Hírfolyam


2017-06-14

Elfogadták az új büntetőeljárási törvényt

Az Országgyűlés kedden 154 igen, 10 nem szavazattal és 34 tartózkodás mellett fogadta el a kormányzati előterjesztés minősített többséget igénylő rendelkezéseit, az egyszerű többséget igénylő passzusok pedig 154 igen, 7 nem és 33 tartózkodó szavazatot kaptak. A büntetőeljárásról (Be.) szóló új törvény szerint a jövőben az ülnökök részvétele az ítélkezésben csak szűk körben marad meg, a kihallgatásokhoz, meghallgatásokhoz telekommunikációs eszközöket is igénybe lehet venni. A bűncselekmények felderítése, bizonyítása érdekében folytatható titkos információgyűjtés szabályait is ez a jogszabály tartalmazza. Az elsőfokú eljárásban főszabályként – hatáskörre tekintet nélkül – egyesbíró jár el, akinek azonban megvan a lehetősége arra, hogy ha indokoltnak tartja, meghatározott szempontok alapján tanácsot alakítson. Egy másik újítás az előkészítő eljárás, amely egyfajta előzetes felderítés a nyomozás elrendelése előtt, de már a büntetőeljárás keretein belül a bűncselekmények gyanújának megállapítása vagy kizárása érdekében. Ilyen eljárást az ügyészség és a nyomozó hatóság mellett a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve, valamint a terrorizmust elhárító szerve is folytathat. Az előkészítő eljárás során lehet alkalmazni a többi között leplezett eszközt, rejtett figyelést, álvásárlást, fedett nyomozót.

2017-06-13

Kedden uniós eljárás indulhat a magyar kormány ellen

Az Európai Bizottság kedden kötelezettségszegési eljárást indít a magyar kormány ellen. Valószínűleg Lengyelország és Csehország is érintett lesz az eljárásban, ami azért indul, mert a három uniós tagállam nem veszi ki részét a menedékkérők áthelyezéséből.

2017-06-13

Kiss László-ügy: törvényesen adták ki az erőszaktevő úszóedző ítéletét

Több mint egy éve derült ki, hogy Kiss Lászlót, az úszóválogatott korábbi kapitányát 1962-ben elítélték csoportosan elkövetett nemi erőszak bűntette miatt. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) akkor hárommillió forintos büntetést szabott ki Budapest Főváros Levéltárára, mert úgy vélték, jogellenes adatkezelés történt azzal, hogy az ügyet megszellőztető újságírónak kiadták a bírósági ítéletet. Múlt héten azonban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős ítéletet hozott arról, hogy nincs szó törvénysértésről. A NAIH határozatát hatályon kívül helyezték, és kimondták, hogy a levéltár körültekintően, a hatályos levéltári és adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével végezte munkáját.

2017-06-13

A végrehajtási kifogás, különös tekintettel az ingó- és ingatlan lefoglalásával és az árverési hirdetménnyel összefüggésben előterjesztett végrehajtási kifogás elbírálásának bírósági gyakorlatára

A mű célja, hogy átfogó képet nyújtson a végrehajtási eljárás során igénybe vehető jogorvoslatokról, továbbá részletesen bemutassa a végrehajtás foganatosítása körében igénybe vehető végrehajtási kifogás, mint a bírósági végrehajtástól szóló 1994. évi LIII. törvényben biztosított jogorvoslat szabályait.

2017-06-13

GVH: fontos az együttműködés a hatósággal

Nagyon fontos az együttműködés a hatósággal a kartellek feltárására is indított, úgynevezett "hajnali rajtaütések" során, mert annak megtagadása esetén az érintett cég éves nettó árbevételének 1 százalékáig bírságolható, egy eljárás során akár több alkalommal is. A hajnali rajtaütés vagy kutatás már bírói engedély birtokában zajlik, és a vizsgálatot végzőknek van már írásos bizonyítéka a jogsértés elkövetésére. A rajtaütés ellen nincs jogorvoslat, csak annak végén támadható meg. A GVH-nak mindenhol joga van kutatni, nem csak a cég székhelyén, autóban vagy magánlakásban is, és minden adathordozóról készíthetnek másolatot, ide értve a magáneszközöket és az autó GPS-rendszerét is. A jelszavakat köteles megadni a cég, és nem hivatkozhat arra, hogy az adott szerver nem Magyarországon van, mivel a bíróság szerint mindegy, hol van a levelezés vagy más adat. Magyarországon a GVH-n kívül az Európai Bizottság is foganatosíthat rajtaütést, ha uniós alapszerződésbe ütközés gyanúja merül fel. Gyakori kifogás a rajtaütéssel érintett ügyfelek részéről, hogy alkotmányba vagy uniós egyezményekbe ütközik az eljárás. Mivel ez egy erős közhatalmi jogosítvány, általában a közérdek megelőzi az eljárás alá vont vállalkozás magánérdekét.

