Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A legutóbbi frissítés 2016. szeptemberben történt: ekkor építettük be a kommentárba (néhány kisebb jelentőségű módosítás mellett) a 2016. június 13-án elfogadott Ptk.-módosítást (2016. évi LXXVII. törvény).

A Kiadó 2018. szeptember elejére tervezi elvégezni a Kommentár következő aktualizálását, mellyel kapcsolatban további tájékoztatást itt talál.

A Ptk. Első, Második, Ötödik, Hatodik, Hetedik, Nyolcadik Könyvei kommentárjának szerkesztője: Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője.

A Ptk. Harmadik Könyve kommentárjának szerkesztője: Sárközy Tamás, egyetemi tanár.

A Ptk. Negyedik Könyve kommentárjának szerkesztője: Kőrős András, a Kúria családjogi tanácsának elnöke.

Az 1959. évi IV. törvényt felváltó új Polgári Törvénykönyv a korábbi kódex megújított szabályai mellett tartalmazza a családra és a gazdasági társaságokra vonatkozó, eddig külön törvényekben szabályozott rendelkezéseket is. A kapcsos kommentár egyaránt bemutatja a klasszikus polgári jog újraszabályozását és az eddig nem vagy más jogszabályokban rendezett polgári joganyagot.

Az új Polgári Törvénykönyv kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok és jogtudósok mutatják be az újdonságokat, vázolják azok következményeit, a bírósági gyakorlatban várható változásokat. Szakszerű és ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti az átállást az új törvénykönyv alkalmazására.

  • Polgári jog I-IV. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó bejegyzések

  • A kiadó augusztusban aktualizálja a Polgári jog című kommentárját

Kapcsolódó termékek

Címkék: új Ptk.

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.