Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a 2018 decemberétől megvásárolt termékek személyes átvételére már csak Kiadónkban lesz lehetőség.
A korábban könyvesbolti (pesti) átvétellel megrendelt termékek 2019. január 31-ig vehetők át a Dialóg Könyvesboltban (1053 Budapest, Károlyi u. 17.).


A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2019-ben már huszonhetedik éve jelenik meg. A folyóirat tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.


Gazdasági hírlevél

Szerkesztőbizottság elnöke, főszerkesztő: Sárközy Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Balog Lajosné, Fuglinszky Ádám, Gadó Gábor, Gellén Klára, Leszkoven László, Nochta Tibor, Pázmándi Kinga, Szentiványi Iván, Szikora Veronika, Wellmann György, Zsohár András

Megjelenik: havonta

ISSN 1217-2464
Kapcsolódó bejegyzések

 • Könyvbemutató
  Megjelent a versenytörvény kommentárja
 • Mocsár Attila Zsolt: Az üzletrész jogi természete (Mikor száll át az üzletrész feletti tulajdonjog? Gondolatok egy igényper kapcsán)
  Gazdaság és Jog, 2017/4., 14-18. o.
 • Török Tamás: A vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége
  Gazdaság és Jog, 2017/6., 3-9. o.
 • Verebics János: A szállítási szerződésről – egykor és most
  Gazdaság és Jog, 2018/5., 16-21. o.
 • Gárdos István: A vagyontárgy és a vagyon fogalma a Ptk.-ban
  Gazdaság és Jog, 2018/11., 3-10. o.

Címkék: társasági jog, cégjog, Sárközy Tamás

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.