2017-06-12

Nemzetközi védelem iránti kérelmek megvizsgálása - Főtanácsnoki vélemény

A menekültválság különleges körülményei között Sharpston főtanácsnok úgy véli, hogy azok a tagállamok felelősek a nemzetközi védelem iránti kérelmek megvizsgálásáért, amelyekben először nyújtották be ezeket a kérelmeket.

2017-06-12

Magyarország fellebbez a strasbourgi bíróság bangladesiekkel kapcsolatos döntése ellen

A konkrét esettel összefüggésben pedig vitatható a döntésnek az a része, mely szerint a tranzitzóna fogva tartást jelent, illetve, hogy Szerbia nem biztonságos ország - tette hozzá. Aggályosnak tekinthető az is, hogy az érintettek nem is beszéltek konkrét üldöztetésről a magyar hatóságok előtt, továbbá az állítólagos menekülteknek már nyoma veszett - ismertette az államtitkár. Völner Pál elmondta, hogy a strasbourgi bíróság nagykamarája csak a fellebbezések egy kis részét tárgyalja érdemben, a magyar fellebbezés befogadhatóságáról az eddigi gyakorlatot ismerve várhatóan még idén, de akár pár héten belül is dönthetnek. Az érdemben megtárgyalt ügyekben is csak akkor van esély az elsőfokú döntés megváltoztatására, ha globális jelentőségű problémát, illetve a bíróság ítélkezésének alapjául szolgáló egyezmény lényegét érint az adott ügy.

2017-06-12

Gáz és áram: olcsóbban és gyorsabban vezethető be

Egy nemrég megszavazott törvénymódosításnak köszönhetően, a jövőben gyorsabbá válhatnak a közműcsatlakozások és csökken egyes hatósági vizsgálatok határideje is. Ugyanakkor szigorítás is lesz: a gáz csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét alaposabban ellenőrizné a műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatért felelős földgázelosztó.

2017-06-12

Jön az e-recept – Olyan lesz, mint egy banki tranzakció

Hamarosan a kormány elé kerül az a jogszabály-javaslat csomag, amellyel nyugdíjazzák a hagyományos papír alapú recepteket. Az e-recept bevezetésével a papíralapú beutalók és receptek sem szűnnek meg, továbbra is lehet majd kézzel vényt írni. Idővel az e-recept és az e-beutaló kiszoríthatja a papíralapú rendelést, de hogy ez milyen gyors lesz, az majd a gyakorlatban, a rendszer működése közben dől el. A gyógyszerkiváltás ettől kezdve erősen hasonlítani fog egy banki tranzakcióra, a páciensnek igazolnia kell magát a taj-számával, vagy elektronikus személyi igazolványával, s ha megkapta a gyógyszert, akkor átvételi elismervényt kell adnia a patikusnak. Ebből következően az e-recepttel alapesetben mindenki csak a saját nevére felírt gyógyszert válthatja ki, ha egy felnőtt családtagnak vagy egy szomszédnak kell elhozni a gyógyszerét, akkor szabályos meghatalmazás kell, vagy kérni kell az orvostól a régi vényt helyettesítő papírt, amit már olyan szabadon lehet használni, mint a maiakat.

2017-06-12

Módosulnak az oktatási törvények

Aláírta az oktatási törvények módosítását pénteken Áder János köztársasági elnök. Az államfő nyilatkozatában - amelyet a Köztársasági Elnöki Hivatal bocsátott az MTI rendelkezésére - kiemelte, hogy a jogszabály kihirdetése előtt a módosításokról konzultált az oktatási jogok biztosával, aki arról biztosította, hogy a módosítás nem támasztja alá a törvénnyel szemben megfogalmazott kritikákat és aggodalmakat. A köztársasági elnök emellett azt is kiemelte, hogy a jogszabály-módosítás irányával és tartalmával számos rangos szakmai szervezet is egyetért.

