1037 Budapest, Montevideo u. 14.
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305
H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-15:00

Hírfolyam


2017-04-21

Egy év múlva repkedhetnek az óriásbírságok a magyar cégeknek is

Egy év múlva óriási változás lép életbe az európai adatvédelmi szabályozásban - aki nem veszi komolyan az irányelveket, óriási bírságra számíthat. Aki viszont eddig is megfelelt a szabályoknak, nyugodtan alhat a korábbi adatvédelmi biztos szerint.

2017-04-21

Célegyenesben a roaming-díjak eltörlése

Az EU-n belül júniusban megszűnő roamingdíjak miatt módosítják az elektronikus hírközlésről szóló törvényt, amelynek általános vitáját csütörtökön folytatta le az Országgyűlés.

2017-04-21

Mit tehetsz, hogy ne szolgáltassanak ki az adataid?

Miközben az USA tovább lazít az internetezők adatainak védelmén, és a böngészési előzményeket éppolyan árucikként lehet adni-venni, mint a cipőfűzőt, addig az Európai Unió az ezzel ellentétes úton megy tovább – hívja fel a figyelmet a MAZARS.

2017-04-21

Magyarországon kevés gyűlölet-bűncselekmény kerül a bírák elé

A bíróságok a gyűlölködő kijelentéseket önmagukban rendszerint nem látták elégségesnek a közösség tagja elleni erőszak garázdasághoz hasonló alakzatának megállapításához akkor sem, ha ezek a kijelentések az eset körülményei alapján kihívóan közösségellenesek és riadalomkeltésre alkalmasak. A magyar ítélkezési gyakorlatban ritkán tárgyalnak gyűlölet-bűncselekményeket, igaz, a statisztikákban külön nem is nevesítettek teljeskörűen, így a nyilvántartásuk sem megoldott - derült ki a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának a legfelsőbb bírói fórum honlapján olvasható összefoglaló véleményéből.

2017-04-21

Az országgyűlés plénuma előtt az új büntetőeljárási törvény tervezete.

"A javaslat a jelenleginél sokkal gyorsabb és egyszerűbb eljárásra törekszik" – mondja Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár, aki maga is közreműködött annak kidolgozásában. Jogállami szempontból garanciális jelentőségű változás, hogy a leplezett eszközök használata egy helyen, törvényi szinten lesz szabályozva. Pénzügyi és adminisztratív szempontból pedig könnyítést jelent a kapcsolattartás rendszerének elektronikussá tétele.

2017-04-20

MOL-INA ügy - Zágrábnak kell fizetni a döntőbírósági eljárás költségeit

A svájci szövetségi bíróság szerint Zágrábnak ki kell fizetnie a döntőbírósági eljárás költségeit a Mol-INA-ügyben, annak ellenére, hogy Horvátország fellebbezett a határozat ellen. A genfi szövetségi bíróság azzal indokolta döntését, hogy csak abban az esetben menthető fel valaki a perköltségek kifizetése alól, ha az komoly anyagi gondot jelent számára vagy a másik fél - jelen esetben a Mol Nyrt. - egy kedvezőtlen határozat után nem tudná visszafizetni azt. A bíróság szerint azonban egyik eset sem áll fenn.

2017-04-20

Nem merülhet fel elévülés az Alstom-ügyben

Nem fenyeget az Alstom-ügy büntetőjogi elévülése, mert vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetés esetében akár 10 év börtönt is kiszabhat a bíróság és ugyanennyi az elévülés ideje is. Cservák Csaba alkotmányjogász a Magyar Időknek elmondta: a hivatalos személy által elkövetett bűncselekmény büntetési tétele magasabb a magánszemélyénél, illetve a magyar büntetőjogban nincs abszolút elévülési idő. Ez azt jelenti, hogy az elévülési időt félbeszakítják különböző eljárások, amelyek következtében az elévülés számlálása újrakezdődik – tette hozzá.

2017-04-20

Rendszám a kerékpárszállítóra: Ezeket jó, ha tudja az új szabályozásról

Újfajta rendszámmal találkozhatunk az utakon április elejétől. A szürke alapon fehér betűket, számokat tartalmazó hatósági jelzést az autók hátoldalára szerelt kerékpárszállítókra kell felerősíteni. Régi és az új típusú rendszámtáblával rendelkező gépkocsihoz is kiadható különleges rendszámtáblán az eredeti azonosító szerepel, de a tábla szürke alapszínén a keret és a karakterek fehér színben jelennek meg. A régi típusú rendszámtáblával rendelkező gépkocsihoz is új típusú rendszámtáblát gyártanak le, de ilyen esetekben regisztrációs matricát nem kap a jármű. A szürke színű harmadik rendszámtáblát a közlekedési igazgatási hatóságnál, azaz az okmányirodában igényelhetik a jármű üzembentartók. Az okmányirodai ügyintézéshez szükség van a megfelelő záradékkal ellátott „Jármű műszaki adatlapra". Az okmányirodákban a különleges, szürke színű rendszámtábla kiadásáért 5500 forint eljárási díjat kell fizetni. További 2300 forintot kell fizetni a forgalmiba való bejegyzésért.

