Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a 2018 decemberétől megvásárolt termékek személyes átvételére már csak Kiadónkban lesz lehetőség.
A korábban könyvesbolti (pesti) átvétellel megrendelt termékek 2019. január 31-ig vehetők át a Dialóg Könyvesboltban (1053 Budapest, Károlyi u. 17.).

Hírfolyam


2016-06-13

Jogdíjat nem lehet a költségvetésből fizetni

Az Európai Bíróság friss ítéletében kimondja, hogy jogtulajdonosok kompenzálását nem lehet áthárítani a teljes adófizető közösségre. A szóban forgó eljárásban azt a spanyolországi gyakorlatot vizsgálták, melyben az volt a kérdés, hogy a 2012-ben bevezetett szabályozás jogilag elfogadható-e. Ebben a rendszerben a spanyol állami költségvetés egy speciális módszer alapján fizeti meg azt a megbecsült jogdíjat, amelyet a digitális audiovizuális tartalmak magáncélú másolása után a jogtulajdonosok nem tudnak beszedni. Az Európai Bíróság (European Court of Justice – CJEU) szerint ez helytelen, mivel nem garantálja, hogy a terheket csak azok fizessék meg, akik valóban másolnak magáncélra jogvédett anyagokat, hanem a költségvetésből való kifizetés miatt az ország összes adófizetője beszáll a számla kiegyenlítésébe.

2016-06-13

Polt szerint sok európai ügyész irigykedik a magyar alkotmányra

Jó néhány országban nemhogy önálló fejezetként, de egyáltalán nincs említve az ügyészség az alkotmányban, amely követendő példa Európában - mondta Polt Péter legfőbb ügyész Székesfehérváron, az alaptörvény elfogadásának ötödik évfordulója alkalmából rendezett konferencián. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke azonban azt hangsúlyozta, a bíróság és az ügyészség önálló fejezetként szerepel az alaptörvényben, az ügyvéd szó azonban nincs benne.

2016-06-13

A parlament dönthet a földárverésekből befolyó összeg felhasználásáról

Lázár János tájékoztatása szerint törvényjavaslatot készít elő a kormány arról, hogy a földárverésekből befolyó pénzösszeget hogyan használják fel. Az előterjesztésről a parlament szeptemberben dönthet. Több javaslat is van arról, hogyan használják fel ezt az összeget, egy terv szerint ipari parkokat létesíthetnének, egy másik szerint adósságcsökkentésre kellene fordítani a pénzt, egy további javaslat alapján pedig népegészségügyi programokat finanszírozhatnának, kórházakat építhetnének belőle.

2016-06-13

Az Astra ügyfelei július végéig adhatják be kérelmüket a casco és lakásbiztosítási károkra

Már csak július 27-ig nyújthatják be a román Astra biztosító magyar károsultjai a casco-, lakás- és utasbiztosítási kárigényüket a román garancialaphoz (FGA), illetve eddig igényelhetik vissza az ügyfelek minden biztosítás befizetett, de meg nem szolgált díját. Az MNB pénteki közleménye kitér arra: aki már írásban benyújtotta a kárigény rendezésére vonatkozó kérelmét, de - a román törvények szerint emellett szükséges - kárkifizetési kérelmét és az iratok valódiságát igazoló felelősségi nyilatkozatot esetleg még nem adta be az FGA-nak, annak erre 2016. július 27-éig van lehetősége. Ugyancsak július 27-éig igényelhetők vissza az FGA-tól az ügyfelek által befizetett, de a biztosító által meg nem szolgált időszakra vonatkozó díjak, függetlenül attól, hogy azok kgfb vagy egyéb biztosítási szerződéshez kötődtek-e.

