorsítás helyett lassítás: az új törvény miatt kellett elnapolni a tárgyalást

A gyorsabb ügymenetet ígérő módosítás most éppen lassította az amúgy is lassan haladó gazdasági büntetőügyet. A büntetőeljárási törvényi változása miatt a határ melletti milliárdos árbevételű diszkontok tulajdonosait is érintő per csak három hónap múlva folytatódhat. A tizenkilenc vádlott közül ugyanis eddig mindösszesen ketten tettek arról nyilatkozatot, hogy részt kívánnak-e venni a bizonyítási eljárásban, vagy amellett, hogy teljes körű beismerő vallomást tesznek, mentesítést kérnek ez alól. A július elsejétől hatályos változás ugyanis a folyamatban lévő ügyeket is érinti, így most a per közepén is nyilatkoztatni kell a vádlottakat.

Tételek: 21 - 40 / 4501 (226 oldal)
  • munkajog
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.