Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a Dialóg Eötvös könyvesboltunkban 2018. április 21-én szombaton zárva tart!

Hírfolyam


2018-04-11

Külföldivel kötött termőföldügyletről döntött a Kúria

Magyar és német állampolgárok közötti, termőföld vétele és eladása kapcsán keletkezett jogvitára tett pontot a Kúria, közölte a bíróság sajtótitkársága. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság által 2018. április 10-én tárgyalt Pfv.VI.20.117/2018. számú ügyben a jogerős ítélet a magyar állampolgár alpereseket a német állampolgár felperes javára közel 700 millió forint és járulékai megfizetésére kötelezte – olvasható a közleményben.

2018-04-10

Albérleti díjból levonható költségek, elég-e a nyugta, vagy számla kell?

Ha a magánszemély (bérbeadó) olyan termék vagy szolgáltatás ellenértékét kívánja költségként elszámolni, amelynek értékesítője, illetve a szolgáltatás nyújtója az általános forgalmi adóról (áfa) szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett, akkor nem elegendő, ha csak nyugtát ad. A kiadás igazolására kizárólag az a bizonylat alkalmas, amely tartalmazza a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot (így például a kiadás összegét és pénznemét) is [szja-törvény 4. § (3) bekezdés].

2018-04-10

A felmentvény – „bizonyítvány” a megfelelő cégvezetésről - Hogyan alakult a jogintézménye az elmúlt évek bírói gyakorlatában?

A felmentvény a gazdasági társaság tulajdonosainak nyilatkozata (formális írásbeli határozata) arról, hogy a vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét egy adott tárgyidőszakban a tulajdonosok számára rendelkezésre álló információk alapján, a tulajdonosok megítélése szerint megfelelően látta el. Ha a társaság tulajdonosai a vezető tisztségviselő részére felmentvényt adnak, a társaság a vezető tisztségviselővel szemben ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel később már csak korlátozott körben léphet fel (csakis akkor, ha utóbb az derülne ki, hogy a felmentvény alapjául szolgáló, a tulajdonosok által ismert tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak).

2018-04-10

A törvényes bíróhoz való jog és az ügyelosztási rend kapcsolata – Problémafelvetés és kodifikációs javaslat

A tanulmány egy konkrét eset ismertetését követően felveti a 2018. január 1. napjától hatályba lépett Közigazgatási perrendtartás (2017. évi I. törvény) vonatkozásában a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyelosztási rendjével kapcsolatos esetleges anomáliák felbukkanásának lehetőségét – különös tekintettel az ún. nem kiemelt közigazgatási és munkaügyi bíróságokra. A tanulmány áttekinti az ügyelosztási renddel kapcsolatos magyar jogszabályi rendelkezéseket, majd ezeket egy tágabb, a törvényes bíróhoz való jog értelmezési tartományába helyezi. Ennek kapcsán bemutatja az Alkotmánybíróság törvényes bíróhoz való jogra vonatkozó legfontosabb határozatait is.

2018-04-09

Próbálják megúszni a kártalanítást a börtönök

Tisztességtelen módszerekkel próbálja kivédeni a hazai büntetés-végrehajtás, hogy a jogsértő körülmények között fogva tartott elítéltek részére ki kelljen fizetni a nekik törvény alapján járó kártalanítási összegeket – jelezte lapunknak több ügyvéd. Az ország különböző büntetés-végrehajtási (bv) intézeteiben rögtönzött tárgyalásokon próbálják rávenni a fogvatartottakat, hogy mondjanak le a több százezres vagy akár milliós, jogos kártalanítási igényükről, börtönön belüli kedvezményekért cserébe. Ajánlottak nekik például extra látogatást, sétát és telefonbeszélgetést, illetve hogy kaphatnak kintről több csomagot.

2018-04-09

Katás vállalkozó – a munkaviszonnyá minősítés

Főállású munkaviszony mellett lehet-e valaki tanácsadó csak egy cégnél – nem főállású – katás vállalkozás keretében anélkül, hogy a jogviszonyt a NAV munkaviszonnyá minősítené?