2016-06-13

Változnak a zálogjog szabályai - Megszavazták a Ptk. módosításáról szóló törvényjavaslatot

Megszavazta a parlament hétfőn a két éve életbe lépett polgári törvénykönyv (Ptk.) módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely jelentősen átalakítja a zálogjogot, továbbá érinti a szülőtartás, az értékpapírjog és a gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének egyes szabályait is. A törvény a hitelbiztosítékoknál visszaállítja a két éve bevezetett különvált zálogjog helyett a magyar jogban korábban elterjedt önálló zálogjogot. A törvény a különvált zálogjog hitelezési gyakorlatban betöltött nem túl jelentős szerepét megszünteti, és megteremti a lehetőségét annak, hogy a pénzügyi intézmény az ingatlanra vonatkozó járulékos jelzálogjogát önálló zálogjoggá alakítsa át, mely eltér az újraszabályozott önálló zálogjogtól. A módosítás a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelősségére vonatkozó szabályok körében a jelenlegi szabályozás helyett, amely a vezető tisztségviselő szerződésen kívüli károkozásáért egyetemleges felelősséget állapít meg - és az indoklás szerint "a joggyakorlatban jelentős bizonytalanságot okoz" -, bevezeti azt a szabályt, hogy a vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a jogi személy felel. A jogi személlyel egyetemleges felelősségnek akkor van helye, ha a kárt a vezető tisztségviselő szándékosan okozta. Az elfogadott kódex kimondja, hogy a zártkörűen működő részvénytársaság részvényei abban az esetben nyilvánosan is forgalomba hozhatóak, ha ehhez kapcsolódóan a részvénytársaság megváltoztatja működési formáját. Változott a szerződésátruházás szabályozása, egyszerűsödött az értékpapír fogalma, továbbá a párhuzamosságok megszüntetése érdekében egységesebb lett az értékpapír alaki legitimációs hatására, átruházására és megsemmisítésére irányuló alapvető szabályozás. A Ptk. módosításának nagyobb része július 1-jén lép hatályba, a zálogjogi rendelkezések azonban október 1-jén, az értékpapírokra vonatkozóak pedig 2017. január 1-jén.

2016-06-10

Egységes okirat-szabályozást szavazott meg az Európai Parlament

Az uniós tagországok állampolgárainak szabad mozgását elősegítő új szabályokat szavazott meg az Európai Parlament (EP) Strasbourgban, csütörtöki plenáris ülésnapján, az új szabályok egyebek között az olyan hivatalos iratoknál, mint a születési, házassági anyakönyvi kivonat vagy erkölcsi bizonyítvány, megkönnyítik az eredetiség igazolását.

2016-06-10

Akadémiai tag lesz-e újra Hóman Bálint? - Döntött a bíróság

Elutasította a Fővárosi Törvényszék csütörtökön kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében a Hóman Bálint történész, 1930-as -40-es években közoktatási miniszter és országgyűlési képviselő akadémiai tagságának visszaállítása érdekében benyújtott keresetet. A törvényszék alapvetően eljárási okokból utasította el a keresetet: álláspontja szerint a felperes, Hóman Bálint távoli hozzátartozója nem volt jogosult ennek a pernek a megindítására. De szóbeli indoklásában a bíró kitért arra is, hogy megítélése szerint nem jogi, hanem történelmi szakkérdés, hogy Hóman Bálint nyilas volt-e.

2016-06-10

Megtagadta három népszavazási kérdés hitelesítését az NVB

Nem mentek át a Nemzeti Választási Bizottságon az állami szerződések nyilvánosságáról, az állami tulajdon átruházásáról, a nemzeti vagyon terhére elkövetett csalásról szóló népszavazási kezdeményezések.

