1037 Budapest, Montevideo u. 14.
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305
H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-15:00

Hírfolyam


2017-04-28

Lex CEU, civiltörvény - Lép a Velencei Bizottság

Különleges, úgynevezett sürgősségi eljárásban vitatta meg a magyar ügyeket, és fogadott el határozatot a civilek megbélyegző és a CEU-t veszélyeztető törvénymódosítások kapcsán az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése csütörtökön. A nagy többséggel, néppárti szavazatokkal is elfogadott határozatában a lex CEU végrehajtásának, illetve a civileket megbélyegző törvényjavaslat parlamenti tárgyalásának felfüggesztésére szólított fel. Egyúttal mindkét aggályos törvény vizsgálatára felkérte a nagy tekintélyű szakértői testületét, a Velencei Bizottságot.

2017-04-28

Bíróság: El kell ismernie a külföldön kötött azonos nemű házasságot a magyar államnak

Első fokon, nem jogerős ítéletben mondta ki a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, hogy a külföldön kötött azonos neműek közötti házasságokat Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatként kell elismerni. A pert egy Belgiumban élő amerikai–magyar leszbikus pár indította. A pár ott kötött házasságot, de a hazai anyakönyvezést a magyar hatóságok megtagadták.

2017-04-28

Túlfizetett munkavállaló - A jogalap nélküli munkabér visszakövetelésének szabályai

Munkaviszony során előfordulhat, hogy a munkáltató több munkabért fizet ki a munkavállalónak, mint amire az jogosult lenne. Ilyenkor a munkáltató alappal kérheti a túlfizetett munkabér visszafizetését. De milyen határidőn belül? Miként kell eljárnia? Köteles a dolgozó felismerni a kifizetés alaptalanságát? A jogalap nélküli kifizetések sokféle okból előfordulhatnak, így gyakori példa a munkabér kétszeri átutalása, vagy a teljesítménybér téves kiszámítása. A munkáltatók jelentős részénél számítógépes programok alapján történik a bérszámfejtés, és számos cég a bér elszámolásához és kifizetéséhez külső szolgáltatót vesz igénybe. E két körülmény időnként különösen röviddé teheti a visszakövetelésre általános szabályként nyitva álló, a kifizetéstől számított 60 napot. A kérdés bírói gyakorlata szerint tévesen kifizetett munkabér vagy díjazás jóhiszemű felvétele esetén a határidőt tehát a munkabér kifizetésének időpontjától kell számítani. A munkáltatónak e határidőn belül közölnie kell a dolgozóval a visszafizetésre vonatkozó felszólítást, vagy a visszafizetési igényét fizetési meghagyás vagy bíróság útján érvényesíteni. 60 napon túl, 3 éves elévülési határidőn belül a jogalap nélkül kifizetett munkabért akkor lehet visszakövetelni, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő. A jogalap nélküli kifizetés elévülési időn belül történő visszakövetelhetőségéhez a munkáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a téves kifizetést a munkavállaló idézte elő vagy azt legalább fel kellett volna ismernie.

2017-04-28

Interjú Varga Istvánnal a 2018. január 1-én hatályba lépő új Polgári perrendtartási kódexről

Az új polgári perjogi kódexről az Ars Boni riportere beszélgetett Prof. Dr. Varga Istvánnal, az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszékének vezetőjével, ügyvéddel, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tagjával, egyben tudományos titkárával. Varga István az új Pp. legnagyobb problémáit a két legkardinálisabb részben látja, amely az összes többire a legintenzívebben kisugárzik: az alapelvi fejezetben és az elsőfokú eljárásról szóló fejezetekben. „Ezekben a fejezetekben nem csak pontszerűen elhibázott vagy szemléletmódjukban meghaladott és polgári igazságszolgáltatási diszfunkciókat előrevetítő szabályokat, hanem egy sor egyértelműen kimutatható tárgyi tévedést is találunk. Ezeket a fejezeteket biztosan módosítani kell, mégpedig jelentős nagyságrendben.”

