Hírfolyam


2017-09-19

Munkahelyi adatkezelés - Az EU új adatvédelmi rendelete és az új technológiák fényében

Az európai uniós tagállamok adatvédelmi biztosaiból és a tagállami adatvédelmi hatóságok képviselőiből álló 29-es Adatvédelmi Munkacsoport nemrégiben újabb véleményt fogadott el a munkahelyi adatkezelés szabályairól. Ebben az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) munkáltatókat érintő új adatvédelmi kötelezettségeire, többek között az előzetes adatvédelmi hatásvizsgálatra, valamint a technológiai fejlődéssel járó adatvédelmi kockázatokra is kitér – a véleményt Bertók Gábor és Vári Csaba, a Horváth és Társai DLA Piper Ügyvédi Iroda ügyvédei tekintik át az iroda szakmai blogja, az Advocatus legújabb bejegyzésében. Az új vélemény elfogadását a munkahelyeken alkalmazott olyan új információtechnológiai eszközök megjelenése indokolta, mint például a céges autóba telepített GPS-es fedélzeti kamera, a geolokációt lehetővé tevő céges „okos” eszközök, vagy az olyan felhő alapú alkalmazások, amelyekkel a munkavállalók számítógépes tevékenysége részleteiben is nyomon követhető. Az ilyen új technológiák alkalmazása adott esetben jogos munkáltatói érdekeket védhet, azonban egyben új adatvédelmi kihívásokat is jelent a munkáltatók számára.

2017-09-19

Az utcára szorított kritika – Az engedetlenkedés jogi megítélésének változása

Sok éves mulasztását igyekezett pótolni az Országgyűlés, amikor az Alkotmánybíróság felhívására módosította a szabálysértési törvényt és újraalkotta a rendészeti intézkedésnek ellenállók kriminalizálását szolgáló tényállást. Mivel a szabálysértési törvény engedetlenséggel kapcsolatos szabályait elsődlegesen a gyülekezéshez való jog gyakorlásával összefüggésben érték alkotmányossági kritikák, a törvénymódosítás által hozott változásokat és jelentőségüket is a véleménynyilvánítás ezen jogintézménye kapcsán tekintem át. A 2010-es kormányváltást követően olyan közjogi változások mentek végbe, amelyek szűkítették a kormány politikájával kritikus szereplők hagyományos tereit, korlátozták eszközeit. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek csökkentésével, az Országgyűlés vitaterének és sajtónyilvánosságának jelentéktelenítésével, a médiapiac újraszabályozásával és újraelosztásával, a helyi önkormányzatok hatásköreinek centralizációjával, az érdekegyeztetés intézményesített fórumainak kiüresítésével, valamint a mindenkori kormányzat ellenőrzésére hivatott civil szervezetek bürokratikus és retorikus zaklatásával a kormány politikájával szembeni intézményes kritika csupán egy-két, a kormány közvetlen befolyásán kívül eső médium adásaira, valamint a lakosság számára teljesen láthatatlan műhelyek szakpolitikai vitaköreibe szorult vissza.

2017-09-18

Hagyó-per - Védenceik felmentését kérték az ügyvédek

Védenceik felmentését, illetve a felmentő ítéletek helybenhagyását kérték az ügyvédek a Hagyó Miklós, Budapest egykori szocialista főpolgármester-helyettese és társai ellen indult per másodfokú tárgyalásán csütörtökön a Szegedi Ítélőtáblán. Perbeszédében több ügyvéd is hangsúlyozta a csütörtöki másodfokú tárgyaláson, azzal, hogy az ügyben első fokon a Kecskeméti Törvényszék járt el, szerintük sérült védenceik törvényes bíróhoz való joga. A védők az ügyészség - több vádpont esetében is az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését kérő - indítványának elutasítását kérték.

2017-09-18

Októberben állhat ismét bíróság elé Ahmed H.

Október végén állhat ismét bíróság elé a röszkei közúti átkelőnél 2015 őszén történt tömegzavargás ügyében első fokon terrorcselekmény bűntette miatt elmarasztalt Ahmed H. A Szegedi Törvényszék első fokon a szír állampolgárságú vádlottat bűnösnek mondta ki terrorcselekmény és határzár tiltott átlépése bűntettében, ezért 10 év fegyházbüntetésre ítélte, és végleg kiutasította Magyarországról. A döntést másodfokon a Szegedi Ítélőtábla nem bírálta felül, mondván, a törvényszék nem értékelt olyan bizonyítékokat, amelyek a tényállásra, a bűncselekmény jogi minősítésére, illetve a büntetés kiszabására lényeges hatással lehettek volna. Az elsőfokú eljárást is meg kell ismételni; emiatt Polt Péter legfőbb ügyész jogorvoslattal fordult a Kúriához. Ifjabb Balsai István ügyvéd rámutatott arra, hogy a magyar bíróságokon nincs gyakorlat a terrorcselekmények megállapításában. Az ügyészség ugyanazon törvényi tényállás alapján vádolja Budaházy Györgyöt és társait, valamint Ahmed H.-t. A két eljárás abban is hasonlít, hogy a Budaházy-ügyben is ötéves eljárás után született elsőfokú ítélet, a másodfokú eljárás pedig még el sem kezdődött, mert ott az Alkotmánybírósághoz fordultak.