2016-06-10

Felmentette a bíróság az érpataki polgármestert

Bűncselekmény hiányában felmentette a közokirat-hamisítás bűntett vádja alól Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármestert csütörtökön a Püspökladányi Járásbíróság, elévülés miatt pedig megszüntette a jogosulatlan címhasználat miatti szabálysértési eljárást - közölte a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője az ítélethirdetés után az MTI-vel. Tatár Tímea emlékeztetett: a Debreceni Járási Ügyészség eredeti vádirata szerint Orosz Mihály Zoltán 2012. augusztus 30-án a Debreceni Járási Hivatal okmányirodájában új okmányt igényelt. Bemutatott egy latin nyelvű oklevelet, amellyel doktori címét igazolta. Az ügyészség vádirata szerint az érintett teológiai akadémia nem államilag elismert felsőoktatási intézmény, így doktori cím adományozására nem jogosult, amiről a vádlottnak tudomása volt. Az ügy kapcsán a bíró egy joghézagra hívta fel a figyelmet: a felsőoktatási törvény nem zárja ki a magániskolák által kiadható belső címeket, de ez nincs harmonizálva a közigazgatási szabályozással. A vádlott így legfeljebb szabálysértést követhetett el, ezt azonban a bíróság nem vizsgálhatta, a szabálysértések elévülési ideje ugyanis két év.

2016-06-10

Polt Péter: tavaly az ügyészség váderedményessége 93 százalékos volt

Tavaly mintegy 120 ezer befejezett nyomozást értékelt az ügyészség, az ügyek felében vádat emeltek - mondta Polt Péter legfőbb ügyész az ügyészség napja alkalmából a Kúria épületében rendezett ünnepségen csütörtökön. Polt Péter hangsúlyozta: múlt évben folytatódott az a kedvező tendencia, hogy csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. A tavaly iktatott ügyek száma büntető és közjogi ügyszakban összesen több mint egymillió volt. Az ügyek 83 százalékában 30 napon belül intézkedtek, 90 napon túli ügyintézésre pedig mindössze 11 esetben került sor.

2016-06-10

A Miniszterelnökség közleménye a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról

2016. május 25-én került kihirdetésre a Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2016. (V. 25.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről. A rendelet 2016. június 25-én lép hatályba, a Kérelmezők ezt követően nyújthatják be a 14/2016. MvM rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon előzetes regisztráció iránti kérelmüket a Miniszterelnökségnek. A közbeszerzésekről szóló 2015 évi CXLIII. törvény [a továbbiakban: Kbt.] hatálybalépésével egyidejűleg megjelent, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet [a továbbiakban: 46/2015. MvM rendelet] alapján előzetesen regisztrált kérelmezők az előzetes regisztrációtól számított fél évig, de legfeljebb 2016. június 30. napjáig gyakorolhatják a szaktanácsadói tevékenységet. Azon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, akiknek a 46/2015. MvM rendelet szerinti előzetes regisztrációja lejárt, vagy 2016. június 25-e előtt lejár, a 46/2015. MvM rendelet alapján újból kérhetik előzetes regisztrációjukat.

2016-06-10

Nem zárhatók azonnal börtönbe a határsértők

Az Európai Unió Bíróságának ítélete szerint nem zárhatók automatikusan börtönbe az állam területére jogellenesen belépő migránsok. Fontos ítéletet hozott szerdán az unió luxembourgi bírósága, amely a jövőben a hazai ítélkezési gyakorlatra is hatással lehet. A bíróság ugyanis kimondta, hogy ha az európai uniós jog azt írja elő, jogellenes tartózkodás következtében ki kell utasítani az adott személyt, de ezzel párhuzamosan a tagállami belső jog további jogkövetkezményt fűz, akkor a tagállamoknak elsősorban az uniós jogi kötelezettségeiket kell végrehajtaniuk, vagyis először ki kell toloncolniuk, és nem zárhatják börtönbe.

2016-06-10

EU-bíróság: ellentétes az EU-joggal a büntetőítéletek elismerésére vonatkozó magyarországi szabályozás

Ellentétes a közösségi joggal a más uniós tagállamokban hozott büntetőítéletek elismerésére vonatkozó magyarországi szabályozás – mondta ki csütörtöki ítéletében az Európai Unió Bírósága. A magyar jog szerint a külföldi büntetőítélet bűnügyi nyilvántartásba vételére csak az ítélet magyarországi elismerésével kerülhet sor, amihez viszont szükséges annak lefordítása. Az eljárás lefolytatását végző törvényszéknek ezzel kapcsolatban az a kérdése merült fel, hogy a magyar államnak vagy az elítéltnek kell-e állnia a fordítás költségeit. A luxembourgi székhelyű bíróság kimondja, hogy a külföldi ítéletek bűnügyi nyilvántartásba vételére az ítélethozatal szerinti tagállam által az ECRIS keretében továbbított információk alapján kell sort keríteni.

