Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a Dialóg Eötvös könyvesboltunk 2017. december 27-29. között zárva tart! Nyitás: 2018. január 2. (kedd).
Ügyfélszolgálatunk munkatársai 2017. december 21-én (csütörtökön) rövidített nyitvatartással, 13 óráig fogadják az ügyfeleket és a telefonhívásokat!

2016-03-31

Elindult az Eljárásjogi Szemle

A folyóirat indításának alapötletét és aktualitását adja, hogy folyamatban van a Polgári perrendtartás és a választottbírósági eljárásról szóló törvény rekodifikációja, külön törvény van születőben a közigazgatási perek tekintetében, reform alatt áll a büntető eljárásjog szabályrendszere. Így lényegében elmondható, hogy az eljárásjog majd minden területe megújul és emiatt a szakmai közönség figyelmének középpontjába került.

A szaklap tematikus, három jogágat fog át, a büntető, közigazgatási és a polgári eljárásjog területét (nemzetközi kitekintéssel). Az Eljárásjogi Szemle reményeink szerint hozzájárul a három eljárásjogi terület művelői közötti eszmecsere erősödéséhez, amely mindhárom terület tekintetében megtermékenyítő lehet.

A folyóirat célja nem kizárólag a kodifikációs folyamatok végigkísérése, illetve annak produktumaira való reflektálás, hanem az annak eredményeképpen hatályba lépő új törvényekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok összegzése.

A folyóirat a www.eljarasjog.hu oldalon érhető el, nyomtatott formában pedig előfizethető a weboldalunkon. Az Eljárásjogi Szemle sorban a tizenhetedik olyan jogi folyóirat, amely kutatható a Jogkódex Szakcikk Adatbázis moduljában.


Az első lapszám tartalma:

  • Előszó az Eljárásjogi Szemle első számához (Harsági Viktória)
  • Varga Zs. András: Az egyedi normakontroll iránti bírói kezdeményezések eljárási feltételei
  • Belovics Ervin: Az önvádra kötelezés tilalma és a terhelti vallomástétel megtagadásának joga
  • Darák Péter: Adózás rendje újratöltve
  • Parlagi Mátyás: A per ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jog, valamint a jogorvoslathoz való jog viszonya
  • Harsági Viktória: A modellválasztás dilemmái a kollektív igényérvényesítés hazai szabályozásánál
  • Szabó Ildikó: Az Európai Bíróság ítélete a WebMindLicenses Kft. ügyében

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.