Hírfolyam


2018-11-20

A jog jövője - Hogyan hat a technológia a jövő jogalkotására és jogalkalmazására?

A technológia gyökeresen átalakítja a jogalkotás és a jogalkalmazás teljes folyamatát. De kiválthatja-e a mesterséges intelligencia és a blokklánc-rendszerek terjedése a humán tényezőt? Lesz-e létjogosultsága a robotközjegyzőknek és a virtuális ügyvédeknek? Milyen változást hoznak az okosszerződések? - Ezekre a kérdésekre is választ adott a 30. Közép-európai Közjegyzői Kollokvium.

2018-11-20

Így kell adózni az eladott ingatlan után - mutatjuk a tudnivalókat

Ha valaki ingatlant ad el, költségekre is számíthat. Különösen fontos ez akkor, ha a befolyt összegből másik lakást vásárolna, esetleg még hitelt is venne fel mellé. A bankmonitor.hu bemutatta, hogy mikor, mennyit kell ez esetben fizetni, illetve milyen költségeket lehet elszámolni.

2018-11-20

A közjegyzőknél is rendet vág a kormány

Megtörténhet a közjegyzői törvény átfogó felülvizsgálata - mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter a 30. Közép-európai Közjegyzői Kollokvium megnyitóján az MTI tudósítása szerint. Problémát okoz a közjegyzők közötti jövedelemkülönbségek növekedése, amely már a hivatásrend egységét veszélyezteti - hívta fel a figyelmet a miniszter. Egy közjegyző bevétele jelentősen függ attól, hol található a székhelye, a kisvárosokban dolgozók komoly problémával küzdenek, az irodát is nagy nehézséggel tudják fönntartani, míg másoknál a hagyományos feladatok háttérbe szorulnak, tevékenységük jelentős részét banki okiratok szerkesztése teszi ki. A miniszter közölte, az új közjegyzői díjrendelet 2019. január 1-jei hatálybalépést egyeztetések előzik meg a következő hetekben, melyeken személyesen is részt kíván venni.

2018-11-20

Megváltható-e 1 forinttal 10 év?

A Munka Törvénykönyve (Mt.) a vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális szabályok körében eltérést enged a munkaviszonyról szóló rész rendelkezéseitől, így a munkaszerződésben lehetőség van a versenytilalmi megállapodás Mt.-ben foglalt előírásaitól való eltérésre, akár a munkavállaló hátrányára is. Felmerül azonban a kérdés, hogy mennyiben lehet eltérni ezektől a rendelkezésektől, illetve mi lehet ennek a határa? A munkáltatóknak jelentős érdekük fűződhet ahhoz, hogy alkalmazottaik a munkaviszonyuk esetleges megszüntetése esetén ne helyezkedhessenek el valamely versenytársuknál, illetve ne hasznosíthassák a korábban megszerzett ismereteiket. Ennek érdekében kerülhet sor akár a munkaszerződésben, akár külön versenytilalmi megállapodás megkötésére. Különösen fontos lehet ilyen jellegű kikötés munkaszerződésben való rögzítése a kivételes szakértelemmel, illetve a munkáltató üzletmenetére, stratégiai terveire, döntéseire nagyobb rálátással bíró vezető állású munkavállalók esetén.

2018-11-20

Egyszerűsített kártalanítási eljárás - Legfontosabb tudnivalók az új Be. alapján

Az egyszerűsített kártalanítási eljárás intézményét a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) vezette be jogrendszerünkbe 2018. július 1-jei hatállyal. Az új Be. szerint, ha a büntetőeljárást az ügyészség vagy a nyomozó hatóság szüntette meg, az egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelmet annál a bíróságnál kell előterjeszteni, amelynél az ügyészség a letartóztatás, az előzetes kényszergyógykezelés, illetve a Be. 845. § (1) bekezdésében meghatározott bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta. Egyéb esetben a kérelmet a büntetőügyben eljárt elsőfokú bíróságnál kell előterjeszteni.