2018-04-09

Az ÁSZ már alig várja, hogy ellenőrizhesse a kampánypénzeket

Az Állami Számvevőszék már jelezte: készen áll, hogy ellenőrizze, mire költötték el a pártok a kampányra kapott állami százmillióikat. A rendszer hatékonyságát persze jól mutatja, hogy a nagyobb pártok gyakorlatilag minden választás után szabályosan el tudnak számolni a kiadásaikkal, akkor is, amikor sejthető, hogy a leadott számoknak nincs sok közük a valósághoz. A 2014-es vizsgálatban például úgy találtak mindent rendben, hogy eközben a korrupcióellenes szervezetek szerint a Fidesz majdnem háromszor, a baloldal kétszer, a Jobbik másfélszer annyit költött a kampányra, mint amennyiről papírokat leadtak. A kamupártok eközben felvettek több száz millió forint állami támogatást, majd eltűntek.

2018-04-09

„Amíg az egyes ügyész ügyébe beleszólhat a felettes ügyész, addig a rendszer nem lesz ideális”

Dr. Vaskuti András jelenleg a Kúria Büntető Kollégiumának bírája, korábban két évtizedig a Fővárosi Törvényszéken tanácselnökként ítélkezett a leghíresebb magyar büntetőügyekben. Szakterületévé a fiatalkorúakkal kapcsolatos ügyek váltak, kutatási területe is a témához kapcsolódik. Régóta folytat oktatói tevékenységet a jogi karokon, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa. Elméleti kérdésekről, az új Btk.-ról és pályájáról beszélgettünk.

2018-04-09

Márciusi Ab-mustra

Az alkotmánybírák legjelentősebb és legérdekesebb márciusi döntései. Mi tartozik a közéleti vita körébe? Alapjognak minősül-e az országgyűlési képviselő mentelmi joga? Megalapozza-e a remélt nyereség mértéke annak várományi jellegét? Van-e helye polgári engedetlenségnek az adóeljárásban? –

2018-04-09

„Az alkotmányszöveg nyelvtani sérthetetlenségét vallom” – Interjú dr. Pokol Béla alkotmánybíróval

Az Arsboni egyik legfontosabb célja, hogy az alkotmányosság és a jogállam kiemelt helyet kapjon a közbeszédben. Ezért indítottuk el interjúsorozatunkat, amely az egyik legjelentősebb alkotmányos intézmény, az Alkotmánybíróság tagjait mutatja be. Ezúttal Dr. Pokol Bélával beszélgettünk.

2018-04-09

Befagyott az ország, 2014 óta szinte semmi se változott

Nagyon magabiztosan nyerte meg a Fidesz a 2018-as parlamenti választást. Lehet, hogy pont ugyanannyi képviselőjük lesz, mint 2014-ben, vagyis éppen kétharmados többséget szereznek. Ha lesz kétharmad, akkor az lehetőséget ad Orbán Viktor hamarosan megalakuló negyedik kormányának, hogy módosítsák az alkotmányt, a választási törvényt, az önkormányzatokra és a bíróságokra vonatkozó szabályokat is. Ilyen tervekkel komolyan készülnek, valószínűleg gyorsan át is visznek központosító átalakításokat ezeken a területeken.

2018-04-06

Rekordszámú ügyet zárt le tavaly az Emberi Jogok Európai Bíróság - Hazánkból 61 panasz érkezett Strasbourgba - 2017. évi statisztikák

Rekordszámú ügyet sikerült lezárnia tavaly az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB), s ezzel párhuzamosan jelentősen csökkent a függőben lévő beadványok száma az utóbbi évekhez képest - derült ki a strasbourgi székhelyű bíróság szerdán közzétett éves jelentéséből. Az Európa Tanács (ET) égisze alatt működő bírói testületnek 3691 ügyet sikerült tavaly lezárnia, ez számottevő növekedés a 2016-os 2066-hoz és a 2015-ös 1537-hez képest. A függő ügyek száma 7584-re csökkent a korábbi 9941-ről és a csúcsot jelentő, 2012-es 11 099-ről.

2018-04-06

Ab: Nem kell leszedni a Kúria által elmeszelt Fidesz-plakátokat

A Fidesz kampányának korlátozásához vezetne a plakátok elmeszelése, ezért az Ab felfüggesztette annak végrehajtását. Nem döntött az Alkotmánybíróság arról, hogy jogosan marasztalta-e el a Kúria a "Nekünk Magyarország az első!" feliratú plakátot, de felhívta a Kúriát a döntés "végrehajtásának felfüggesztésére".

