A magyar munkajog I-III. - elektronikus kiadvány

Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

A magyar munkajoggal hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek (jogászok, HR- és gazdasági vezetők)szól ez a háromkötetes kapcsos kommentár. Szerkesztője és egyik szerzője a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettese, társszerzői pedig a Kúria bírái. Céljuk, hogy a hatályos joganyagot és az ahhoz kapcsolódó felsőbírósági gyakorlatot rendszeresen megújítva, mindig az aktuális állapotában tárják az olvasók elé. Az olvasó a magyar munkajog hatályos jogszabályainak teljes rendszerét figyelemmel követheti, mindenekelőtt a munka törvénykönyvét, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt, a közalkalmazotti törvényt, valamint az e törvényekhez kapcsolódó egyéb munkajogi jogszabályokat. A kiadványban emellett az Európai Unió munkaügyi kérdésekben felmerülő jogának ismertetése is helyet kap.

A kiadó gyakorlatilag az új Mt. hatálybalépésével egy időben, 2012. július 2-án jelentette meg a Kommentár új, negyedik kiadását, amely már tartalmazta az új kódex hatálybalépése előtti módosításait, valamint az átmeneti rendelkezéseket is. Ezt követően mind a gazdasági szféra munkajogában, mind a közalkalmazotti jogban és a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó szabályozásban jelentős változtatásokra került sor, valamint az ítélkezési gyakorlat is folyamatosan formálódott, a kommentár azonban a rendszeres hatályosításoknak köszönhetően naprakész maradt.

A kommentár legutolsó, sorban hatodik – 2016. november 30. napjával lezárt – pótlapcsomagja feldolgozza az e nappal bezárólag bekövetkezett munkajogi változásokat. Az Mt. tekintetében így többek között azt, hogy hatályon kívül helyezésre került az iskolaszövetkezetekre vonatkozó XVII. fejezet, melynek eredményeként az iskolaszövetkezetben végzett tevékenység már nem minősül munkaviszonynak.
Módosult a Kjt. több rendelkezése is, így például a munkáltató személyében a törvény alapján bekövetkező változásra vonatkozó szabályok, de az aktualizálás emellett számba veszi a köznevelés, a felsőoktatás, az egészségügy, a művészeti ágazatok, a szociális ágazat és a gyermekvédelem közalkalmazottait érintő legújabb változásokat is.
A Kttv.-t érintő módosítás összefügg a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálybalépésével. E törvényhez kapcsolódóan módosultak a Kttv.-nek a tartós külszolgálatra vonatkozó egyes szabályai. A Kttv.-ben módosult emellett az illetménykiegészítésre vonatkozó szabályozás, különösen a pótlékok mértékét illetően.
Az állami tisztviselőkről szóló törvény is változott az elmúlt időszakban, ezeket is részletezi a kommentár, továbbá feldolgozásra kerültek a Kúria újabb fontosabb ítéletei is, a kiemelkedő elvi kérdést taglaló döntések esetében az ügy tényállásának is az ismertetésével.

A jövőben is szükség szerint frissítésre kerülő kommentár tudományos alapossággal, egyúttal gyakorlatorientáltan és a legújabb eseti döntésekkel gazdagítva nyújt nélkülözhetetlen segítséget a szakemberek és a jogalkalmazók számára.

  • A magyar munkajog I-III. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó termékek

Címkék: munkajog

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.