Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

FIGYELEM! Ha Ön budapesti ügyvéd, a Jogkódex Prémiumot ingyen igényelheti a kamarától a JogTudor keretében.

A Jogkódex Prémium a HVG-ORAC Kiadó legszélesebb tartalmú elektronikus jogi adatbázisa, melynek része a Jogkódex, valamint a BH+ Nagy Döntvénytár kiadványok teljes terjedelme.

A Jogkódex Prémium egyedülálló termék, amely könnyen és gyorsan kereshető formában kínálja az 1992 óta fejlesztett kapcsos nagykommentár-család hat alaptagját. Emellett számos kézikönyv, illetve a HVG-ORAC Kiadó tizenhárom jogi folyóiratában és egyéb egyetemi lapokban 2000-2015 között megjelent 8504  szakcikk, angol és német nyelvű szerződésminták és jogi szakszótár segíti Önt a jogi kutatást igénylő megbízásai teljesítésében.

A Jogkódex a hatályos magyar jogszabályokat tartalmazza (Magyar Közlöny, ágazati közlönyök és Adó- és Vám Értesítő) időállapotokkal, kapcsolatok jelzésével, időállapotok összehasonlításával, összetett keresési lehetőséggel a joganyagok, továbbá a döntvények között. A kiadvány polgári jogi, családjogi, munkajogi (Mt. Ktv., Kjt.) és társasági jogi iratminta- és kitölthető formanyomtatvány-tárat is magában foglal.

A BH+ Nagy Döntvénytár a BHGY-kat, HVG-ORAC által 1989 óta publikált Bírósági Határozatok/Kúriai Döntések című folyóiratban megjelent döntvények (BH-k) könnyen, gyorsan kereshető teljes anyaga mellett tartalmazza a folyóiratban nem megjelenő, csak elektronikusan hozzáférhető 2000 és 2016 januárja között gyűjtött „BH+” döntvényeket, a 2004 óta megjelenő Ítélőtáblai Határozatok című folyóirat teljes anyagát (ÍH), valamint az Adó, Vám, Illeték című folyóirat 1994 óta megjelent teljes anyagát (AVI), továbbá válogatott cégbírósági határozat-csoportot, a Gazdaság és Jog folyóiratban megjelent választottbírósági döntéseket. Az egyedi tartalmak mellett a BH+ Nagy Döntvénytár tartalmazza a jogi munka alapjául szolgáló jogegységi határozatokat, a jogegységi tanács végzéseit, irányelveket, elvi döntéseket, kollégiumi állásfoglalásokat és véleményeket és sok más, összesen 124 891 döntvényt (köztük az Adó és Ellenőrzési Értesítőben /2011-től Adó és Vám Értesítő/ megjelenő bírósági határozatokat, AB határozatokat és végzéseket is).

A Jogkódex Prémiumon ingyenes céginformációs szolgáltatást is biztosítunk Előfizetőinknek (Bisnode Cégkódex).

Adó / számvitel modul

EU Jogkódex

A kiadványon a következő e-kapcsos kommentárok találhatóak meg:

Új - 16 adójogi kommentár a Saldotól:

 • A személyi jövedelemadóról szóló törvény magyarázata 2011-2012
 • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázata 2011-2012
 • A társadalombiztosítási jogszabályok magyarázatai 2011-2012
 • Az illetéktörvény magyarázata 2011-2012
 • Az adóeljárási törvény magyarázata 2011-2012
 • Az általános forgalmi adóról szóló törvény magyarázata 2011-2012
 • A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény magyarázata 2011-2012
 • A környezetvédelmi termékdíj, a regisztrációs adó, az energiaadó és a fémkereskedelem ellenőrzésére vonatkozó szabályok magyarázata 2011-2012

És még 15 HVG-ORAC e-könyv:

 • A családjog kézikönyve
 • Társasági törvény, cégtörvény
 • Cégjogi kalauz
 • E-cégeljárás a gyakorlatban
 • A végelszámolási eljárás- Társasági jogi perek
 • A közigazgatósági hatósági eljárás magyarázata iratmintákkal
 • Kézikönyv a fizetési meghagyásos eljárásról
 • Az élettársak és vagyoni viszonyaik
 • A bírósági végrehajtás
 • A végintézkedések
 • Az egyéni vállalkozó és az egyéni cég új szabályai
 • A gazdasági társaságok átalakulása
 • A megújult hagyatéki eljárás
 • Fogyasztóvédelem és büntetőjog

Éves előfizetés díja: 125 730 Ft/év (egy felhasználó esetén). Igény esetén természetesen hálózatos formában is megrendelhető, így lehetőség van arra, hogy a kiadványt egyszerre többen használják.

Az on-line előfizetett Jogkódex Prémium kiegészíthető az E-könyvtár szolgáltatáson belül bemutatott anyagok bármelyikével, azokat 50%-os kedvezménnyel vásárolhatja meg (ezek beépülnek az adatbázisba)!


Jogkódex termékcsalád összehasonlító táblázata

 • Jogkódex Prémium


Kapcsolódó bejegyzések

 • Jogtudomány egy kattintásra!
 • Minden budapesti ügyvéd alanyi jogon (ingyen) használhatja a Jogkódexet!
 • Frissül a Jogkódex kezelőfelülete
 • Újabb folyóirattal bővült a Jogkódex Szakcikk Adatbázisa
  A most csatlakozó folyóirat a Jogtudományi Közlöny, amelynek egyelőre a 2014 és 2016 közötti lapszámai érhetőek el online.
 • A közjegyzők is Jogkódexet használnak

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.