Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A személyes adatok védelmét szabályozó jogi környezetet a technológiai fejlődés és annak társadalmi hatásai újra és újra kihívások elé állítják, ami e jogterület folyamatos változását eredményezi. A könyvből az olvasó átfogó képet kaphat az adatvédelem elmúlt bő negyven évének történetéről, és a hatályos szabályozás elvi kiindulópontját jelentő, az adatalany (érintett) szerepét középpontba állító megközelítés kritikájáról.

Az elmúlt évek kutatási eredményei alapján az adatvédelmi szabályozás megújítása elkerülhetetlen, amely újfajta, az érintett helyett az adatkezelőre koncentráló szabályozási megközelítést kíván. E folyamatba jól illeszkedik az Európai Unió jelenleg folyamatban lévő adatvédelmi reformja, amelynek eredményeként új uniós adatvédelmi szabályozás jön létre.

A várható új szabályozás jelentősen növeli az adatkezelők felelősségét és kötelezettségeit. A növekvő compliance kötelezettségek betartását pedig hatékonyabb felügyelettel és szigorúbb szankciókkal kívánja a jogalkotó kikényszeríteni. Ez nagyban megnöveli az adatkezelők megfelelési stratégiájának és szervezeti szintű szabályozásának jelentőségét. E könyv egy bármely adatkezelő számára könnyen használható útmutató és módszertan alapvető elemeinek összefoglalásával hatékony segítséget jelenthet számukra a belső szabályozásuk kialakításához és a compliance kötelezettségeknek való tervszerű megfeleléshez.

Kiadvány
ISBN 978-963-258-262-7
Megjelenés éve 2015
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 188

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: adatvédelem, EU-jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.