2017-04-27

Szerzői jogok megsértése multimédia-lejátszó értékesítésével - Az Európai Unió Bíróságának legfrissebb döntése

A megszakítás nélküli adatfolyam útján való közvetítés („streaming”) révén megszerzett, szerzői jogi védelem alatt álló műveknek az ilyen lejátszóra történő ideiglenes többszörözése nem képez kivételt a többszörözési jog alól.

2017-04-27

Tíz szabadnapot kaphatnának szüléskor az apák

Az Európai Bizottság szerdán bemutatta első javaslatait, amelyek Jean-Claude Juncker elnök korábbi bejelentésének megfelelően azt a célt szolgálják, hogy az Európai Unióban létrejöjjön egy erős "szociálpolitikai pillér". A program értelmében minden apa gyermeke születésekor 10 szabadnapot kaphatna. Emellett a szülők nem a gyerek 8, hanem 12 éves koráig kaphatnának összesen 4 hónap szülői szabadságot, és ez mindkét szülőnek járna, ami előmozdíthatná, hogy az apák is igénybe vehessék ezt a lehetőséget. A javasolt jogszabály Európa-szerte feljogosítaná a legfeljebb 12 éves gyermekek szüleit és a gondviselőit arra, hogy rugalmas munkavégzési feltételeket - például csökkentett vagy rugalmas munkaidőt, illetve távmunkát - kérjenek a munkaadójuktól.

2017-04-27

Vállalkozások ezreit fenyegetheti a húszmilliós mulasztási bírság

Akár két-háromezer céget is érinthet hazánkban az az új változás-bejelentési kötelezettség, amelyről a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adóelkerülés visszaszorítását célzó akcióterve nyomán hamarosan, a májusi „adósaláta” részeként szavazhat a magyar Országgyűlés. Az országonkénti jelentéstételi kötelezettség bevezetését Magyarország is vállalta, és az erre vonatkozó törvényjavaslatot idén március végén be is nyújtották a parlament elé. A törvényjavaslat az OECD ajánlásait, valamint a hasonló szabályozással már rendelkező államok gyakorlatát követve az éves szinten legalább 750 millió euró konszolidált árbevételt elérő cégcsoportok számára írja elő a jelentéstételi kötelezettséget.

2017-04-27

Nem trükköztek a kártyás fizetéssel a magyar bankok - nekik adtak igazat

A Versenyhivatal korábban 2 milliárd forintra büntette a bankokat és a kártyatársaságokat egy olyan megállapodásért, ami valójában a bankkártyát használók érdekeit is szolgálta. A bíróság úgy döntött, vissza kell fizetni a bírságot. A Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletében, a felperesek keresetének helyt adva, hatályon kívül helyezte a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) 2008-ban a bankkártya-kibocsátó bankokat – Budapest Bank, OTP Bank, K&H Bank, MKB Bank, Erste Bank –, valamint a Visa és a MasterCard kártyatársaságokat pénzbírsággal elmarasztaló döntését, s új eljárás lefolytatására kötelezte a hivatalt, míg az ING Bank esetében megszüntette az eljárást.

2017-04-27

Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indít a CEU-ügy miatt

Az Európai Bizottság szerint a felsőoktatási törvény módosítása sérti a szolgáltatások szabad mozgását szavatoló uniós irányelvet. Az Európai Bizottság figyelmeztető levelet küld a magyar kormánynak, mert a felsőoktatási törvény módosítása indokolatlanul szigorú feltételekhez köti a külföldi egyetemek működését hazánkban. Ez az első szakasza az eljárásnak, amit az EU ellenőrző szerve indít az uniós kötelezettségek megszegése miatt. A magyar kormánynak két hónapon belül válaszolnia kell az Európai Bizottságnak, ezután döntik el, van-e szükség a törvény változtatására. Ha van rá szükség, akkor a kormány kap egy újabb felszólítást a módosítás elvégzése miatt, ezután lesz két hónapja a helyzet rendezésére. Ha ez nem történik meg, akkor az ügy az Európai Unió Bíróságára kerül.

