Hírfolyam


2016-01-08

Nagy rohamra készülnek a cégbíróságokon

Az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-én lépett hatályba, ami számos változást jelent és kötelezettséget ír elő a korlátolt felelősségű társaságokra nézve. Az előtte alapított kft.-knek – ha eddig nem történt meg – március 15-ig kell dönteniük arról, hogy az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően tovább működnek-e. Azon cégek, amelyek törzstőkéje 3 millió forint alatt van, szintén addig kötelesek azt erre az összegre felemelni. A létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat) változtatására amiatt van szükség, mert a gazdasági társaságokról szóló, korábban hatályban lévő törvény rendelkezései és az új Ptk. rendelkezései egyes esetekben eltérőek. Még az úgynevezett iratmintával alapított cégeknél is szükség van a módosításra, mert az iratminta nem csupán általános rendelkezésként, hanem több konkrét esetben is utal a régi törvényre. Akkor is változtatásra van szükség, ha a cégalapítás 3 millió forintnál alacsonyabb összegű jegyzett tőkével történt, vagy azt nem emelték még fel a törvényi minimum szintjére. Korábban 200 ezer olyan kft. volt, amely 500 ezer forintos alaptőkével működött, jelenleg 127 ezer esetében nem történt még meg a módosítás bejegyzése a cégjegyzékbe.

2016-01-07

Súlyos pénzbüntetés egy facebook bejegyzésért

Holokauszttagadás miatt nyolcszázezer forint pénzbüntetésre ítélt egy dömösi férfit az esztergomi járásbíróság. Az ítélet jogerős - tájékoztatta a Tatabányai Törvényszék sajtószóvivője szerdán az MTI-t. A vádlott "holokamu" kifejezést használta, ezzel megvalósította a nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános tagadását. A férfi a nyomozás során elismerte, hogy ő írta bejegyzést. Később egy bocsánatkérő levélben azt állította, hogy hirtelen felindulásból kommentelt. Az ítélet értelmében, ha nem fizeti ki határidőre a 800 ezer forintos pénzbüntetést, akkor azt a bíróság 400 nap, fogházban letöltendő szabadságvesztésre változtatja.

2016-01-07

Életbiztosítási igényfelmérő segíti a legmegfelelőbb szerződés kiválasztását

Egy friss MNB rendelet alapján márciustól a biztosítási piac szereplői számára kötelező tartalmú írásos életbiztosítási igényfelmérő segíti az ügyfeleket az elvárásaiknak leginkább megfelelő életbiztosítási szerződés megkötésében. A 2016. január 2-tól életbe lépett új biztosítási törvény (új Bit.) felhatalmazása alapján a Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendeletben szabályozza, hogy a biztosítóknak és a biztosításközvetítőknek az életbiztosításoknál (a megtakarítási elemet nem tartalmazó, tisztán kockázati életbiztosítások kivételével, amelyeket pénzügyi intézmény az általa nyújtott pénzügyi szolgáltatással összefüggésben javasolt, vagy amelyeknek a biztosítási összege nem haladja meg az egymillió forintot) konkrétan milyen tartalmú életbiztosítási igényfelmérőt kell kitölteniük a szerződni szándékozó ügyfelekkel. Az MNB friss rendelete – amelynek célja, hogy az ügyfelek a szükségleteiknek leginkább megfelelő életbiztosítást köthessék meg – 2016. március 1-jén lép hatályba.

2016-01-06

Kártérítést ítélt meg egy magyar férfinek az Emberi Jogok Európai Bírósága

Kártérítést ítélt meg az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) egy magyar férfinek, aki amiatt tett panaszt, hogy a több mint tíz évig húzódó büntetőeljárása ideje alatt sorozatosan megsértették személyiségi jogait. Magyarországnak összesen 8000 eurót kell fizetnie a sértettnek - adta közre döntését a strasbourgi székhelyű bíróság kedden. A férfi azért tett panaszt az emberi jogi bíróságnál, mert állítása szerint ez idő alatt a magyar hatóságok erősen korlátozták személyi szabadságát: házi őrizete miatt nem tudott elegendő számban ellátogatni beteg szüleihez, kérését többször visszautasították. A strasbourgi közlemény megemlíti, hogy a magyar Legfelsőbb Bíróság elutasította azt a kérelmét, hogy vasárnaponként misére mehessen, valamint az eljáró hatóságok rendszeresen tiszteletnek voltak és nem jártak el kellő körültekintéssel ügyében. A többszörösen visszaeső férfit gyilkosság, fegyveres rablás, illegális fegyvertartás és robbanóanyagok birtoklása miatt helyezték előzetes letartóztatásba, majd bűnismétlés lehetősége miatt házi őrizetet rendeltek el ellene.

