Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

2016 májusában kihirdették az EU új adatvédelmi rendeletét (GDPR), amely 2018-tól az európai adatvédelmi jog alapja lesz. A Rendelet sok új intézményt vezet be, és jelentősen (akár 20 millió euróra vagy a világpiaci forgalom 4%-ára) növeli az adatvédelmi jogsértések esetén kiszabható bírság összegét. A szerzők célja e könyvvel, hogy felkészítsék az érdeklődő közönséget a két év múlva várható változásokra.

A könyv a jelenleg hatályos Infotv. magyarázata, valamint a teljesség igényével dolgozza fel az adatvédelmi gyakorlatot a kilencvenes évektől napjainkig. Ugyanakkor mindenkor kitekint a Rendelet vonatkozó szabályára, a várható változásokra és az új trendekre is. A jogászi igényesség mellett a mű mindenki számára szól, aki személyes adatok kezelésével bármilyen módon és szerepkörben (adatkezelőként, adatfeldolgozóként vagy adatalanyként) kapcsolatba kerül.

A könyv részletesen ismerteti a NAIH, a hazai bíróságok és az Európai Bíróság gyakorlatát, kiemelve a legfontosabb ügyeket; ha az adott rendelkezés nem változott lényegesen, akkor kitér a korábbi adatvédelmi biztosi gyakorlatra is. Egyes esetekben – ahol ennek az adatkezelők számára gyakorlati jelentősége lehet – a szerzők kifejtik a jogalkalmazói jogértelmezéssel kapcsolatos kritikájukat is.

Dr. Jóri András PhD, ügyvéd, adatvédelmi szakértő, 2008 és 2011 között Magyarország adatvédelmi ombudsmanja. Az MTA köztestületének tagja. Több mint három évig volt az EU legfelsőbb adatvédelmi szakértői testületének a tagja. Dr. Soós Andrea Klára ügyvéd, európai jogi szakértő, több mint másfél évtizedes, multinacionális ügyvédi irodáknál szerzett gyakorlattal. Nagy tapasztalattal rendelkezik adatvédelmi és személyiségi jogi perekben.

Kiadvány
ISBN 978 963 258 306 8
Megjelenés éve 2016
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 376

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: adatvédelem, EU-jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.