1037 Budapest, Montevideo u. 14.
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305
H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-15:00

Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével kezdődő új jogállapot áttekintéséhez nyújt segítséget ez a forrásgyűjtemény. Arra szolgál, hogy a bírák, az ügyészek, az ügyvédek, a nyomozó hatóság, valamint a büntetőjog iránt érdeklődők a tárgyalótermekben és azon kívül is gyors eligazodást nyerjenek a különböző jogforrásokról. A kötet a 2013. július 1-jén hatályba lépett Btk. értelmezéséhez, napi alkalmazásához nyújt elengedhetetlen segítséget.

Ehhez igazodik a kiadvány szerkezete. A vázat a Büntető Törvénykönyv normaszövege adja, melynek rendelkezéseihez a mű hozzárendeli a vonatkozó indokolás lényeges tartalmát, valamint a hatálybalépéséhez kötődő esetleges törvényi rendelkezéseknek, az Alaptörvény egyes cikkeinek, a háttérjogszabályoknak és az Európai Unió joga – a tisztességes eljárás legfontosabb esetjogát is magában foglaló – kapcsolódó rendelkezéseinek a releváns részeit.

Mindezt követi – szintén a törvénykönyv egyes rendelkezéseinél – a jogértelmezés, élén az Alkotmánybíróság vonatkozó határozataival, melyeket a Kúria (illetve jogelődje, a Legfelsőbb Bíróság) releváns jogegységi határozatai és legutóbb felülvizsgált BK véleményei követnek. A gyűjteményt a közzétett elvi határozatok és eseti döntések továbbra is irányadó részei zárják.

A 2014. februári kiadás nagy sikerére tekintettel jelentettük meg újra a könyvet. A második, aktualizált kiadás – 2016. május 1-jei lezárással – feldolgozza a joganyagban időközben bekövetkezett változásokat, valamint a joggyakorlat bővülését, így azon kúriai iránymutatásokat, elvi határozatokat és eseti döntéseket is, melyek már a 2012. évi C. törvényre tekintettel születtek.

Kiadvány
ISBN 978 963 258 302 0
Megjelenés éve 2016
Formátum A/4
Terjedelem (oldalszám) 672

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.
Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: új Btk.


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.