2017-09-18

Elégedetlen az integrált oktatással az ombudsman

Szakemberhiány, az iskolába való eljutás ellehetetlenülése – csak néhány példa azokra az esetekre, amikor nem fértek hozzá az őket megillető integrált oktatáshoz a sajátos nevelési igényű gyerekek – derül ki Székely László jelentéséből. Az alapvető jogok biztosa közleményében jelezte, hogy a konkrét ügyekben és rendszerszinten jelentkező alapjogi visszásságok megoldására mielőbbi intézkedéseket kezdeményezett az oktatásért felelős tárcánál és a fenntartó Klebelsberg Központnál, hogy valamennyi sajátos nevelési igényű gyermek megkapja a szakértői véleményben rögzített fejlesztést.

2017-09-18

Ma kezdődik a parlament őszi ülésszaka

Ma kezdődik a parlament őszi ülésszaka, a képviselők négynapos ülésen tárgyalnak egyebek mellett a nyugdíjas szövetkezeteket érintő illetékmentességről és több nemzetközi egyezmény kihirdetéséről.

2017-09-18

Hogyan lehet megjeleníteni a diákok fényképeit az iskolai honlapokon?

Az idei tanévkezdés kapcsán adta ki állásfoglalását a diákok fényképeinek iskolai honlapon történő nyilvánosságra hozataláról a NAIH. Az iskolai kirándulásokon, ünnepeken, hétköznapokon készült felvételek birtoklása adatkezelésnek minősülnek, ami a jogszabályok szerint hozzájárulással tehetők meg, a cselekvőképesség szabályait és az infó törvény speciális rendelkezéseit figyelembe véve. Ennek megfelelően a 14 év alatti gyermek esetében a szülő, 14-16 év között a szülő és a gyermek közösen, 16 év fölött pedig már kizárólag a gyermek jogosult a hozzájárulás megadására – mondta a NAIH elnöke.

2017-09-18

Mi van, ha nem akarom fizetni az új lift árát a társasházban?

Mi van akkor, ha a társasházban a földszinti lakó nem akarja fizetni az új lift rá eső részét, mondván: ő nem használja, fizessenek a feljebb lakók? Különbséget kell tenni tehát a tervezett munkálatok között aszerint, hogy mik tartoznak a rendes gazdálkodás körébe és melyek nem, mert ez határozza meg, hogy a beleegyezésünk nélkül kötelezhetőek vagyunk-e az adott költség viselésére. Érdekesség, hogy a Legfelsőbb Bíróság közelebbről is foglalkozott a kérdéssel az úgynevezett „panelprogram” kapcsán. A Kúria Gfv.X.30.197/2008/4. számú döntésében kimondta, hogy „annak megítélésénél, hogy az adott beruházás rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásnak minősül-e, nem a beruházás költségvonzatának, hanem az elérni kívánt célnak van ügydöntő szerepe.”

2017-09-18

Munkaszerződéssel kapcsolatos jogviták a fedélzeti személyzet esetén - Az Európai Unió Bíróságának legújabb döntése

A munkaszerződésükkel kapcsolatos jogvitákban a fedélzeti személyzet tagjai ahhoz a bírósághoz fordulhatnak, amelynek joghatósági területén található az a hely, ahonnan a munkáltatójuk felé fennálló kötelezettségeik lényegét teljesítik. A nemzeti bíróságnak kell meghatároznia ezt a helyet minden releváns tényező fényében; e tekintetben a munkavállaló „bázishelye” egy fontos valószínűsítő körülménynek minősül.

2017-09-18

Már csak 54 lepke a per tárgya

Újabb két tárgyalási napot tartott a héten a Debreceni Járásbíróság a lepkeper néven elhíresült büntetőügyben, amely védett természeti terület jelentős károsodását okozó természetkárosítás, illetve rongálás miatt indult G. Ernő ellen 2016 novemberében – tudtuk meg Tatár Tímeától, a Debreceni Törvényszék szóvivőjétől. A per keddi fordulóján a bíró ismertette azokat az iratokat, amelyeket a polgári perből emelt át a bíróság. Ezeknek a bizonyítékoknak a büntetőügyben is lehet majd jelentőségük. Azt, hogy a polgári ügy iratait a bíróság tegye a büntetőeljárás anyagává, a védelem is szorgalmazta. Az ügyben október 17-én vagy 19-én a perbeszédek következnek.

2017-09-15

Havi 7110 forintos járulék: itt a NAV legfrissebb tájékoztatója

Ki biztosított, ki kaphat egészségügyi ellátást alanyi jogon, és kinek kell szolgáltatási járulékot fizetnie? A kérdésekre legfrissebb információs füzetében ad választ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

2017-09-15

A Buda-Cash eljárás minden mozzanata soronkívüliséget élvez

Egy összetett, számos problémát felvonultató gazdasági per idő- és munkaigénye lényegesen nagyobb egy átlagosnak tekinthető polgári per, kiváltképp pedig egy egyszerűsített eljárásban történő bíróság elé állítás időtartalmánál. A Buda-Cash felszámolója által SAXO Bank A/S ellen indított gazdasági peres eljárás pedig egy különösen komplex ügyet takar.