2018-04-06

Új és módosított ügyvédi szabályzatok! - A MÜK közzétette új szabályzatait

Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól, a közvetítői eljárásról, az európai közösségi jogászokról, az ideiglenes országos alkalmazott ügyvédi tagozat delegálásáról, a végrendeletek nyilvántartásáról - ezen témákban adott ki új szabályzatokat a Magyar Ügyvédi Kamara. Módosította továbbá az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről szóló szabályzatát.

2018-04-06

Az autóm, mint élet-halál ura? Ki a felelős ezért?

Már a mai autókban is kezdenek megjelenni azok a technológiák amik lehetővé teszik, hogy a jármű teljesen önállóan is eljusson az egyik pontból a másikba. Ezek a funkciók viszont még ki vannak kapcsolva a gyártók által, mivel hosszú út áll még a jogalkotó előtt, hogy minden felmerülő kérdésre választ adjon. Képzeljük el, hogy nem a nem is olyan távoli jövőben hazafele tartunk egy szűk hegyi úton a már teljesen magát vezető autónkkal. Egyszer csak már féktávolságon belül kiszalad az útra egy kisgyerek, ezzel elzárva az autó útját ezzel két választási lehetőséget adva a számítógépnek. Vagy tovább hajt, és ezzel elgázolja a gyereket, vagy félrerántja a kormányt, és ezzel a mi életünk kerül veszélybe.

2018-04-05

Személyi jövedelemadó 1+1 % - Május 22-ig lehet rendelkezni! - A NAV honlapján valamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható

A személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról idén is május 22-ig lehet rendelkezni, szja-bevallási formától függetlenül. Az erről szóló nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen is benyújtható a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a bevallás részeként vagy önálló nyilatkozatként a "17EGYSZA" lapon - közölte a NAV. Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelkező, bevett egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzat (Nemzeti Tehetség Program).

2018-04-05

Hiányosság a fogyatékossági támogatás szabályozásában - Az Alkotmánybíróság a mulasztás pótlására hívta fel a jogalkotót

Az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azzal, hogy nem szabályozta a közlekedőképességükben a mozgásszervi fogyatékosokkal azonos mértékben, de nem mozgásszervi betegségből eredően korlátozott személyek támogatását - mondta ki az Alkotmánybíróság. Felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2018. december 31- ig tegyen eleget. Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapította, hogy az Országgyűlés az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdésével összhangban álló jogalkotás megvalósítása során a XV. cikk (5) bekezdését sértő, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azzal, hogy nem szabályozta a közlekedőképességükben a mozgásszervi fogyatékosokkal azonos mértékben, de nem mozgásszervi betegségből eredően korlátozott személyek támogatását.

2018-04-05

Az Ab is úgy látja, be kellett volna hívni az ellenzéki pártokat a köztévébe

Kimondta az Alkotmánybíróság, nem sérti a sajtószabadságot, ha ellenzéki pártok képviselőit is be kell hívni a köztévé műsorába, különös tekintettel arra, ha róluk esik szó. Jogosan marasztalta el a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) és a Kúria a közszolgálati televíziót, amiért csak kormánypárti megszólalókat hívott be a reggeli műsorába – mondta ki az Alkotmánybíróság Salamon László vezette öt tagú tanácsa, és elutasította a Duna Médiaszolgáltató alkotmányjogi panaszát.

2018-04-05

Mikortól nyugdíjas a nyugdíjas, és miért jó ezt tudni?

A sajátjogú nyugdíjas társadalombiztosítási jogállása közismert, és tovább foglalkoztatása, vállalkozása esetén sem jelent különösebb kihívást a vele kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. Kevesebb szó esik viszont a nyugdíjelbírálás időszakáról, tehát, amikor az igény – egy meghatározott naptól – benyújtásra került, de a határozat még nem érkezett meg, holott ez az időszak számos dilemmát felvethet.

2018-04-05

Az ingatlan-végrehajtás a bírói gyakorlat tükrében

A Vht. általánosságban teszi végrehajthatóvá az adós ingatlanát a pénzkövetelés behajtása céljából: az ingatlan attól függetlenül végrehajtható, hogy kinek a tulajdonában, illetve kezelésében van, hogy milyen az ingatlan jellege, művelési ága. Nem képezi továbbá akadályát az ingatlan végrehajtás alá vonásának az ingatlant terhelő jog vagy tilalom, így a bűnügyi zárlat tényének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése sem.

Tételek: 61 - 80 / 4097 (205 oldal)
  • munkajog
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.