Jogkódex - Internetes jogi tudástár

Jogszabályok, Szakcikkek, Döntvények, Könyvek


Jusson Ön is elérhető áron magas színvonalú munkát lehetővé tevő jogforrásokhoz és szakirodalomhoz elektronikus formában!

A HVG-ORAC 2011-ben megújította elektronikus termékcsaládját, melynek alapja a népszerű elektronikus jogszabályi adatbázis, kiegészítve számos hasznos és egyedi tartalommal. A termékek telepítési korlátozástól mentesek, lemez nélkül is használhatóak, valódi on-line üzemmódban.

Ön bármelyik lenti termékre fizet elő, ajándékként megkapja a HVG-ORAC Kiadó egyik, Ön által kiválasztott folyóiratát egy teljes éven keresztül, ingyen!


A Jogkódex termékcsalád összehasonlító táblázata

 
JOGKÓDEX PRÉMIUM JEGYZŐKÓDEX* JOGKÓDEX NAGY DÖNTVÉNYTÁR
Előfizetési díj 1 évre (áfával)
125 730 Ft 74 930 Ft 74 930 Ft 49 530 Ft
Joganyagok kibocsátó-típus, jogterület szerinti és kronologikus felosztásban
Magyar közlöny
Hivatalos Értesítő
Alkotmánybíróság határozatai
Bírósági Közlöny
Egészségügyi közlöny
Nemzetgazdasági közlöny
Ügyészségi közlöny
korábban megjelent egyéb közlönyök és értesítők
Jogszabályi változások
Törvényjavaslatok, indokolások
Jogesetek, bírósági iránymutatások
Anonim bírósági határozatok (BHGY) - 134 850 határozat (2018. májusi állapot) bíróság, ügytárgy és bíró szerint kategorizálva
Kúriai Döntések (BH) 1953-2018
Bírósági Határozatok Plusz (BH+) 2000.IX.-2016.I.
Elvi Határozatok (EH) 1999-2018
Elvi Bírósági Döntések (EBD) 2012-2018
Ítélőtáblai Határozatok (ÍH) 2004-2018
Jogegységi határozatok, jogegységi tanács végzései
Irányelvek, elvi döntések
Kollégiumi állásfoglalások, kollégiumi vélemények
Kúria önkormányzati tanácsának határozatai 2012-2018
AB döntések
GVH határozatai és végzései 1997-2018
Európai Bíróság ítéletei (válogatás, a Bírósági Határozatokban megjelent ítéletek)
Adó, Vám és Illeték folyóirat anyagai (AVI) 1994-2018
Gazdaság és Jogban megjelenő választottbírósági döntések (válogatás)
Választottbírósági határozatok a Választottbírók könyvéből (válogatás)
Emberi Jogok Európai Bíróságának döntései (válogatás, a Bírósági Határozatokban megjelent döntések)
Választási ügyekben hozott határozatok (válogatás)
AEÉ-ben megjelent bírósági határozatok 2004-2010
AVÉ-ben megjelenő bírósági határozatok 2011-2016. I.
Szakcikk adatbázis

Kereshető és teljes szöveggel elolvasható 12 előfizetéses HVG-ORAC jogi folyóirat (Magyar Jog, Kúriai Döntések/Bírósági Határozatok – Fórum rovat, Alkotmánybírósági Szemle, Gazdaság és Jog, Céghírnök, Európai Jog, Családi Jog, Infokommunikáció és Jog, Polgári Jogi Kodifikáció, Büntetőjogi Kodifikáció, Közjogi Szemle, Munkajog) 2000–2017 között megjelent összes szakcikke. A HVG-ORAC Kiadó e-folyóiratainak (Büntetőjogi Szemle, Eljárásjogi Szemle, Magyar Jogi Nyelv) valamennyi lapszáma a megjelenésükkel egyidejűleg elérhetővé válik az Adatbázisban is.

Elérhető továbbá a Közjegyzők Közlönye, az Állam- és Jogtudomány, a Iustum Aequum Salutare, a Debreceni Jogi Műhely és az ELTE ÁJK Acta-ja (Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolendo Eötvös Nominatae) 2000 után megjelent valamennyi lapszáma, a megjelenésükkel egyidejűleg. Szintén elérhető a Tanulmányok a bírói gyakorlatból című tanulmánykötet.

A Kiadó terve az, hogy hamarosan elérhetővé teszi a Jogtudományi Közlöny 2000 óta megjelent lapszámait is (2000-2017). A 2011 és 2017 közötti lapszámok már elérhetőek.

