Hírfolyam


2017-10-26

Segítség lehetne az elsétálási jog

A korábbi évekre jellemző, átlagosan fél¬millió végrehajtás helyett idén 350 ezer eljárás indulhat el. A csökkenés oka egyrészt a lakosság anyagi helyzetének javulásában, másrészt a devizahitelek lassú kifutásában kereshető. Az utóbbiak esetében gyakori igazságtalan helyzetek kivédésére az elsétálási jog bevezetése is megoldást jelenthetne. A tengerentúlon alkalmazott módszer lényege, hogy ha az adós minden érdemi vagyontárgyát értékesítik, akkor az érintett – bizonyos feltételek mellett – mentesül az esetleg fennmaradó tartozása alól. A hazai elsétálási jog például csak az azóta átváltott korábbi devizahiteleknél jöhetne szóba, mégpedig azért, mert az ilyen kölcsönök adósait korábban rendkívüli helyzetbe hozta az árfolyamok elszabadulása, a törlesztőrészletek megemelkedése. Adódik emellett még egy lényeges szempont: az elsétálási jog jelentette előnyös lehetőség csak azokat illethetné meg, akik a banki hitelüket legalább részben igyekeztek törleszteni és azon kívül minden más kötelezettségüket időben és pontosan teljesítették vagy teljesítik az elsétálás jogintézményének bevezetéséig.

2017-10-26

Nyilvánosak a tao-pénzek – a Kúria szerint is

Nyilvánosak a tao-pénzek, az erre vonatkozó adatokat ki kell adni – mondta ki a Kúria szerdán abban a perben, amelyet a Transparency International indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium ellen. A Kúria szóbeli indoklása szerint az alaptörvény és több alkotmánybírósági határozat is kimondta: a közpénzek felhasználásának átláthatóságához kiemelkedő közérdek fűződik. Közérdekű és ekként nyilvános minden adat, amely az állam által a költségvetés terhére nyújtott kedvezményre vonatkozik. A bíróságok pedig mérlegelhetik, és gyakran mérlegelik is az egyes ügyekben, hogy az egymással versengő jogok közül melyiknek adnak elsőbbséget. Így történt ez ebben az ügyben is, amikor a bíróságok kimondták, hogy a közérdekű adatok nyilvánossága előbbre való, mint az adótitok védelme. Az adótitok nem lehet abszolút akadálya a közérdekű adatok nyilvánosságának – fejtette ki a Kúria.

2017-10-26

Kész, vége, a munkaadók nem csinálnak több adóbevallást

A Nemzetgazdasági Minisztérium által benyújtott, számos törvényt módosító csomag az adóbevallások eddigi rendjét is felülírja. A következő évtől például megszűnik a munkáltatói adóbevallás intézménye, vagyis az adózók vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kooperálnak, vagy saját maguk állítják elő a bevallásukat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vagy a NAV tervezetét fogadjuk el - ha szükséges, javítjuk, kiegészítjük - vagy ha nem vagyunk másra jogosultak, akkor magunk töltjük ki az 53-as bevallást.

2017-10-26

Módosított földhaszonbérleti díjak - Bírói indítványokat utasított el az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a már megkötött földhaszonbérleti szerződések esetében a haszonbérleti díj bizonyos időközönkénti felülvizsgálatát lehetővé tevő részletszabályok az Alaptörvény rendelkezései alapján nem minősülnek sarkalatos törvényi szabályozásra tartozó kérdéseknek. A vizsgált szabályozás alapján - legalább tíz éves időtartamú haszonbérleti szerződés esetében - a szerződéskötést követő öt év elteltével a szerződő felek bármelyike kezdeményezheti a haszonbérleti díjnak a mindenkori, helyben szokásos piaci haszonbérleti díj mértékéhez történő igazítását. Mindez nem ütközik a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmába.

2017-10-25

Közüzemi szolgáltatások igénybevétele tudatosan - Amit a fogyasztóknak feltétlenül tudni érdemes! - Békéltetői jótanácsok

A Budapesti Békéltető Testület tapasztalatai szerint a fogyasztók sokszor nem tanúsítják a közüzemi szolgáltatásoknál azt a tudatosságot, amit az adott szolgáltatás jellege – és maga a jogszabály is - megkíván. A Testület mindezek miatt összeállította ajánlását, amely a közüzemi szolgáltatások igénybevétele során követendő tudatos fogyasztói magatartásról szól. Az alábbiakban ízelítőt adunk a villamos energia-, földgáz- és víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos jó tanácsokról, magában az ajánlásban pedig kitérünk még többek között a távhő-szolgáltatásra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra is.

2017-10-25

Külön termék lesz az autóáram

A Nemzetgazdasági Minisztériumban (NGM) az év végéig elkészül az elektromobilitást szabályozó átfogó törvény tervezete, amely tartalmazza majd azt is, hogy amint áthalad az áram az e-töltőponton, jogi értelemben villamosenergia-termékből üzemanyagtermékké változik - ismerteti szerdai számában a Világgazdaság.

