Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a Dialóg Eötvös könyvesboltunk 2018. május 25-én pénteken 13:30-ig tart nyitva!


Tekintettel az Alkotmánybíróság döntéseinek jogfejlesztő szerepére, valamint jogalkalmazásra gyakorolt hatására, a HVG-ORAC Kiadó 2010 februárjában útnak indította az Alkotmánybírósági Szemlét. Az évente kétszer megjelenő folyóirat célja az, hogy a testület határozatainak és végzéseinek szélesebb körű nyilvánosságot biztosítson.

A folyóirat „Döntések” rovatában döntvénytárjelleggel, tematikai blokkokban jelennek meg az Alkotmánybíróság egyes határozatai. Az Alkotmánybírósági Szemle mindig a megjelenését megelőző fél év joggyakorlatát mutatja be, így olvasója átfogó képet kap fél év alkotmánybírósági munkájáról.

A szerkesztőség a „Tanulmányok” rovatban olyan írások megjelentetésére helyezi a hangsúlyt, amelyek az alkotmánybíráskodás iránt érdeklődő gyakorlati és elméleti szakemberek számára is hasznosak lehetnek.

A szaklapban végül külföldi kitekintő írások és könyvismertetések szolgálják az értő és fogékony közönség igényeit.

A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke.


Szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Paczolay Péter, Lábady Tamás, Harmathy Attila, Bragyova András, Kovács Péter, Lenkovics Barnabás, Lévay Miklós, Trócsányi László, Marosi Ildikó

Főszerkesztő: Török Bernát

Szerkesztők: Haraszti Judit, Köblös Adél, Lengyel Nóra

Megjelenik: évente két alkalommal

ISSN 2061-5582Kapcsolódó bejegyzések

  • Paczolay Péter: Az Alkotmánybíróság alkotmányvédő szerepéről*
    Alkotmánybírósági Szemle, 2014/1., 105-110. o.
  • Paczolay Péter: Az alkotmánybíróságok függetlensége – áttekintés
    Alkotmánybírósági Szemle 2014/2., 78-82. o.
  • Kováts Beáta ­­– Sulyok Tamás: A bírói kezdeményezés mint az egyedi normakontroll eszköze az Alkotmánybíróság gyakorlatában
    Alkotmánybírósági Szemle, 2016/2., 75-82. o.

Címkék: Alaptörvény, Alkotmánybíróság, alkotmányjogi panasz

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.