2016-01-05

Főrendőr és bv-s tábornok megvesztegetését ígérte a volt ügyvéd

Vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség egy befolyással üzérkedő volt ügyvéddel szemben, aki 15 millió forintot szerzett azzal, hogy valótlanul azt állította egy szabadságvesztését töltő férfinak: hivatalos személyek megvesztegetésével segíthet neki. A kiemelt jelentőségű ügyben a főügyészség a Fővárosi Törvényszéken emelt vádat a volt ügyvéd ellen. A vádiratban letöltendő szabadságvesztést és vagyonelkobzást indítványoztak.

2016-01-05

Lerövidül az egyszerűbb fúziók ügyintézési határideje

Az egyszerűbb fúziók ügyintézési határideje 30-ról 8 napra csökken - közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hétfőn, mivel a hivatal ügyintézési határidejét is érinti a január 1-jével hatályba lépő, a közigazgatási bürokrácia csökkentésével összefüggő törvénymódosítás. Az új szabályozás szerint 8 napon belül kell döntést hozni a két hónapnál rövidebb ügyintézési határidővel elbírálandó ügyekben, így a versenytörvény alapján alkalmazott, úgynevezett egyszerűsített fúziós eljárásokban is. A GVH egyszerűsített eljárásban dönt egy fúzió engedélyezéséről, ha a tranzakció nyilvánvalóan nem jár a verseny jelentős mértékű csökkenésével az érintett piacon.

2016-01-05

10 milliárdot hagynak a díjcsökkentések az állampolgároknál

Az idei díjcsökkentésekkel mintegy tízmilliárd forintot hagy az állampolgárok zsebében a kormány, és ezt az összeget tovább akarják emelni - mondta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára hétfői sajtótájékoztatóján, az Országházban. Csepreghy Nándor az állampolgárok hétköznapi életét érintő döntések közül kiemelte, hogy mostantól évente négyszer lehet ingyenesen igényelni erkölcsi bizonyítványt, a személyi igazolvány és a lakcímkártya kiállítása minden esetben ingyenessé válik, hasonlóan az ellopott okmányok pótlásához. A jogosítvány kiváltása első alkalommal díjmentes, ingyenes a családi állapot miatti névváltoztatás miatti okmánycsere, miként a diákigazolvány és a pedagógusigazolvány kiváltása is - sorolta. Emellett a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának kiváltása, pótlása is ingyenes lesz, és a felsőoktatási intézményekbe jelentkezés eljárási díját az állam lényegében eltörli. Újabb könnyítés, hogy a 300 négyzetméteresnél kisebb ingatlanokra nem kell építési engedélyt kérni, csak bejelentési kötelezettség van - emlékeztetett.

2016-01-04

Januártól hatályos az új biztosítási törvény

A parlament 2014. december elején fogadta el az új biztosítási törvényt, amelynek legtöbb szabálya 2016. január elsején lépett hatályba. Az új törvényre azért volt szükség, hogy abban megjelenjenek a pénzügyi válság óta felhalmozódott piaci és felügyeleti tapasztalatok, valamint a nemzeti szabályozás igazodjon az uniós irányelvekhez, nem utolsósorban a kockázatalapú cégértékelést lehetővé tevő Szolvencia II. előírásokhoz.

2016-01-04

Top 10 Ab-határozat 2015-ben

Az Alkotmánybíróság 2015-ben számos nagy horderejű ügyben hozott határozatot: így a bankok fogyasztói kölcsönszerződéseiről, a földtörvényről vagy a Quaestor-károsultak kárrendezéséről. Emellett foglalkoztak az alkotmánybírák az egyházak elismerésének szabályaival, de a nőket megillető külön védelemmel is. Kezd kialakulni egyfajta új bizalom az Alkotmánybíróság iránt, egyre több beadvány érkezik a testülethez – jelentette ki december 15-én Lenkovics Barnabás, a testület elnöke a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Tájékoztatása szerint egy-egy alkotmánybírónál átlagban húsz alkotmányjogi panasz van. Emellett nőtt a bírói kezdeményezések száma is. Az elnök a folyamatban lévő fontosabb ügyek között említette az ellenzéki képviselők által a Paks II.-vel kapcsolatos közérdekű adatkérést, az ombudsman migránskvótákra vonatkozó indítványát, valamint az úgynevezett vénaszkenner-ügyet. Az Ab 2015-ben is több, társadalmi szempontból nagy horderejű ügyben hozott döntést. Hagyományainkhoz híven összeállítottuk a tíz legjelentősebb határozat listáját.

