Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

2012. január 1-jével hatályba lépett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), amelyet sokan egyszerűen az „új adatvédelmi törvény” elnevezéssel illetnek. Jelen kötet szerzői – elismert szakemberek, szerkesztője pedig a legfőbb jogalkalmazó, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke – azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az Infotv.-t a gyakorlatban felmerülő kérdésekre választ adva értelmezzék. A kiadvány egyaránt szól az adatvédelemmel foglalkozó jogászokhoz és a személyes adatokat kezelő szervezeteknél eljáró szakemberekhez.

A könyv részletesen ismerteti az Infotv. egyes rendelkezéseit, ennek keretében kiemelt szerepet kapnak a változások, a törvény alapelvei és az adatkezelés új jogalapjai. Külön fejezetet szenteltek a szerzők a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, részletesen bemutatva a Hatóság eljárását és az általa alkalmazható jogkövetkezmények rendszerét. Szintén önálló fejezetek foglalkoznak az adatvédelem lényeges intézményeivel és fogalmaival, az információszabadság kérdéseivel, valamint a fontosabb szektorok (a munkaviszony, az elektronikus hírközlési szolgáltatók, a hitelintézetek, a biztosítók, a direkt marketing, a közvélemény-kutatás, a piackutatás, a közszolgáltatók, az egészségügy, a kamerás megfigyelés, a tudományos kutatás és az állami alapnyilvántartások) adatkezelési szabályozásával.

Kiadvány
ISBN 978 963 258 163 7
Megjelenés éve 2012
Formátum A/5
Terjedelem (oldalszám) 484

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: adatvédelem


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.