Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


Az Alkotmánybírósági Szemle 2018-ban megújul! A nyomtatott folyóiratban ezentúl kizárólag tanulmányokat talál, a döntvénytár tartalmat pedig e-mailben küldjük meg. A szaklap továbbra is évente kétszer jelentkezik. Az első megújult lapszám 2018 júliusában jelenik meg, a második pedig 2018 decemberében.

Az Alkotmánybírósági Szemle megújuló formájában még célirányosabban és sokoldalúbban fogja szolgálni az Alkotmánybíróság tevékenységét figyelemmel követő tudományos és gyakorlati szakemberek érdeklődését. Míg a folyóirat nyomtatott része tudományos szaklapként az Alkotmánybíróság munkájához kötődő, illetve a magyar alkotmányjogi aktuális kérdéseit taglaló, magas színvonalú írásoknak kíván mérvadó fórumává válni, addig az előfizetőkhöz a jövőben elektronikusan eljuttatott döntvénytár a megszokott minőségben, szelektálva és lényegre törő rövidítésekkel segíti a testület joggyakorlatát követni szándékozók munkáját.

A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke.

A folyóirat főszerkesztője: Dr. Török Bernát, az Alkotmánybíróság főtanácsadója.


Szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Darák Péter, Harmathy Attila, Lenkovics Barnabás, Martonyi János, Paczolay Péter, Smuk Péter, Sonnevend Pál, Trócsányi László, Bodnár Eszter, Csink Lóránt, Gárdos-Orosz Fruzsina, Kirs Eszter, Kisné Dr. Fazekas Flóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

Főszerkesztő: Török Bernát

Szerkesztők: Deli Gergely, Köblös Adél, Orbán Endre

Az elektronikus döntvénytár készítője: Köblös Adél, Lengyel Nóra, Török Bernát

Megjelenik: évente két alkalommal


ISSN 2061-5582Kapcsolódó bejegyzések

  • Paczolay Péter: Az Alkotmánybíróság alkotmányvédő szerepéről*
    Alkotmánybírósági Szemle, 2014/1., 105-110. o.
  • Paczolay Péter: Az alkotmánybíróságok függetlensége – áttekintés
    Alkotmánybírósági Szemle 2014/2., 78-82. o.
  • Kováts Beáta ­­– Sulyok Tamás: A bírói kezdeményezés mint az egyedi normakontroll eszköze az Alkotmánybíróság gyakorlatában
    Alkotmánybírósági Szemle, 2016/2., 75-82. o.
  • Megújul az Alkotmánybírósági Szemle

Címkék: Alaptörvény, Alkotmánybíróság, alkotmányjogi panasz

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.