2017-04-20

Tiltakoznak az új munkatörvény ellen

Egyre több szakszervezet tiltakozik a munka törvénykönyvének parlament előtt lévő módosítási javaslata ellen. A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ), valamint az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) is visszautasította, hogy a jelenlegi maximális 12 hónapról 36 hónaposra emelkedjen a munkavállalók munkaidőkerete, mivel szerintük a módosítás a multik érdekeit szolgálja a munkavállalókéval szemben. A VDSZ számításai alapján a módosítással akár évi 400 órával is emelkedhet a dolgozók plusz juttatás nélküli túlóra ideje.

2017-04-20

A kormány nem módosítja a kereskedelmi törvényt

Nem nyújtja be a parlamentnek a kormány a kereskedelmi törvény módosítását, mivel többek között a magyar kereskedőket is hátrányosan érintené a jogszabály megváltoztatása. A kormány új adókat nem akar bevezetni, a munkaerővel kapcsolatos szabályok pedig a magyar kiskereskedőket is érzékenyen érintenék. Például ha a multiknak új embereket kellene nagy számban felvenni, akkor azt a kiskereskedőktől csábítanák el.

2017-04-20

Itt a magyarázat! - Ez a festékdobálás

A fővárosi főügyész a középületeket érintő "festékdobálások" ügyében rámutatott, hogy a garázdaság bűncselekményi alakzata erőszakos cselekményt ölel fel, a szabálysértési alakzata viszont nem. Az elkövető cselekménye garázdaság szabálysértését valósítja meg, ha az nem erőszakos, de kihívóan közösségellenes. Ibolya Tibor hangsúlyozta azt is, "az a körülmény, hogy a megbotránkozás, riadalom keltésére adott helyzetben ténylegesen nem került sor, önmagában nem zárja ki a garázdaság megállapítását". A garázdaság által jogilag védett érdek sérelme - az egyébként tényállásszerű magatartás esetében - ugyanis nem tehető függővé a terhelt szubjektív értékelésétől. A törvényben a megbotránkoztatás, riadalomkeltésre alkalmasság szerepel, ami pedig nem a jelenlévő "mások" általi észlelés tényét, hanem annak akár távoli esélyét feltételezi - olvasható. Ibolya Tibor közölte, "a fenti jogértelmezés alapján került sor bűncselekmény miatt vádemelésre a Sándor-palotát dobálók ügyében, míg ettől eltérően a szabálysértési hatóság járt el a Szabadság térnél garázdálkodók esetében. E jogértelmezést a bíróság is osztotta, és mindkét ügyben ennek megfelelő döntést hozott."

2017-04-20

Vigyázat, különösen veszélyes! Narancssárga arcfesték van nála!

Újabb alapjogsértő ítélet született ma Komáromy Gergely és Kiripolszky Csongor szabálysértési ügyében. A bíróság személyenként 30 ezer forint pénzbírság megfizetésére kötelezte a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ügyfeleit, mert az ítélet szerint garázdaságot követtek el. A bíróság érvelése alapján „minden kétséget kizáróan megállapítható” Komáromyék magatartásának „a társadalmi együttélési normákat, viselkedési szabályokat és elvárásokat sértő, azokat semmibe vevő” jellege. Hogy ezt az állítását a bíróság mivel támasztja alá, az ítéletből nem derül ki. A cselekmény továbbá alkalmas volt arra, hogy megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, de ehhez sem fűz semmilyen érdemi indokolást a bíróság. Nem érvel a döntés azzal az alkotmánybírósági és a strasbourgi gyakorlattal kapcsolatban sem, amely alapján a véleménynyilvánítás szabadsága a meghökkentő, sokkoló véleménynyilvánítást is védi – pedig az eljáró ügyvéd mindezt a tárgyaláson ismertette.

2017-04-20

Építkezés idegen telken – kié lesz az ingatlan?

Mi a következménye, ha valaki más tulajdonában lévő ingatlanon építkezik? Megszerzi-e az épület vagy akár a telek tulajdonjogát? És egyáltalán kaphat-e építési engedélyt az, aki nem igazolja az építési jogosultságát? Az idegen ingatlanon történő építés szabályait a Ptk. a ráépítés címszó alatt tárgyalja. A ráépítés ingatlanok esetében ún. eredeti szerzésmódot biztosíthat, lényege pedig az, ha valaki saját anyaggal építkezik idegen földre. A ráépítés következményeit elsősorban a felek (a földtulajdonos és az építkező) megállapodása határozza meg, amelyben szabadon rendelkezhetnek az épület és a föld tulajdonjogának sorsáról. Amennyiben a felek nem szabályozzák az épület és a föld tulajdonjogát, a Ptk. törekszik véglegesen rendezni a felek közötti tulajdonviszonyokat. Az elsődleges rendező elv az építmény és a telek értékviszonya, azonban a törvény által megállapított következményeket meghatározza a ráépítő jó- vagy rosszhiszeműsége, továbbá az is, hogy a tulajdonos tiltakozott-e időben az építkezés ellen vagy sem.