2017-06-12

Út az európai cégnyilvántartás felé

Egy uniós irányelv alapján összekapcsolják az EU tagállamok cégnyilvántartásait. A cégek néhány alapadata ingyenesen elérhető lesz, bárki számára. Az egyesített rendszer június 8-án kezdte meg működését. A kereskedelmi nyilvántartásokat, cégjegyzékek összekapcsolását rendező 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (BRIS irányelv) a jogharmonizációs feladatok végrehajtásának határidejét 2017. június 8-ában határozta meg. Eddig az időpontig az országoknak biztosítaniuk kell a nyilvántartásuk között az átjárhatóságot. A magyar jogalkotó ennek eleget elfogadta a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról szóló 2017. évi XLVIII. törvényt. Ezzel lehetővé kívánja tenni, hogy az uniós e-Justice honlapon keresztül a nemzeti nyilvántartásokban tárolt céginformációkhoz egyéni felhasználók is hozzáférjenek.

2017-06-09

Sukoró-ügy – Bírálja a Kúria döntését a két elítélt

Tátrai Miklós és Császy Zsolt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – csütörtökön elítélt – egykori vezetői szerint a Kúriának a 2008-as sukorói telekcsere ügyében hozott jogerős ítélete az “igazságszolgáltatás szégyene, az eljárás pedig a jogállam sárba tiprása”. Tátrai Miklóst és Császy Zsoltot a Kúria jogerősen három, illetve két es fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte hűtlen kezelés kísérlete miatt csütörtökön. Közölték azt is, minden hazai és nemzetközi jogi lehetőséget meg fognak ragadni arra, hogy a “szégyenteljes eljárást” semmissé tegyék.

2017-06-09

Azbesztper ítélet nélkül

Irategyeztetés után június 22-ére napolta el az ítélethirdetést az úgynevezett azbesztpert tárgyaló Fővárosi Törvényszék, bár a legutóbbi, márciusi tárgyaláson még úgy látszott, június 8-án három felperes ügyét le lehet zárni. A jogutódok egyikét, egy 38 évesen elhunyt fiatalember özvegyét képviselő ügyvédnő a Népszava kérdésére elmondta, az ítélet elhalasztásának ugyan nem hangzott el indoka a tárgyaláson, de vélhetően pusztán az ügy bonyolultsága, összetettsége miatt van szükség még 15 napra az eljáró bírónak, hogy minden részletet körbejárhasson. Ez egy eljárásjogi lehetőség, nem kell tehát más tartalmat belelátni vagy belemagyarázni – tette hozzá. Tudomása szerint az ÁNTSZ régóta várt szakvéleménye sem érkezett még meg, legalábbis vele nem közölték, de meglátása szerint a januárban elkészült műszaki szakvélemény is elegendő az ítélet meghozatalához.

2017-06-09

Puhít a kormány a civiltörvényen

A kormány elfogadja a Velence Bizottság jogi aggályait a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat ügyében - mondta Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány szerdai ülésén a témában meghallgatta Trócsányi László igazságügyi minisztert, akinek javaslatára a kormány elfogadta a szervezet jogi jellegű javaslatait, míg a politikai szempontú felvetéseit elutasították. A nagy puhulásban azért sikerült szigorodni is, 7,2 millió forint helyett 500 ezres értékhatár felett kell majd jelenteni a külföldi támogatást.

2017-06-09

A jövő héten döntik el, hogy mi lesz a nyugdíjakkal

Véget ér a tavaszi törvényalkotási ciklus, a képviselők jövő héten üléseznek utoljára, utána nyári szabadságra mennek. Előtte azonban még egy sor fontos javaslatról kell dönteniük. A legfontosabb a 2018-as költségvetés, illetve ehhez kapcsolódóan az adócsomag elfogadása. Szintén sokakat érint a demográfiai csomag, amely a családok támogatásán keresztül próbálja gyermekvállalásra ösztönözni a párokat. Az utolsó héten napirendre kerül még egyebek mellett az ügyvédi tevékenységről, a büntetőeljárásról illetve az energetikáról szóló törvényjavaslat.