Összesen 10 230 szakcikk (2018. augusztusi állapot).

Kereshető és teljes szöveggel elolvasható 12 előfizetéses HVG-ORAC jogi folyóirat (Magyar Jog, Kúriai Döntések/Bírósági Határozatok – Fórum rovat, Alkotmánybírósági Szemle, Gazdaság és Jog, Céghírnök, Európai Jog, Családi Jog, Infokommunikáció és Jog, Polgári Jogi Kodifikáció, Büntetőjogi Kodifikáció, Közjogi Szemle, Munkajog), valamint az ELTE ÁJK Acta-ja (Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae) 2000–2011 között megjelent összes szakcikke, valamint a 2012 és 2017 között kiadott lapszámokból egy-egy írás.

Elérhető továbbá a Közjegyzők Közlönye, az Állam- és Jogtudomány, a Iustum Aequum Salutare, a Debreceni Jogi Műhely, a Büntetőjogi Szemle, a Magyar Jogi Nyelv és az Eljárásjogi Szemle 2000 után megjelent valamennyi lapszáma, a megjelenésükkel egyidejűleg.

A Kiadó terve az, hogy hamarosan elérhetővé teszi a Jogtudományi Közlöny 2000 óta megjelent lapszámait is (2000-2017). A 2011 és 2017 közötti lapszámok már elérhetőek (tallózva, minden lapszám egy írása).

Összesen 7732 szakcikk (2018. augusztusi állapot).

Megegyezik a Jogkódex ingyenes üzemmódjában elérhető szakcikkek körével.
Céginformáció
Ingyenes céginformáció: Bisnode Cégkódex
Jogi Hírek
Ingyenes jogi sajtófigyelés (naponta)
EU-Jogkódex
Az EURLEX honlapon magyar nyelven megjelent uniós rendeleteket, irányelveket és határozatokat, valamint az EU bíróságok esetjogát a Jogkódexen is olvashatják, kereshetik.
Minták és nyomtatványok
Kitölthető iratminták
Iratminták az új Ptk. alapján (többek között a Szerződések tára)
Családjogi iratminták
Munkajogi iratminták (többek között A Munka Törvénykönyvének magyarázatának melléklete)
Társasági jogi iratminták (többek között a Társasági és cégjogi iratmintatár)
Közalkalmazotti iratminták
Idegen nyelvű iratminták
-
-

Közszférában használt iratminták

- -
Kitölthető formanyomtatványok
Cégeljárásban használt
Csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó
Egyéb nemperes eljárás
Ingatlan-nyilvántartás
Civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjai
Egyéb nyomtatványok
-
- Közszférában használt formanyomtatványok:
• Építésüggyel kapcsolatos nyomtatványok
• Gyámügyi tevékenységhez kapcsolódó adatlapok
• Igénylőlap támogatásokhoz
• A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos kérelmek, igazolások /63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet/
• Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokkal kapcsolatos nyomtatványok /29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet/
• Egyéb nyomtatványok
- -
Kommentárok, magyarázatok
Fordítókulcsok
Ptk., Btk. - - -
E-kapcsos kommentárok
Polgári jog I-IV. (új Ptk.)
• Polgári jog I-IV. (régi Ptk.)
Polgári eljárásjog I-II. (új Pp.)
• Polgári eljárásjog I-III. (régi Pp.)
Magyar Büntetőjog I-III. (új Btk.)
• Magyar Büntetőjog I-IV. (régi Btk.)
Büntetőeljárás jog I-II. (új Be.)
• Büntetőeljárás jog I-III. (régi Be.)
A magyar munkajog I-II. (Mt., Kttv., Kjt., Áttv. magyarázatai)
A közigazgatási eljárás szabályai I-II. (Ákr., Kp. magyarázatai)
• A közigazgatási eljárás szabályai I-II. (korábbi kiadás, a Ket. alapján)
- -
E-kézikönyvek
Többek között:
A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II.
A társasházi törvény magyarázata
A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
• az Új magánjog sorozat kötetei
Az alkotmányjogi panasz kézikönyve
Korrupciós bűncselekmények az új büntetőkódexben
Többek között:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata
Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
A szabálysértési törvény magyarázata
Az alkotmányjogi panasz kézikönyve
- -
E-szótár, fogalomtár
• Angol-amerikai jogi nyelv
• Német-osztrák jogi nyelv
• Angol-magyar adózási fogalomtár
-

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.