Jogkódex - Internetes jogi tudástár

Jogszabályok, Szakcikkek, Döntvények, Könyvek


Jusson Ön is elérhető áron magas színvonalú munkát lehetővé tevő jogforrásokhoz és szakirodalomhoz elektronikus formában!

A HVG-ORAC 2011-ben megújította elektronikus termékcsaládját, melynek alapja a népszerű elektronikus jogszabályi adatbázis, kiegészítve számos hasznos és egyedi tartalommal. A termékek telepítési korlátozástól mentesek, lemez nélkül is használhatóak, valódi on-line üzemmódban.

Ön bármelyik lenti termékre fizet elő, ajándékként megkapja a HVG-ORAC Kiadó egyik, Ön által kiválasztott folyóiratát egy teljes éven keresztül, ingyen!


A Jogkódex termékcsalád összehasonlító táblázata

 
JOGKÓDEX PRÉMIUM JEGYZŐKÓDEX* JOGKÓDEX NAGY DÖNTVÉNYTÁR
Előfizetési díj 1 évre (áfával)
125 730 Ft74 930 Ft74 930 Ft49 530 Ft
Joganyagok kibocsátó-típus, jogterület szerinti és kronologikus felosztásban
26 közlöny feldolgozása
Jogszabályi változások
Törvényjavaslatok, indokolások
Jogesetek, bírósági iránymutatások
Anonim bírósági határozatok (BHGY) - 119 644 határozat bíróság, ügytárgy és bíró szerint kategorizálva
Kúriai Döntések (BH) 1989-2017
Bírósági Határozatok Plusz (BH+) 2000.IX.-2016.I.
Elvi Határozatok (EH) 1999-2017
Elvi Bírósági Döntések (EBD) 2012-2017
Ítélőtáblai Határozatok (ÍH) 2004-2017
BH Választottbírósági határozatok
BH Európai Bíróság Itéletei
BH Emberi Jogok Európai Bíróságának döntései
Jogegységi határozatok, jogegységi tanács végzései
Irányelvek, elvi döntések
Kollégiumi állásfoglalások, kollégiumi vélemények
AB döntések
AEÉ-ben megjelent bírósági határozatok 2004-2010
AVÉ-ben megjelenő bírósági határozatok 2011-2016.I.
Adó, Vám és Illeték folyóirat anyagai (AVI) 1994-2017
Gazdaság és Jogban megjelenő választottbírósági döntések (válogatás)
Cégbírósági határozatok (válogatás)
Szakcikk adatbázis

Kereshető és teljes szöveggel elolvasható 12 előfizetéses HVG-ORAC jogi folyóirat (Magyar Jog, Kúriai Döntések/Bírósági Határozatok – Fórum rovat, Alkotmánybírósági Szemle, Gazdaság és Jog, Céghírnök, Európai Jog, Családi Jog, Infokommunikáció és Jog, Polgári Jogi Kodifikáció, Büntetőjogi Kodifikáció, Közjogi Szemle, Munkajog) 2000–2017 között megjelent összes szakcikke. A HVG-ORAC Kiadó e-folyóiratainak (Büntetőjogi Szemle, Eljárásjogi Szemle, Magyar Jogi Nyelv) valamennyi lapszáma a megjelenésükkel egyidejűleg elérhetővé válik az Adatbázisban is.

Elérhető továbbá a Közjegyzők Közlönye, az Állam- és Jogtudomány, a Iustum Aequum Salutare, a Debreceni Jogi Műhely és az ELTE ÁJK Acta-ja (Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolendo Eötvös Nominatae) 2000 után megjelent valamennyi lapszáma, a megjelenésükkel egyidejűleg. Szintén elérhető a Tanulmányok a bírói gyakorlatból című tanulmánykötet.

A Kiadó terve az, hogy hamarosan elérhetővé teszi a Jogtudományi Közlöny 2000 óta megjelent lapszámait is (2000-2017). A 2012 és 2017 közötti lapszámok már elérhetőek.

Összesen 10 101 szakcikk (2018. májusi állapot).

Kereshető és teljes szöveggel elolvasható 12 előfizetéses HVG-ORAC jogi folyóirat (Magyar Jog, Kúriai Döntések/Bírósági Határozatok – Fórum rovat, Alkotmánybírósági Szemle, Gazdaság és Jog, Céghírnök, Európai Jog, Családi Jog, Infokommunikáció és Jog, Polgári Jogi Kodifikáció, Büntetőjogi Kodifikáció, Közjogi Szemle, Munkajog), valamint az ELTE ÁJK Acta-ja (Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae) 2000–2011 között megjelent összes szakcikke, valamint a 2012 és 2017 között kiadott lapszámokból egy-egy írás.

Elérhető továbbá a Közjegyzők Közlönye, az Állam- és Jogtudomány, a Iustum Aequum Salutare, a Debreceni Jogi Műhely, a Büntetőjogi Szemle, a Magyar Jogi Nyelv és az Eljárásjogi Szemle 2000 után megjelent valamennyi lapszáma, a megjelenésükkel egyidejűleg.

A Kiadó terve az, hogy hamarosan elérhetővé teszi a Jogtudományi Közlöny 2000 óta megjelent lapszámait is (2000-2017). A 2012 és 2017 közötti lapszámok már elérhetőek (tallózva, minden lapszám egy írása).

Összesen 7306 szakcikk (2018. májusi állapot).