2017-04-27

80 méterig fúrhatunk: házi kutat nem kell engedélyezni

Engedély és bejelentés nélkül alakítható ki a 80 méternél sekélyebb és házi vízigényt meg nem haladó vízkivételt biztosító létesítmény. Ezért az arra vonatkozó közigazgatási eljárási illeték megfizetésére vonatkozó rendelkezést hatályon kívül kell helyezni, illetve a talajvíz kutak esetében, ahol eddig tárgyi illetékmentesség volt és ez is szükségtelenné válik, az ezt tartalmazó rendelkezést szintén deregulálni szükséges – olvasható vízkivételekkel összefüggő törvény módosításban, amit Pintér Sándor belügyminiszter ma nyújtott be a parlamentnek. Az engedélyezési kötelezettség fennmarad azonban a hideg és termálkarszt készletekbe történő beavatkozás mélységtől és vízmennyiségtől függetlenül, valamint a mélységtől és vízmennyiségtől függetlenül a gazdasági célú vízkivételek esetében. Az erre vonatkozó részletes szabályokat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet fogja meghatározni. Az illegálisan létesített, továbbra is engedélyköteles vízkivételt biztosító vízilétesítményeknél a bírságmentes engedélyezésre vonatkozó moratórium 2018. végi dátumát 2028. december 31. napjára hosszabbítja meg a törvényjavaslat.

2017-04-27

Nem titkolózhat az adókedvezményekről az NGM

A Kúria szerdai döntése értelmében nyilvánosságra kell hozni a kormánnyal stratégiai megállapodást kötött nagyvállalatoknak nyújtott adókedvezményeket – erről a jogi eljárás kezdeményezője, az LMP társelnöke tájékoztatta az MTI-t. Szél Bernadett közleményében úgy fogalmaz: az LMP szerint az első- és másodfokú bíróság döntésének fenntartásával precedens értékű ítélet született, a kormány ugyanis nem hivatkozhat többé adótitokra a társasági adóból nyújtott adókedvezmények esetén. Mind az első-, mind a másodfokú bíróság az LMP álláspontjának adott igazat, és kimondta, hogy az adókedvezmény is közpénznek minősül, így az ilyen formában nyújtott támogatások összege is nyilvános adat.

2017-04-27

EU-bíróság: nem oké a magyar fordított adózás

Több ponton is ellentétes az uniós joggal a fordított adózásra vonatkozó magyar szabályozás és adóhatósági gyakorlat - mondta ki szerdai ítéletében az Európai Unió Bírósága. Az ügy előzménye, hogy egy magánszemély végrehajtói eljárásban vásárolt egy mobilhangárt egy fizetésképtelen cégtől, amely az egyenes adózás szabályai szerint állított ki az ügyletről számlát, az így beszedett áfát az eladó megfizette az adóhatóságnak, a vevő pedig ezután gyakorolta áfalevonási jogát. Szerdai ítéletében a bíróság mindenekelőtt megállapította, hogy a végrehajtói eljárásban kizárólag akkor alkalmazhatók a fordított adózás szabályai, ha az értékesítés tárgya ingatlanvagyon, az irányelvvel tehát összeegyeztethetetlen a magyar áfatörvény azon rendelkezése, amely ezt kiterjeszti az ingóságokra is.

2017-04-26

Jogellenesen mondtak fel a Zsolnay egykori dolgozói

Jogellenesen mondott fel a pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. csaknem százhúsz egykori dolgozója tavaly, ezt a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is megerősítette hétfői nem jogerős döntésében - közölte a vállat jogi képviselője kedden az MTI-vel. A dolgozók képviselője az ítéletet úgy kommentálta, hogy a bíróság szerint megalapozott volt a munkavállalók felmondása, de nem érte el a rendkívüli felmondáshoz szükséges "súlyosságot"; a döntés ellen fellebbezni fognak.

