Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A büntetőjog területét is érintő átfogó igazságszolgáltatási reform, az új Büntető Törvénykönyv hatálybalépése, valamint a büntetőpolitika új irányai szükségessé és aktuálissá tették egy, az új Btk.-val harmonizáló, modern büntetés-végrehajtási kódex megalkotását. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény – egy-két szakasz kivételével – 2015. január 1. napján lép hatályba.

A kódex több tekintetben is új alapokra helyezi a büntetés-végrehajtást. Fontos újdonság a legelterjedtebb büntetési forma, a szabadságvesztés újraszabályozása. A fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedésének elősegítése és a visszaesők számának csökkentése érdekében az új törvény az egyéni igényekhez igazodó kockázatelemzési és -kezelési rendszert vezet be, valamint a korábbinál differenciáltabb jutalmazási és fegyelmi felelősségi rend keretében értékeli a fogvatartottak magatartását.

A könyv elsődleges célja a büntetés-végrehajtási kódex megismerésének és az alkalmazására való felkészülésnek az elősegítése, legyen szó akár az egyetemi hallgatókról, a büntetés-végrehajtás szabályaival a munkájuk során találkozó jogász szakemberekről, vagy a büntető igazságszolgáltatás területein dolgozókról.

A kötet szakmai színvonalát a szerzők – Dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes és Dr. Vókó György, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója – kimagasló elméleti felkészültsége és a büntető igazságszolgáltatás területén szerzett több évtizedes tapasztalata garantálja.

Kiadvány
ISBN 978 963 258 228 3
Megjelenés éve 2014
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 476 oldal

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.