Megegyezik a Jogkódex ingyenes üzemmódjában elérhető szakcikkek körével.
Céginformáció
Ingyenes céginformáció: Bisnode Cégkódex
Jogi Hírek
Ingyenes jogi sajtófigyelés (naponta)
EU-Jogkódex
Az EURLEX honlapon magyar nyelven megjelent uniós rendeleteket, irányelveket és határozatokat, valamint az EU bíróságok esetjogát a Jogkódexen is olvashatják, kereshetik.
Minták és nyomtatványok
Kitölthető iratminták
Polgári jog
Családjog
Munkajog
Társasági jog
-
-

Közszférában használt iratminták
(agrárjogi iratminták, birtokvédelmi iratminták, építésügyi iratminták, tulajdonosi, közútkezelői, szakhatósági hozzájárulások, hagyatéki eljárással kapcsolatos iratminták, helyi adók témakör iratmintái, korlátozási kártalanítással kapcsolatos iratminták, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás iratmintái, közalkalmazotti iratminták, közigazgatási hatósági eljárás iratmintái, közoktatással kapcsolatos iratminták, közszolgálattal kapcsolatos iratminták, külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos iratminták, szociális igazgatással kapcsolatos iratminták, üzletek működésével kapcsolatos iratminták)

--
Kitölthető formanyomtatványok
Cégeljárásban használt
Csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó
Egyéb nemperes eljárás
Ingatlan-nyilvántartás
Civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjai
Egyéb nyomtatványok
-
-Építésüggyel kapcsolatos nyomtatványok
Gyámügyi tevékenységhez kapcsolódó adatlapok
Igénylőlap támogatásokhoz
Önkormányzati adóhatóságok által rendszeresített
Szociális ellátáshoz kapcsolódó kérelmek, igazolások
--
Kommentárok, magyarázatok
Fordítókulcsok
Ptk., Btk.---
E-kapcsos kommentárok
Polgári jog I-III. (új Ptk.)
Polgári jog I-IV. (régi Ptk.)
Polgári eljárásjog I-III.
Magyar Büntetőjog I-III. (új Btk.)
Magyar Büntetőjog I-IV. (régi Btk.)
Büntetőeljárás jog I-III.
A Magyar Munkajog I-III.
(Szerk.: Dr. Tálné dr. Molnár Erika; Utolsó lezárás: 2014. március 15.)
A közigazgatási eljárás szabályai I-II.
(Szerk.: Dr. Petrik Ferenc; Utolsó lezárás: 2017. szeptember 1. – az Ákr. és Kp. szabályaival)
A közigazgatási eljárás szabályai I-II.
(Szerk.: Dr. Petrik Ferenc; Utolsó lezárás: 2016. április 15. – a Ket. hatálya alatt)
--
Adó/számvitel

HVG különszámok
- Adó 2008-2013
- Társadalombiztosítás 2008-2013

HVG-ORAC kommentárok
- Új adójog magyarázata 2009-2010
- Illeték jogszabályok magyarázata 2011

Az Szja. törvény 2011, 2012
Tao. törvény 2011, 2012
TB-törvények 2011, 2012
Illetéktörvény 2011, 2012
Adóeljárási törvény 2011, 2012
Az Áfa törvény 2011, 2012
A jövedéki adó 2011, 2012
Egyes "kisadók" 2011, 2012

---
E-kézikönyvek
A családjog kézikönyve 2007 I–II.
Társasági törvény, cégtörvény 2006-2009
Cégjogi kalauz 2009
E-cégeljárás a gyakorlatban
A végelszámolási eljárás
Társasági jogi perek
A Ket. kommentárja (nem e-kapcsos könyv)
Kézikönyv a fizetési meghagyásos eljárásról
Az élettársak és vagyoni viszonyaik
A bírósági végrehajtás
A végintézkedések
Az egyéni vállalkozó és az egyéni cég új szabályai
A gazdasági társaságok átalakulása
A megújult hagyatéki eljárás
Fogyasztóvédelem és büntetőjog

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata (második kiadás)
Szerkesztette: Nagy Marianna és Hoffman István
Kézirat zárása: 2014. február 15.

A helyi önkormányzatok
Szerkesztette: Fogarasi József
Kézirat zárása: 2010. január 1.

Az új szabálysértési törvény magyarázata
Szerző: Kántás Péter és Bisztriczki László
Kézirat zárása: 2012. május 10.

Helyi adók
Szerző: Újházi Miklós;
Kézirat zárása: 2013. február 1.

Adók módjára behajtandó köztartozások
Szerző: Vida Mária
Kézirat lezárása: 2014. november 1.

Birtokvédelem az államigazgatásban
Szerző: Vida Mária
Kézirat lezárása: 2013. augusztus 1.

Helyi önkormányzatok építésügyi feladatai
Szerző: Jámbor László
Kézirat lezárása: 2014. március 1.

továbbá:
Korlátozási kártalanítás (2008)
Zenés, táncos rendezvények – Üzletek működése (2011)
Újraszabályozott hagyatéki eljárás (2011)

--
Hasznos információk, jegyzékek
E-szótár
Angol-amerikai jogi nyelv
Német-osztrák jogi nyelv
Angol-magyar adózási fogalomtár
Fogalomtár
Önkormányzati pályázatfigyelő
E-szótár
Angol-amerikai jogi nyelv
Német-osztrák jogi nyelv
Angol-magyar adózási fogalomtár
-

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.