Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Megjelenés: 2018 első féléve

Az élettársak jogi helyzetét és vagyoni viszonyait tárgyaló kötet második megjelenése nemcsak aktualizált, hanem bővített kiadás is, melynek célja, hogy az ítélkezési gyakorlatot, az abban tapasztalható változásokat bemutassa, elemezze, és jogeseteken keresztül tekintse át, különösen azt, hogy milyen kapcsolat minősül élettársi viszonynak, s milyen módon érvényesíthetők az élettársak vagyonjogi igényei. Bemutatásra kerülnek a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) de facto élettársakat érintő rendelkezései, s emellett a Ptké.-re tekintettel az 1959-es Ptk. alapján folyó gyakorlat elemzésére is sor kerül. A joggyakorlat részletes tárgyalása mellett a monográfia átdolgozva tartalmazza az Alkotmánybíróság élettársakat érintő gyakorlatát, a Ptk.-n túli jogszabályi változásokat, s a korábbi kötetben is szereplő széles körű kitekintést Európára. A kötet kitér az élettársi kapcsolat megítélésének hazai és európai szintű jogtörténetére, az Európa egyéb országaiban szabályozott élettársi kapcsolat jellemzőire, valamint az európai bíróságok megközelítésére; s tartalmazza a bejegyzett élettársi kapcsolat szabályainak hazai elemzését.

A Jogkódex-előfizetők a könyvet a nyomtatott változaton túlmenően elektronikusan is elérhetik a szoftverükön. A könyv elektronikus elérése 2017 novemberétől várható! A kedvezmény csak közvetlen kiadói megrendelés esetén vehető igénybe.

Kiadvány
Megjelenés éve 2017
Formátum B/5

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: Új magánjog sorozat, új Ptk., családi jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.