2017-06-09

Követeléskezelési kisokos - 8 tanács, ha nem fizet, vagy csődöt jelent ügyfelünk

Lejárt számlák, tartozásokat felhalmozó, csődbement és fizetésképtelenné váló – vagy magukról ezt állító – üzleti partnerek, kifizetetlen áruk, szolgáltatások és beruházások. Sok vállalatvezető találkozik ilyen és ehhez hasonló problémákkal működése során, de csak kevesen vannak tisztában azzal, milyen jogi lehetőségek merülhetnek föl ezekben az esetekben, és mennyire fontos, hogy ezeket még kellő időben igénybe vegyük. A legismertebb és leginkább alkalmazott eszköz a peres eljárás, de a jogviták állami vagy választottbíróság előtti rendezése mellett egyre nagyobb szerepet kell kapnia a szerződések előrelátó szövegezésének, a megfelelő jogvita-rendezési fórum kikötésének, a vállalatok mindennapi gyakorlatában a jól dokumentált és a későbbi perbeli bizonyítás céljait megfelelően szolgáló ügymenet kialakításának, a pereket megelőző hatékony bizonyítási módok tudatos és időben történő alkalmazásának, a már megindult perekben a követelés ténybeli és jogi körülményeinek sikeres bizonyításának, valamint a követelés fedezetének időben történő biztosításának.

2017-06-08

A fájlmegosztás vége?

Új megközelítést hozott a fájlmegosztókkal szembeni szerzői jogi küzdelembe az Európai Unió Bíróságának egyik főtanácsnoka, aki amellett, hogy közvetlenül felelősnek tartja az internetszolgáltatókat a jogsértő fájlmegosztásért, azt is javasolta a bíróságnak, hogy kötelezzék az őket a Pirate Bayhez való hozzáférés blokkolására. Ha a javaslatot átveszi a bíróság, az új fejezetet nyit a szerzői jogvédelemben.

2017-06-08

Fegyházbüntetésre ítélték az 1996-os ügetői lövöldözés vádlottjait

Fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki a vád szerint előre kitervelten próbált megölni egy fogathajtót még 1996 novemberében a budapesti ügetőn; a bűncselekményben neki segítő két testvére és negyedik társa ugyancsak letöltendő szabadságvesztést kapott - közölte a bíróság. A bíróság szerint azért húzódott el az eljárás, mert a nyomozóhatóság 1997 júliusában megszüntette a nyomozást, mivel az elkövető kiléte akkor nem volt megállapítható. A Fővárosi Főügyészség 2014 szeptemberében döntött a nyomozás újbóli elrendeléséről, ennek eredményeként tavaly áprilisban emeltek vádat.

2017-06-08

Burka-ügy: 45 milliós kártérítés után újra fegyházba megy gyilkosságért apa és fia

Társtettesként elkövetett emberölés miatt 12, illetve 10 év fegyházbüntetésre ítélte idősebb Burka Ferencet és fiát, ifjabb Burka Ferencet a Debreceni Törvényszék szerdán perújítási eljárásban. A gyilkossággal megvádolt apát és fiát társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében találta vétkesnek 2002-ben a bíróság, amiért 15, illetve 13 év fegyházbüntetést kaptak. A Szegedi Ítélőtábla másodfokú végzése hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet, az új eljárásban pedig bizonyítottság hiányában jogerősen felmentették őket. Apa és fia a felmentő ítélet után kártalanításért beperelte az államot, és 20, illetve 25 millió forintot kaptak 2007-ben. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség perújítási nyomozást rendelt el az ügyben 2012-ben, mivel a vádhatóság szerint “új és perdöntő bizonyítékokat” sikerült beszerezni. Ezek alapján a fellebbviteli főügyészség 2013 júliusában perújítási indítványt nyújtott be a Debreceni Ítélőtáblára, amely szeptemberben elrendelte a perújítást és a Debreceni Törvényszéket jelölte ki az eljárás lefolytatására.

2017-06-08

Komédiába fordult a büntetőügy

Húsba vágóan fontos felismerésre jutott a Szentendrei Járásbíróságon a vádhatóság képviselője abban a büntetőperben, amely azért indult, mert az ügyészség saját járműve ellopásával vádolt meg egy férfit. A közel másfél éve zajló, nem mindennapi történetben tegnap következett be a fordulat, ugyanis az ügyben eljáró ügyész számára világossá vált, hogy a vádlott nem lophatta el a szóban forgó autót, mivel az mindvégig a saját tulajdona volt. Bár a vádhatóság belátta, hogy nem történhetett lopás, köti az ebet a karóhoz. Tegnap az ügyész a vád módosítását kezdeményezte: már önbíráskodással és tartozás fedezetének elvonásával vádolják a férfit. Ez azért érdekes, mert korábban a rendőrség is vizsgálta az ügyet, utóbbi vádat illetően pedig egyértelműen megállapították, hogy nem történt ilyen.

Tételek: 141 - 160 / 2995 (150 oldal)
Copyright © 2014 HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.