Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a Dialóg Eötvös könyvesboltunk 2018. május 25-én pénteken 13:30-ig tart nyitva!

Tallózó
2016-01-27

Hámori Andrea: Kérdések és válaszok a korlátolt felelősségű társaságok Ptk. hatálya alá helyezkedése, illetőleg tőkeemelése vonatkozásában
Céghírnök, 2016/1., 3-5. o.

A cikk a Magyar Igazságügyi Akadémián a törvényszékek, a Fővárosi Ítélőtábla, valamint a Debreceni Ítélőtábla bírái részvételével 2015. december 3-án rendezett Cégjogi Konferencia szakmai tanácskozásának a megállapításait ismerteti a Ptk., ...

2015-12-02

Sárközy Tamás: Még egyszer a Ptk. jogi személy könyve állítólagos diszpozitivitásáról
Gazdadág és Jog, 2015/11., 8-14. o.

Az eddigi gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogy nem volt helyes a jogi személyek körében az eddigi főszabály megfordítása, és a Ptk. 3:4. §-ban általános eltérési lehetőség (nem diszpozitivitás) biztosítása nemcsak...

2015-11-25

Patay Géza: Új közbeszerzési törvény született
Jegyző és Közigazgatás, 2015/5., 37. o.

Minden nagy jelentőségű törvény megalkotásakor az lehet az önkormányzatok alapvető kérdése, hogy jó-e ez nekünk, egyszerűbb lesz-e a dolgunk. Cikksorozatunk elsősorban ilyen szemszögből igyekszik körbejárni az új szabályozást.

2015-11-24

Bodzási Balázs: Néhány gondolat a behajtási költségátalányról
Gazdaság és Jog, 2015/10., 7-13. o.

A behajtási költségátalány egy tipikus példája annak, amikor egy mesterségesen kreált jogintézményt a gazdasági élet nem fogad be.

2015-09-30

Stotz Gyula: Korrupciós kockázatok az adóigazgatás szervezetében és működésében
Magyar Jog 2015/6., 326-334. o.

A kiemelt adóztatás praxisából gyűjtöttem és dolgoztam fel az adóhatósági korrupcióval kapcsolatos elsődleges észleleteimet. Olyan indíttatására köteleztem el magam e munka mellett,...

2015-09-10

Visegrádi Ágnes: Az örökös felelőssége a hagyatéki tartozásokért
Magyar Jog, 2015/7-8., 424-431. o.

A téma aktualitását az adja, hogy az utóbbi években jelentősen megnőtt azoknak a hagyatéki ügyeknek a száma, ahol a hagyatéki tartozások magas összege miatt az örökösök számára alaposan megfontolandó kérdés...

2015-08-12

Verebics János: A névoltalom kérdései a magyar domain-regisztráció gyakorlatában – az új Ptk. után
Gazdaság és Jog, 2015/7-8., 28-36. o.

A domain nevek használatba adásának és használatának szabályozása alapvetően az immár másfél évtizedes múltra visszatekintő, s minden szempontból sikeresnek értékelhető szakmai önszabályozás kompetenciájába tartozik.

2015-07-28

Csányi Imre: Változások a birtokvédelmi eljárásban
Jegyző és Közigazgatás, 2015/3., 23-24. o.

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet hatályba lépése óta közel 3 hónap telt el, így az alkalmazása során felmerülő gyakorlati problémákkal is korán szembesültünk.

2015-06-23

Sárközy Tamás: A cégjog fejlesztéséről
Gazdaság és Jog, 2015/6., 8-14. o.

Az igazságügyi miniszter munkacsoportot alakított a jogi személyek nyilvántartási rendszerének felülvizsgálatára. A munkacsoport vezetője, Sárközy Tamás az elkészült végjelentést az itt olvasható tanulmányában foglalta össze.

2015-06-08

Boronkay Miklós: Kártérítés fedezeti szerződés alapján
Magyar Jog 2015/5., 274-282. o.

Az új Polgári Törvénykönyv számos újdonságot hozott a kontraktuális felelősség területén, ezek egyike a 6:141. §-ában szabályozott ún. fedezeti szerződés intézménye.

2015-05-22

Pázmándi Kinga: Az üzletrész öröklésével (jogutódlásával) kapcsolatos Ptk.-beli szabályokról
Gazdaság és Jog, 2015/5., 7-10. o.

Az üzletrész öröklésére (jogutódlással való átszállására) vonatkozó szabályozás sajátos, a dologi, az öröklési és a státusjog határterületére tartozó kérdés.

2015-05-08

Paczolay Péter: Az alkotmánybíróságok függetlensége – áttekintés
Alkotmánybírósági Szemle 2014/2., 78-82. o.

Főelőadás az Alkotmánybíráskodás Világkonferenciájának harmadik, „Alkotmánybíráskodás és társadalmi integráció” című Kongresszusán (Szöul, Dél-Korea, 2014. szeptember 30.)

2015-05-04

Hajdú Gergely: Az ingatlan-nyilvántartási jog változásai az új Ptk. tükrében
Magyar Jog, 2015/2., 86-93. o.

Az új Ptk. az ingatlan-nyilvántartás anyagi jogi normáit egyértelműen szabályozási körébe vonta, sőt túllépve azon, néhány alaki/eljárási jellegű normát is tartalmaz.

2015-03-20

Bisztriczki László: Megreformált birtokvédelem?
Jegyző és Közigazgatás, 2015/01., 25-30. o.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15-én lépett hatályba, azonban a birtokvédelemre vonatkozó anyagi jogi szabályozás alapvetően nem változott.

2015-02-09

Pulinka Mihály: Új Ptk. – Új kihívások
Magyar Jog, 2015/01., 58-62. o.

Összefoglaló a XXVI. Közép-európai Közjegyzői Kollokviumon elhangzott előadásokról

Tételek: 46 - 60 / 80 (6 oldal)
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.