Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a 2018 decemberétől megvásárolt termékek személyes átvételére már csak Kiadónkban lesz lehetőség.
A korábban könyvesbolti (pesti) átvétellel megrendelt termékek 2019. január 31-ig vehetők át a Dialóg Könyvesboltban (1053 Budapest, Károlyi u. 17.).


Az Alkotmánybírósági Szemle 2018-ban megújul! A nyomtatott folyóiratban ezentúl kizárólag tanulmányokat talál, a döntvénytár tartalmat pedig online olvashatja.

A szaklap továbbra is évente kétszer jelentkezik. Az első megújult lapszám 2018. szeptemberben jelent meg, a második pedig 2018 decemberében várható.

Az Alkotmánybírósági Szemle megújuló formájában még célirányosabban és sokoldalúbban fogja szolgálni az Alkotmánybíróság tevékenységét figyelemmel követő tudományos és gyakorlati szakemberek érdeklődését. Míg a folyóirat nyomtatott része tudományos szaklapként az Alkotmánybíróság munkájához kötődő, illetve a magyar alkotmányjog aktuális kérdéseit taglaló, magas színvonalú írásoknak kíván mérvadó fórumává válni, addig az elektronikusan megjelenő döntvénytár a megszokott minőségben, szelektálva és lényegre törő rövidítésekkel segíti a testület joggyakorlatát követni szándékozók munkáját.

A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke.

A folyóirat főszerkesztője: Dr. Török Bernát, az Alkotmánybíróság főtanácsadója.


Szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Darák Péter, Harmathy Attila, Lenkovics Barnabás, Marosi Ildikó, Martonyi János, Paczolay Péter, Smuk Péter, Sonnevend Pál, Trócsányi László, Bodnár Eszter, Csink Lóránt, Gárdos-Orosz Fruzsina, Kirs Eszter, Kisné Dr. Fazekas Flóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

Főszerkesztő: Török Bernát

Szerkesztők: Deli Gergely, Köblös Adél, Orbán Endre

Az elektronikus döntvénytár készítője: Köblös Adél, Lengyel Nóra, Török Bernát

Megjelenik: évente két alkalommal


ISSN 2061-5582Kapcsolódó bejegyzések

 • Paczolay Péter: Az Alkotmánybíróság alkotmányvédő szerepéről*
  Alkotmánybírósági Szemle, 2014/1., 105-110. o.
 • Paczolay Péter: Az alkotmánybíróságok függetlensége – áttekintés
  Alkotmánybírósági Szemle 2014/2., 78-82. o.
 • Kováts Beáta ­­– Sulyok Tamás: A bírói kezdeményezés mint az egyedi normakontroll eszköze az Alkotmánybíróság gyakorlatában
  Alkotmánybírósági Szemle, 2016/2., 75-82. o.
 • Megújul az Alkotmánybírósági Szemle
 • Schiffer András: A véleményszabadság alkotmánybírósági esetjoga a megváltozott közjogi környezetben
  Alkotmánybírósági Szemle, 2018/1., 34-48. o.

Címkék: Alaptörvény, Alkotmánybíróság, alkotmányjogi panasz

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.