2018-11-20

Fenntartható-e a jogviszony nemzetbiztonsági kockázat esetén? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Önmagában a bírói út igénybevételének formális biztosítása nem elegendő az eljárási garanciák teljesedéséhez, hiszen az alkotmányos szabályban előírt garanciák éppen azt a célt szolgálják, hogy azok megtartásával a bíróság a véglegesség igényével hozhasson érdemi döntést. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 72/D. § (13) és (14) bekezdései, valamint a 71. § (4) bekezdése és 72/B. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenes, ezért azokat 2019. március 31-i hatállyal megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 72/B. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszüntette. Az ügy a legfőbb ügyész utólagos normakontroll indítványa alapján indult. Az indítványozó szerint a szabályozás nem tartalmazza azt a szempontrendszert, amely a legfőbb ügyész mozgásterét behatárolhatná abban a tekintetben, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyt a megállapított biztonsági kockázat ellenére mégis fenntartsa. A minden támpontot nélkülöző és ellenőrizhetetlen, parttalan mérlegelési jogkör álláspontja szerint nem felel meg a világos és egyértelmű normatartalom követelményének.

2018-11-19

Változik a tao-rendszer

A kulturális tao helyét más támogatás veszi át, a sportcélú tao felső határt kap, viszont a céljai kibővülnek. Varga Mihály pénzügyminiszter az Echo TV-ben arról beszélt, hogy a kormány mérlegelte a társaságiadó-kedvezmények (tao) eddigi tapasztalatait. Úgy döntött, hogy a kulturális tao rendszere a visszaélések nagy száma miatt a jelenlegi formában megszűnik, helyette olyan pályázati rendszer indul, amelyben a szakminisztérium a korábbi kulturális tao nagyságrendjének megfelelő - 2017-ben 35-37 milliárd forint - támogatást biztosít.

2018-11-19

December 1-jével bővül a CSOK - Megjelent a kormányhatározat a Magyar Közlönyben

Még az idén, december 1-jével megnyílik a 10 millió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsön igénylésének lehetősége a kétgyermekes családok számára - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Novák Katalin közölte azt is, hogy a háromgyerekes családok ugyancsak december 1-jétől igényelhetik az 5 millió forinttal megemelt, összesen 15 millió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsönt.

2018-11-19

Jelentős változások jönnek az ÁFA-rendszerben - A visszaélések és az adminisztrációs teher csökkenése várható

Alapvető változásokat fog hozni az Európai Unióban a vállalatok közötti, határokon átnyúló termékértékesítési ügyletek ÁFA kezelésében az Európai Parlament által elfogadott új szabályozás. Az átfogó reform célja, hogy kiszűrjék az eddig visszaélésekre lehetőséget adó elemeket, illetve a módosításokkal a vállalkozások adminisztratív terheit is csökkenteni szeretnék.

2018-11-19

Black Friday: a GVH-nak is ünnepnap

Hazánkban is egyre népszerűbbé válik az Amerikában a kereskedők ünnepeként is aposztrofált, a karácsonyi szezont indító kiskereskedelmi akciósorozat, a fekete péntek, vagy eredeti nevén Black Friday. Ebben a kiemelt akciózási időszakban azonban nemcsak a fogyasztóknak, de a kereskedőknek is érdemes résen lenni, mert a GVH sem nézi tétlenül az ígérgetési versenyt.

2018-11-19

Átírják a közbeszerzési törvényt

Módosítaná a kormány a Közbeszerzési Törvényt, a javaslattal várhatóan beépítésre kerülnek az elektronikus közbeszerzés részletszabályai. A 2018. április 15-e óta kötelezően alkalmazandó Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) részletszabályai jelenleg csak a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben szerepelnek, míg a Közbeszerzési törvény (Kbt.) ennek több esetben ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz (pl. bontás, számítási hiba javítása, stb). A jogalkotó most – az EKR bevezetési időszakának leteltével – rendezni kívánja ezt az anomáliát, és a Kbt-be beépítésre kerülnek az elektronikus közbeszerzés szabályai.