2015-12-31

Új vadászati törvény: több rendelkezés már januárban hatályba lép

A törvény a hagyományos magyar vadászati kultúra, vadászati módok megtartására és támogatására is törekszik, valamint könnyít az adminisztrációs terheken. A vadkár viselése a törvénymódosítás egyik leglényegibb pontja. Az egységes vadkárfelmérési eljárásrend kidolgozása, a kötelezettségek pontos meghatározása a kármegelőzésben a hatékonyság növelését és az érintettek védelmét egyaránt szolgálja. Vadkárnak az okozott kár 10 százalékot meghaladó része minősül. Amennyiben azonban a vadászatra jogosult a jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben előírt elejtési számokat nem teljesíti, akkor a következő vadászati évben a bekövetkezett vadkár teljes egészében a vadászatra jogosultat terheli.

2015-12-31

Módosul a biometrikus adatok kezelése

Módosul a biometrikus adatok kezelése a bűnügyi nyilvántartásban január 1-jétől, erről az Országgyűlés október elején egyhangúlag döntött, amikor módosította a bűnügyi nyilvántartásról szóló jogszabályt. A jövőben a biometrikus adatok emberekhez és nem ügyekhez kapcsolódnak, vagyis az azokhoz tartozó azonosító kódok a személyazonosító adatok és a fényképek nyilvántartásába kerülnek, így hatékonyabbá és olcsóbbá válhat a bűnügyi nyilvántartás. Nem kell új DNS-profilt alkotni a módosítás értelmében, ha az érintettnél a hatóság már rögzített két megfelelő mintát. Változást jelent az is, hogy az összes biometrikus adat megőrizhető a bűnügyi nyilvántartási rendszerben mindaddig, ameddig az érintett bűnügyi adatai is a nyilvántartásban szerepelnek, ami szintén növelheti a későbbi személyazonosítás hatékonyságát.

2015-12-31

Újévtől hatályos a bürokráciacsökkentő törvénycsomag

A mintegy 110 jogszabály módosítását indítványozó előterjesztést a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János javasolta. A módosítással általános eljárási szabályok egyszerűsödnek, kevesebb lesz az engedélyhez kötött tevékenység, és csökkennek az ügyintézési határidők. Új jogintézményt is bevezettek, a függő hatályú döntést, amelynek célja, hogy az engedélyezési eljárások átalakítása nélkül gyorsítsa fel és tegye kiszámíthatóbbá az ügyintézést. Ez azt jelenti, hogy ha a hatóság két hónapon belül nem tud érdemi döntést hozni, akkor a kérelmező végezheti a kérelmezett tevékenységet.

2015-12-30

Új tűzvédelmi szabályok lépnek életbe január elsejével

A január 1-jén életbe lépő tűzvédelmi szabályok nyomán pozitív változásokra számít a Magyar Közös Képviselők Egyesülete (MaKKE), amely felhívta a figyelmet arra, hogy az új előírások kihatnak a társasházakra is. A jogszabály első lépésként a háromszintesnél magasabb, tíznél több lakó- és üdülőegységet magukban foglaló épületek, épületrészek tulajdonosait kötelezi a szabályzatok elkészítésére. A rendeletben megjelölt felelős a közös képviselő és az intézőbizottság elnöke.

2015-12-30

Megjelent a minimálbér-rendelet

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított minimálbér 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 111 000 forint, hetibér esetén 25 550, napibér esetén 5110, órabér alkalmazása esetén 639 forint. A kormányrendeletben foglaltakat első alkalommal a 2016. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

2015-12-30

Megjelentek az új otthonteremtési program részletei

A külföldi munkavállalásból hazatérők, valamint olyan házastársak is igénybe vehetik a kormány új családi otthonteremtési kedvezményét (csok), ahol az egyik fél idősebb negyven évnél - jelentette be Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelentekre hivatkozva kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján. A kabinet képviselője az otthonteremtési programhoz kapcsolódó rendeletmódosításokról szólva elmondta, a jövő évtől a használt lakásokra is kedvezőbb feltételekkel igényelhető az otthonteremtési kedvezmény.

