Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Az értekezés témája a joghoz jutás egyes alternatíváinak alapjogi, valamint jogszociológiai szempontú vizsgálata, közelebbről az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az alternatív vitarendezési mechanizmusok intézményi aspektusainak, illetve empirikus megközelítésének feltárása Magyarországon és Hollandiában. A szerző törekedett a hatékonyság, a gyorsaság és az olcsóbb jogérvényesítés megvalósítását felvázoló ingyenes, megelőlegező jellegű vagy piaci mechanizmussal működő, jogvédelmet széles körben biztosító jogintézmények szolgáltatásainak feltárására. A fogalmi elhatárolások tisztázásával, alapkérdések felvázolásával, az interdiszciplináris dogmatika végkövetkeztetéseivel, statisztikai adatfeldolgozással, komparatív elemzéssel feltárásra került a hazai és a holland társadalom jogi háttere. A primer kutatásmódszertan során a szerző mérte az egyes jogi, valamint alternatív jogi területek irányában tanúsított aktivitás mértékét, továbbá a vélemények és a kialakított kritikai észrevételek tükrében a potenciális fejlesztési lehetőségek felvázolására került sor.

A jogi problémák megoldásakor sokszor komplexitásuk folytán alternatív eszközöket is alkalmazni kell, hiszen a jogállam peremterületén elhelyezkedő limes sokszor olyan megközelítést biztosít, amely induktív és az elméleti bemutatás mellett gyakorlatorientált vizsgálati módszerrel barátságos jogalkalmazói megközelítéshez vezethet. Így abban bízom, hogy szakavatott, „emberséges”, segítőkész, mindazonáltal „jogban járatos” állami és civil segítségnyújtók biztosíthatják, hogy az emberek ne maradjanak egyedül jogi problémáikkal, hiszen a jog hatékonysága alapvető jogi feltételektől is függ: az optimális jogalkotástól, a jogalkalmazás hatékonyságától, valamint a jogtudat színvonalának prioritásától.

Kiadvány
ISBN 978 963 258 301 3
Megjelenés éve 2016
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 348

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.