2018-11-19

Hiába biztonságos, félünk az okosszerződésektől

Egyre többen kérnek elektronikus közjegyzői okiratot Magyarországon, az ügyfelek kérésére az elmúlt évben már ilyen módon adták ki az okiratok hiteles kiadmányainak mintegy 10 százalékát – hangzott el egy szakmai konferencián. Az elektronikusan kiállított, közhiteles közjegyzői okirat szerződésszegés esetén nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unió tagállamaiban is gyors jogérvényesítést – akár közvetlen bírósági végrehajtást – tesz lehetővé.

2018-11-16

Ha kirepül a kanapé: ki a felelős a lakásból kidobott tárgyért?

Az épületkárok sajátos esete, ha valakinek az épületben lévő lakásból vagy más helyiségből kidobott, kiejtett tárgy okoz kárt. Ilyen esetben a károsult számára sok esetben nehézségbe ütközhet a károkozó személyének bizonyítása, vagy akár személyének beazonosítása. Ezért a Polgári Törvénykönyv elsősorban a károsult érdekében külön rendelkezik a tárgyak kidobásával, kiejtésével vagy kiöntésével okozott kárért való felelősségről.

2018-11-16

Tisztességtelen általános szerződési feltételek - Sikerrel lépett fel az ügyészség a fogyasztók érdekében

Az ügyészség által építőipari kivitelezési tevékenységet folytató vállalkozás ellen kezdeményezett közérdekű perben a bíróság megállapította, hogy a fogyasztókkal nyílászáró felújítására szerződő cég tisztességtelen általános szerződési feltételeket is alkalmaz, mint például a kivitelezési munka teljesítési határideje egyoldalú módosításának lehetősége.

2018-11-16

Fontos változások jönnek a SZÉP-kártyával kapcsolatban

A SZÉP-kártya kibocsátóknak egy jogszabályváltozás miatt szerződést kell kötniük minden kártyabirtokosukkal, a jövő évtől a munkáltatók csak a szerződött ügyfelek SZÉP-kártyájára tudnak pénzt utalni. A szerződések kiküldését már megkezdték a kibocsátók.

2018-11-16

Újra bíróság elé került és megint felmentették a pécsi hajléktalant

Megint bíróság elé vezették azt a pécsi hajléktalant, nem mellékesen vezetőszáron, bilincsben, akit három hete ugyanez a bíróság felmentett arra hivatkozva, hogy az életvitelszerűen utcán élők megbüntetésére vonatkozó törvény nem adott egyértelmű fogózkodókat a bíróknak. A bíró most is felmentette.

2018-11-16

Vállalkozói tevékenység szüneteltetése: különös szabályok

Az év vége közeledtével a tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozóknak arra is kell figyelniük, hogy mikor jár le a tevékenység szüneteltetésére nyitva álló határidő.

2018-11-16

Eldőlt az LTP-beszántásról szóló népszavazás sorsa

Nem hitelesítette a lakástakarék-pénztárak állami támogatásának visszaállításáról szóló népszavazási kérdéseket csütörtökön a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

2018-11-16

Jótállás és szavatosság az új lakásoknál

Dübörög az ingatlanpiac és vele együtt gombamód nőnek ki a földből az új építésű társasházak is. Örömteli, ha a vevő már az építkezés során rálátással és befolyással lehet leendő otthona kialakítására, no pláne, ha kellő szakértelemmel vagy ilyen segítséggel tud az illető hozzászólni a munkálatokhoz.

2018-11-16

Mikor tagadhatja meg a földhivatal adásvételi szerződés jóváhagyását? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjával kapcsolatban az Alaptörvényből fakadó alkotmányos követelmény, hogy e rendelkezés hatálybalépését – 2014. május 1-jét – követően jogerősen kiszabott földvédelmi bírság esetén kell az adás-vételi szerződés jóváhagyását az adott rendelkezés értelmében megtagadni. Az Alkotmánybíróság bírói döntés megsemmisítéséről és alkotmányos követelmény megállapításáról határozott.

Tételek: 1 - 20 / 5067 (254 oldal)
  • Ptk. újdonságok szeminárium
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.