2017-04-20

Civil törvény - Péterfalvi tágítaná a kört

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke szerint a "külföldről támogatott szervezet" kategóriához hasonló módon nyilvánosságot kellene biztosítani a "gazdasági szereplő által finanszírozott szervezetekre", illetve "a kormányzat által támogatott szervezetekre" vagy "politikai párt által támogatott szervezetekre" vonatkozó információknak is. A hatóság álláspontja az, hogy a független véleményformáló szerepkörben fellépő civil szervezetek esetében nemcsak a külföldről érkező finanszírozás átláthatósága lényeges, hanem a belföldi - a vállalati, az állami vagy az intézményes politikai szférából érkező - támogatások transzparenciája is, mivel ezek a szervezetek "a közvélemény befolyásolása révén vállalati lobbiérdekek érvényesítésére vagy kormányzati, illetve politikai propagandacélból is felhasználhatók".Hozzátette: a törvényjavaslat hatálya nem terjed ki a vallási tevékenységet végző szervezetekre. Ezzel kapcsolatban célszerű lenne figyelembe venni azt, hogy a vallási tevékenységet végző szervezetek éppúgy felhasználhatók a közvélemény rejtett manipulálására, illetve befolyásszerzésre, mint a civil szervezetek, ezért a külföldről származó finanszírozásukra vonatkozó információk nyilvánosságához ugyanolyan közérdek fűződik, mint a civil szervezetek esetében - jegyezte meg a NAIH elnöke.

2017-04-19

Brit választás ide, vagy oda, Brexit márpedig lesz!

Nincs semmilyen hatással az Egyesült Királyság uniós kilépése után is bennmaradó tagállamok álláspontjára a bejelentés, miszerint a londoni kormány előrehozott parlamenti választások kiírását tervezi júniusban - közölte kedden Preben Aamann, az Európai Tanács elnökének szóvivője. A brit választások nem változtatnak a huszonhetek tervein" - mondta Donald Tusk szóvivője a londoni bejelentésre reagálva.

2017-04-19

A rendőrség csak a hivatalos parkolókban intézkedhet a koccanásos baleseteknél

Nagykanizsa – Sokan nem is tudják, hogy a városban több olyan parkoló működik, melyek hivatalosan nem minősülnek parkolónak. Egy koccanásos balesetnél, így a rendőrség sem tud hivatalosan eljárni, szankcionálni. Nagykanizsán több százan parkolnak naponta a régi piac területén, az egyetem városi kampusza előtt vagy éppen a vásárcsarnok mögött. Pedig ezek a helyek hivatalosan nem minősülnek parkolónak, még akkor sem, ha parkolási díjat szed az önkormányzat, hovatovább felfestett parkolóhelyek is ki vannak alakítva.

2017-04-19

Erdőprivatizáció? - A gallyakat is sajnálják a szegényektől

Hamarosan szavazhat a parlament az erdőtörvény módosításáról. A jogszabály könnyítéseket hozhat az erődtulajdonosoknak, de szigorítást a legszegényebbeknek. A környezetvédők a tarvágástól tartanak és az ártéri galériaerdőket féltik. A jogszabály egyes elemeit azonban még a Fideszen belüli lobbik is megtámadhatják. Elbukhatnak a parlamenti szavazáson az erdőtörvény - állami tulajdont érintő - kétharmados szakaszai, ha az ellenzék nem támogatja azokat. Az ellenállásnak pedig nagy az esélye, a szakmai indokokon túl azért is, mert a választások előtt mindenképpen jól jöhet egy "népbarát" lépés.

2017-04-19

Paksi bővítés - Újabb népszavazási kérdések hitelesítését tagadta meg az NVB

A bizottság tagjai úgy ítélték meg, a feltett kérdés túl összetett, és olyan komoly műszaki tartalma van, amely megkérdőjelezi a választópolgári és jogalkotói egyértelműséget, így a hitelesítést megtagadták. Újabb, a paksi atomerőmű bővítésének megakadályozását célzó népszavazási kérdések hitelesítését tagadta meg keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A hét kérdést magánszemélyek nyújtották be.

2017-04-19

A munkaidő és a szabadság szabályait is átírnák

A nyártól lehetnek életben a munkaszervezésről szóló új rendelkezések. A gazdasági bizottság tervezetéből néhány héten belül kész törvény lehet, majd július 1-jétől lehetnek életben az új rendelkezések.

2017-04-18

Tájékoztató az Új Ptk. Jogegységi Csoportok 2017. február 17-én tartott tanácskozásáról

A Kúria elnökének kezdeményezésére az új Ptk. bírói gyakorlatának alakulását figyelemmel kísérő jogegységi csoportok az ország bíráiból a szervezeti keretektől függetlenül kialakított, önkéntes, kizárólag szakmai érdeklődésen alapuló szakmai közösségek. A jogegységi csoportok ez évi tanácskozására 2017. február 17-én került sor a Kúrián, amely alkalommal a csoportok tagjai az eddig megszerzett tapasztalataikat személyesen is megosztották egymással.

Tételek: 161 - 180 / 2798 (140 oldal)
Copyright © 2014 HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.