2017-10-25

Döntöttek: Ebben a kérdésben lehetne népszavazást tartani

A Kúria hitelesítette azt a népszavazási kérdést, amely azt célozta, hogy rendszeresen vessék össze a vagyonnyilatkozatokban szereplő adatok helytállóságát a hatósági nyilvántartásokkal - derül ki a bíróság internetes oldalán közzétett végzésből. A Kúria ezzel megváltoztatta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) korábbi, a hitelesítést megtagadó határozatát.

2017-10-25

Új törvényben lesznek az uniós vámjog végrehajtási szabályai

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kedden benyújtotta a parlamentnek az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. A határozat indoklása szerint a vámigazgatási eljárás során jelenleg a legtöbb eljárásjogi kérdésben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) rendelkezéseit alkalmazzák, ezt azonban 2018. január 1-jétől hatályon kívül helyezik, ezért a vámigazgatási eljárás során alkalmazandó és a továbbiakban is szükséges eljárásjogi rendelkezéseket át kell ültetni a vámtörvénybe.

2017-10-25

Gigászi törvénycsomag a parlament előtt

Összesen 114 törvényt módosítana a kormány az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló javaslatban, amelyet ma terjesztett a parlament elé a nemzetgazdasági miniszter. A javaslat indoklása szerint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 2018. január 1-jei hatálybalépésével hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), mely az adóigazgatási eljárásban az általános eljárási szabályok tekintetében háttérjogszabályként alkalmazandó.

2017-10-25

Egy kint felejtett tábla miatt is perelhetünk már jövőre

Jövőre pert lehet indítani egy kint felejtett KRESZ-tábla, a hiányos közvilágítás, vagy akár az iskolai házirend miatt is. Januárban ugyanis hatályba lép az új közigazgatási eljárási törvény, ami ilyen ügyekben is lehetővé teszi a bírósági felülvizsgálatát. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke szerint ezzel minden korábbinál szélesebb jogvédelmet kapnak az emberek.

2017-10-25

Itt az új Art. és az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat

Benyújtotta a nemzetgazdasági miniszter az Országgyűlésnek az adózás rendjéről, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslatokat. A szaktárca szerint, ha az Országgyűlés megszavazza az új törvényeket, egyszerűbb, könnyebb és még inkább ügyfélbarát lesz az adózás. A kormány 2016. április 4-ei ülésén tárgyalt és elfogadott Art.-koncepció szerint az újraszabályozás célja annak tükrözése, hogy az állam az adóhatóságon keresztül ügyfélközpontú szolgáltatást nyújt, segíti az adózókat adókötelezettségeik teljesítésében, ugyanakkor ezt oly módon teszi, hogy a költségvetés bevételi érdekei nem sérülnek, minden kötelezett a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően vegye ki részét a közteherviselésből – áll az adózás rendjéről szóló törvényjavaslat indoklásában.

2017-10-24

40 millióra bírságolta a NAIH a szcientológiai egyházat - Jogellenes és tisztességtelen adatkezelés miatt büntetett a hatóság

Jogellenes adatkezelés miatt 20-20 millió forint adatkezelési bírságot szabott ki a Magyarországi Szcientológia Egyházra és az egyház központi szervezetére a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) - jelentette be a hatóság elnöke a szervezet vizsgálatának eredményét ismertető pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján. Péterfalvi Attila elmondta: megállapították, hogy az egyház és központi szervezete megszegte előzetes tájékoztatási kötelezettségét, a célhoz kötött adatkezelés és a tisztességes adatkezelés elvét, valamint az adatbiztonság követelményeit is.

2017-10-24

Transzferárak: többeknek több papírmunkája lesz

A Magyar Közlöny 169. számában jelent meg a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló rendelet. A legfontosabb változásokat ismertetjük. A 32/2017 (X. 17.) NGM rendelet talán legfontosabb változása, hogy nyilvántartást a jelenleginél sokkal részletesebb információkat feltüntetve kell elkészíteni, továbbá tartalmaz a Rendelet más – kisebb nagyobb – módosításokat is.

2017-10-24

Áder visszadobta a kéménytörvényt, több baja is van vele

Megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek pénteken Áder János köztársasági elnök azt a kedden elfogadott törvényt, amely megszüntette a családi házak kötelező kéményseprőipari ellenőrzését. Lázár János miniszter egy nappal korábban még bőszen védte a törvényt - a háztulajdonosok majd el fogják tudni dönteni, kell-e nekik az ingyenes kéményseprés. Az önkéntes, megrendelésen alapuló kéményseprőipari szolgáltatás a biztonsági szint radikális csökkenését jelent, és az életveszélyes helyzetek számának jelentős növekedését eredményezheti – írta a parlament honlapján elérhető levelében az államfő.

