Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A diszkrimináció tilalmával foglalkozó jogterület szinte példátlan gyorsasággal robbant be a hazai jogirodalomba, mely folyamatnak nyilvánvalóan az uniós jogharmonizáció és EU-tagságunk adott komoly lökést. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény elfogadását hamarosan követte a külön hatóság megalakulása, majd a bírói és hatósági esetjog anyagának gyarapodása. Mindezen folyamatok eredőjeként ma már egy olyan joganyag birtokában vagyunk, amelynek megértéséhez és az abban való eligazodáshoz nagy szükség van az olyan szakértőkre, mint a jelen könyv szerzője. Zaccaria Márton Leó könyve egyszerre segít az uniós joganyagnak, a jogharmonizációnak, a magyar jogszabályoknak és esetjognak a megismerésében, megértésében, gyakorlati szakembereknek, kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak egyaránt. Létezik-e a gyakorlatban az egyenlő munkáért egyenlő bér elv? Mi minősül egyéb helyzetként védett tulajdonságnak? Mit értsünk közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és megtorlás alatt? Hogyan érvényesül a gyakorlatban a bizonyítási teher megfordítása? Hogyan igazolhatja a munkáltató a látszólag diszkriminatív magatartását? Mindezekre az izgalmas szakmai kérdésekre szakavatott választ kaphat az olvasó e könyv lapjain.


Prof. Dr. Gyulavári Tamás
tanszékvezető egyetemi tanár
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Kiadvány
ISBN 978 963 258 289 4
Megjelenés éve 2015
Formátum A/5
Terjedelem (oldalszám) 384

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: munkajog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.