2015-12-30

Nem jogerős a Kulcsár-ítélet

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú döntése ellen a vád és a védelem egyaránt fellebbezett, így mind a 18 vádlott ügye másodfokra kerül. A volt brókert hat év hat hónap börtönre és 230 millió forintos vagyonelkobzásra ítélte sikkasztás és más bűncselekmények miatt a törvényszék, ugyanakkor felmentette például Rejtő E. Tibort, a K and H Bank egykori elnök-vezérigazgatóját és Forró Tamás vállalkozót, újságírót. Az ügyészség indítványozta Kulcsár Attila és egyik társa előzetes letartóztatását szökés, elrejtőzés veszélye miatt, ám ezt a törvényszék elutasította azzal, hogy a vádlottak eddigi magatartása, illetve a kiszabott büntetések sem indokolják a letartóztatást. Jelenleg a Kulcsár-ügy egyik vádlottja sem áll kényszerintézkedés hatálya alatt.

2015-12-29

Jövő év második felében dönthetnek a kvóták megszüntetését célzó magyar keresetről

2016 második felében dönthet az Európai Bíróság a betelepítési kvóták megszüntetését célzó magyar keresetről, és a döntés amellett, hogy precedens értékű lehet, azt is mutatja majd, hogy a jog milyen szerepet játszik az unióban – mondta az igazságügyi miniszter. Trócsányi László a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában 2015. december 27-én kifejtette: miután szeptemberben megszületett a kötelező betelepítési kvótarendszerről szóló uniós határozat, a kormány szakvéleményt kért az Igazságügyi Minisztériumtól. A tárca véleménye az, hogy a határozatnak számos formai és tartalmi hibája van – szögezte le.

2015-12-29

A zágrábi bíróság egyesítette Sanader és Hernádi perét

A zágrábi megyei bíróság illetékes testülete szerdai döntésével egyesítette Ivo Sanader volt horvát kormányfő és az ő megvesztegetésével vádolt Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgatója perét. A testület azzal indokolta döntését, hogy az INA-Mol-ügyben indított két eljárás kapcsolatban van egymással, és ugyanazon bizonyítékokra alapszik, továbbá mindkét ügy azonos fázisban van, ezzel pedig megteremtődtek a feltételek a peregyesítéshez.

2015-12-29

Elektronikus kapcsolattartás a bíróságokon - 2016. január 1-jétől választható, majd kötelező

Az Országgyűlés 2015. december 15. napján elfogadta az egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról szóló T/8196. számú törvényjavaslatot, mely módosítja a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit. Az Országgyűlés által elfogadott törvényjavaslat szerint a polgári perekben és törvényi rendelkezés alapján más polgári eljárásokban, valamint a közigazgatási és munkaügyi perekben 2016. január 01. napjától 2016. június 30. napjáig választható, míg 2016. július 01. napjától kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a jogi képviselővel eljáró felek, a gazdálkodó szervezetek, valamint a közigazgatási szervek számára.

2015-12-29

Kiszállt az ügyészség a siófoki Facebook-ügyből

Bíróságon, magánvádas eljárásban folytatódhat a siófoki Facebook-megosztók ügye, az ügyészség ugyanis kiszállt belőle – ez a Somogy megyei főügyész szombaton lapunkhoz eljuttatott közleményéből derül ki. Ahogyan megírtuk, az országos visszhang nyomán már háromezren osztották meg az ominózus, siófoki ingatlaneladást taglaló cikket, Balázs Árpád korábbi polgármester feljelentése nyomán tizenhét Facebook-megosztó ellen indult eljárás, akik közül többet rabosított a rendőrség, azaz bűnügyi nyilvántartásba vett, becsületsértés gyanújával. A megosztókat védő ügyvéd panasszal élt a gyanúsítás ellen, amit azonban a Fonyódi Járási Ügyészség elutasított. Ezt követően lépett közbe a Somogy Megyei Főügyészség.

Tételek: 3421 - 3440 / 4365 (219 oldal)
  • munkajog
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.