2017-10-24

Adósságot örököltem! Ki kell fizetnem?

Magyarországon egyre több hagyaték terhelt valamekkora mértékű adóssággal, a közjegyzők tapasztalata szerint egyes régiókban az örökösök 80 százaléka hitelt is örököl. De mi a teendő, ha elhunyt hozzátartozónk után jelentős adósság, hiteltartozás is maradt? Vissza lehet-e utasítani az örökséget, és mekkora összegig vagyunk kötelesek felelősséget vállalni az elhunyt tartozása után? Mutatjuk a szabályokat. Aki örökös, az vagyont és adósságot egyaránt örököl. Nem ritka például, hogy a hagyatékhoz tartozó ingatlant jelentős banki tartozás terheli, amelynek összege néha több, mint az ingatlan piaci értéke.

2017-10-20

Jogi játékapplikáció gyerekeknek

Jövő héttől ingyenesen letölthető az első gyerekeknek szóló applikáció, amely a hazai igazságszolgáltatás rendszerét mutatja be. Hazánkban évente körülbelül 6000 gyermek lesz valamilyen bűncselekmény áldozata, miközben több tízezer fiatal van a büntetés-végrehajtás intézményrendszerében. A StoryLab elnevezésű projekt - amely egy telefonon, számítógépen működő online játék – fejlesztése során a cél az volt, hogy játékos módon segítsék elő a gyerekek jogtudatosságának fejlődését. Az applikációnak köszönhetően a fiatalok megismerhetik hazánk igazságszolgáltatási rendszerét, és ami még ennél is fontosabb: saját jogaikat.

2017-10-20

Az egyoldalúan kivetett adó a vámmal azonos pénzügyi tehernek minősül - Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott

A magyar gépjárműadó nem összeegyeztethető az Európai Unió és Törökország között létrejött társulási megállapodással, az adó ugyanis vámmal azonos hatású díjnak minősül, amelynek kivetését tiltja a megállapodás - ismertette döntését az Európai Unió Bírósága csütörtökön.

2017-10-20

Itt az iskolai szigorítás a veronai buszbaleset után

Megjelent a miniszteri rendelet az iskolai buszos kirándulások új szabályairól. Balog Zoltán – a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – január elsejétől a közlekedésbiztonság növelése érdekében úgy döntött, hogy külföldre autóbuszos iskolai kirándulás csak úgy szervezhető, ha a tanulókat, gyermekeket szállító busz nemzetközi forgalomban 23 és 4 óra között nem közlekedik.

2017-10-20

Pórul járhat a határokon, ha adótartozása van

Meglepő gyakorlattal lép fel újabban az adóhivatal. Mind a Liszt Ferenc Repülőtéren, mind Röszkénél volt olyan eset, amikor egy véletlenszerűen kiválasztott határátlépő csak adótartozásai kifizetése után folytathatta útját, illetve tarthatta meg a nála levő ingóságokat. Mivel az adótartozás akár másnap végrehajtható, jogszerű, ugyanakkor eddig szokatlan és igencsak esetleges ez a gyakorlat. Ahogyan az sem tűnik kellően szabályozottnak, hogy az utasnál levő ingóságokról hogyan tudja a NAV munkatársa eldönteni, hogy az lefoglalható-e, vagy szükséges-e az alapvető életviteléhez.

2017-10-20

Bűnelkövetővé válhat ön is bármikor - hihetetlenül kell vigyázni

A mindennapok komoly veszélyforrást jelentő területe a közlekedés. Nem telik el úgy nap, hogy a híradásoknak ne lenne témája egy-egy közlekedési baleset vagy haláleset. E jelenség indokolta a Fővárosi Törvényszék tájékoztatóját a közlekedési bűncselekmények bírói gyakorlatáról. Ha gyalogos vagy utas közlekedési magatartása miatt sérül vagy hal meg valaki, akkor a gyalogos vagy utas nem közlekedési bűncselekmény miatt, hanem a bekövetkezett eredménytől függően testi sértés vagy emberölés miatt vonható felelősségre. A közlekedési bűncselekmények elkövetési helyszínei is nagyon változatosak: e körben vasút, légtér, folyó és tó, illetve közút egyaránt szóba jöhet. Lényeges szempont, hogy a közúti közlekedés szabályait mindig kiterjesztően kell értelmezni: közút például a közforgalom elől el nem zárt magánút is. A közlekedési szabályok megszegésével okozott sérüléses balesetek még akkor is közúti balesetnek számítanak, ha nem a szó hétköznapi értelmében vett közúton történtek: ha valaki szántóterületen vagy elzárt területen okoz sérülést, akkor annak körülményeit is a közlekedési szabályok szerint kell vizsgálni.

Tételek: 121 - 140 / 3483 (175 oldal)
  • akr_kp
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.