Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


A folyóiratot a kiadó azért alapította, hogy a hatóság munkatársait, a pénzügyi perekkel foglalkozó ügyvédeket és a pénzügyi tanácsadó szervezeteket segítse napi munkájukban. Szerkesztett formában a Kúria (korábban a Legfelsőbb Bíróság) iránymutató pénzügyi döntései közül azokat válogatja ki, melyek segíthetik az anyagi és eljárási jogszabályok értelmezését.

A Kúria pénzügyi tárgyú döntései sok esetben rámutatnak azokra a típushibákra, amelyek elkerülése a pénzügyi hatóság és az adózó közös érdeke, hiszen a gyakorlat megváltoztatása a szükségtelen pereket és felesleges kiadásokat előzhet meg.

A havonta megjelenő kiadvány szerkesztésekor a szerkesztőbizottság ügyel arra, hogy csak a legfontosabb döntések közzétételére kerüljön sor, és ezekre a határozatokra a pénzügyi perekben eljáró jogi képviselők gyakran hivatkoznak.

A szándék ma is ugyan az, mint negyedszázaddal ezelőtt, a lap indításakor: hogy a pénzügyi jogalkalmazás színvonala emelkedjék és a legmagasabb ítélkező fórum jogi álláspontját az ország egész területén tevékenykedő pénzügyi szakemberek megismerhessék.

Gazdasági hírlevél

Szerkesztőbizottság tagjai: Lomnici Zoltán, Rakvács József

Megjelenik: havonta

ISSN 1417-247x

Címkék: döntvények

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.