Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2018-ban már huszonhatodik éve jelenik meg. A folyóirat tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.


Gazdasági hírlevél

Szerkesztőbizottság elnöke, főszerkesztő: Sárközy Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Balog Lajosné, Fuglinszky Ádám, Gadó Gábor, Gellén Klára, Leszkoven László, Nochta Tibor, Pázmándi Kinga, Szentiványi Iván, Szikora Veronika, Wellmann György, Zsohár András

Megjelenik: havonta

ISSN 1217-2464
Kapcsolódó bejegyzések

  • Könyvbemutató
    Megjelent a versenytörvény kommentárja

Címkék: társasági jog, cégjog, Sárközy Tamás

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.