2017-04-26

Fideszes képviselő ellen emelt vádat a Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelt Mengyi Roland fideszes országgyűlési képviselővel és hat társával szemben a Fővárosi Törvényszéken. A vádhatóság az országgyűlési képviselőt bűnsegédként különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérletével és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével vádolja - közölte a főügyészség vezetője kedden az MTI-vel.

2017-04-26

Vizoviczki-ügy – Az elsőrendű vádlott az utolsó szó jogán tagadta bűnösségét a költségvetési csalás vádjában

Az utolsó szó jogán tagadta bűnösségét Vizoviczki László a Fővárosi Törvényszéken hétfőn abban a büntetőperben, amelyben vendéglátó-ipari tevékenységgel összefüggő sok száz milliós költségvetési csalással vádolta meg az ügyészség. Korábban az eljárás során a védelem kifogásolta többek között azt, hogy a vádhatóság a cégek közterheinek kalkulálásakor csak a bevételekkel számolt, a kiadásokkal nem, a magyar vendéglátóipar hétköznapi valóságától teljesen idegen szemlélettel ítélte meg az elsőrendű vádlott befolyása alatt álló cégcsoport tevékenységét, a költségvetésnek okozott vagyoni hátrány pedig nincs számszerűsítve.

2017-04-26

Elutasította a kétfarkúak népszavazási kérdéseit az NVB

Hét népszavazási kezdeményezést utasított el a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) keddi ülésén egyebek mellett egyértelműségi problémákra és arra hivatkozva, hogy nem lehet tréfát űzni a jogintézményből. A hét elutasított kérdésből hármat a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nyújtott be.

2017-04-26

Helyettes államtitkár: nem kell plusz orvosi vizsgálat a siketek és nagyothallók jogosítványhosszabbításához

Egy rendeletmódosítás nyomán a siketeknek és nagyothallóknak is elég lesz a szokásos egészségi alkalmassági vizsgálaton részt venni, amennyiben azt a jogosítvány meghosszabbításáért kérik – számolt be az egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkár kedden sajtótájékoztatón.

2017-04-26

Törvény készül az ingyenplakátolás ellen

Még a héten benyújtja az Országgyűlés elé a pártok tiltott támogatásáról szóló javaslatát a Fidesz, annak érdekében, hogy a politikai tömörülések a reklámhordozókat csak piaci áron vehessék igénybe – jelentette be Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője a budapesti sajtótájékoztatóján. Kósa Lajos elmondta: a törvénymódosítás célja, hogyne valósulhasson meg burkolt párttámogatás azzal, hogy piaci ár alatt kapják meg a plakáthelyeket a tömörülések.

2017-04-26

Iskolai buszoztatás: törvényt módosítanak, hogy a Kliknek ne kelljen kártérítést fizetnie

A tizenhét halálos áldozatot követelő veronai buszbaleset után a kormány egyik első jogi lépése az lehet, hogy korlátozza az iskolák – ezzel együtt az állami fenntartó, a Klik – anyagi felelősségét arra az esetre, ha a külföldi utakon baj érné a diákokat. A buszos külföldi kirándulások előtt kötelező lesz személyre szóló balesetbiztosítást kötni – vagy a szülőnek, vagy az iskolának –, ez azonban furcsa módon nem vonatkozik a környező országokba tett kirándulásokra. Azt viszont kötelező lesz nyilvántartani minden diák személyi adatai között, hogy járt-e már a szomszédos országok magyarlakta területein.

2017-04-26

Mégsem mernek a munkaidőkerethez nyúlni

A munka törvénykönyve módosításáról szóló, az Országgyűlés előtt lévő javaslat visszavonását kezdeményezte a parlament gazdasági bizottsága kedden. Az ülésen a képviselők a szakszervezeti vezetők meghallgatása után 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással döntöttek a visszavonás mellett.

Tételek: 121 - 140 / 2798 (140 oldal)
Copyright © 2014 HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.