2016-06-09

11 magyar halt meg a buszbalesetben, a túlélők perelnek

Elhalasztotta az ítélethozatalt szerdán a Kúria az egyiptomi buszbaleset ügyében. Az 5 évvel ezelőtti balesetben 11 magyar meghalt, többen egy életre megnyomorodtak, több gyerek a szüleit vesztette el. A magyar utazási iroda csak a nyaralásért fizetett pénz kétszeresét akarta kifizetni, ezért pereltek a túlélők. A PKKB 2015 feburárjában már megállapította az egyik ügyben a Best Reisen iroda teljes kártérítési felelősségét, tavaly decemberben pedig így döntött a Fővárosi Törvényszék is. A Kúria szerdán arról döntött, ez szabályos volt-e. Két per is volt szerdán, az egyiken egyetlen károsult ügyét tárgyalták, a másikon az összes többiét. A Kúria mindkét esetben június 22-ére halasztotta a döntést.

2016-06-09

Felfüggesztett fogházra ítélték a mosonmagyaróvári kórházi haláleset vádlottjait

Másfél év, végrehajtásában két év felfüggesztett fogházbüntetéssel sújtotta szerdán a Mosonmagyaróvári Járásbíróság azt a négy férfit, akinek hanyag munkája következtében 2013 nyarán, műtét közben meghalt egy 62 éves nő, mert a nőgyógyászati műtő felújításakor fordítva kötötték be az oxigén- és az altatógázcsöveket. A bíró az ítélet indoklásakor elmondta, azért alkalmazta az azonos tartalmú büntetést mind a négy vádlottnál, mert bár megállapítható bűnösségük, az nem, hogy melyikük követett el kisebb vagy nagyobb szabálysértést.

2016-06-09

Peresíthetetlen kötelem - Érdemes-e fogadásra kölcsönt adni?

A naturalis obligatio vagy csonka kötelem olyan polgári jogi kötelem, amelynek követelései érvényes szerződésből fakadnak, de a követelések állami – bírói – úton való kikényszerítésére nincs lehetőség. A jog az önkéntes szolgáltatást tudomásul veszi, gazdagító jogcímként. A természetes kötelmeket korábban a régi Ptk. (1959. évi IV. törvény) 204.§-ának (1) bekezdése tartalmazta. Ezek olyan kötelmek, amelyeknek teljesítése nem kényszeríthető ki, de az önkéntes teljesítés egyébként joghatályos. Az új Ptk. (2013. évi V. törvény) szabálya a régi Ptk. szabályával nagyrészt azonos. Az új Ptk. a „bírósági eljárásban” nem érvényesíthető követelések, a régi Ptk. a „bírósági úton nem érvényesíthető követelések” fogalmat használja. Eltérést az jelent, hogy a bírósági eljárásban nem érvényesíthető követeléseket biztosító vagy megerősítő szerződéshez nem a semmisség jogkövetkezményét fűzi, hanem az ilyen szerződésből eredő követelés az alapköveteléssel azonosan, bírósági úton nem érvényesíthető. A tiltott szerencsejátékok (mint például a harci kutyák viadala) folytatása jogszabályba ütközik, ennél fogva érvénytelen, a szerződéskötés előtti helyzetet kell visszaállítani. (Tiltott szerencsejáték az olyan játék, fogadás, amely a szerencsejátékról szóló törvény alá tartozik, de ennek ellenére a megfelelő engedély nélkül bonyolítják.)

