Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

A magyar munkajoggal hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek (jogászok, HR- és gazdasági vezetők) szól ez a kétkötetes kapcsos kommentár. Szerkesztője és egyik szerzője a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettese, társszerzői pedig a Kúria bírái. Céljuk, hogy a hatályos joganyagot és az ahhoz kapcsolódó felsőbírósági gyakorlatot rendszeresen megújítva, mindig az aktuális állapotában tárják az olvasók elé. Az olvasó a magyar munkajog hatályos jogszabályainak teljes rendszerét figyelemmel követheti, mindenekelőtt a munka törvénykönyvét (Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt (Kttv.), a közalkalmazotti törvényt (Kjt.), valamint az e törvényekhez kapcsolódó egyéb munkajogi jogszabályokat. A Kttv.-ről szóló részben pedig ismertetésre kerülnek az állami tisztviselőkről szóló törvény (Áttv.) rendelkezései is. A kiadványban emellett az Európai Unió munkaügyi kérdésekben felmerülő jogának ismertetése is helyet kap.

A kommentár legutóbbi, 2017. november 20-i lezárású aktualizálása az Mt. vonatkozásában számos olyan közelmúltbeli kúriai döntést tartalmaz, melyek középpontjában az új Mt.-nek a korábbi törvény jogintézményeitől jelentősen eltérő szabályai értelmezésével kapcsolatosak. A szerzők továbbá bemutatják az Európai Unió Bíróságának azt az ítéletét, amely az életkoron alapuló diszkriminációval foglalkozik. A közalkalmazottakat érintően 2017-ben többször is módosultak az ágazati törvények (a nemzeti köznevelésről szóló, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvények) – a pótlapcsomag részletesen tárgyalja mindezeket. A szerzők átvezették a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény módosítását is a kommentárban, valamint bemutatnak számos aktuális kúriai döntést mind a Kjt., mind a Kttv. vonatkozásában.

A jövőben is szükség szerint frissítésre kerülő kommentár tudományos alapossággal, egyúttal gyakorlatorientáltan és a legújabb eseti döntésekkel gazdagítva nyújt nélkülözhetetlen segítséget a szakemberek és a jogalkalmazók számára.


  • A magyar munkajog I-II. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó termékek

Címkék: munkajog

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.