2017-09-15

Ki a gyermek apja?

Egyre gyakrabban lehet hallani olyan esetekről, amely során egy újszülött édesapjaként a születési anyakönyvi kivonatba nem a vér szerinti apa kerül bejegyzésre, hanem az a férfi, aki az édesanyával korábban házasságban élt. A bejegyzés orvoslásának legegyszerűbb és leggyorsabb módja az apaság vélelmének megdöntése iránti nemperes eljárás lefolytatása.

2017-09-15

Ez a beszéd, testbeszéd – Öt tipp a sikeres bírósági fellépéshez

Mindannyian tudjuk, hogy a testbeszéd számos esetben sokkal „hangosabban szól”, mint a kimondott szó. Egy magabiztos mosollyal új ügyfeleket szerezhetünk, de az érdektelenségünkkel el is riaszthatjuk őket. Ügyvédként a tárgyalóterem az egyik legfontosabb hely, ahol „szerepelni” kell. Akár beszél valaki, akár csak a székében ül, a szemek rászegeződhetnek, vizsgálva a reakciókat.

2017-09-15

Két hét van a NAV-os bejelentkezésre

Szeptember 29-ig minden vállalkozásnak be kell jelentenie, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe; az idei szerződésen alapuló szolgáltatásnyújtásnál ez már eddig is kötelező volt. A kötelezettséget a cégtemetők visszaszorításának szükségessége indokolja. A székhelyszolgáltatás igénybevételére a legnagyobb motiváció jellemzően a helyi iparűzési adó alóli mentesség. A szolgáltatók a jobb értékesíthetőség érdekében előszeretettel választanak maguknak olyan szolgáltatási helyet, ahol a helyi önkormányzat nem vet ki iparűzési adót.

2017-09-15

Eltörölt egy nyugdíjszabályt az Ab

Az Alkotmánybíróság (Ab) a nyugdíjszabályok egyikét ellentétesnek találta az alaptörvénnyel és megsemmisítette - szúrta ki az azénpénzem.hu. Az Alkotmánybíróság a Kúria által kezdeményezett eljárásban úgy döntött, hogy a nyugdíjtörvény végrehajtásáról szóló rendelet egyik előírása alaptörvény-ellenes.

2017-09-14

1 százalékos felajánlás - Október 2-ig regisztrálhatnak a civil szervezetek az adóhatóságnál

Október 2-ig regisztrálhatnak az adóhatóságnál azok a civil szervezetek, amelyek 2018-ban részesülni szeretnének az 1 százalékos felajánlásokból - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A közlemény szerint a regisztrációhoz a NAV honlapjáról már letölthető a 17EGYREG adatlap, melyet elektronikusan kell benyújtani az adóhivatalhoz. Az adatlaphoz mellékelni kell a szükséges nyilatkozatokat, okiratokat, illetve igazolást.

2017-09-14

A Kúria elé kerül az euró-népszavazás ügye

A Kúriához fordul felülvizsgálatért a Polgári Világ Pártja elnöke, miután a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) nem hitelesítette az euró bevezetéséről szóló népszavazási kezdeményezést – közölte a Hír TV. „A rendelkezésre álló határidőn belül felülvizsgálati kérelmet fogunk benyújtani a Kúriához, hogy változtassa meg az NVB döntését, és népszavazhassunk az euró előszobáját illetően” – fogalmazott Keresztény Zoltán. Hozzátette: folytatják az euró bevezetéséért indított mozgalmukat, és ehhez újabb támogatókat is megnyernének, hogy így gyakoroljanak nyomást a döntéshozókra.

2017-09-14

Jelentősen megváltozik a bírságolás

Előbb figyelmeztetés, csak azt követően lehet büntetni, legyen szó bármilyen közigazgatási eljárásról – ezt tartalmazza a Lázár János által előerjesztetett javaslat. A parlament egy teljesen új, egységes törvényt alkotna a közigazgatási szabályszegések szankcionálásáról. Figyelmeztetés, közigazgatási óvadék, bírság, eltiltás, elkobzás. Ez lesz a követendő menetrend minden egyes közigazgatási szabályszegés esetén – derül ki a Zoom.hu által ismertetett törvénytervezetből, amelyet hétfőn terjesztettek a parlament elé.

2017-09-13

Veszélyt okozhat, hogy nincs szabályozva az autómentés

Magyarországon ma a piac szabályozatlansága miatt gyakorlatilag bárki végezhet autómentést, ez azonban kockázattal jár, sőt veszélyes is lehet - mondta az InfoRádiónak a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkára.

Tételek: 21 - 40 / 3213 (161 oldal)
  • új Be. szeminárium
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.