2016-06-09

Aggályos lehet a köztemetés árának behajtása

Székely László a jelenlegi jogszabályok áttekintését látja szükségesnek annak megelőzésére, hogy köztartozás fedezeteként elvegyék valakinek a lakását, házát azért, mert nem tudja megtéríteni a hozzátartozója köztemetésének megelőlegezett költségeit. A biztos szerint az önkormányzatoknak minden ilyen esetben komolyan számolniuk kellene azzal, hogy a kötelezett hajléktalanná válik, ennek megelőzése érdekében pedig lépéseket kell tennie. Az ombudsman szerint indokolt lenne az önkormányzati rendeletekben olyan szabályokat rögzíteni, amelyek a lakhatás megőrzése mellett hozzájárulhatnak a köztartozás befizetéséhez. Ilyen lehet a részletfizetés engedélyezése, vagy a közköltség megtérítése közfoglalkoztatás biztosításával, esetleg a lakóház visszabérlésének biztosítása. A biztos egyben felkérte a Miniszterelnökséget vezető minisztert egy olyan módszer jogszabályi szintű kidolgozásának vizsgálatára, amely a lakhatás megőrzése mellett biztosítja a megelőlegezett közköltség visszatérítését akkor is, ha a fedezet a lakhatást egyedül biztosító lakóingatlan.

2016-06-08

Százmilliós kártérítést ítélt meg a Klubrádiónak a Fővárosi Ítélőtábla

Összesen 108 millió forintos kártérítést ítélt meg a Klubrádiónak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal szemben indított polgári perben a Fővárosi Ítélőtábla kedden kihirdetett jogerős részítéletében. A tábla részítéletében ugyanakkor új elsőfokú eljárást rendelt el a Klubrádió elmaradt reklámbevételei miatt beterjesztett milliárdos nagyságrendű követelés ügyében. Ebben a vonatkozásban a rádió azért perelte be a médiahatóságot, mert éveken át nem használhatta a 2010-ben pályázaton elnyert frekvenciát.

2016-06-08

Bunge Zrt. – Felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy férfit befolyással üzérkedés miatt

Két év, három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte nem jogerősen a Fővárosi Törvényszék kedden azt a férfit, aki 2014 májusában egy találkozón azt állította az amerikai étolajgyártó Bunge Zrt. lobbistájának: kétmilliárd forintért eléri hivatalos személyeknél, hogy az étolaj áfája 27-ről 5 százalékra csökkenjen. A perben az ügyészség azt az álláspontot képviselte, hogy az ajánlat pusztán színlelt volt. A bíróság ugyanakkor azt állapította meg, hogy a konkrétumokat tartalmazó ajánlat valós volt, az ajánlattevő azonban ismeretlen maradt. Az ítélethirdetésen a bíró felidézte: az ügyben olyan magánszemély tett feljelentést, aki a történtekről közvetlenül nem tudott, vizsgálatot mindössze egy újságcikk alapján kért, amely nem is a vádbeli korrupciós ügyről szólt, hanem arról, hogy kormánytisztviselőket tiltottak ki az Egyesült Államokból. Nem hagyományos ez az eljárás a bíró szerint abból a szempontból sem, hogy eljárások korrupciós ügyekben általában megfigyelés, vagy lehallgatás révén indulnak, ez azonban nem így történt.

2016-06-08

Jön a magyar google-adó, elfogadták az adótörvényeket

Az Országgyűlés kedden elfogadta a kormány jövő évre javasolt adócsomagját, amely a baromfihús, a tojás, a friss tej forgalmi adóját 5 százalékra, míg az internetszolgáltatás és az éttermi étkezés áfáját 18 százalékra mérsékli 2017-től. Újdonság, hogy a legfeljebb 200 ezer forintos adótartozással rendelkező magánszemélyek automatikusan féléves pótlékmentes részletfizetést kaphatnak, amit az adóhatóság ügyfélszolgálatain akár szóban is kérhetnek. A parlament döntésével felhatalmazta az adóhatóságot, hogy kísérletet tegyen a nagy világcégek megadóztatására. Ez alapján elsőként 10 millió forintos, majd később többször ismételhető, exponenciálisan növekvő bírsággal számolhatnak azok a Magyarországon adózóként nem nyilvántartott reklámközzétevők, amelyek nem tesznek eleget az adóhatóság felhívásainak.

Tételek: 3801 - 3820 / 5318 (266 oldal)
  • GDPR
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.